กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
Trip Highlight
 • ชมเทศกาลดอกซากุระบานที่ ถนนยออิโด (เฉพาะช่วงที่จัดเทศกาลชมดอกซากุระ)
 • เดินเล่นบนเกาะ Floting Island เกาะลอยน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
 • ตามรอยซี่รี่ยส์ชื่อดัง สัมผัสบรรยากาศเย็นสบายบนเกาะนามิ
 • ชมสวน The Garden of the Morning Calm ที่เต็มไปด้วยพันธุ์ไม้และดอกไม้มากกว่า 5,000 ชนิด
 • สนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
 • แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโซล ที่ Seoullo 7017
 • ชมความงดงามของ พระราชวังฮวาซอง พระราชวังขององค์รัชทายาท
 • ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองสไตล์เกาหลีแท้ๆ
Details
ประเทศ: เกาหลีใต้
ระยะเวลา: 6วัน 3คืน
รวมมื้ออาหาร: 10 มื้อ + อิสระ 1 มื้อ
สายการบิน: Thai Airasia X
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินดอนเมือง
ช่วงเวลาเดินทาง: มีนาคม - เมษายน 62
รหัสสินค้า: KRICNICNITXJ16

BOOKING

Seat Available Month Period Depart Return Airline Price Booking
0 March 13-17Mar 2019 XJ700
02:50-10:05
XJ703
01:05-04:55
15,800 THB เต็ม
0 March 14-18Mar 2019 XJ700
02:50-10:05
XJ703
01:05-04:55
16,800 THB เต็ม
0 March 16-20Mar 2019 XJ700
02:50-10:05
XJ703
01:05-04:55
16,800 THB เต็ม
0 March 21-25Mar 2019 XJ700
02:50-10:05
XJ703
01:05-04:55
16,800 THB เต็ม
0 March 23-27Mar 2019 XJ700
02:50-10:05
XJ703
01:05-04:55
16,800 THB เต็ม
0 March 27-31Mar 2019 XJ700
02:50-10:05
XJ703
01:05-04:55
16,800 THB เต็ม
0 March 28 Mar 2019-1 Apr 2019 XJ700
02:50-10:05
XJ703
01:05-04:55
16,800 THB เต็ม
0 March 30 Mar 2019-3 Apr 2019 XJ700
02:50-10:05
XJ703
01:05-04:55
16,800 THB เต็ม
0 April 4-8Apr 2019 XJ700
02:50-10:05
XJ703
01:05-04:55
21,800 THB เต็ม
6 April 6-10Apr 2019 XJ700
02:50-10:05
XJ703
01:05-04:55
21,800 THB จอง
6 April 10-14Apr 2019
(วันสงกรานต์)
XJ700
02:50-10:05
XJ703
01:05-04:55
25,800 THB จอง
0 April 11-15Apr 2019
(วันสงกรานต์)
XJ700
02:50-10:05
XJ703
01:05-04:55
25,800 THB เต็ม
0 April 13-17Apr 2019 XJ700
02:50-10:05
XJ703
01:05-04:55
25,800 THB เต็ม
0 April 17-21Apr 2019 XJ700
02:50-10:05
XJ703
01:05-04:55
17,800 THB เต็ม
0 April 18-22Apr 2019 XJ700
02:50-10:05
XJ703
01:05-04:55
18,800 THB เต็ม
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 ท่าอากาศยานดอนเมือง -
2 สนามบินอินชอน – เกาะนามิ – ชมสวน The Garden of the Morning Calm – Soyanggang Sky Walk
CENTRAL PLAZA
3 พระราชวังฮวาซองแฮงกุง – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – COSMETIC SHOP – SEOUL TOWER (ไม่รวมขึ้นลิฟต์) - Floating Island
GALAXY HOTEL
4 ศูนย์โสมรัฐบาล – RED PINE – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – ใส่ชุดฮันบก – วัดโชเกซา – คลองชองเกชอน – DUTY FREE ช้อปปิ้งเมียงดง
GALAXY HOTEL
5 ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – AMETHYEST FACTORY – ถนนซากุระยออิโดะ – ช้อปปิ้งย่านฮงแด – HYUNDAI OUTLET – SUPER MARKET -
6 สนามบินอินชอน – ท่าอากาศยานดอนเมือง -

วันแรก : สนามบินดอนเมือง

 • คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานกอนเมือง ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สายการบิน THAI AIR ASIA X เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง
   

วันที่สอง : สนามบินอินชอน – เกาะนามิ – ชมสวน The Garden of the Morning Calm – Soyanggang Sky Walk

 • เดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) ñเที่ยวบินที่ XJ 700 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
 • เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านให้เป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อสะดวกในการนัดหมายเวลา ประเทศเกาหลีจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร --- พูลโกกิ (สุกี้กึ่งน้ำกึ่งแห้ง)
 • สู่ เกาะนามิ (NAMISEOM ISLAND) ชมทิวทัศน์ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครทีวี “WINTER LOVE SONG” อันโด่งดังไปทั่วทั้งเกาหลีและเอเชีย เกาะนามินี้มีรูปร่างคล้ายใบไม้ ที่ลอยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำฮัน
 • สู่ The Garden of Morning Calm  สวนแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เมืองกาพยอง จังหวัดคยองกีโดเป็นสวนของเอกชนขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยพันธุ์ไม้และดอกไม้นานาพันธุ์มากกว่า 5,000 ชนิด ***Lighting Festival ช่วงจัดแสดงไฟช่วงเดือน ธันวาคม – มีนาคมของทุกปี ให้ท่านได้ชมเทศกาลโคมไฟประดับประดาทั้งสวนใหสว่างสไวตระการตา*** 
 • สู่ Soyanggang Sky Walk (สะพานกระจกใส) ที่อยู่ในเมืองชุนชอน จังหวัดคังวอน มาพิสูจน์ความหวาดเสียวกัน โดยสะพานโซยังกังเป็นสะพานกระจกใสที่มีความยาว 156 เมตร เหนือทะเลสาบเอียมโฮ เวลาที่เดินอยู่บนสะพานแห่งนี้จะสามารถมองเห็นวิวด้านล่างใต้สะพานที่เป็นทะเลสาบได้อย่างชัดเจน 
 • สู่ เมืองซูวอน
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ---ดัคคาลบี้ (ไก่ผัดเผ็ดบาร์บีคิว)
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก CENTRAL PLAZA หรือเทียบเท่า


วันที่สาม : พระราชวังฮวาซองแฮงกุง – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – COSMETIC SHOP – SEOUL TOWER (ไม่รวมขึ้นลิฟต์) - Floating Island

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • ชม พระราชวัง ฮวาซอง แฮงกุง พระราชวังขององค์ชายรัชทายาท  แฮงกุงเป็นพระราชวังที่พระราชวงศ์จะมาประทับเมื่อเสด็จออกจากเมืองหลวง 
 • สู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ถูกขนานนามว่าดิสนีย์แลนด์เกาหลีเป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจ้าของ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา 
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร --- คาลบี้ (หมูย่างเกาหลี)
 • สู่ COSMETIC SHOP ศูนย์รวมเครื่องสำอางชื่อดังของเกาหลี 
 •  สู่ โซลทาวเวอร์ 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ได้รอบทิศ 360 องศาโดยสามารถมองได้ถึงเขาพูกักซัน และถ้าหันไปยังทิศตรงข้าม ก็จะเห็นไกลไปถึงแม่น้ำฮันกัง **ไม่ราคารวมค่าขึ้นลิฟท์ **
 • ชม เกาะ Floating Island เกาะลอยน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นเกาะเทียมสามเกาะตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮัน ตั้งอยู่ทางด้านขวาของสะพาน Banpo Bridgeข้างในมีทั้งที่จัดนิทรรศการร้านอาหารและอื่นๆ ทั้งสามเกาะเดินเชื่อมต่อกันได้ ตอนกลางคืนเปิดไฟแล้วสวยมาก บรรยากาศดี เหมาะกับการเดินเล่นสบายๆ อยู่ติดกับสะพานบันโพ
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  --- ซัมแกทัง (ไก่ตุ๋นโสม) 
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก GALAXY HOTEL  หรือเทียบเท่า


วันที่สี่ : ศูนย์โสมรัฐบาล – RED PINE – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ใส่ชุดฮันบก วัดโชเกซา – คลองชองเกชอน – DUTY FREE ช้อปปิ้งเมียงดง

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • สู่สู่ ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด   
 • สู่ ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใช้ต้นสนเข็มแดงจากยอดเขาที่ประเทศ เกาหลีเหนือมาผลิตโดยใช้เทคโนโลยีพร้อมกับการวิจัยที่ประเทศเกาหลีใต้ออกมาเป็นน้ำมันสนเข็มแดง
 • สู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย พร้อมให้ท่านทำคิมบับ และสวมชุดประจำชาติเกาหลี ชุดฮันบก
 • สู่ วัดโชเกซา หรือที่คนไทยเรียกว่า วัดพระยิ้มในอดีตนั้นวัดแห่งนี้เป็นเหมือนศูนย์กลางของศาสนาพุทธนิกายเซนในเกาหลี 
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร --- บิบิมบับ (ข้าวยำเกาหลี)
 • ชม แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโซล ที่ Seoullo 7017 เกิดจากการปรับทัศนียภาพของถนนยกระดับที่เกือบจะถูกทุบทิ้งบริเวณ Seoul Station ให้กลายมาเป็นสวนสาธารณะลอยฟ้า  
 • ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี
 • อิสระช็อปปิ้ง ณ ตลาดเมียงดง แหล่งช็อปปิ้งขึ้นชื่อและสถานที่รวมแฟชั่นชั้นนำของกรุงโซลหรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อสยามแสควร์เกาหลีท่านจะพบกับสินค้าวัยรุ่นมากมายหลากหลายยี่ห้อ
 • อิสระรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
 • นำท่านเข้าข้าสู่ที่พัก GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ห้า : ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – AMETHYEST FACTORY – ถนนซากุระยออิโดะ – ช้อปปิ้งย่านฮงแด – HYUNDAI OUTLET –  ซุปเปอร์มาร์เก็ต – 

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • สู่ ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุ์ของสมุนไพรฮ๊อกเกตนามูนี้ เป็นที่นิยมของคนเกาหลีรุ่นใหม่ เพราะมีผลช่วยดูแลตับให้แข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทำลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ 
 • ชม ถนนซากุระแห่งกรุงโซล หรือ ถนนยออิโด (Yeouido’s Streets) ที่มีต้นซากุระกว่า 1,400 ต้นในบริเวณนี้ เรียงรายเป็นทางยาวไปถึง 5.7 กิโลเมตร และจะเริ่มผลิดอกบานในช่วง สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนเมษายนของทุกปี ซึ่งจะออกดอกสะพรั่งเต็มต้นทุกปี อิสระให้ท่านสัมผัสสีสันแห่งดอกซากุระ พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในบรรยากาศสุดโรแมนติค *** เพิ่มโปรแกรม ชมเทศกาลดอกซากุระ ในช่วงที่ดอกซากุระบานหรือช่วงประมาณวันที่ 10 - 15 เมษายน 60 *** (เนื่องจากเทศกาลชมซากุระที่ถนนยออิโด  แต่ละปีจะมีการกำหนดวันเทศกาลขึ้นอยู่กับการพยากรณ์การบานของดอกซากุระซึ่งอาจจะมีกำหนดการคลาดเคลื่อนตามสภาวะอากาศในแต่ละปี ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการตามความเหมาะสม)
 • ชม โรงงานพลอยสีม่วง เป็นของนำโชคของชาวเกาหลี  
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร --- จิมดัก (ไก่อบซีอิ๊วดำ)
 • สู่ ช้อปปิ้งย่านฮงแด เป็นย่านช้อปปิ้งบริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฮงอิก
 • ช้อปปิ้ง HYUNDAI OUTLET มีร้านค้าหลากหลายกว่า 165 ร้านค้า และมีสินค้าดังมากมายหลายยี่ห้อ เช่น Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY, Guess, Escada โดยสินค้าจะมีการจัดลดราคา 30-80% 
 • จากนั้นพาท่านละลายเงินวอนที่ ร้านค้าสนามบิน ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้า พื้นเมืองเป็นการส่งท้ายก่อนอำลาเกาหลี
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  --- ชาบู ชาบู 
 • เวลาสมควรนำทุกท่านเดินทางกลับสู่ สนามบินอินชอน


วันที่หก : สนามบินอินชอน – ท่าอากาศยานดอนเมือง 

 • นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ)   เที่ยวบินที่ XJ 703 (ไม่มี บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 • เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

**ราคานี้สำหรับลูกค้าที่ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น!! **

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาต น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 50,000 วอน หรือ 1,500 บาท/ท่าน/ทิป (ขออนุญาตเรียกเก็บที่สนามบินวันแรก / เด็กเก็บเท่าผู้ใหญ่)

หมายเหตุ

 • ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2558  เป็นต้นไป  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าประกันสำหรับท่านที่ต้องสงสัยว่าแอบแฝงมาเป็นนักท่องเที่ยว เนื่องจากทางแลนด์เกาหลี ได้รับการแจ้งเตือนมาจากกรมตรวจคนเข้าเมืองเกาหลี และสายการบิน เพราะมีลูกค้าที่เดินทางไปเกาหลี  เพื่อจุดประสงค์อื่น เช่น ไปทำงานในประเทศเกาหลี โดยบริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บค่าประกันเพื่อให้ลูกค้าเดินทาง ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป เป็นจำนวนเงิน 100 ดอลล่า (3.300 บาท)   และจะคืนให้เมื่อลูกค้าเดินทางกลับถึงประเทศไทยพร้อมกรุ๊ป  และผ่านการตรวจสอบของกรมแรงงาน และตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลี ดังนั้นทางบริษัทฯจึงใคร่ขอความร่วมมือมา ณ ที่นี้

RELATED ARTICLES

เที่ยวเกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ท่องถนนสายโรแมนติก

เที่ยวเกาหลี ชมเอเวอร์แลนด์ ไร่สตอเบอรรี่ วัดว๊าวจงซา หมู่บ้านวัฒธรรมเจินจู วัดแท๊บซา ขี่จักรยาน Rail Bike ถนนสายโรแมนติก ชมโชว์ Drawing Show

10 ประสบการณ์การลิ้มรสอาหารที่ดีที่สุดในโลก โดย Lonely Planet

ประสบการณ์การลิ้มรสอาหารที่ดีที่สุดในโลก จัดอันดับโดย Lonely Planet และนี่ก็คือ 10 อันดับอาหารจานเด็ดจากทั่วโลก มีของไทยด้วย

พี่กิ๊กเซียนเกาหลี พาชมวัดวาวูจองซา

วันนี้พี่กิ๊กจะพาชมวัดวาวูจองซากันให้ลึกซึ้งเลยค่ะ หลายคนที่เคยไปแล้ว ถ้าแค่ไหว้แป๊บเดียวแล้วก็กลับ พี่กิ๊กเสียดายแทนเลย เพราะว่าด้านบนยังมีอะไรให้ชมอีกเยอะ

ผู้หล่อ บอกต่อด้วย ตลาดเมียงดง เกาหลี สวรรค์แห่งนักช้อป นักชิม

ย่านเมียงดงหรือตลาดเมียงดง เกาหลี สวรรค์แห่งนักช้อป นักชิม ย่านช้อปปิ้งเมียงดง หรือ มยองดง (Myeong-dong) ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล เป็นย่านช้อปปิ้งที่ฮิตและคักคักที่สุดของกรุงโซล ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากกว่า 1 ล้านคนต่อวัน

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!