กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292

Trip Highlight
 • ราคาเริ่มต้นนี้ สำหรับเดินทางแบบส่วนตัว 4 คนเดินทาง
 • พิเศษ!!!บริการไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย) คอยดูแลให้คำแนะนำบริการตลอด 3 วัน
 • ที่พัก Mercure Danang French Village Bana Hills พร้อมอาหารเช้า
 • เที่ยวชม ดานัง เมืองแห่งภูเขาหินอ่อนและชายหาดขาวสวย
 • นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลกชมวิวบน ภูเขาบาน่าฮิลล์
 • นั่งรถไฟรางเพื่อขึ้นไปชมสวนดอกไม้แห่งความรัก Le Jardin d' Amourสวนสไตล์ยุโรปกับ บรรยากาศแสนโรแมนติก
Details
ประเทศ: เวียดนาม
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 5 มื้อ
สายการบิน: Bangkok Airways
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: ต.ค.61 - มี.ค. 62
รหัสสินค้า: VNDADDADPG01

BOOKING

Seat Available Month Period Depart Return Airline Price Booking
4 October 5-7Oct 2018 PG947
11:00-12:45
PG948
13:30-15:20
14,900 THB จอง
0 October 13-15Oct 2018 PG947
11:00-12:45
PG948
13:30-15:20
15,900 THB เต็ม
4 October 19-21Oct 2018 PG947
11:00-12:45
PG948
13:30-15:20
14,900 THB จอง
4 October 21-23Oct 2018 PG947
11:00-12:45
PG948
13:30-15:20
15,900 THB จอง
4 October 26-28Oct 2018 PG947
11:00-12:45
PG948
13:30-15:20
14,900 THB จอง
4 November 2-4Nov 2018 PG947
11:00-12:45
PG948
13:30-15:20
14,900 THB จอง
4 November 9-11Nov 2018 PG947
11:00-12:45
PG948
13:30-15:20
14,900 THB จอง
4 November 16-18Nov 2018 PG947
11:00-12:45
PG948
13:30-15:20
14,900 THB จอง
4 November 23-25Nov 2018 PG947
11:00-12:45
PG948
13:30-15:20
14,900 THB จอง
4 November 30 Nov 2018-2 Dec 2018 PG947
11:00-12:45
PG948
13:30-15:20
14,900 THB จอง
0 December 8-10Dec 2018 PG947
11:00-12:45
PG948
13:30-15:20
15,900 THB เต็ม
4 December 14-16Dec 2018 PG947
11:00-12:45
PG948
13:30-15:20
14,900 THB จอง
0 December 21-23Dec 2018 PG947
11:00-12:45
PG948
13:30-15:20
14,900 THB เต็ม
0 December 29-31Dec 2018 PG947
11:00-12:45
PG948
13:30-15:20
17,900 THB เต็ม
0 December 30 Dec 2018-1 Jan 2019 PG947
11:00-12:45
PG948
13:30-15:20
17,900 THB เต็ม
4 December 31 Dec 2018-2 Jan 2019 PG947
11:00-12:45
PG948
13:30-15:20
17,900 THB จอง
4 January 4-6Jan 2019 PG947
11:00-12:45
PG948
13:30-15:20
14,900 THB จอง
4 January 11-13Jan 2019 PG947
11:00-12:45
PG948
13:30-15:20
14,900 THB จอง
4 January 18-20Jan 2019 PG947
11:00-12:45
PG948
13:30-15:20
14,900 THB จอง
4 January 25-27Jan 2019 PG947
11:00-12:45
PG948
13:30-15:20
14,900 THB จอง
4 February 1-3Feb 2019 PG947
11:00-12:45
PG948
13:30-15:20
14,900 THB จอง
4 February 8-10Feb 2019 PG947
11:00-12:45
PG948
13:30-15:20
14,900 THB จอง
4 February 15-17Feb 2019 PG947
11:00-12:45
PG948
13:30-15:20
14,900 THB จอง
4 February 17-19Feb 2019 PG947
11:00-12:45
PG948
13:30-15:20
15,900 THB จอง
4 February 22-24Feb 2019 PG947
11:00-12:45
PG948
13:30-15:20
14,900 THB จอง
4 March 1-3Mar 2019 PG947
11:00-12:45
PG948
13:30-15:20
14,900 THB จอง
4 March 8-10Mar 2019 PG947
11:00-12:45
PG948
13:30-15:20
14,900 THB จอง
4 March 15-17Mar 2019 PG947
11:00-12:45
PG948
13:30-15:20
14,900 THB จอง
4 March 22-24Mar 2019 PG947
11:00-12:45
PG948
13:30-15:20
14,900 THB จอง
4 March 29-31Mar 2019 PG947
11:00-12:45
PG948
13:30-15:20
14,900 THB จอง
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ – เวียดนาม – ดานัง – ภูเขาหินอ่อน – พิพิธภัณฑ์จาม – วัดลินห์อึ๋ง – สะพานมังกร
CICILIA HOTEL
2 ดานัง – บานาฮิลล์ – Fantasy Park – สวนดอกไม้ Le Jardin d Amour
Mercure Danang French Village Bana Hills
3 บานาฮิลล์ – ดานัง – กรุงเทพฯ -

วันแรก : กรุงเทพฯ – เวียดนาม – ดานัง – ภูเขาหินอ่อน – พิพิธภัณฑ์จาม – วัดลินห์อึ๋ง – สะพานมังกร

 • พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ F ประตู 4 โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยก่อนเดินทาง
 • เหิรฟ้าสู่ เวียดนาม โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS เที่ยวบินที่ PG947
 • เดินทางถึง ท่าอากาศยานดานัง หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง ไกด์ท้องถิ่นรอรับท่านที่สนามบิน
 • นำท่านชม ภูเขาหินอ่อน ประกอบด้วยเนินเขาน้อยใหญ่ 5 ลูก ชาวเวียดนามจึงเรียกภูเขาหินอ่อนนี้ว่า ภูเขาแห่งธาตุทั้งห้า ภายในภูเขามีแท่นบูชาของพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ และเทพเจ้าองค์อื่นๆตามความเชื่อของชาว บ้านที่อาศัยอยู่ในแถบนั้น 
 • นำท่านชม พิพิธภัณฑ์จาม ตั้งอยู่ใจกลางเมืองดานัง สถานที่ที่รวบรวมศิลปวัตถุ และเทวรูปต่างๆทางศาสนาฮินดู รวมเอาความเป็นมาของชนชาติจามที่รุ่งเรืองมาก่อนอาณาจักรใดๆ ในภูมิภาคนี้
 • ชม วัดลินห์อึ๋ง วัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่รวบรวมความเชื่อ ความศรัทธา ของธาตุทั้งห้า ภายในวิหารใหญ่ของวัดเป็นสถานที่บูชา เจ้าแม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆตามความเชื่อของชาวบ้าน
 • จากนั้นแวะถ่ายรูปที่ สะพานมังกร ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นคืนประเทศ และเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ด้วยสถาปัตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตำนานของเวียดนาม
 • บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • ที่พัก CICILIA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว


วันที่สอง : ดานัง – บานาฮิลล์ – Fantasy  Park – สวนดอกไม้  Le Jardin d' Amour

 • บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 • นำท่านนั่งกระเช้าสู่ บานาฮิลล์ ดื่มด่ำไปกับวิวทิวทัศน์ของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเช้าบานา-ฮิลล์เป็นกระเช้าลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางที่ยาวที่สุดในโลก นอกจากนี้ ยังมีสวนสนุกพร้อมเครื่องเล่นอีกมากมายบนยอดเขาแห่งนี้ ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจ กับความอลังการแห่งการผจญภัยที่ Fantasy Park พบกับเครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบ (เครื่องเล่นบางชนิดอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนเขาบานาฮิลล์
 • นำท่านนั่งรถไฟรางเพื่อขึ้นไปชมสวนดอกไม้แห่งความรัก Le Jardin d' Amour สวนสไตล์ยุโรปกับ บรรยากาศแสนโรแมนติก
 • บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • ที่พัก Mercure Danang French Village Bana Hills หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว


วันที่สาม : บานาฮิลล์ – ดานัง – กรุงเทพฯ

 • บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 • นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองดานัง เพื่อเดินทางสู่สนามบิน
 • เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS เที่ยวบินที่ PG948
 • เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น มาตรฐานวันละ 5 USD. x 3 วัน = 15 USD./ท่าน

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!