ทัวร์ดูไบ อาบูดาบี 5 วัน 3 คืน

Trip Highlight
 • มหานครดูไบ มหานครแห่งความทันสมัย ผสมผสานกับอารยธรรมอาหรับดั้งเดิมอย่างลงตัว
 • ชมความอลังการของสุดยอดโปรเจคส์ The Palm Island + Atlantis Hotel
 • ขึ้นชมตึกเบิร์จคาลิฟา ตึกที่สูงที่สุดในโลก พร้อมชมวิวนครดูไบได้ทั่วทุกทิศที่สวยงาม
 • สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่กับ Sand Duneพร้อมดื่มด่ำบรรยากาศสุดโรแมนติก ในยามพระอาทิตย์ตก
 • ชมความยิ่งใหญ่ของสุเหร่าหินอ่อนสีขาว Sheikh Zayed Grand Mosque ที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก
 • ช้อปปิ้งจุใจทั้งสินค้าพื้นเมืองและแบรนด์เนม Dubai Mall และ Emirates Mall
 • รวมค่าวีซ่า UAE // บินตรงโดยสายการบินเอมิเรตส์ สายการบินสุดหรู บริการเหนือระดับ
Details
ประเทศ: สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 8 มื้อ
สายการบิน: Emirates
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: 19-22 มี.ค. 63
รหัสสินค้า: AEDXBDXBEK02

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ – ดูไบ – Mall of the Emirates
ADMIRAL PLAZA BUR DUBAI
2 ดูไบ – กรุงอาบูดาบี – Grand Mosque – Ferrari World – ดูไบเฟรม
ADMIRAL PLAZA BUR DUBAI
3 ดูไบ - The Palm Project – ตึกเรือใบ – ตลาด Medinat Jumeirah Souk – นั่งรถ 4WD ตะลุยทะเลทราย
ADMIRAL PLAZA BUR DUBAI
4 ดูไบ - พิพิธภัณฑ์ดูไบ – นั่งเรือ Abra Ride – ตลาดเครื่องเทศ และ ตลาดทอง – ห้างดูไบ – ขึ้นเบิร์จคาลิฟา ชั้น 124 – สนามบิน -
5 เดินทางถึงกรุงเทพฯ -

วันแรก : กรุงเทพฯ – ดูไบ – Mall of the Emirates

 • คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 • ออกเดินทางสู่ ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK 375
 • เดินทางถึง สนามบินดูไบ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
 • นำท่านสู่ Mall of the Emirates เป็นห้างขนาดใหญ่ มีโรงภาพยนตร์ ลานโบว์ลิ่ง และร้านค้าอีกมากมาย รวมถึงร้านต่างๆ มีเวลาให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าแฟ่ชั้นมากมาย หรือท่านจะเข้าเล่นที่ Ski Dubai หนึ่งในสุดยอดแหล่งท่องเที่ยวในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
 • เข้าสู่ที่พัก ADMIRAL PLAZA BUR DUBAI หรือเทียบเท่า

วันที่สอง : ดูไบ – กรุงอาบูดาบี – Grand Mosque – Ferrari World – ดูไบเฟรม

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • เดินทางสู่ กรุงอาบูดาบี (Abu dhabi) ที่มีความเขียวขจีท่ามกลางตัวเมืองที่ทันสมัย จึงเป็นเมืองที่ได้รับสมญานามว่า Garden of Gulf และได้รับการย่องว่าเป็นสวรรค์แห่งทะเลทรายอีกด้วย
 • นำท่านผ่านชมสถานที่สำคัญ ๆ ของเมือง ตลอดจนการสร้างบ้านเรือนที่มีความสวยงาม และเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของเมือง แม้จะตั้งอยู่ท่ามกลางทะเลทรายอันแห้งแล้ง
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
 • แวะถ่ายรูป Ferrari World และให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึกที่เป็นแบรนด์เฟอร์รารี่ จากนั้นแวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ณ จุดชมวิว ชิคาโกบีช กับชายทะเลสีเทอร์ควอยซ์ ที่ท่าน Sheikh Al Nayan สร้างขึ้นมาเป็นของขวัญแก่ชาวเมือง
 • นำท่านชม Sheikh Zayed bin Sultan al Nahyan Grand Mosque สุเหร่าที่งดงามที่สุดของ U.A.E. มีความใหญ่โตเป็นอันดับ 3 ของโลก และเป็นสุเหร่าประจำสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ที่ท่าน Sheikh สร้างไว้ก่อนท่านจะสวรรคต ใช้ระยะเวลาก่อสร้างรวมทั้งหมด 10 ปี ให้ท่านได้ชมพรมลายดอกไม้ผืนใหญ่ และโคมไฟ (Chandelier) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ราคาราว 30 ล้านเหรียญสหรัฐ นำเข้าจากประเทศเยอรมัน ทำด้วยทองคำและทองแดง
 • ***การเที่ยวชมมัสยิด ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ห้ามสวมกางเกงขาสั้นหรือเสื้อกล้าม ทั้งผู้ชายและผู้หญิง โดยเฉพาะผู้หญิงต้องสวมใส่เสื้อผ้าที่มีความยาวคลุมถึงระดับข้อมือและข้อเท้า ปกปิดไหล่และทรวงอกให้มิดชิด ผู้หญิงจะต้องมีผ้าคลุมผม และต้องถอดรองเท้าก่อนเข้ามัสยิด***
 • ได้เวลาอันสมควรนำท่านกลับ นครดูไบ ถ่ายรูปกับ ดูไบเฟรม (Dubai frame) สัญลักษณ์ใหม่ของดูไบ ซึ่งเป็นกรอบรูปฉาบทองคำความสูงขนาด 150 เมตร กว้าง 93 เมตรที่ใหญ่ที่สุดในโลก ใช้เวลาในการก่อสร้างมาถึง 10 ปีเต็ม ด้วยจำนวนเงินประมาณ 43.5 ล้านเหรียญสหรัฐ 
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ท์นานาชาติ
 • เข้าสู่ที่พัก ADMIRAL PLAZA BUR DUBAI หรือเทียบเท่า


วันที่สาม : ดูไบ - The Palm Project – ตึกเรือใบ – ตลาด Medinat Jumeirah Souk – นั่งรถ 4WD ตะลุยทะเลทราย  

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • เดินทางสู่ เดอะปาล์มไอซ์แลนด์ (The Palm Islands) เป็นโครงการที่อลังการ สุดยอดโปรเจคส์ของยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรตส์ โดยการถมทะเลให้เป็นเกาะเทียม สร้างเป็นรูปต้นปาล์ม 3 เกาะ นับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับที่ 8 ของโลก ให้ท่านได้ชมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะนี้
 • แวะถ่ายรูปด้านนอกกับโรงแรม Burj Al Arab โรงแรมสุดหรูระดับ 7 ดาว รูปทรงคล้ายเรือใบที่งดงามและหรูหราที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตั้งอยู่ริมอ่าวอาหรับ เป็นที่พักอาศัยของเศรษฐีที่มีชื่อเสียงชาวตะวันออกกลาง ถือเป็นสถานที่ที่ทุกคนใฝ่ฝันจะมีโอกาสเข้าไปสัมผัสสักครั้งในชีวิต
 • จากนั้นชม Medinat Jumeirah Souk หรือเรียกว่า เวนิสแห่งดูไบ เป็นตลาดติดแอร์ ตั้งอยู่ในส่วนเดียวกับโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว Mina Al Salam ของตระกูล Al Maktoum ออกแบบและตกแต่งเป็นศิลปะพื้นเมืองแบบอาหรับคลาสสิก ภายในมีสินค้าระดับ Premium มากมาย 
 • จากนั้นนำท่านผ่านชม พระราชวังท่านชีค (Shiekh Palace) ตื่นตาตื่นใจกับพระราชวังสุดอลังการของครอบครัว Shiekh Al Maktoum อันยิ่งใหญ่ ซึ่งมีความร่มรื่น เต็มไปด้วยต้นไม้นานาชนิดและบรรดาเหล่านกยูง
 • ผ่านชม New Palace ซึ่งเป็นพระราชวังแห่งใหม่ของครอบครัว Shiekh Al Maktoum ที่ก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ
 • นำท่านผ่านชม สุเหร่าจูไมร่า (Jumeirah Mosque) สุเหร่าคู่บ้านคู่เมืองของดูไบ สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลัง และได้ชื่อว่าเป็นสุเหร่าที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในนครดูไบ
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ที่พัก เพื่อเปลี่ยนเครื่องแต่งกายพร้อมตะลุยทะเลทราย ระหว่างทางแวะนำท่านชมโรงงานเครื่องประดับเพชรพลอย
 • หมายเหตุ ท่านที่เมารถ กรุณาทานยาแก้เมาล่วงหน้าอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง หรือควรแจ้งหัวหน้าทัวร์ให้ทราบก่อนไปทัวร์ทะเลทราย ทางทัวร์จะไม่รับผิดชอบ และไม่อนุญาตให้ผู้ที่เป็นโรคหัวใจขั้นรุนแรงนั่งรถไป Dune Safari โดยเด็ดขาด *** สำหรับท่านที่ไม่ร่วมเดินทาง Dune Safari ท่านต้องรอคณะอยู่ที่โรงแรม โดยทางบริษัท ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้ได้ รวมทั้งอาหารมื้อค่ำ ***
 • นำท่านเดินทางไป ทัวร์ทะเลทราย (Dune Safari & BBQ Dinner) (อย่าลืมเสื้อแจ็คเกต แว่นตากันแดด รองเท้าฟองน้ำ ติดตัวไปด้วย)
 • นำท่าน ขึ้นรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) ไปทัวร์ทะเลทราย ท่านจะได้สนุกสนานและตื่นเต้นไปกับประสบการณ์อันแปลกใหม่ นั่งรถตะลุยไปบนเนินทรายทั้งสูงและต่ำสลับกันไป (Sand Dune)
 • จากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ในแคมป์กระโจมแบบอาหรับ ดื่มด่ำบรรยากาศสุดโรแมนติกของพระอาทิตย์ตกดินที่แสนสวยงาม และสัมผัสชีวิตแบบชาวพื้นเมือง (เบดูอิน) อาทิ การสวมชุดพื้นเมืองชาวอาหรับ ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก การเพ้นท์มือแบบอาหรับ (Henna Tattoo) ลองสูบ มารากู กลิ่นผลไม้ (Shi Sha) ชมโชว์ระบำหน้าท้อง (Belly Dance) ซึ่งเป็นศิลปะการร่ายรำที่เน้นการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อท้องและสะโพก รวมถึงสนุกสนานกับการขี่อูฐ
 • เดินทางเข้าสู่ที่พัก ADMIRAL PLAZA BUR DUBAI หรือเทียบเท่า


วันที่สี่ : ดูไบ - พิพิธภัณฑ์ดูไบ – นั่งเรือ Abra Ride – ตลาดเครื่องเทศ และ ตลาดทอง – ห้างดูไบ – ขึ้นเบิร์จคาลิฟา ชั้น 124 – สนามบิน

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เข้าชม พิพิธภัณฑ์ดูไบ (Dubai Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัยที่สุดในตะวันออกกลาง สร้างเมื่อศตวรรษที่ 19 บูรณะครั้งล่าสุดปี 1970 เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่สำคัญ 
 • จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง Dubai Creek เป็นทะเลที่สร้างขึ้นโดยการขุดเข้ามาในชายฝั่ง ซึ่งแบ่งนครดูไบออกเป็น 2 ส่วน คือ Deira Dubai และ Bur Dubai มีความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร มีท่าจอดเรือ 8 ท่า ให้ท่านได้ชมและถ่ายรูปกับทัศนียภาพสองฟากฝั่งของแม่น้ำ Creek ตามอัธยาศัย
 • นั่งเรือ Abra Ride สัมผัสมนต์เสน่ห์ทางวัฒนธรรมผ่านวิถีชีวิตสองฝั่งน้ำของแม่น้ำ Creek
 • จากนั้นเดินสู่ ตลาดเครื่องเทศ (Gold & Spicy Souk) และตลาดทอง (Gold Souk) เป็นตลาดทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก จำหน่ายผลิตภัณฑ์ Jewelry ทุกประเภท เช่น มุก อัญมณีต่าง นำท่านชมโรงงานเครื่องหนังชั้นดีของดูไบ
 • จากนั้นนำท่านสู่ ห้างดูไบ (Dubai Mall) ห้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ภายใน ให้ท่านได้ถ่ายรูปหน้าตู้ปลา ที่มีขนาดใหญ่กว่าคนสิบคนยืนเรียงกัน อิสระในห้างให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก สินค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมายจากยุโรป ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี กระเป๋าถือ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องกีฬา เป็นต้น
 • อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
 • ขึ้นชมตึก “เบิร์จคาลิฟา” Burj Khalifa ชั้น 124 ตึกที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงถึง 828 เมตร มีทั้งหมด 160 ชั้น ออกแบบโดยนายเอเดรียน สมิธ สถาปนิกจากชิคาโก ซึ่งคณะจะได้มีโอกาสขึ้นลิฟท์ที่มีความเร็วที่สุดในโลกคือ 18 เมตร ต่อวินาที หรือ 65 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง ไปถึงชั้น 124 เพื่อชมวิวจากของนครดูไบได้ทั่วทุกทิศที่สวยงาม โดยตึกนี้ออกแบบตบแต่งภายในโดย Giorgio Armani
 • เดินทางสู่ สนามบินดูไบ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งใน Duty Free เพลิดเพลินกับสินค้าแบรนด์เนม และน้ำหอมยี่ห้อดังมากมาย
 • อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
 • ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 374


วันที่ห้า : เดินทางถึงกรุงเทพฯ 

 • ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

ข้อควรทราบ :

 • กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัท
 • สำหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนทำการออกตั๋ว ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์ , ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้
  ­
  • เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
   ­
  • เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
   ­
  • **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
   ­
  • [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า UAE
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (20 ดอลล่าสหรัฐ)
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (15 ดอลล่าสหรัฐ)

RELATED ARTICLES

ย้อนอดีต 15 เมืองใหญ่ของโลก เคยเป็นยังไงมาก่อนนะ?

กว่าจะเป็นภาพที่สวยงามให้เราเห็นในปัจจุบัน เคยลองคิดย้อนไปดูในอดีตกันบ้างมั้ย ว่าในแต่ละเมืองหน้าตาจะเป็นอย่างไร ในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหน เรามาเปรียบเทียบ Before After กันเลย

ดูไบ..คือที่สุด มหานครแห่งความหรูหรา

ดูไบ..คือที่สุด มหานครแห่งความหรูหรา พบกับความเริ่ดหรูอลังการของดูไบ กับหลากหลายความเป็นที่สุด ที่รวมอยู่ที่นี่ ที่เดียว

ไปดูไบ...ไปตื่นทองที่ DEIRA GOLD SOUK

ไปดูไบ...ไปตื่นทองที่ DEIRA GOLD SOUK ตลาดทองคำปลอดภาษี คุณภาพดี ราคาดีที่สุดในดูไบ

เริ่มแล้ว! สายการบินตะวันออกกลาง บินเข้าอเมริกา ห้ามนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเครื่องบิน

เริ่มบังคับใช้แล้ว กฎความเข้มงวดใหม่ของสหรัฐอเมริกา ประกาศห้ามนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีขนาดใหญ่กว่าสมาร์ทโฟน ติดตัวขึ้นเครื่องบินโดยเด็ดขาด (ต้องโหลดไปกับสัมภาระใต้เครื่องเท่านั้น) โดยมีผลกับเที่ยวบินตรงเข้าสู่สหรัฐฯ จาก 8 ประเทศตะวันออกกลาง โดยกระทบสายการบินหลักๆ อย่าง Emirates, Etihad, Qatar และ Turkish ด้วย

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!