กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292

 ตั๋วเครื่องบินเส้นทาง : อเมริกา

 • ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ (กรุงเทพ -อเมริกา)

 

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

ลอสแอนเจลิส (Los Angeles)

Airline
(สายการบิน)
Round Trip
Fare Start
Booking Conditions
(เงื่อนไข)


ซีเหมินแอร์ไลน์

14,725

เช็คราคา
 • สำรองที่นั่ง: วันนี้ - 25 ส.ค. 62
 • กำหนดเดินทาง: วันนี้ - 30 พ.ย. 62


ฮ่องกงแอร์ไลน์

16,800

เช็คราคา
 • สำรองที่นั่ง: วันนี้ - 31 ก.ค. 62
 • กำหนดเดินทาง: วันนี้ - 13 ธ.ค. 62

ฟิลิปินส์แอร์ไลน์

20,525

เช็คราคา
 • สำรองที่นั่ง: วันนี้ - 21 ก.ค. 62
 • กำหนดเดินทาง: วันนี้ - 15 ธ.ค. 62

แอร์ไชน่า

21,305

เช็คราคา
 • สำรองที่นั่ง: วันนี้เป็นต้นไป
 • กำหนดเดินทาง: 8 ก.ย. 62 - 20 ธ.ค. 62

ไชน่าแอร์ไลน์

21,780

เช็คราคา
 • สำรองที่นั่ง: วันนี้ - 31 ธ.ค. 62
 • กำหนดเดินทาง: วันนี้ - 31 ธ.ค. 62
 • สำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 45 วัน

คาเธ่ย์แปซิฟิค

24,095

เช็คราคา
 • สำรองที่นั่ง: วันนี้ - 1 ก.ย. 62
 • กำหนดเดินทาง: วันนี้ - 24 ธ.ค. 62
 • สำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 30 วัน


โคเรียนแอร์

23,205

เช็คราคา
 • สำรองที่นั่ง: วันนี้ - 31 ส.ค.62
 • กำหนดเดินทาง: วันนี้เป็นต้นไป
 • สำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 วัน


เอเชียน่าแอร์ไลน์

25,700

เช็คราคา
 • สำรองที่นั่ง: วันนี้เป็นต้นไป
 • กำหนดเดินทาง: วันนี้เป็นต้นไป

อีวีเอ แอร์

22,290

เช็คราคา
 • สำรองที่นั่ง: วันนี้ - 31 ส.ค. 62
 • กำหนดเดินทาง:วันนี้เป็นต้นไป

*ราคานี้ขึ้นอยู่กับวันเดินทาง และไม่สามารถจองได้ในวันหยุดพิเศษ*
หมายเหตุ : ราคานี้รวมภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมน้ำมัน โดยประมาณ
สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าโดยสารและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริการจองตั๋วเครื่องบินผ่าน Call Center โทร 02-792-9292 กด 2

นิวยอร์ก (New York)

Airline
(สายการบิน)
Round Trip
Fare Start
Booking Conditions
(เงื่อนไข)

เอทิฮัด

27,860

เช็คราคา
 • สำรองที่นั่ง: วันนี้ - 20 ก.ค. 62
 • กำหนดเดินทาง: วันนี้ - 31 พ.ค. 63
 • สำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 วัน

เอเชียน่าแอร์ไลน์

27,600

เช็คราคา
 • สำรองที่นั่ง: วันนี้เป็นต้นไป
 • กำหนดเดินทาง: วันนี้เป็นต้นไป
 • สำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 30 วัน
 • ยกเว้นช่วงเดินทาง วันที่ 21 ก.ค. - 13 ส.ค. 62

แอร์ไชน่า

20,960

เช็คราคา
 • สำรองที่นั่ง: วันนี้เป็นต้นไป
 • กำหนดเดินทาง: 8 ก.ย. 62 - 20 ธ.ค. 62

ไชน่าเซาน์เทิร์น

15,140

เช็คราคา
 • สำรองที่นั่ง: วันนี้ - 27 ก.ค. 62
 • กำหนดเดินทาง: วันนี้ - 31 ธ.ค. 62
 • ยกเว้นเดินทาง วันที่ 12 - 24 ธ.ค. 62

ไชน่าแอร์ไลน์

24,460

เช็คราคา
 • สำรองที่นั่ง: วันนี้ - 31 ธ.ค. 62
 • กำหนดเดินทาง: วันนี้ - 31 ธ.ค. 62
 • สำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 45 วัน

อีวีเอ แอร์

25,140

เช็คราคา
 • สำรองที่นั่ง: วันนี้ - 26 ก.ค. 62
 • กำหนดเดินทาง: วันนี้ - 31 พ.ค. 63

 

*ราคานี้ขึ้นอยู่กับวันเดินทาง และไม่สามารถจองได้ในวันหยุดพิเศษ*
หมายเหตุ : ราคานี้รวมภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมน้ำมัน โดยประมาณ
สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าโดยสารและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริการจองตั๋วเครื่องบินผ่าน Call Center โทร 02-792-9292 กด 2

ซานดิเอโก( SAN DIEGO)

Airline
(สายการบิน)
Round Trip
Fare Start
Booking Conditions
(เงื่อนไข)


เจแปนแอร์ไลน์

34,090

เช็คราคา
 • สำรองที่นั่ง: วันนี้เป็นต้นไป
 • กำหนดเดินทาง: วันนี้เป็นต้นไป
 • สำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 29 วัน


โคเรียนแอร์

30,770

เช็คราคา
 • สำรองที่นั่ง: วันนี้- 13 ส.ค. 62
 • กำหนดเดินทาง: วันนี้เป็นต้นไป

คาเธ่ย์แปซิฟิค

45,100

เช็คราคา
 • สำรองที่นั่ง: วันนี้ - 31 ธ.ค. 62
 • กำหนดเดินทาง: วันนี้เป็นต้นไป

บริติชแอร์เวย์

50,720

เช็คราคา
 • สำรองที่นั่ง: วันนี้เป็นต้นไป
 • กำหนดเดินทาง: วันนี้ เป็นต้นไป

*ราคานี้ขึ้นอยู่กับวันเดินทาง และไม่สามารถจองได้ในวันหยุดพิเศษ*
หมายเหตุ : ราคานี้รวมภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมน้ำมัน โดยประมาณ
สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าโดยสารและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริการจองตั๋วเครื่องบินผ่าน Call Center โทร 02-792-9292 กด 2

ซานฟรานซิสโก (SAN FRANCISCO)

Airline
(สายการบิน)
Round Trip
Fare Start
Booking Conditions
(เงื่อนไข)


ฮ่องกงแอร์ไลน์

20,180

เช็คราคา
 • สำรองที่นั่ง: วันนี้เป็นต้นไป
 • กำหนดเดินทาง: วันนี้เป็นต้นไป
 • ยกเว้นช่วงเดินทาง วันที่ 25 มิ.ย. - 31 ส.ค. 62

คาเธ่ย์แปซิฟิค

24,095

เช็คราคา
 • สำรองที่นั่ง: วันนี้- 1 ก.ย. 62
 • กำหนดเดินทาง: วันนี้ - 24 ธ.ค. 62
 • สำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 30 วัน

ไชน่าแอร์ไลน์

21,640

เช็คราคา
 • สำรองที่นั่ง: วันนี้ - 31 ธ.ค.62
 • กำหนดเดินทาง: วันนี้ - 31 ธ.ค.62
 • สำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 45 วัน

โคเรียนแอร์

23,205

เช็คราคา
 • สำรองที่นั่ง: วันนี้ - 31 ส.ค.62
 • กำหนดเดินทาง: วันนี้เป็นต้นไป
 • สำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 30 วัน

อีวีเอ แอร์

22,315

เช็คราคา
 • สำรองที่นั่ง: วันนี้ - 26 d.ค.62
 • กำหนดเดินทาง: วันนี้ - 31 พ.ค. 63

*ราคานี้ขึ้นอยู่กับวันเดินทาง และไม่สามารถจองได้ในวันหยุดพิเศษ*
หมายเหตุ : ราคานี้รวมภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมน้ำมัน โดยประมาณ
สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าโดยสารและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริการจองตั๋วเครื่องบินผ่าน Call Center โทร 02-792-9292 กด 2

ออแลนโด (ORLANDO)

Airline
(สายการบิน)
Round Trip
Fare Start
Booking Conditions
(เงื่อนไข)


เอมิเรท

62,605

เช็คราคา
 • สำรองที่นั่ง: วันนี้ - 21 ก.ค. 62
 • กำหนดเดินทาง: วันนี้ - 15 ธ.ค. 62
 • สำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 5 วัน


เจแปนแอร์ไลน์

47,165

เช็คราคา
 • สำรองที่นั่ง: วันนี้เป็นต้นไป
 • กำหนดเดินทาง: วันนี้เป็นต้นไป
 • สำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 30 วัน

คาเธ่ย์แปซิฟิค

57,600

เช็คราคา
 • สำรองที่นั่ง: วันนี้ - 31 มี.ค. 62
 • กำหนดเดินทาง: วันนี้ - 31 ธ.ค. 62

*ราคานี้ขึ้นอยู่กับวันเดินทาง และไม่สามารถจองได้ในวันหยุดพิเศษ*
หมายเหตุ : ราคานี้รวมภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมน้ำมัน โดยประมาณ
สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าโดยสารและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริการจองตั๋วเครื่องบินผ่าน Call Center โทร 02-792-9292 กด 2

ดัดลัส (DULLES)

Airline
(สายการบิน)
Round Trip
Fare Start
Booking Conditions
(เงื่อนไข)

ออลนิปอนแอร์เวย์

34,935

เช็คราคา
 • สำรองที่นั่ง: วันนี้ - 15 ธ.ค. 61
 • กำหนดเดินทาง: วันนี้เป็นต้นไป
 • สำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 30 วัน

คาเธ่ย์แปซิฟิค

34,180

เช็คราคา
 • สำรองที่นั่ง: วันนี้-1 ม.ค. 63
 • กำหนดเดินทาง: วันนี้เป็นต้นไป

โคเรียนแอร์

33,355

เช็คราคา
 • สำรองที่นั่ง: วันนี้ - 13 ส.ค.62
 • กำหนดเดินทาง: วันนี้เป็นต้นไป
 • สำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 14 วัน

เอมิเรท

31,730

เช็คราคา
 • สำรองที่นั่ง: วันนี้ - 22 ก.ค.62
 • กำหนดเดินทาง: วันนี้ - 31 ธ.ค. 62

*ราคานี้ขึ้นอยู่กับวันเดินทาง และไม่สามารถจองได้ในวันหยุดพิเศษ*
หมายเหตุ : ราคานี้รวมภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมน้ำมัน โดยประมาณ
สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าโดยสารและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริการจองตั๋วเครื่องบินผ่าน Call Center โทร 02-792-9292 กด 2

ฮาวาย (HONOLULU)

Airline
(สายการบิน)
Round Trip
Fare Start
Booking Conditions
(เงื่อนไข)


เอเชียน่าแอร์ไลน์

25,700

เช็คราคา
 • สำรองที่นั่ง: วันนี้เป็นต้นไป
 • กำหนดเดินทาง: วันนี้เป็นต้นไป

ออลนิปอนแอร์เวย์

32,715

เช็คราคา
 • สำรองที่นั่ง: วันนี้เป็นต้นไป
 • กำหนดเดินทาง:วันนี้เป็นต้นไป

โคเรียนแอร์

29,285

เช็คราคา
 • สำรองที่นั่ง: วันนี้ - 13 ส.ค.62
 • กำหนดเดินทาง: วันนี้เป็นต้นไป
 • สำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 14 วัน

*ราคานี้ขึ้นอยู่กับวันเดินทาง และไม่สามารถจองได้ในวันหยุดพิเศษ*
หมายเหตุ : ราคานี้รวมภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมน้ำมัน โดยประมาณ
สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าโดยสารและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริการจองตั๋วเครื่องบินผ่าน Call Center โทร 02-792-9292 กด 2

ลาสเวกัส (LAS VEGAS)

Airline
(สายการบิน)
Round Trip
Fare Start
Booking Conditions
(เงื่อนไข)

คาเธ่ย์แปซิฟิค

48,100

เช็คราคา
 • สำรองที่นั่ง: วันนี้เป็นต้นไป
 • กำหนดเดินทาง: วันนี้เป็นต้นไป

เจแปนแอร์ไลน์

35,565

เช็คราคา
 • สำรองที่นั่ง: วันนี้เป็นต้นไป
 • กำหนดเดินทาง: วันนี้เป็นต้นไป

โคเรียนแอร์

36,980

เช็คราคา
 • สำรองที่นั่ง: วันนี้เป็นต้นไป
 • กำหนดเดินทาง: วันนี้เป็นต้นไป

*ราคานี้ขึ้นอยู่กับวันเดินทาง และไม่สามารถจองได้ในวันหยุดพิเศษ*
หมายเหตุ : ราคานี้รวมภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมน้ำมัน โดยประมาณ
สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าโดยสารและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริการจองตั๋วเครื่องบินผ่าน Call Center โทร 02-792-9292 กด 2

ซีแอตเทิล (SEATTLE)

Airline
(สายการบิน)
Round Trip
Fare Start
Booking Conditions
(เงื่อนไข)


เอเชียน่าแอร์ไลน์

25,700

เช็คราคา
 • สำรองที่นั่ง: วันนี้เป็นต้นไป
 • กำหนดเดินทาง: วันนี้เป็นต้นไป

อีวาแอร์

22,695

เช็คราคา
 • สำรองที่นั่ง: วันนี้ - 26 ก.ค. 62
 • กำหนดเดินทาง: วันนี้ - 31 ส.ค. 62

โคเรียนแอร์

23,515

เช็คราคา
 • สำรองที่นั่ง: วันนี้ - 31 ส.ค. 62
 • กำหนดเดินทาง: วันนี้เป็นต้นไป
 • สำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 30 วัน

*ราคานี้ขึ้นอยู่กับวันเดินทาง และไม่สามารถจองได้ในวันหยุดพิเศษ*
หมายเหตุ : ราคานี้รวมภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมน้ำมัน โดยประมาณ
สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าโดยสารและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริการจองตั๋วเครื่องบินผ่าน Call Center โทร 02-792-9292 กด 2

จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ เส้นทางอื่นๆ


สนใจแพ็คเกจทัวร์อเมริกาอื่นๆ เพิ่มเติม คลิก!!

เลือกโรงแรมที่ใช่สำหรับคุณจองโรงแรมที่พักเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ

สนใจตั๋วท่องเที่ยวอื่นๆ จาก WonderfulPackage คลิก!!

เงื่อนไขสินค้า

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขของสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

RELATED ARTICLES

5 ประเทศที่สาวโสด เที่ยวคนเดียวได้ปลอดภัยหายห่วง

พูดถึงสาวโสด...เวลาไปเที่ยวนี่มันช่างโดดเดี่ยวเดียวดายเหลือเกินแต่ก็ไม่เกินใจที่อยากเที่ยวหรอกจริงมั้ยหละ? ให้คิดไว้เลยว่า "อยากเที่ยวต้องได้เที่ยวสิ" เที่ยวคนเดียวก็ได้ไม่ง้อ สาวๆ เที่ยวได้ 5 ประเทศสไตล์คนโสด

ประเทศไหนบ้างที่ต้องง้อวีซ่า แต่คนก็ยังชอบไป

วีซ่าก็คล้ายๆ กับบัตรผ่านทางเข้าไปในประเทศนั้นๆ ซึ่งบางประเทศไม่ต้องขอวีซ่าก็ผ่านเข้าได้ แต่บางประเทศเราต้องทำเรื่องขอวีซ่าเพื่อขออนุญาตผ่านเข้าประเทศนั้นๆ นั่นเอง แต่ถึงจะต้องง้อวีซ่าเราก็ยังอยากไปเที่ยวอยู่ดี ก็มันน่าไปนี่เนอะ

10 ประสบการณ์การลิ้มรสอาหารที่ดีที่สุดในโลก โดย Lonely Planet

ประสบการณ์การลิ้มรสอาหารที่ดีที่สุดในโลก จัดอันดับโดย Lonely Planet และนี่ก็คือ 10 อันดับอาหารจานเด็ดจากทั่วโลก มีของไทยด้วย

แนะนำร้านอาหารใกล้งาน New York Fashion Week

ช่วงนี้ที่นิวยอร์คกำลังคึกคัก เพราะเค้ามีงาน New York Fashion Week เลยหยิบเอาร้านอาหารแนะนำที่อยู่ใกล้ๆ แถวนั้นมาฝาก เผื่อใครไปนิวยอร์คตอนนี้จะได้มีไว้เป็นข้อมูล กับอาหารหลากหลายชนิด หลากหลายเมนูนานาชาติ ที่หาทานได้รอบๆ งาน

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!