ตั๋วเครื่องบินญี่ปุ่น

เส้นทาง : นาริตะ(Narita) / ฮาเนดะ(Haneda) / โอซาก้า(Osaka) / นาโกย่า(Nagoya) / ฟุกุโอะกะ(Fukuoka)

*ราคานี้ขึ้นอยู่กับวันเดินทาง และไม่สามารถจองได้ในวันหยุดพิเศษ

Airline Routing Class Ticket validity Round tripfare start Fuel and airport tax charge Condition Booking
โอซาก้า - Osaka  Q 1 Month 11,415 3,640
 • สำรองที่นั่ง : 01 พ.ย. - 31 ธ.ค.59
 • เดินทางตั้งแต่ 01 พ.ย. - 31 ธ.ค.59
 • ระยะเวลายกเว้นการเดินทาง สำหรับเส้นทางญี่ปุ่น  01 - 08 ธ.ค.59 / 28 - 31 ธ.ค.59 08 - 09 ก.พ.60 /13 - 31 มี.ค.60
เช็คราคา
โอซาก้า - Osaka  Q 14 Days 6,800 7,165
 • สำรองที่นั่ง : วันนี้ - 15 พ.ย.59
 • เดินทางตั้งแต่ :วันนี้ - 31 มี.ค.60 
เช็คราคา
โอซาก้า - Osaka  S 1 Month 14,700 2,060
 • สำรองที่นั่ง ตั้งแต่ 01 ต.ค. - 31 ธ.ค.59
 • เดินทางตั้งแต่วันที่ 01 ต.ค.59 - 31 มี.ค.60
 • ราคาพิเศษนี้สำหรับการเดินทางตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป (GV2)FLIGHT JL728/JL727
เช็คราคา
โอซาก้า - Osaka (TG672) W 14 Days 15,300 1,830
 • สำรองที่นั่งตั้งแต่ 8 พ.ย - 31 ธ.ค.59
 • เดินทางแต่ 1 ม.ค - 31 มี.ค.60
 • ราคาพิเศษนี้สำหรับการเดินทางตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป (GV2
เช็คราคา
โอซาก้า - Osaka S+B 1 Month 16,000 2,000
 • สำรองที่นั่ง : วันนี้ - 31 ธ.ค.59
 • เดินทาง :วันนี้ - 31 มี.ค.60
เช็คราคา

หมายเหตุ : ราคานี้ยังไม่รวมภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบินและค่าธรรมเนียมน้ำมัน
บริการจองตั๋วเครื่องบินผ่าน Call Center โทร 02-792-9292 กด 2
Airline Routing Class Ticket validity Round tripfare start Fuel and airport tax charge Condition Booking
นาริตะ - Narita/ฮาเนดะ - HANEDA Q 1 Month 11,700 3,495
 • สำรองที่นั่ง :วันนี้ - 31 ธ.ค.59
 • เดินทางตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธ.ค.59
 • ระยะเวลายกเว้นการเดินทาง สำหรับเส้นทางญี่ปุ่น  01 - 08 ธ.ค.59 / 28 - 31 ธ.ค.59 / 08 - 09ก.พ.60 / 13 - 31 มี.ค.60
เช็คราคา
โตเกียว - Tokyo  Q 14 days 6,800 7,065
 • สำรองที่นั่ง : วันนี้ - 15 พ.ย.59
 • เดินทางตั้งแต่ :วันนี้เป็นต้นไป(จองล่วงหน้า 45 วัน ก่อนวันเดินทาง)ยกเว้น 29 - 30 ต.ค.59 / 25 - 28 ม.ค.60 / 12 - 13 เม.ย.60 / 05 - 06 พ.ค.60
เช็คราคา
นาริตะ - NARITA(TOKYO) S 1 Month 14,700 1,910
 • สำรองที่นั่ง ตั้งแต่ 01 ต.ค.59 - 31 ธ.ค.59
 • เดินทางตั้งแต่วันที่ 01 ต.ค.59 - 31 มี.ค.60 
 • ราคาพิเศษนี้สำหรับการเดินทางตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป (GV2)FLIGHT JL708/JL707 : JL718/JL717
เช็คราคา
โตเกียว-TOKYO (TG676-660) W 14 days 15,300 1,685
 • สำรองที่นั่งตั้งแต่ 8 พ.ย. - 31 ธ.ค.59
 • เดินทางแต่ 1 ม.ค.- 31 มี.ค.60
 • ราคาพิเศษนี้สำหรับการเดินทางตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป (GV2
เช็คราคา
โตเกียว - Tokyo S 1 Month 16,000 1,900
 • สำรองที่นั่ง : วันนี้ - 31 ธ.ค.59
 • เดินทาง : วันนี้ - 31 มี.ค.60
เช็คราคา

หมายเหตุ : ราคานี้ยังไม่รวมภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบินและค่าธรรมเนียมน้ำมัน
บริการจองตั๋วเครื่องบินผ่าน Call Center โทร 02-792-9292 กด 2
Airline Routing Class Ticket validity Round tripfare start Fuel and airport tax charge Condition Booking
นาโกย่า - Nagoya  Q 1 Month 11,145 3,480
 • สำรองที่นั่ง : วันนี้ - 31 ธ.ค. 59
 • เดินทางตั้งแต่ วันนี้ - 31 มี.ค.60
 • ระยะเวลายกเว้นการเดินทาง สำหรับเส้นทางญี่ปุ่น  01 - 08 ธ.ค.59 / 28 - 31 ธ.ค.59 / 08 - 09 ก.พ.60 / 13 - 31 มี.ค.60
เช็คราคา
นาโกย่า - Nagoya  Q 14 Days 6,800 7,005
 • สำรองที่นั่ง : วันนี้ - 15 พ.ย 59
 • เดินทางตั้งแต่ :วันนี้เป็นต้นไป (จองล่วงหน้า 45 วัน ก่อนวันเดินทาง)ยกเว้น 29 - 30 ต.ค.59/ 25 - 28 ม.ค.60 12 - 13 เม.ย.60/05 - 06 พ.ค.60
เช็คราคา
นาโกย่า - Nagoya S 1 Month 13,100 1,895
 • สำรองที่นั่ง ตั้งแต่ 01 ต.ค.59 - 31 ธ.ค.59
 • เดินทางตั้งแต่วันที่ 01 ต.ค.59 - 31 มี.ค.60 ราคาพิเศษนี้สำหรับการเดินทางตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป (GV2)Flight JL738/JL737
เช็คราคา
นาโกย่า-Nagoya (TG646) W 14 Days 15,300 1,670
 • สำรองที่นั่งตั้งแต่ 8 พ.ย. - 31 ต.ค.59
 • เดินทางแต่ 1 ม.ค. - 31 มี.ค.60
 • ราคาพิเศษนี้สำหรับการเดินทางตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป (GV2
เช็คราคา
นาโกย่า - Nagoya S+B 1 Month 16,000 2,400
 • สำรองที่นั่ง : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2559• เดินทาง : วันนี้ - 31 มีนาคม 2560
เช็คราคา

หมายเหตุ : ราคานี้ยังไม่รวมภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบินและค่าธรรมเนียมน้ำมัน
บริการจองตั๋วเครื่องบินผ่าน Call Center โทร 02-792-9292 กด 2

Airline Routing Class Ticket validity Round tripfare start Fuel and airport tax charge Condition Booking
ฟุกุโอกะ - Fukuoka  Q 1 Month 11,415 3,640
 • สำรองที่นั่ง : วันนี้ - 31 ธ.ค.59
 • เดินทางตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธ.ค.59
 • ระยะเวลายกเว้นการเดินทาง สำหรับเส้นทางญี่ปุ่น  01 - 08 ธ.ค.59 / 28 - 31 ธ.ค.59 / 08 - 09 ก.พ.60 / 13 - 31 มี.ค.60
เช็คราคา
 ฟูกุโอกะ - Fukuoka  Q 14 Days 6,800 6,470
 • สำรองที่นั่ง : วันนี้ - 15 พ.ย.59
 • เดินทางตั้งแต่ :วันนี้เป็นต้นไป (จองล่วงหน้า 45 วัน ก่อนวันเดินทาง)ยกเว้น 29 - 30 ต.ค.59 / 25 -28 ม.ค.60 / 12 - 13 เม.ย.60 / 05 - 06 พ.ค.60
เช็คราคา
ฟุกุโอกะ -Fukuoka  W 14 Days 14,300 1,130
 • สำรองที่นั่งตั้งแต่ 8 พ.ย. - 31 ต.ค.59
 • เดินทางแต่ 1 ม.ค - 31 มี.ค.60
 • ราคาพิเศษนี้สำหรับการเดินทางตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป (GV2
เช็คราคา
ฟูกุโอกะ - Fukuoka S+B 1 Month 16,000 2,000
 • สำรองที่นั่ง : วันนี้ - 31 ธ.ค.59
 • เดินทาง : วันนี้ - 31 มี.ค.60
เช็คราคา

หมายเหตุ : ราคานี้ยังไม่รวมภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบินและค่าธรรมเนียมน้ำมัน
บริการจองตั๋วเครื่องบินผ่าน Call Center โทร 02-792-9292 กด 2
Airline Routing Class Ticketvalidity Round tripfare start Fuel and airport tax charge Condition Booking
ชิโตเสะ - Chitose Q 1 Month 15,025 2,960
 • สำรองที่นั่ง : วันนี้ - 31 ธ.ค.59
 • เดินทางตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธ.ค.59
 • ระยะเวลายกเว้นการเดินทาง สำหรับเส้นทางญี่ปุ่น  01 - 08 ธ.ค.59 / 28 - 31 ธ.ค.59 / 08 - 09 ก.พ.60 / 13 - 31 มี.ค.60
เช็คราคา
ชิโตเสะ - Chitose  Q 14 Days 7,100 6,490
 • สำรองที่นั่ง : วันนี้ - 15 พ.ย.59
 • เดินทางตั้งแต่ : วันนี้เป็นต้นไป (จองล่วงหน้า 45 วัน ก่อนวันเดินทาง)ยกเว้น 29 - 30 ต.ค.59 / 25 - 28 ม.ค.60 /  12 -13 เม.ย.60 / 05-06 พ.ค.60
เช็คราคา
ชิโตเชะ -Chitose W 14 Days 20,255 1,150
 • สำรองที่นั่งตั้งแต่ 8 พ.ย. - 31 ธ.ค.59
 • เดินทางแต่ 1 ม.ค - 31 มี.ค 60
 • ราคาพิเศษนี้สำหรับการเดินทางตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป (GV2
เช็คราคา
ชิโตเสะ - Chitose S+B 1 Month 20,000 2,000
 • สำรองที่นั่ง : วันนี้ - 31 ธ.ค.59
 • เดินทาง : วันนี้ - 31 มี.ค.60
เช็คราคา

หมายเหตุ : ราคานี้ยังไม่รวมภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบินและค่าธรรมเนียมน้ำมัน
บริการจองตั๋วเครื่องบินผ่าน Call Center โทร 02-792-9292 กด 2

เลือกโรงแรมที่ใช่สำหรับคุณจองโรงแรมที่พักเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ

เงื่อนไขสินค้า

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขของสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

RELATED PRODUCTS

โรงแรมที่พัก ฮ่องกง ราคาที่ดีที่สุด

พร้อมคัดสรรโรงแรมยอดนิยม มาให้เลือกตามสไตล์คุณ

เริ่มต้น 1,890 บาท/ท่าน

โปรโมชั่นจองตั๋วเครื่องบินราคาถูก : สิงคโปร์

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินสิงคโปร์ ราคาพิเศษสุดคุ้ม โดยสายการบินชั้นนำ จองผ่านคอลล์เซ็นเตอร์วันนี้ ที่วันเดอร์ฟูลแพ

เริ่มต้น 3,305 บาท/ท่าน

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน ราคาพิเศษ โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES

บินราคาดีที่สุด สู่ญี่ปุ่น เวียดนาม และ ยุโรป บริการ Full service

เริ่มต้น 4,940 บาท/ท่าน

โปรโมชั่นจองตั๋วเครื่องบินราคาถูก : ฮ่องกง

โปรโมชั่นบินสู่ฮ่องกง ในราคาสุดคุ้ม โดยสายการบินชั้นนำ จองผ่านคอลล์เซ็นเตอร์วันนี้ ที่วันเดอร์ฟลูแพตเกจ

เริ่มต้น 5,770 บาท/ท่าน

RELATED ARTICLES

ช้อปปิ้งญี่ปุ่น 5 ตลาดนัดมือสองในโตเกียว ช้อปง่าย ดีต่อตังค์ในกระเป๋า

ช้อปปิ้งญี่ปุ่น 5 ตลาดนัดมือสองในโตเกียว ช้อปง่าย ดีต่อตังค์ในกระเป๋า กับ 5 แห่งต่อไปนี้ที่คนชอบช้อปปิ้งไปญี่ปุ่นแล้วต้องไปเดินให้ได้

เติมความหวานละมุน ด้วยขนมจากดอกซากุระ

กินขนม ชิมชา ชมซากุระ ช่างเป็นช่วงเวลาพิเศษของญี่ปุ่นจริงๆ ยิ่งช่วงเวลานี้ซากุระเริ่มผลิบานกันแล้ว หลายคนคงตั้งตารอชมกันอยู่แล้วล่ะ แต่ถ้าจะพูดถึงขนมแสนอร่อยที่ทำมาจากดอกซากุระ จะมีอะไรบ้างนั้น ตามไปชิมพร้อมๆ กันเลย

10 เมืองในญี่ปุ่น เล็กๆ สุดน่ารัก

สำหรับใครที่ไปญี่ปุ่นเมืองใหญ่ๆ กันแล้ว อยากให้ลองไปสัมผัสญี่ปุ่นในอีกมุมมองหนึ่งค่ะ ไปเที่ยวชมเมืองเล็กๆ ของญี่ปุ่น ที่แต่ละเมืองก็มีความน่ารักเป็นเสน่ห์เฉพาะตัว เราหยิบยกมาให้ชม 10 เมืองด้วยกัน เห็นแล้วอยากไปเที่ยวให้ครบทุกเมืองเลยค่ะ

Review สุดยอดหลังคาแห่งญี่ปุ่น บนเส้นทางเจแปนแอลป์

กำแพงหิมะใหญ่ยักษ์ ความยิ่งใหญ่ที่เปิดให้ชมเพียงปีละครั้ง เป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ บนเส้นทางสายอัลไพน์ ทาเทยาม่า-คุโรเบะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแจแปนแอลป์ ที่นี่ เราจะได้ชมความยิ่งใหญ่อลังการของ Snow Wall หรือกำแพงหิมะที่มีความสูงถึง 10 เมตร

เที่ยวต่างประเทศ ใช้ Sim Card หรือ Pocket Wifi ดี ?

เที่ยวต่างประเทศ ใช้ Sim Card หรือ Pocket Wifi ดี? มาดูแต่ละเหตุผลที่จะทำให้เราตัดสินใจได้ว่า ไปเที่ยวต่างประเทศครั้งหน้า จะใช้อะไรดีนะ จะได้โซเชียลได้แบบไม่ต้องห่วงเรื่องอินเตอร์เน็ต

มาแล้ว...พยากรณ์ซากุระบาน ปี 2017

และแล้วเวลาที่หลายๆ คนรอคอยก็มาถึง กับการพยากรณ์ซากุระบานของญี่ปุ่น ที่มีเป็นประจำทุกปี เพื่อที่จะคำนวณว่าตรงไหนของญี่ปุ่น ดอกซากุระจะบานสวยที่สุดช่วงเวลาไหน จะได้ไม่ไปเก้อ หรือไปเจอตอนร่วงหมดแล้วต้องเสียดายแย่ วันนี้มีพยากรณ์จาก Weather Map มาฝากกัน (อัพเดทล่าสุด 24 ม.ค. 60) จะได้แพลนกันแต่เนิ่นๆ ว่าจะไปชมซากุระช่วงไหนดี

มีเวลา 1 วันในฟุกุโอกะ ทำอะไรได้บ้าง?

หากเรามีเวลา 1 วันในฟุกุโอกะ เราจะไปเที่ยวที่ไหนกันดีนะ แนะนำว่าเดินทางโดยรถไฟจะสะดวกกว่า และสามารถเดินทางไปที่ต่างๆ ได้ง่ายๆ แบบไม่ต้องเสียเวลา ส่วนจะเป็นที่ไหนนั้น จุดใหญ่ๆ ที่แนะนำเลยก็คือ...

ชวนทอดน่องไปช้าๆ ที่หมู่บ้านยูฟูอิน...ฟุกุโอกะ

ชวนทอดน่องไปช้าๆ ที่หมู่บ้านยูฟูอิน...ฟุกุโอกะ หมู่บ้านยูฟูอิน หมู่บ้านเล็กๆ ในฟุกุโอกะ ที่ตลบอบอวลไปด้วยความน่ารัก ที่ทำให้เราหลงเสน่ห์เข้าไปอย่างไม่รู้ตัว

ปิดเทอมแล้ว พาเด็กๆ เที่ยวไหนดี

ปิดเทอมนี้ ได้เวลาสนุกของคุณหนูๆ แล้ว แต่ถ้ายังไม่รู้ว่าจะพาไปเที่ยวไหนดี เรามีหลากหลายความสนุกมาแนะนำกัน จากหลายประเทศทั้ง ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี จีน เวียดนาม

ทำไมใครๆ ถึงอยากไป ...ชิราคาวาโกะ ที่ญี่ปุ่น

หลากหลายเหตุผลที่ควรรู้เอาไว้ ว่าทำไมใครๆ ถึงอยากไป ...ชิราคาวาโกะ เมืองมรดกโลกแห่งญี่ปุ่น

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!