ตั๋วเครื่องบินญี่ปุ่น

เส้นทาง : นาริตะ(Narita) / ฮาเนดะ(Haneda) / โอซาก้า(Osaka) / นาโกย่า(Nagoya) / ฟุกุโอะกะ(Fukuoka)

*ราคานี้ขึ้นอยู่กับวันเดินทาง และไม่สามารถจองได้ในวันหยุดพิเศษ

Airline Routing Class Ticket validity Round tripfare start Fuel and airport tax charge Condition Booking
โอซาก้า - Osaka  Q 1 Month 11,415 3,640
 • สำรองที่นั่ง : 01 พ.ย. - 31 ธ.ค.59
 • เดินทางตั้งแต่ 01 พ.ย. - 31 ธ.ค.59
 • ระยะเวลายกเว้นการเดินทาง สำหรับเส้นทางญี่ปุ่น  01 - 08 ธ.ค.59 / 28 - 31 ธ.ค.59 08 - 09 ก.พ.60 /13 - 31 มี.ค.60
เช็คราคา
โอซาก้า - Osaka  Q 14 Days 6,800 7,165
 • สำรองที่นั่ง : วันนี้ - 15 พ.ย.59
 • เดินทางตั้งแต่ :วันนี้ - 31 มี.ค.60 
เช็คราคา
โอซาก้า - Osaka  S 1 Month 14,700 2,060
 • สำรองที่นั่ง ตั้งแต่ 01 ต.ค. - 31 ธ.ค.59
 • เดินทางตั้งแต่วันที่ 01 ต.ค.59 - 31 มี.ค.60
 • ราคาพิเศษนี้สำหรับการเดินทางตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป (GV2)FLIGHT JL728/JL727
เช็คราคา
โอซาก้า - Osaka (TG672) W 14 Days 15,300 1,830
 • สำรองที่นั่งตั้งแต่ 8 พ.ย - 31 ธ.ค.59
 • เดินทางแต่ 1 ม.ค - 31 มี.ค.60
 • ราคาพิเศษนี้สำหรับการเดินทางตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป (GV2
เช็คราคา
โอซาก้า - Osaka S+B 1 Month 16,000 2,000
 • สำรองที่นั่ง : วันนี้ - 31 ธ.ค.59
 • เดินทาง :วันนี้ - 31 มี.ค.60
เช็คราคา

หมายเหตุ : ราคานี้ยังไม่รวมภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบินและค่าธรรมเนียมน้ำมัน
บริการจองตั๋วเครื่องบินผ่าน Call Center โทร 02-792-9292 กด 2
Airline Routing Class Ticket validity Round tripfare start Fuel and airport tax charge Condition Booking
นาริตะ - Narita/ฮาเนดะ - HANEDA Q 1 Month 11,700 3,495
 • สำรองที่นั่ง :วันนี้ - 31 ธ.ค.59
 • เดินทางตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธ.ค.59
 • ระยะเวลายกเว้นการเดินทาง สำหรับเส้นทางญี่ปุ่น  01 - 08 ธ.ค.59 / 28 - 31 ธ.ค.59 / 08 - 09ก.พ.60 / 13 - 31 มี.ค.60
เช็คราคา
โตเกียว - Tokyo  Q 14 days 6,800 7,065
 • สำรองที่นั่ง : วันนี้ - 15 พ.ย.59
 • เดินทางตั้งแต่ :วันนี้เป็นต้นไป(จองล่วงหน้า 45 วัน ก่อนวันเดินทาง)ยกเว้น 29 - 30 ต.ค.59 / 25 - 28 ม.ค.60 / 12 - 13 เม.ย.60 / 05 - 06 พ.ค.60
เช็คราคา
นาริตะ - NARITA(TOKYO) S 1 Month 14,700 1,910
 • สำรองที่นั่ง ตั้งแต่ 01 ต.ค.59 - 31 ธ.ค.59
 • เดินทางตั้งแต่วันที่ 01 ต.ค.59 - 31 มี.ค.60 
 • ราคาพิเศษนี้สำหรับการเดินทางตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป (GV2)FLIGHT JL708/JL707 : JL718/JL717
เช็คราคา
โตเกียว-TOKYO (TG676-660) W 14 days 15,300 1,685
 • สำรองที่นั่งตั้งแต่ 8 พ.ย. - 31 ธ.ค.59
 • เดินทางแต่ 1 ม.ค.- 31 มี.ค.60
 • ราคาพิเศษนี้สำหรับการเดินทางตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป (GV2
เช็คราคา
โตเกียว - Tokyo S 1 Month 16,000 1,900
 • สำรองที่นั่ง : วันนี้ - 31 ธ.ค.59
 • เดินทาง : วันนี้ - 31 มี.ค.60
เช็คราคา

หมายเหตุ : ราคานี้ยังไม่รวมภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบินและค่าธรรมเนียมน้ำมัน
บริการจองตั๋วเครื่องบินผ่าน Call Center โทร 02-792-9292 กด 2
Airline Routing Class Ticket validity Round tripfare start Fuel and airport tax charge Condition Booking
นาโกย่า - Nagoya  Q 1 Month 11,145 3,480
 • สำรองที่นั่ง : วันนี้ - 31 ธ.ค. 59
 • เดินทางตั้งแต่ วันนี้ - 31 มี.ค.60
 • ระยะเวลายกเว้นการเดินทาง สำหรับเส้นทางญี่ปุ่น  01 - 08 ธ.ค.59 / 28 - 31 ธ.ค.59 / 08 - 09 ก.พ.60 / 13 - 31 มี.ค.60
เช็คราคา
นาโกย่า - Nagoya  Q 14 Days 6,800 7,005
 • สำรองที่นั่ง : วันนี้ - 15 พ.ย 59
 • เดินทางตั้งแต่ :วันนี้เป็นต้นไป (จองล่วงหน้า 45 วัน ก่อนวันเดินทาง)ยกเว้น 29 - 30 ต.ค.59/ 25 - 28 ม.ค.60 12 - 13 เม.ย.60/05 - 06 พ.ค.60
เช็คราคา
นาโกย่า - Nagoya S 1 Month 13,100 1,895
 • สำรองที่นั่ง ตั้งแต่ 01 ต.ค.59 - 31 ธ.ค.59
 • เดินทางตั้งแต่วันที่ 01 ต.ค.59 - 31 มี.ค.60 ราคาพิเศษนี้สำหรับการเดินทางตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป (GV2)Flight JL738/JL737
เช็คราคา
นาโกย่า-Nagoya (TG646) W 14 Days 15,300 1,670
 • สำรองที่นั่งตั้งแต่ 8 พ.ย. - 31 ต.ค.59
 • เดินทางแต่ 1 ม.ค. - 31 มี.ค.60
 • ราคาพิเศษนี้สำหรับการเดินทางตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป (GV2
เช็คราคา
นาโกย่า - Nagoya S+B 1 Month 16,000 2,400
 • สำรองที่นั่ง : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2559• เดินทาง : วันนี้ - 31 มีนาคม 2560
เช็คราคา

หมายเหตุ : ราคานี้ยังไม่รวมภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบินและค่าธรรมเนียมน้ำมัน
บริการจองตั๋วเครื่องบินผ่าน Call Center โทร 02-792-9292 กด 2

Airline Routing Class Ticket validity Round tripfare start Fuel and airport tax charge Condition Booking
ฟุกุโอกะ - Fukuoka  Q 1 Month 11,415 3,640
 • สำรองที่นั่ง : วันนี้ - 31 ธ.ค.59
 • เดินทางตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธ.ค.59
 • ระยะเวลายกเว้นการเดินทาง สำหรับเส้นทางญี่ปุ่น  01 - 08 ธ.ค.59 / 28 - 31 ธ.ค.59 / 08 - 09 ก.พ.60 / 13 - 31 มี.ค.60
เช็คราคา
 ฟูกุโอกะ - Fukuoka  Q 14 Days 6,800 6,470
 • สำรองที่นั่ง : วันนี้ - 15 พ.ย.59
 • เดินทางตั้งแต่ :วันนี้เป็นต้นไป (จองล่วงหน้า 45 วัน ก่อนวันเดินทาง)ยกเว้น 29 - 30 ต.ค.59 / 25 -28 ม.ค.60 / 12 - 13 เม.ย.60 / 05 - 06 พ.ค.60
เช็คราคา
ฟุกุโอกะ -Fukuoka  W 14 Days 14,300 1,130
 • สำรองที่นั่งตั้งแต่ 8 พ.ย. - 31 ต.ค.59
 • เดินทางแต่ 1 ม.ค - 31 มี.ค.60
 • ราคาพิเศษนี้สำหรับการเดินทางตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป (GV2
เช็คราคา
ฟูกุโอกะ - Fukuoka S+B 1 Month 16,000 2,000
 • สำรองที่นั่ง : วันนี้ - 31 ธ.ค.59
 • เดินทาง : วันนี้ - 31 มี.ค.60
เช็คราคา

หมายเหตุ : ราคานี้ยังไม่รวมภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบินและค่าธรรมเนียมน้ำมัน
บริการจองตั๋วเครื่องบินผ่าน Call Center โทร 02-792-9292 กด 2
Airline Routing Class Ticketvalidity Round tripfare start Fuel and airport tax charge Condition Booking
ชิโตเสะ - Chitose Q 1 Month 15,025 2,960
 • สำรองที่นั่ง : วันนี้ - 31 ธ.ค.59
 • เดินทางตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธ.ค.59
 • ระยะเวลายกเว้นการเดินทาง สำหรับเส้นทางญี่ปุ่น  01 - 08 ธ.ค.59 / 28 - 31 ธ.ค.59 / 08 - 09 ก.พ.60 / 13 - 31 มี.ค.60
เช็คราคา
ชิโตเสะ - Chitose  Q 14 Days 7,100 6,490
 • สำรองที่นั่ง : วันนี้ - 15 พ.ย.59
 • เดินทางตั้งแต่ : วันนี้เป็นต้นไป (จองล่วงหน้า 45 วัน ก่อนวันเดินทาง)ยกเว้น 29 - 30 ต.ค.59 / 25 - 28 ม.ค.60 /  12 -13 เม.ย.60 / 05-06 พ.ค.60
เช็คราคา
ชิโตเชะ -Chitose W 14 Days 20,255 1,150
 • สำรองที่นั่งตั้งแต่ 8 พ.ย. - 31 ธ.ค.59
 • เดินทางแต่ 1 ม.ค - 31 มี.ค 60
 • ราคาพิเศษนี้สำหรับการเดินทางตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป (GV2
เช็คราคา
ชิโตเสะ - Chitose S+B 1 Month 20,000 2,000
 • สำรองที่นั่ง : วันนี้ - 31 ธ.ค.59
 • เดินทาง : วันนี้ - 31 มี.ค.60
เช็คราคา

หมายเหตุ : ราคานี้ยังไม่รวมภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบินและค่าธรรมเนียมน้ำมัน
บริการจองตั๋วเครื่องบินผ่าน Call Center โทร 02-792-9292 กด 2

เลือกโรงแรมที่ใช่สำหรับคุณจองโรงแรมที่พักเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ

เงื่อนไขสินค้า

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขของสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

RELATED PRODUCTS

JAPAN RAIL PASS ตั๋วรถไฟเที่ยวญี่ปุ่น

ตั๋วรถไฟ JR Pass ราคาพิเศษ ใบเดียวคุ้มค่าสุดๆ สำหรับผู้ที่รักอิสระในการเดินทางเปิดประสบการณ์เที่ยวญี่ปุ่น ให้การเดินทางของคุณได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

ติดต่อสอบถาม

โรงแรมที่พัก ฮ่องกง ราคาที่ดีที่สุด

พร้อมคัดสรรโรงแรมยอดนิยม มาให้เลือกตามสไตล์คุณ

เริ่มต้น 1,890 บาท/ท่าน

โปรโมชั่นจองตั๋วเครื่องบินราคาถูก : สิงคโปร์

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินสิงคโปร์ ราคาพิเศษสุดคุ้ม โดยสายการบินชั้นนำ จองผ่านคอลล์เซ็นเตอร์วันนี้ ที่วันเดอร์ฟูลแพ

เริ่มต้น 3,305 บาท/ท่าน

โปรโมชั่นจองตั๋วเครื่องบินราคาถูก : ฮ่องกง

โปรโมชั่นบินสู่ฮ่องกง ในราคาสุดคุ้ม โดยสายการบินชั้นนำ จองผ่านคอลล์เซ็นเตอร์วันนี้ ที่วันเดอร์ฟลูแพตเกจ

เริ่มต้น 5,770 บาท/ท่าน

RELATED ARTICLES

เที่ยว ชิม ช้อป ชิลล์...ที่โอซาก้า

โอซาก้า เป็นอีกหนึ่งเมืองในญี่ปุ่นที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากไม่แพ้เมืองหลวงโตเกียว เพราะมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งช้อปปิ้งที่น่าสนใจมากมาย ตามไปเที่ยว ชิม ช้อป และพักชิลล์ๆ ที่โอซาก้ากันเลย

เติมสีสันให้การพักผ่อนด้วยที่พักสไตล์ Dormitory

หากคุณกำลังรวมแก๊งค์ไปเที่ยวกันเอง และกำลังมองหาที่พักอยู่ล่ะก็ ลองเปลี่ยนบรรยากาศไปพักแบบ Dormitory กันดูมั้ย ห้องพักที่จะทำให้ทุกคนแนบสนิทชิดใกล้แบบไม่ต้องแยกกันไปไหน แถมได้ทำกิจกรรมสนุกร่วมกันตลอดทั้งทริป ให้การเดินทางไปเที่ยวครั้งนี้สนุกยิ่งขึ้นกว่าเดิม

ชวนทอดน่องไปช้าๆ ที่หมู่บ้านยูฟูอิน...ฟุกุโอกะ

ชวนทอดน่องไปช้าๆ ที่หมู่บ้านยูฟูอิน...ฟุกุโอกะ หมู่บ้านยูฟูอิน หมู่บ้านเล็กๆ ในฟุกุโอกะ ที่ตลบอบอวลไปด้วยความน่ารัก ที่ทำให้เราหลงเสน่ห์เข้าไปอย่างไม่รู้ตัว

หนาวกันให้ทั่วญี่ปุ่น กับฤดูกาลแห่งหิมะ

เข้าหน้าหนาวแล้ว ใครที่กำลังจะไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงฤดูหนาว จะมีโอกาสได้สัมผัสหิมะ พร้อมกับบรรยากาศสุดโรแมนติกที่หลายคนตั้งตารอ วันนี้เราจะพาไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงหน้าหนาวกันค่ะ ว่ามีที่ไหนน่าไปบ้าง

มาแล้ว...พยากรณ์ซากุระบาน ปี 2017

และแล้วเวลาที่หลายๆ คนรอคอยก็มาถึง กับการพยากรณ์ซากุระบานของญี่ปุ่น ที่มีเป็นประจำทุกปี เพื่อที่จะคำนวณว่าตรงไหนของญี่ปุ่น ดอกซากุระจะบานสวยที่สุดช่วงเวลาไหน จะได้ไม่ไปเก้อ หรือไปเจอตอนร่วงหมดแล้วต้องเสียดายแย่ วันนี้มีพยากรณ์จาก Weather Map มาฝากกัน (อัพเดทล่าสุด 24 ม.ค. 60) จะได้แพลนกันแต่เนิ่นๆ ว่าจะไปชมซากุระช่วงไหนดี

10 เทคนิค เที่ยวอย่างไรให้ประหยัด

จะไปเที่ยวแต่ละที ก็ต้องเตรียมตัวกันหน่อย โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณและค่าใช้จ่าย ซึ่งต้องมีอยู่ไม่น้อยเลยล่ะ แต่ไม่ต้องเป็นกังวลไป เรามีวิธีดีๆ มาแนะนำ ที่จะทำให้คุณประหยัดงบไปได้อีกเยอะ

ไปโอซาก้าแนะนำ OSAKA AMAZING PASS

เที่ยวรอบโอซาก้าประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่เช้าจรดเย็น กับ OSAKA AMAZING PASS พาสนี้มันดียังไง ก็เพราะว่าเราสามารถเที่ยวได้ทั่วโอซาก้า เพียงแค่จ่ายตังค์ซื้อพาสเพียงครั้งเดียวเท่านั้น แถมยังมีสถานที่ให้เข้าไปเที่ยวชมได้ฟรี บางแห่งยังมีส่วนลดและสิทธิพิเศษให้อีก

มีเวลา 1 วันในฟุกุโอกะ ทำอะไรได้บ้าง?

หากเรามีเวลา 1 วันในฟุกุโอกะ เราจะไปเที่ยวที่ไหนกันดีนะ แนะนำว่าเดินทางโดยรถไฟจะสะดวกกว่า และสามารถเดินทางไปที่ต่างๆ ได้ง่ายๆ แบบไม่ต้องเสียเวลา ส่วนจะเป็นที่ไหนนั้น จุดใหญ่ๆ ที่แนะนำเลยก็คือ...

10 เมืองในญี่ปุ่น เล็กๆ สุดน่ารัก

สำหรับใครที่ไปญี่ปุ่นเมืองใหญ่ๆ กันแล้ว อยากให้ลองไปสัมผัสญี่ปุ่นในอีกมุมมองหนึ่งค่ะ ไปเที่ยวชมเมืองเล็กๆ ของญี่ปุ่น ที่แต่ละเมืองก็มีความน่ารักเป็นเสน่ห์เฉพาะตัว เราหยิบยกมาให้ชม 10 เมืองด้วยกัน เห็นแล้วอยากไปเที่ยวให้ครบทุกเมืองเลยค่ะ

เข้าถึงญี่ปุ่นไปอีกขั้น กับเมืองมรดกโลกนิกโก้

นิกโก้ เป็นอีกเมืองของญี่ปุ่นที่เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจได้เป็นอย่างดี ด้วยธรรมชาติอันงดงามและแสนสงบ และวัฒนธรรมดั้งเดิม ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมาตั้งแต่สมัยเอโดะ จึงทำให้นิกโก้เป็นเมืองมรดกโลกที่ควรค่าแก่การไปเยือน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!