แพ็กเกจโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวย่างกุ้ง

รายการโปรแกรมทัวร์ทั้งหมดสำหรับย่างกุ้ง
Like/Share:


ทัวร์ย่างกุ้ง เที่ยวย่างกุ้ง

ทัวร์ย่างกุ้ง เที่ยวย่างกุ้ง

ย่างกุ้ง (Yangon) เป็นอดีตเมืองหลวงที่ใหฯ่ที่สุดในประเทศพม่า ตั้งอยู่บนแม่น้ำย่างกุ้ง อยู่ห่างจากอ่าวเมาะตะมะไปราวๆ 30 กิโลเมตร แต่เดิมย่างกุ้งเป็นเพียงแค่หมู่บ้านของชาวประมงเล็กๆ ต่อมาได้รับการบูรณะเป็นเมืองที่มีความสำคัญและมีการตั้งสถาปนาชื่อขึ้นโดยพระเจ้าอลองพญาแห่งราชวงศ์อลองพญา เมืองย่างกุ้งในปัจจุบันมีประชากรทั้งสิ้น 4,504,000 คน หากลองเปรียบเทียบเมืองย่างกุ้งกับเมืองอื่นๆในเอเชียอาคเนย์แล้ว เมืองย่างกุ้งนั้นค่อนข้างที่จะพัฒนาได้ช้ากว่าเมืองอื่นๆ จึงทำให้ย่างกุ้งเป็นพื้นที่สีเขียวมากกว่าใครในภูมิภาค ในปัจจุบันทีการเข้ามาลงจากต่างชาติมากขึ้น มีการปลูกสร้างอาคารมากขึ้น ตึกเดิมก็ได้ถูกปรับปรุงขึ้นใหม่ มีการปรับเมืองเพื่อเข้าสู่ในตอนปัจจุบันโดยเฉพาะกับเมืองชเวดากอง (Shwedagon)

ย่างกุ้งยังมีการเก็บรักษาอนุรักษณ์สถาปัตยกรรมดั้งเดิมเอาไว้ให้ยังคงอยู่ พื้นที่ของเมืองย่างกุ้งได้ถูกจัดวางผังเมืองให้เป็นเหมือนตารางหมากรุก ในศตวรรษที่ 19 ประเทศอังกฤษได้เข้ารวมกับเมืองย่างกุ้งรวบรวมเข้าไว้กับอาณาจักรตนเอง ต่อมารัฐบาลพม่าได้มีการย้ายเมืองหลวงใหม่ไปใกล้กับเมืองปยินมะนาในปีพ.ศ. 2548 และต่อมาก็ได้ตั้งเมืองใหม่แห่งนี้ว่า "เนปยิดอ" นั่นเอง ทัวร์ย่างกุ้ง เที่ยวย่างกุ้ง 


 ระบบการปกครอง

ระบบการปกครองภายใต้สนธิสัญญาฉบับใหม่ ประธานาธิบดี และ รองประธานาธิบดี สองคนจะถูกเลือกโดยสภา โดย จะต้องมีสองสภา โดยสภาล่างจะต้องมีสมาชิกไม่เกิน 40 ท่าน และสภาบนไม่เกิน 224 ท่าน ทางกองทัพปกป้องประเทศจะมีสิทธิคัดเลือกสมาชิกเป็นจำนวน 25%ของสภา การปกครองประเทศจะถูกปกครองโดยทหารโดยส่วนใหญ่

มารยาท ขนบธรรมเนียมประเพณี

มารยาทสำคัญ การจับมือ เป็นการทักทายตามปกติในย่างกุ้งและถือเป็นวิธีปฎิบัติ ที่ได้รับการยอมรับทั่วประเทศ โดยปกติการกล่าวถึงบุคคลนิยมใช้ชื่อเต็มและเติมคำนำหน้าด้วย ยู (U) ถ้าผู้ที่กำลังพูดถึงมีอายุมากกว่า หรือเป็นผู้ที่ควรเคารพ ‘โก’ (Ko) เป็นคำนำหน้าชื่อที่ใช้ได้ทั่วไปของผู้ชาย ‘ออง’ (Aung) ใช้เป็นคำนำหน้าสำหรับชายหนุ่ม และ ‘ดอว์’ (Daw) ใช้เป็นคำนำหน้าสำหรับผู้หญิง นักท่องเที่ยวควรให้ความเคารพในการเข้าเยี่ยมชมสถานที่ทางศาสนาตลอดจนพิธีปฏิบัติต่างๆ ทางศาสนา และประเพณีท้องถิ่นต่างๆ ของพม่า ควรถอดรองเท้าก่อนเข้าไปในวัดและบ้านของผู้อื่น

ควรแสดงความเคารพต่อพระสงฆ์และสามเณรทุกโอกาส ผู้หญิงไม่ควรเข้าใกล้หรือสัมผัสพระสงฆ์โดยตรง การชี้ไปที่สิ่งใดด้วยเท้า หรือการสัมผัสศีรษะของผู้อื่น หรือการนั่งหันหลังให้พระพุทธรูปถือเป็นการกระทำที่หยาบคายมาก และการแสดงความรักต่อกันในที่สาธารณะยังไม่เป็นที่ยอมรับ


เศรษฐกิจ

รัฐบาลใหม่ของเมียนมาร์ภายใต้การนำของประธานาธิบดี เต็ง เส่ง ได้มีนโยบายที่ชัดเจนที่จะพัฒนา มุ่งให้การพัฒนาทางเศรษฐกิจส่งผลถึงประชาชนระดับรากหญ้า ลดความเหลื่อมล้ำของคนจนและคนรวย ขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท ๒) การปฏิรูประบบเศรษฐกิจมหภาค ทั้งการค้า การลงทุน การเงิน การธนาคาร ๒) เร่งยกระดับภาคอุตสาหกรรมโดยให้ภาคการเกษตรเป็นพื้นฐาน โดยจะเพิ่มสัดส่วนการผลิตภาคอุตสาหกรรมต่อ  หน่วยเงินตราของพม่าคือจ๊าด โดยใช้อักษรย่อว่า MMR หนึ่งจ๊าดมีค่าเท่ากับ 100 ปยา ทั้งนี้ค่าเงินจ๊าดผูกติดกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนอย่างเป็นทางการประมาณ 6 จ๊าด เท่ากับ 1 ดอลลาห์สหรัฐ ธนบัตรมีใช้ในราคา 5,000, 1,000, 500, 200, 100 และ 50 จ๊าด เหรียญมีใช้ในราคา 100, 50, 10, 5, 1 จ๊าด และ 50, 25, 10, 5 และ 1 ปยา อย่างไรก็ตามค่าเงินของพม่าขึ้นอยู่กับการประกาศของรัฐบาล ซึ่งบางครั้งอาจแจ้งยกเลิกมูลค่าเงินของธนบัตรบางชนิด เพื่อแสดงถึงความพยายามในการต่อสู้กับราคาค่าเงินที่แลกเปลี่ยนในตลาดมืดขณะนั้น


ภูมิศาสตร์

จุดภูมิศาสตร์ที่สำคัญที่สุดในพม่าจะอยู่บริเวณฝั่งตะวันออก ซึ่งมีชื่อเรียกว่า "ที่ราบสูงฉาน" บริเวณที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่ของชาวพม่าจะอาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ราบต่ำ มีเฉพาะบางชนเผ่าเท่านั้นที่อาศัยอยู่บนที่สูง ในสมัยที่ประเทศพม่าถูกปกครองโดยประเทศอังกฤษ เมืองหลวงของพม่าใด้ถูกย้ายจากมัณฑะเลย์ทางภาคกลาง ไปเป็นรันโกงทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำอิระวดี ในปี 1885  ซึ่งเมืองนี้ได้ถูกสร้างขึ้นในปี 1755 ในชื่อ ดะโกง ก่อนที่จะถูกเปลี่ยนชื่อเป็นย่างกุ้ง ซึ่งได้กลายเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางการเมืองและเศรษฐกิจของพม่าจนถึงทุกวันนี้ ชาวพม่าส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเมืองย่างกุ้งและเมืองมัณฑะเลย์ ถึงแม้ว่าทั้งสองเมืองนี้จะมีประชากรชาวอินเดียอยู่เป็นจำนวนมากสืบเนื่องมาจากการถูกปกครองโดยประเทศอังกฤษ

ทัวร์ย่างกุ้ง เที่ยวย่างกุ้ง

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!