แพ็กเกจโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยววันวิสาขบูชา

รายการโปรแกรมทัวร์ทั้งหมดสำหรับนวิสาขบูชา
Like/Share:


ทัวร์วันวิสาขบูชา เที่ยววันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา เป็นวันที่มีความสำคัญวันหนึ่งของทางพระพุทธศาสนา รวมถึงชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก และอีกทั้งยังเป็นวันหยุดราชการในอีกหลายๆประเทศทั่วโลกด้วย วันวิสาขบูชาเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ได้แก่ 1.ประสูติ 2.ตรัสรู้ 3.ปรินิพพาน โดยที่ทั้ง 3 เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น ณ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 (วันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ) ดังนั้นชาวพุทธจึงถือเอาวันนี้ว่าเป็นวันวิสาขบูชา ซึ่งย่อมาจาก "วิสาขปุรณมีบูชา" มีความหมายว่า การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะตามปฏิทินของอินเดีย และจะตรงกับเดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติของไทยตรงกับเดือนพฤษภาคมหรือเดือนมิถุนายน

วันวิสาขบูชาในบางครั้งเรียกอีกอย่างว่า "พุทธชยันติ" ในประเทศไทยได้มีการปรากฏหลักฐานว่าได้มีการจัดพิธีขึ้นตั้งแต่สมัยสุโขทัย วันวิสาขบูชาถือได้ว่าเป็นวันที่มีความสำคัญทางศาสนาสากลซึ่งจะไม่เหมือนกับวันมาฆบูชา หรือวันอาสาฬหบูชาที่จะมีพิธีที่นิยมนับถือเฉพาะในประเทศไทย ลาว และกัมพูชา ดังนั้นจึงได้มีการจัดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากล โดยทางสหประชาชาติเป้นผู้รับรอง เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ปีพ.ศ.2542

ในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันหยุดทางราชการ โดยจะมีการประกอบพิธีต่างๆเช่น การตักบาตร การฟังธรรม และการเวียนเทียนรอบโบสถ์เป็นต้นฯ เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณพระรัตนตรัยทั้ง 3 ประการดังที่กล่าวไป


การประกอบพิธีการในวันวิสาขบูชาเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยสุโขทัย ทางสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลักดันให้พิธีวิสาขบูชาแพร่หลายในหมู่ประชาชน การจัดพิธีนั้นได้รับอิทธิพลมาจากประเทศศรีลังกา โดยปรากฏเป็นหลักฐานในหนังสือตำหรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ ที่ได้มีการกล่าวถึงพิธีวิสาขบูชานี้ตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยเป็นการพร้อมใจกันทำความสะอาดและตกแต่งโคมไฟเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง รวมถึงการบำเพ็ญกุศลต่างๆ อีกมากมายเป็นเวลาสามวันสามคืน แล้วในตอนเย็นก็จะมีการเวียนเทียนรอบสถูปเจดีย์ด้วย

แต่ในระยะเวลาต่อมาเนื้อหาที่กล่าวถึงวันวิสาขบูชานี้ได้มีการแต่งเสริมในรายละเอียดบางส่วนในสมัยอยุธยาหรือรัตนโกสินทร์ แต่อย่างไรก็ดีพิธีนี้ก็เริ่มมีมาในสมัยสุโขทัย เพราะในสมัยนั้นได้มีการสืบทอดนิกายเถรวาทจากลังกาประเทศ โดยเป็นเมืองที่มั่นทางพุทธศาสนาในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ซึ่งการเฉลิมฉลองนั้นจัดเป็นพิธีใหญ่ของอาณาจักร นั่นจึงแสดงให้เห็นว่าพิธีวิสาขบูชามีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อพุทธศาสนาเพียงใด แต่ต่อมาในสมัยอยุธยาพิธียังคงมีอยู่แต่กลับถูกลดความสำคัญลงไปอย่างมาก

จนมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์พิธีนี้ก็ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่พุทธศาสนาเสื่อมลงหลังสุโขทัยล่มสลายไป ซึ่งในยุคอยุธยาได้ถูกแนวคิดของพราหมณ์ที่ได้รับมาจากวัฒนธรรมฮินดูและขอม ต่อมาในสมัยรัชกาลที่2 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้มีประสงค์ฟื้นฟูพิธีนี้ขึ้นมาอีกครั้ง โดยมีพระราชพิธีขึ้นครั้งแรกในสมัยรัตนโกสินทร์ที่จัดเป็นพิธีใหญ่ 3 วัน 3 คืน ในปีพ.ศ.2360 ต่อมาในสมัยรัชกาลที่3 ได้ทรงเพิ่มให้มีการเทศน์เกี่ยวกับพุทธประวัติในวันวิสาขบูชาเพิ่มขึ้นด้วย

จะเห็นได้ว่าทางสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ทรงมีส่วนสำคัญในการฟื้นฟูและผลักดันให้มีพิธีวิสาขบูชาแพร่หลายอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติสืบกันมาอย่างเข้มแข็ง จึงให้กลายเป็นวันหยุดราชการเพื่อให้ช่วยกันสนับสนุนและเผยแพร่วันสำคัญทางพุทธศาสนาไปด้วยอีกทางหนึ่ง

ทัวร์วันวิสาขบูชา เที่ยววันวิสาขบูชา

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!