แพ็กเกจโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวพนมเปญ

รายการโปรแกรมทัวร์ทั้งหมดสำหรับพนมเปญ
Like/Share:


ทัวร์พนมเปญ เที่ยวพนมเปญ

ทัวร์พนมเปญ เที่ยวพนมเปญ

พนมเปญ เป็นเมืองหลวงของประเทศกัมพูชา โดยสมัยก่อนได้เคยชื่อว่า "ไข่มุกแห่งเอเชีย" นับเป็นเมืองที่มีการท่องเที่ยวสะพัดจากชาวต่างชาติ พนมเปญมีชื่อเสียงอย่างมากในด้านของสถาปัตกรรมแบบดั้งเดิม และยังได้รับอิทธิพลจากฝรั่งเศษ กรุงพนมเปญเป็นศูนย์กลางของการค้า วัฒนธรรมและการเมืองของกัมพูชา พนมเปญมีจำนวนประชากรถึง 2 ล้านคน จากประชากรทั้งประเทศ 15.2 ล้านคน


ประวัติศาสตร์กรุงพนมเปญ

ในยุคของพระนครหลังจากที่นครวัดและเมืองอื่นๆมีชื่อเสียงต่อประชาคมโลก ช่วงกลางศตวรรษที่ 15 เจ้าพระยาญาติย้ายจากเมืองพระนครมาตั้งอยู่ที่นครวัดและสร้างพระราชวังขึ้น ณ พื้นที่ๆเป็นกรุงพนญเปญในปัจจุบันต่อมาจึ้งมีการสร้างเจดีย์ขึ้น แต่ในสมัยนั้นพนมเปญยังไม่ได้เป็นเมืองหลวงอย่างเป็นทางการ จนต่อมาในปีค.ศ. 1866 โดยกษัตริย์พระบาทสมเด็จพระนโรดมพรหมบริรักษ์ จึงทรงแต่งตั้งให้กรุงพนมเปญเป็นเมืองหลวงของประเทศ

ถึงอย่างไรก็ตามสามปีก่อนที่จะแต่งตั้งกรุงพนมเปญเป็นเมืองหลวงประเทศกันพูชาได้ลงนามทำสัญญายอมรับเป็นรัฐในการดูแลของฝรั่งเศษ และก็ได้ถูรวมเข้ามาในจักรวรรดิของฝรั่งเศษแถบอินโดจีนรวมถึงลาวและเวียดนาม ภายใต้อำนาจเขตปกครองแบบเต็มรูปแบบของกรุงปารีส เป็นผลให้พนมเปญมีการพัฒนาไปแบบก้าวกระโดดไปสู่การพัฒนาเมืองท่าริมน้ำที่ทันสมัยในฝรั่งเศษ

ถึงแม้จะมีผลกระทบทั้งก่อนและหลังสงครามโลกครั้งที่สอง แต่พนมเปญก็ยังอยู่ในการปกครองของฝรั่งเศษจนกระทั่งในปีค.ศ. 1953 ภายใต้การนำของสมเด็จนโรดมสีหนุและคลื่นมวลชนชาวเขมรที่ออกมาเรียกร้องเอกราช และก็ได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์ในช่วงต้นปีค.ศ. 1970 แม้จะยังอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่กรุงพนมเปญก็ยังคงมีความสุขที่ได้เป็นเอกราชท่ามกลางสงคราม

ต่อมาในปีค.ศ. 1975 ได้มีกองกำลังเขมรแดงโดยการนำของพอลพตบุกเข้าโจมตีกรุงพนมเปญ ภายหลังที่เข้ายึดเมืองจึงเริ่มกวาดล้างประชากรราวสองล้านคนที่อาศัยอยู่ได้โดนให้เนรเทศออกไปสู่ชนบท ภายใน 4 ปีผู้คนในพนมเปญแทบจะเป็นเมืองร้างก็ว่าได้ ยกเว้นพื้นที่เขตกักกันและพื้นที่บางส่วนที่มีกลุ่มเขมรแดงอาศัยอยู่

ในปีค.ศ. 1979 เขมรแดงถูกขับไล่ออกไปจากกรุงพนมเปญผู้คนที่เคยโดนเนรเทศออกไปก็เริ่มทยอยๆกลับเข้ามาอีกครั้ง แต่เนื่องจากสภาพเมืองที่ถูกทำลายเสียหายอย่างมาก องค์การระหว่างประเทศจึงเริ่มเข้ามามีบทบาทในการฟื้นฟูช่วยเหลือ หลังจากการลงนามในความตกลงทางการเมืองสมบูรณ์แบบในความขัดแย้งกัมพูชาในชื่อ "ข้อตกลงสันติภาพกรุงปารีส (Paris Peace Agreement)" ซึ่งได้คืนเสถียรภาพเต็มที่แก่ประชาชนชาวกัมพูชาในปีค.ศ. 1991

ในปีค.ศ. 1999 ประเทศกัมพูชาเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งสนับสนุนให้ชาวต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุนในกัมพูชามากขึ้น ถือเป็นจุดเริ่มต้นในทางที่ดีของการพัฒนาประเทศ


ประชากร

กรุงพนมเปญมีประชากรราว 2 ล้านคน(ในปีค.ศ.2008) มีครัวเรือนราว 5,300 ครัวเรือน มีอัตราการเติบโต 3.92% ชนชาติอื่นๆที่อาศัยในพนมเปญได้แก่ชาวจีน เวียดนาม เป็นต้นฯ นอกจากนั้นยังมีชนกลุ่มน้อยเช่น ชาวไทยสยาม บูดงมนง กุข ชง และชามจาม พนมเปญมีศาสนาพุทธ นิกายเถรวาทคิดเป็น 90% ของชาวพนมเปญทั้งหมด มีภาษาทางการคือ ภาษาเขมรส่วนภาษาอื่นที่ใช้กันทั่วไปคือภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศษ ทัวร์พนมเปญ เที่ยวพนมเปญ

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!