แพ็กเกจโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวโอซาก้า

รายการโปรแกรมทัวร์ทั้งหมดสำหรับโอซาก้า
Like/Share:

ทัวร์โอซาก้า ทริปนี้มีแต่คุ้ม


แพคเกจตั๋วเครื่องบินโอซาก้า ฟรี! ของแถม


ตัวช่วยท่องเที่ยวโอซาก้า ไวไฟ รถรับส่ง ซิตี้ทัวร์ บัตรรถไฟ บัตรเข้าชมต่างๆ


เที่ยวโอซาก้า ทัวร์โอซาก้า

ทัวร์โอซาก้า เที่ยวโอซาก้า

โอซาก้า (Osaka) หรือ โอซากะ เป็นนครที่อยู่ทางภาคใต้ของเขตคันไซในเกาะฮอนชู จังหวัดโอซาก้าเป็นเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสอง และเป็นนครที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศญี่ปุ่น โอซาก้าเป็นส่วนที่ใหญที่สุดของสามนครเคฮันชิน ซึ่งสมัยนั้นรัฐาบาลญี่ปุ่นได้มีการจัดตั้งให้หลายๆเมืองในโอซาก้าเป็นเขตการปกครองแบบพิเศษ

เมืองโอซาก้ามีประชากรทั้งหมด 2.7 ล้านคน แต่ในช่วงวันทำงานจะเพิ่มขึ้นเป็น 3.7 ล้านคน เป็นรองเพียงกรุงโตเกียวเท่านั้น เทียบอัตราส่วนประชากรในตอนกลางวันกับเวลากลางคืนคิดเป็น 140% นครอยู่ที่ปากแม่น้ำโยโดะ, อ่าวโอซาก้า และทะเลเซโตะ

โอซาก้าเป็นเมืองที่สำคัญในทางประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นการค้าและวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น ได้รับสมญาว่าเป็นครัวของชาติ เพราะที่โอซาก้าเป็นศูนย์กลางการค้าข้าวที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น มีมาตั้งแต่สมัยเอโดะ แล้วในปัจจุบันนั้นโอซาก้าก็ยังเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเอกในประเทศญี่ปุ่น

ประวัติเมืองโอซาก้า

คำว่าโอซาก้ามีความหมายว่า เนินเขาหรือภูเขาสูงใหญ่ ในสมัยก่อนเมืองโอซาก้ามีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า นานิวะ แต่ก็ไม่มีใครทราบว่าเปลี่ยนมาเป็นโอซาก้าเมื่อไหร่ แต่ก็ยังมีหลักฐานที่ค้นพบเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อจาก นานิวะ มาเป็นโอซาก้าจากข้อความที่ปรากฏในหนังสือปี ค.ศ.1496 ในสมัยก่อนเขียนเป็นอักษรคันจิว่า 大坂 แต่ผู้คนมักจะอ่านตัวคันจิตัวหลังผิดกลายเป็น 士反 มีความหมายว่ากบฏซามูไร ซึ่งเป็นความหมายที่ไม่ดีเท่าไหร่ ต่อมาในปีค.ศ. 1870 สมัยปฏิรูปเมจิ จึงได้มีการเปลี่ยนตัวคันจิใหม่เป็น 大阪 แล้วก็ยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบัน โดยคันจิตัวหลัง 阪 อ่านว่าฮัน ก็ใช้กันอย่างมากในจังหวัดโอซาก้า มีความหมายว่าเมืองโอซาก้าเท่านั้น

สภาพทางภูมิศาสตร์โอซาก้า

จังหวัดโอซาก้าตั้งอยู่ที่ปากทางของแม่น้ำโยโดะทางด้านตะวันตก ล้อมรอบด้วยเมืองเล็กๆกว่า 10 แห่งในจังหวัดโอซาก้า โดยมีพื้นที่คิดเป็นร้อยละ 13 ของโอซาก้า ในปีค.ศ. 1880 เมืองได้แบ่งออกเป็นสองเขตคือ ชูโอะ กับ นิชิ ที่มีพื้นที่อยู่เพียง 15.3 ตารางกิโลเมตร และเมืองก็ได้ขยายเติบโตจนมีพื้นที่ประมาณ 222.3 ตารางกิโลเมตร ในปีค.ศ. 1925 มีการเจริญเติบโตของเมืองรวดเร็วที่สุดถึง 126.01 ตารางกิโลเมตร โอซาก้ามีจุดที่สูงที่สุดของเมืองอยู่ในเขตสึรุมิ ด้วยความสูงที่ 37.5 เมตรเหนือจากระดับน้ำทะเล และมีจุดที่ต่ำสุดอยู่ที่เขตนิชิโยโดะงาวะ โดยมีความสูงต่ำกว่าระดับน้ำทะเลอยู่ที่ 2.2 เมตร 

สภาพภูมิอากาศโอซาก้า

โอซาก้าเป็นเมืองที่มีภูมิอากาศแบบอุ่นชื้นแบ่งแยกเป็นสี่ฤดูกาลได้ชัดเจน อุณหภูมิจะลดต่ำลงสุดในช่วงเดือนมกราคม เฉลี่ย 9.3 องศสเซลเซียสซึ่งเป็นฤดูหนาว แต่เมืองโอซาก้านั้นจะไม่ค่อยมีหิมะตกในช่วงฤดูนี้สักเท่าไหร่ ในฤดูใบไม้ผลิอากาศที่นี่จะเย็นสบาย แล้วก็จะค่อยๆเริ่มร้อนมากขึ้นจนไปเข้าสู่ฤดูฝนช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกกาคม จากนั้นตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฏาคมไปจรถึงเดือนสิงหาคมก็จะเข้าสู่ช่วงฤดูร้อน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยในตอนกลางวันนั้นอยู่ที่ 35 องศาเซลเซียส ในขณะที่อุณหภูมิฌฉลี่ยตอนกลางคืนจะอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส ส่วนในฤดูใบไม้ร่วงนั้นจะมีอากาศค่อนข้างเย็น โดยในช่วงต้นฤดูอากาศจะคล้ายกับช่วงฤดูร้อน และปลายฤดูก็จะคล้ายกับในฤดูหนาว

ประชากรโอซาก้า

จากการสำรวจในปีพ.ศ. 2548 พบว่ามีผู้อาศัยอยู่ที่โอซาก้าราว 2.6 ล้านคน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีพ.ศ. 2543 ประมาณ 30,000 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 แบ่งตามครัวเรือน 1.2 ล้านครัวเรือน โดยมีความหนาแน่ของประชากรอยู่ที่ 11,000 คนต่อตารางกิโลเมตร ในปีพ.ศ.2466เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ ทำให้มีผู้คนต่างกันอพยพมายังโอซาก้าเป็นจำนวนมากในช่วงระหว่างปีพ.ศ.2463-2473 จนมาในปีพ.ศ. 2473ในเมืองโอซาก้ามีประชากรที่ 2.4 ล้านคนกลายเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในขณะนั้น ชาวต่างชาติที่เข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองโอซาก้ามีจำนวนกว่าแสนคน ซึ่งเป็นคนเกาหลีและจีนตามลำดับ - สนใจโปรแกรมทัวร์เที่ยวโอซาก้า

เศรษฐกิจโอซาก้า

ในปี 2547 โอซาก้ามีงบประมาณรวมราว 21 ล้านล้านเยนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 1.2 ตัวเลขนี้คิดเป็นร้อยละ 55 ของผลผลิตที่มาจากโอซาก้า และคิดเป็นร้อยละ 26.5 ในแถบคันไซ หลักอุตสาหกรรมหลักของโอซาก้าคือ การพาณิชย์ การบรการ และการผลิต ในปี 2547มีสัดส่วนที่ร้อยละ 30, 26 และ11ตามลำดับ ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวอยู่ที่ 3.3 ล้านเยน ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของเมืองโอซาก้าร้อยละ 10 โอซาก้าเป็นเมืองเศรษกิจอันดับที่ 19 ของโลก และเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจโลกด้วย

โอซาก้านั้นถือว่าเป็นศูนย์ใหญ่ทางการค้าของญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว โดยเฉพาะในยุคกลางจนมาถึงยุคปัจจุบัน ในปี 2468 ได้มีการจัดตั้งบริษัทหลักทรัพท์โนมูระ ซึ่งเป็นบริษัทโบรกเกอร์แห่งแรกของญี่ปุ่นจนถึงในปัจจุบัน โอซาก้าก็ยังคงเป็นศูนย์กลางทางการค้าที่มีความสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกถึงแม้จะมีบริษัทหลายแห่งย้ายที่ทำการไปยังโตเกียว แต่ก็ยังมีบริษัทใหญ่ที่อยู่ที่เมืองแห่งนี้อย่างเช่น ซันโย ชาร์ป และพานาโซนิค

ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์โอซาก้า ตั้งอยู่ที่เมืองโอซาก้าเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น โอซาก้าเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดเป็นอันดับที่สองของโลก และสำหรับคนต่างชาติที่เข้ามาอาศัยอยู่จะเป็นรองก็แต่เพียงแค่กรุงโตเกียวเท่านั้น


หลากหลายเรื่องเที่ยวโอซาก้า

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!