กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292

แพ็กเกจโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวมาฆบูชา

รายการโปรแกรมทัวร์ทั้งหมดสำหรับวันมาฆบูชา
Like/Share:


ทัวร์มาฆบูชา เที่ยวมาฆบูชา

วันมาฆบูชาเป็นวันที่มีความสำคัญทางศาสนาของชาวพุทธ และอีกทั้งยังเป็นวันหยุดราชการของไทยเราด้วย คำว่า "มาฆบูชา" มีความหมายว่าการบูชาในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะ ซึ่งตรงตามปฏิทินของชาวอินเดีย ถ้าเป็นไปตามปฏิทินของไทยก็คือเดือน 3 (กุมภาพันธ์ หรือ มีนาคม)

วันมาฆบูชาถูกจัดให้เป็นหนึ่งในวันสำคัญของชาวพุทธศาสนา เนื่องจากเมื่อ 2,500 ปีก่อนได้มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นนั่นคือมีการแสดงดอวาทปาฏิโมกข์ขององพระพุทธเจ้าท่ามกลางที่ประชุมของสังฆสันนิบาตรใหญ่ของพระพุทธศาสนา โดยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นถึง 4 เหตุการณ์ด้วยกันคือ 1.มีพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูปที่มาประชุมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมายแต่อย่างใด 2.พระสงฆ์ที่มาประชุมล้วนแต่เป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา (ผู้ที่ได้รับการอุปสมบทจากองค์พระสัมาสัมพุทธเจ้าโดยตรง) 3.พระสงฆ์ที่มาประชุมนั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา6 4.วันที่มาประชุมตรงกับวันเพ็ญมาฆปุรณมิดิถี ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ดังนั้นจึงเรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่า "วันจาตุรงคสันนิบาตร"  นั่นเอง

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่4) ได้ทรงปรารภในเหตุการณ์วันเพ็ญเดือนสามว่า เป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญควรที่จะประกอบพิธีทางศาสนา เพื่อให้เป็นที่ตั้งศรัทธาเลื่อมใสในศาสนา จึงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้จัดการพระราชกุศลวันมาฆบูชาขึ้น โดยมีการประกอบพิธีคล้ายกับวันวิสาขบูชา มีการบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆมีการจุดเทียนตามประทีปเป็นพุทธบูชาในวัดพระศรีรัตนศาสดารามรวมถึงพระอารามหลวงต่างๆ ในช่วงแรกๆจะมีการประกอบพิธีเพียงแค่ภายในพระราชสำนักเพียงเท่านั้น แต่ในเวลาต่อมาได้มีการแพร่หลายออกไปยังทั่วราชอาณาจักร


ในปัจจุบันได้มีการประกาศให้วันมาฆบูชาเป็นวันหยุดของราชการในประเทศไทย โดยทั้งพุทธศาสนิกชนทั้งหมดได้ร่วมประกอบพิธีการต่างๆ อย่าง การตักบาตร , การฟังพระธรรมเทศนา , การเวียนเทียน เป็นต้นฯ ืั้งนี้เพื่อเป็นการเคารพบูชารำลึกถึงคุณพระรัตนตรัยรวมถึงเหตุการณ์สำคัญดังกล่าวในวันมาฆบูชา ซึ่งคำกล่าวโอวาทปาฏิโมกข์ขององค์พระพุทธเจ้ามีหลักคำสอนได้แก่ 1.การไม่กระทำความชั่วทั้งปวง 2.การบำเพ็ญแต่ความดี 3.การกระทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใส ซึ่งทั้งหมดก็เพื่อเป็นหลักยึดเหนี่ยวให้แก่พุทธศานิกชนทั้งมวล 

ชาวพุทธในประเทศไทยมีการประกอบพิธีขึ้นสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4 โดยเมื่อถึงวันสำคัญดังกล่าวเหล่าพุทธศาสนิกชนจะร่วมใจกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลต่างๆ เป็นงานใหญ่ ดังนั้นในสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงประกาศให้เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์เป็นต้นมา

ในปีพ.ศ. 2549 รัฐบาลไทยได้มีการประกาศให้วันมาฆบูชายังเป็น "วันกตัญญูแห่งชาติ" อีกด้วย เพราะเนื่องจากว่าสังคมในปัจจุบันเหล่าสุภาพสตรีมักจะสุ่มเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ หลายหน่วยงานในภาครัฐฯ จึงได้มีการรณรงค์ให้วันมาฆบูชาเป็นวันแห่งความรักที่บริสุทธิ์แทน

ในปัจจุบันนอกจากประเทศไทยที่มีการประกอบพิธีมาฆบูชาแล้ว ยังมีประเทศใกล้เคียงกันร่วมประกอบพิธีขึ้นด้วยอย่างเช่น ลาว , กัมพูชา , พม่า และศรีลังกา ซึ่งได้มีการสันนิษฐานกันว่าพิธีมาฆบูชานี้เริ่มต้นจากในพระราชพิธีของไทยและได้แผ่ขยายออกไปยังต่างประเทศในช่วงเวลานั้น (ราชอาณาจักรสยาม) ต่อมาไทยได้เสียดินแดนบางส่วนไปให้กับฝรั่งเศส (ลาว , กัมพูชา) แต่ก็ยังมีการร่วมประกอบพิธีสำคัญทางศาสนาเช่นนี้เสมอมาจนถึงในปัจจุบัน

ทัวร์มาฆบูชา เที่ยวมาฆบูชา

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!