แพ็กเกจโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวลักเซมเบิร์ก

รายการโปรแกรมทัวร์ทั้งหมดสำหรับลักเซมเบิร์ก
Like/Share:


ทัวร์ลักเซมเบิร์ก เที่ยวลักเซมเบิร์ก

ทัวร์ลักเซมเบิร์ก เที่ยวลักเซมเบิร์ก

ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า ราชการลักเซมเบิร์ก เป็นรัฐที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ตั้งอยู่ตะวันตกเฉียงเหนือในทวีปยุโรปที่มีพรมแดนด้านตะวันออกติดกับประเทศเยอรมนี ตอนใต้ติดกับฝรั่งเศษ และทางตะวันตกติดกับเบลเยียม


ประวัติศาสตร์ลักเซมเบิร์ก

นครลักเซมเบิร์กมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่าพันปี ในปีพ.ศ. 1506 เคานท์ซิเอกฟิลด์แห่งลักเซมเบิร์ก เคานท์แห่งอาร์เดนเนส และผู้ก่อตั้งราชวงศ์ลักเซมเบิร์กได้สร้างปราสาทขึ้นในเมืองหลวงของลักเซมเบิร์กปัจจุบัน โดยในสมัยนั้นเป็นจุดทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญ เนื่องจากมีภูเขาล้อมรอบอยู่มากมายและหนทางที่ซับซ้อนเป็นที่รู้จักในชื่อ "ยิบรอลต้าทางเหนือ (The Gibraltar of the North)" ช่วงปลายยุคกลางจนถึงศตวรรษที่ 15 ราชวงศืลักเซมเบิร์กมีความเจริญรุ่งเรืองมาก

กษัตริย์ของลักเซมเบิร์กที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นคือสมเด็จพระจักรพรรดิไฮนริคที่ 7 แห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้าจอห์นแห่งโบฮีเมียและดยุกแวนเซลอสที่ 1 แห่งลักเซมเบิร์ก จากนั้นในปีพ.ศ.2010ก็ตกอยู่ภายใต้อำนาจเบอร์กันดี เมื่อดัสเชสเอลิซาเบธที่ 2 ผู้อ้างสิทธิในราชบัลลังก์ลักเซมเบิร์กพระองค์สุดท้าย ทรงได้สละสิทธิอันชอบธรรมของพระนางในราชบัลลังก์

ในตอนนั้นพระโอรสของฟิลลิปเดอะกูด ดยุกแห่งเบอร์กันดีคือ ชาร์ลส์เดอะโบลด์ ดยุกแห่งเบอร์กันดีทรงยอมรับพระอิศริยยศนี้โดยรวมเข้ากับพระยศ"ดยุกแห่งเบอร์กันดี" และเมื่อลักเซมเบิร์กได้พ่ายแพ้ในสงครามหลายต่อหลายครั้ง และตกอยู่ในการปกครองของหลายๆชาติเช่น ฝรั่งเศษ สเปน ออสเตรียและรัสเซีย จนมาในช่วงที่ศตวรรษที่19ปีพ.ศ. 2358 ลักเซมเบิร์กก็ได้รับอิสรภาพอีกครั้งนึง โดยการประชุมที่เวียนนา (Congress of Vienna) ได้ยกฐานะของลักเซมเบิร์กเป็น Grand Duchy และได้มอบให้เป็นพระราชสมบัติส่วนพระองค์ของกษัตริย์เนเธอร์แลนด์ให้สิทธิในการปกครองแก่สมเด็จพระราชาธิบดีวิลเล็มที่ 1 แห่งเนเธอร์แลนด์และในปี พ.ศ. 2410 สนธิสัญญาลอนดอน (Treaty of London 1867) ได้รับรองบูรณภาพ แบ่งดินแดน และสิทธิในการปกครองตนเองของลักเซมเบิร์ก


การเมืองการปกครอง

วันที่ 31 กรกฏาคม 2547 พรรค  CSV (Christian Socialist Party) และพรรค LSAP (Luxembourg Socialist Workers’ Party) เป็นพรรคที่ได้รับโหวตเสียงข้างมากในการจัดเลือกตั้งที่เมืองลักเซมเบิร์ก เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2547 ได้มีการตกลงเจรจาจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรี โดยมีนายชอง-โกลด จุงก์เกอร์หัวหน้าพรรค CSV ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นสมัยที่สาม และนายฌอง แอสเซลบอร์น หัวหน้าพรรค LSAP ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการเข้าเมืองได้นำคณะรัฐมนตรีรวม 15 ราย เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเข้ารับหน้าที่ต่อแกรนด์ดยุกอ็องรีแห่งลักเซมเบิร์กในวันเดียวกัน

รัฐบาลลักเซมเบิร์กให้ความสำคัญในการพัฒนาประเทศให้ทันสมัย (modernization) นวัตกรรม การปรับโอน และการบูรณาการในทุกด้าน รัฐบาลมีนโยบายด้านการเงินการคลังความยืดหยุ่น การดำเนินนโยบายด้านงบประมาณจะมีความสอดคล้อง และมีนโยบายการพัฒนาสหภาพยุโรป

ลักเซมเบิร์กยังมีบทบาทสำคัญในการให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศ และเป็นประเทศหนึ่งที่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของ UN ในการให้เงินช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และในปีพ.ศ. 2544 ลักเซมเบิร์กให้เงินช่วยเหลือแก่ต่างประเทศร้อยละ 0.8 ของ GDP ซึ่งเกินเป้าหมายของ UN และ OECD นอกจากนั้น ลักเซมเบิร์กมีแผนการที่จะเพิ่มเงินช่วยเหลือให้ถึงร้อยละ 1 ในปีพ.ศ. 2548 เพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศที่มีความยากจนและประสบภัยสงคราม


ภูมิศาสตร์

ลักเซมเบิร์กมีพื้นที่ที่มีขนาดเล็กที่สุดประเทศหนึ่งในยุโรป อยู่อันดับที่ 167 ของโลกมีพื้นที่รวม 2,586 ตารางกิดลเมตร ด้านตะวันตกติดกับจังหวัดลักเซมเบิร์กของเบลเยียมซึ่งมีพื้นที่ถึง 4,443 ตารางกิโลเมตร ใหญ่เกือบสองเท่าของลักเซมเบิร์ก ทางเหนือของประเทศเป็นภูเขาเตี้ยๆ และจุดสูงสุดอยู่ที่ Buurgplaatz มีความสูงที่ 559 เมตร ทัวร์ลักเซมเบิร์ก เที่ยวลักเซมเบิร์ก


เศรษฐกิจการค้าลักเซมเบิร์ก

ลักเซมเบิร์กเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเศรษฐกิจที่มั่นคง มีอัตราเงินเฟ้อและอัตราการว่างงานต่ำ ทางภาคอุตสาหกรรมปัจจุบันก็มีหลากหลายประเภทเช่น เคมีภัณฑ์ ยาง เหล็กและผลิตภัณฑ์อื่นๆ อัตราหนี้สาธารณะ GDP คิดเป็นร้อยละ 22 แต่มักจะนำไปชดเชยให้อุตสาหกรรมเหล็กกล้าเสียมากกว่า ส่วนใหญ่ธนาคารจะเป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศ ภาคเกษตรกรรมมีลักษณะเป็นไร่ขนาดเล็ก แรงงานต่างชาติหรือแรงงานข้ามชาติมีส่วนสำคัญมากในด้านเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 30 ของแรงงานทั้งหมด ถึงลักเซมเบิร์กจะได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเหมือนกับประเทศอื่นๆ แต่ก็ยังสามารถรักษาอัตราการเจริญเติบโตที่เข้ามแข็งต่อได้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!