แพ็กเกจโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวหลวงพระบาง

รายการโปรแกรมทัวร์ทั้งหมดสำหรับหลวงพระบาง
Like/Share:

 


ทัวร์หลวงพระบาง เที่ยวหลวงพระบาง

ทัวร์หลวงพระบาง เที่ยวหลวงพระบาง

หลวงพระบาง (LuangPrabang) เป็นเมืองเอกของแขวงหลวงพระบางประเทศลาว ตัวเมืองตั้งอยู่ฝั่งริมแม่น้ำโขงและแม่น้ำคาน ที่ไหลมาบรรจบกัน ซึ่งหลวงพระบางนั้นเป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกด้วย

หลวงพระบางนั้นแต่เดิมเป็นเมืองเก่าของอาณาจักรล้านช้าง ซึ่งแต่เดิมชื่อว่าเมืองซวา (อ่านว่า ซัว) เมื่อปีพ.ศ. 1300 ปฐมกษัตริย์ลาวได้ทรงแต่งตั้งเมืองซวาขึ้นเป็นราชธานีอาณาจักรล้านช้าง และได้ทรงเปลี่ยนชื่อเมืองใหม่เป็น "เมืองเชียงทอง"

ในช่วงพ.ศ. 1896-1916 เมื่อพระเจ้าฟ้างุ้มได้เสด็จกลับจากกัมพูชาเนื่องจากได้ทำการลี้ภัยเพราะถูกขับไล่จากกษัตริย์องค์ก่อน เจ้าฟ้างุ้มทรงได้รวบรวมกำลังขณะที่ยังประทับอยู่ที่เสียมเรียบ และได้นำกำลังเข้ากอบกู้ราชบัลลังก์คืนมา หลังจากนั้นก็ได้สภาปนาอาณาจักรขึ้น ต่อมาในสมัยของพระโพธิสารราชเจ้าได้ทรงอาราธนาพระบางซึ่งเดิมปดิษฐานอยู่ที่นครเวียงคำ มาประดิษฐานอยู่ที่เมืองเชียงทองอันเป็นนครหลวง แล้วนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเมืองเชียงทองจึงถูกเรียกว่า "หลวงพระบาง" นับแต่นั้นมา


มรดกโลก

หลวงพระบางได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกด้วยเหตุผลที่ว่า มีวัดเก่าแก่อยู่หลายวัด มีบ้านเรือนที่เป็นเอกลักษณ์ ตัวเมืองตั้งอยู่ทางฝั่งแม่น้ำโขง ซึ่งไหลมาบรรจบกันท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม ชาวหลวงพระบางมีบุคลิกที่ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นมิตร มีประเพณีอันงดงาม

ซึ่งตรงกับเกณฑ์พิจารณาของยูเนสโกดังนี้

- เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลยิ่ง ผลักดันให้เกิดการพัฒนาสืบต่อมาในด้านการออกแบบทางสถาปัตยกรรม อนุสรณ์สถาน ประติมากรรม สวน และภูมิทัศน์ ตลอดจนการพัฒนาศิลปกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ซึ่งได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือบนพื้นที่ใดๆ ของโลกซึ่งทรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม

- เป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของประเภทของสิ่งก่อสร้างอันเป็นตัวแทนของการพัฒนา ทางด้านวัฒนธรรม สังคม ศิลปกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ

- เป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของวัฒนธรรมมนุษย์ ขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งสถาปัตยกรรม วิธีการก่อสร้าง หรือการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ซึ่งเสื่อมสลายได้ง่ายจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมตาม กาลเวลา

ในขณะที่มรดกโลกแห่งอื่นอาจได้ขึ้นทะเบียนอย่างจำเพาะเจาะจงในโบราณสถาน ธรรมชาติ แต่หลวงพระบางทั้งเมืองได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกของมวลมนุษยชาติเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2538 และยังได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองที่ได้รับการปกปักรักษาที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทัวร์หลวงพระบาง เที่ยวหลวงพระบาง

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!