แพ็กเกจโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยววันลอยกระทง

รายการโปรแกรมทัวร์ทั้งหมดสำหรับวันลอยกระทง
Like/Share:

 


ทัวร์วันลอยกระทง เที่ยววันลอยกระทง

วันลอยกระทง เป็นเทศกาลที่มีความสำคัญอีกเทศกาลหนึ่งของไทย วันลอยกระทงตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย ที่มาขอประเพณีลอยกระทงมีขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์รวมถึงเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคา โดยบางหลักฐานเป็นที่เชื่อกันว่าการลอยกระทงเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่บริเวณริมแม่น้ำนัมทามหานที สำหรับในประเทศไทยแล้วประเพณีลองกระทงก็ได้จัดขึ้นทุกพื้นที่ทั่วประเทศตามริมฝั่งแม่น้ำลำคลองต่างซึ่งก็จะจัดแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่

ในวันลอยกระทงผู้คนก็จะเริ่มทำกระทงโดยการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆมาตกแต่งเป็นรูปดอกบัวบาน และปักธูปเทียน บ้างก็จะตัดเล็บ เส้นผม หรือใส่เหรียญลงไปในตัวกระทง จากนั้นจึงนำไปลอยลงในน้ำเพราะเชื่อกันว่าเป็นการลอยเคราะห์ออกจากตัวเราไป และอีกอย่างคือเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคาอีกด้วย - ทัวร์วันลอยกระทง เที่ยวลอยกระทง 2558

เทศกาลลอยกระทงซึ่งเป็นเทศกาลโบราณของไทยนั้นกลับไม่มีปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดว่าเริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ แต่เท่าที่ปรากฏดังกล่าวไดว่ามีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานี ในช่วงนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงสันนิษฐานว่าแต่เดิมประเพณีนี้น่าจะเป็นพิธีของพราหมณ์ซึ่งกระทำขึ้นเพื่อเป้นการบูชาพระผู้เป็นเจ้าทั้งสามได้แก่ 1.พระอิศวร 2.พระนารายณ์ และ3.พระพรหม โดยต่อมาได้ถือตามแนวทางพระพุทธศาสนาได้มีการชักโคมเพื่อเป็นการบูชาพระบรมสารีริกธาตุพระจุฬามณีบนชั้นดาวดึงส์ และลอยโคมเพื่อบูชารอยพระพุทธบาท ซึ่งประดิษฐาน ณ หาดทรายแม่น้ำนัมมทา

แต่ต่อมาในปัจจุบันได้มีหลักฐานที่ว่าประเพณีลอยกระทงไม่น่าจะเก่ากว่าสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยมีการอ้างอิงหลักฐานจากภาพจิตรกรรมการสร้างกระทงในแบบต่างๆ ในสมัยรัชกาลที่ 1 จากนั้นต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 2 ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากการทำดอกบัวไปเป็นต้นกล้วย เนื่องจากว่าดอกบัวนั้นหายากและมีจำนวนไม่มาก จึงหันไปใช้ต้นกล้วยแทน แต่ก็ยังดูไม่ค่อยสวยงามจึงได้มีการนำใบตองมาพับตกแต่งจนสวยและปฏิบัติตามกันมาจนถึงทุกวันนี้ - ทัวร์วันลอยกระทง เที่ยวลอยกระทง 2558

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!