แพ็กเกจโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวลาว pantip

รายการโปรแกรมทัวร์ทั้งหมดสำหรับลาว pantip
Like/Share:


ทัวร์ลาว เที่ยวลาว pantip

ทัวร์ลาว pantip

ลาว (Laos) หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า "สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว" ลาวเป็นประเทศที่ไม่ติดกับทะเลเลย ลาวตั้งอยู่ทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศลาวมีพื้นที่ทั้งหมดคือ 236,800 ตารางกิโลเมตร มีเขตแดนติดกับจีน พม่า เวียดนาม กัมพูชา และประเทศไทย บางช่วงเขตแดนนั้นก็จะกั้นด้วยแม่น้ำโขง

คำว่าลาว (Laos) ในภาษอังกฤษนั้นจะหมายถึงประเทศลาวเพียงเท่านั้น แต่ถ้าสะกดว่า "Lao" จะหมายถึงคนลาวและภาษลาว หรือในบางครั้งจะใช้คำว่า "Laotian" เพื่อป้องกันการสับสนกับเชื้อชาติลาวนั่นเอง


ภูมิศาสตร์ประเทศลาว

ภูมิประเทศลาวนั้นสามารถแบ่งได้เป็น 3 แบบด้วยกันดังนี้

  • เขตภูเขาสูงจะเป็นพื้นที่สูงเหนือระดับน้ำทะเลเฉลี่ยอยู่ที่ 1,500 เมตรขึ้นไป พื้นที่ส่วนมากนี้จะอยู่ทางตอนเหนือของลาว
  • เขตที่ราบสูงมีพื้นที่เฉลี่ย 1,000 เมตรสูงกว่าระดับน้ำทะเล ตั้งแต่ทางตะวันออกเฉียงใต้ไปถึงกัมพูชาโดยที่ราบสูงแห่งนี้มีขนาดใหญ่อยู่ 3 แห่งคือ เมืองพวน นากาย และที่ราบสูงบริเวณภาคใต้
  • เขตที่ราบลุ่มซึ่งเป็นเขตราบตามแนวฝั่งแม่น้ำโขงและแม่น้ำอื่นๆ เขตที่ราบลุ่มเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดในเขตพื้นที่ทั้งหมดเขตพื้นที่แห่งนี้เป็นเสมือนพื้นที่อู่ข้าวอู่น้ำที่มีความสำคัญอย่างมากของประเทศลาว ที่ราบลุ่มแห่งนี้ปรากฏขึ้นทางบริเวณตอนใต้ของแม่น้ำงึม หรือเรียกอีกอย่างว่า "ที่ราบลุ่มเวียงจันทน์" และที่ราบจำปาศักดิ์ทางใต้ของลาว ซึ่งจะปรากฏตามแนวแม่น้ำโขงไปจนติดชายแดนประเทศกัมพูชา

แล้วถ้านำเอาพื้นที่ทั้งหมดมารวมกันแล้วจะมีมากถึง 3 ใน 4 ของพื้นที่ประเทศลาวทั้งหมด ลาวมีจุดที่สูงสุดอยู่ที่ "ภูเบี้ย" ตั้งอยู่ในแขวงเชียงขวางความสนูงที่วัดได้คือ 2,817 เมตร หรือ 9,242 ฟุต

แม่น้ำที่สำคัญที่สุดของประเทศลาวคือ "แม่น้ำโขง" มีความยาวตามระยะทางที่ไหลผ่านลาวคือ 1,835 กิโลเมตร แม่น้ำโขงมีความสำคัญในด้านการเกษตรกรรม ประมง การแปรรูปทางไฟฟ้า รวมถึงการคมนาคมตั้งแต่เหนือจนถึงใต้ มีการกั้นเขตแดนโดยเป็นแม่น้ำโขงกับประเทศเพื่อนบ้าน


ลักษณะภูมิอากาศประเทศลาว

ประเทศลาวมีลักษณะภูมิอากาศเขตร้อนมีลมมรสุมแต่ไม่มีพายุ เขตภูเขาเหนือและเทือกเขาจะมีลักษณะกึ่งร้อนหนาว อุณหภูมิประจำปีสูงถึง 15 -30 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิที่แตกต่างกันระหว่างกลางวันกับกลางคืนอยู่ที่ 10 องศาเซลเซียส จำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดดทั้งปีประมาณ 2,300-2,400 ชั่วโมง หรือคิดเป็น 6.3-6.5 ชั่วโมง/วัน ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศมีประมาณร้อยละ 70-85 ปริมาณของน้ำฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม ร้อยละ75-90 ในฤดูแล้งเดือนพฤษจิกายน-เมษายน มีปริมาณน้ำฝนร้อยละ 10-25 มีฝนตกเฉลี่ยแตกต่างกันไปในแต่ละปีในแต่ละเขต อย่างเช่นเทือกเขาบริเวณทางใต้ฝนตกเฉลี่ยปีละ 300 เซนติเมตร และที่เชียงแขวง หลวงพระบาง ไชยบุรีมีเพียงประมาณ 100-150 เซนติเมตร

ประชากรประเทศลาว มีประมาณ 6,850,000 คน (ในปี2013)


เศรษฐกิจประเทศลาว

ลาวมีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 20 ปีนับตั้งแต่มีการเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจสังคมนิยมไปสู่เสรีการตลาดในปี 2529 ประเทศลาวมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยร้อยละ 6.2 ต่อปี รายได้ของประชากรเพิ่มขึ้น 200 ดอลลาร์สหรัฐในปี 2529 เป็น 491 ดอลลาร์สหรัฐในปี 2548 ส่วนภาคอุตสาหกรรมเติบโตขึ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ต่อปี อุตสาหกรรมที่เป็นรายได้หลักให้ประเทศคือ อุตสาหกรรมด้านพลังงานไฟฟ้า แต่ถึงอย่างไรก็ตามลาวยังคงประสบกับปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขอย่างเช่น ปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น ปัญหาการขาดดุลการค้า ค่าเงินที่ไม่มีความเสถียรภาพ การจัดรายได้ที่ต่ำกว่าเป้าหมาย ทรัพยากรที่สำคัญของประเทศลาวได้แก่ ดีบุก ถ่านหิน ตะกั่ว ไม้ เหล็ก สังกะสี ทองคำ หินอ่อน อัญมณี และแหล่งน้ำเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้า ทัวร์ลาว pantip

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!