แพ็กเกจโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวเกาหลี pantip

รายการโปรแกรมทัวร์ทั้งหมดสำหรับเกาหลี pantip
Like/Share:

 


 ทัวร์เกาหลี pantip

ทัวร์เกาหลี pantip

ประเทศเกาหลีใต้หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า สาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea) เกาหลีใต้ (South Korea) เป็นประเทศในเอเซียตะวันออก ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมทางตอนใต้ของคาบสมุทรเกาหลี พรมแดนตอนเหนือติดกับประเทสเกาหลีเหนือ มีประเทศญี่ปุ่นอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีทะเลญี่ปุ่นและช่องแคบเกาหลีกั้นเอาไว้

ชื่อของประเทศเกาหลีใต้นั้น ถ้าอ่านแบบภาษาเกาหลีจะอ่านได้ว่า "แทฮันมินกุก" เรียกสั้นๆว่า "ฮันกุก" หมายถึงชาวฮั่นหรือใช้เรียกคนเกาหลีได้ ในบางครั้งก็จะเรียกว่า "นัมฮัน" หมายถึงชาวอั่นทางใต้ ทางชาวเกาหลีเหนือนั้นจะเรียกชาวเกาหลีใต้ว่า "นัมโชซ็อน" มีความหมายว่าโชซ็อนทางใต้นั่นเอง


ประวัติศาสตร์เกาหลี

อาณาจักรโคโชซ็อน หรือ โชซ็อนสมัยโบราณตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแมนจูเลีย และอยู่ใกล้กับตอนเหนือของคาบสมุทรเกาหลี อาณาจักรโคโชซ็อนสร้างขึ้นโดยกษัตริย์ ทันกุง ฮวังกอม ในปี 2333 ก่อนคริสต์ศักราช เมืองหลวงคือฮวังกองซอง หรือกรุงเปียงยางในปัจจุบันนั่นเอง แต่ถึงอย่างนั้นอาณาจักรโคโชซ็อนเองก็ได้ล่มสลายในปี พ.ศ.435 โดยการเข้ายึดตรองของราชวงศ์ฮั่นประเทศจีน ซึ่งทำให้อาณาจักรโคโชซ็อนแบ่งออกเป็น 4 แคว้นคือ นังนัง, เหลียวตง, เสิ่นตู และเซินฟาน - ทัวร์เกาหลี pantip


ยุคสามอาณาจักรหลัง

ยุคนี้มีสามอาณาจักรที่ได้เกิดขึ้นมารวมกันบนคาบสมุทรเกาหลี คือ

1.อาณาจักรชิลลา หลังจากที่มีการรวมอาณาจักรแพ็กเจ และอาณาจักรโคกูรยอเข้ารวมเป็นอาณาจักรเดียวกันในปีค.ศ. 668 โดยการนำของพระเจ้ามุนมู นับว่าอาณาจักรชิลาเป็นอาณาจักรแรกของประวัติศาสตร์เกาหลีที่รวบรวมแคว้นต่างๆเข้าด้วยกัน ในปีค.ศ. 892 สมัยราชินีจินซอง อาณาจักรชิลลาก็เริ่มอ่อนแอลงจากความวุ่นวาย จนในปีค.ศ. 935 สมัยพระเจ้าคยองซุน ได้ยอมจำนนต่ออาณาจักรโคกูรยอใหม่ อาณาจักรชิลามีอายุมากถึง 1092 ปี

2.อาณาจักรแพ็กเจใหม่ หรืออาณาจักรฮูแบ็กเจ ซึ่งตั้งอยู่ภาคตะวันตกของคาบสมุทรเกาหลี ก่อตั้งในปีค.ศ.892 โดยพระเจ้าคยอน ฮวอน อาณาจักรแพ็กเจมีเมืองหลวงคือจอนจู อาณาจักแห่งนี้สามารถเข้ายึดครองชิลลาในปีค.ศ. 927 ในสมัยของพระเจ้าคยองแค จนปีค.ศ. 935 พระเจ้าคยอน ฮวอนสิ้นพระชนม์ วังกอน ได้นำกองทัพบุกยึดฮูแพ็กแจ ต่อมาในมีค.ศ.936 พระเจ้าชินคอมแห่งฮูแพ็กเจ ได้จำนนต่ออาณาจักรฮูโคกูรยอ ซึ่งอาณาจักรแพ็กเจใหม่นั้นมีอายุทั้งสิ้น 44 ปี

3.อาณาจักรโคกูรยอใหม่ หรือ อาณาจักรฮูโคกูรยอ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณตะวันออกของคาบสมุทรเกาหลี สร้างขึ้นในปีค.ศ. 901 โดยพระเจ้ากุงเยและถูกประหารชีวิตดดนวังกอน จากนั้นวังกอนจึงได้สถาปนาตนเองขึ้นเป็นกษัตริย์ของโคกูรยอใหม่  และได้ย้ายเมืองหลวงไปยังเมืองแคซ็อง ในปีค.ศ.936 วังกอนก็สามารถรวบรวมอาณาจักรชิลลาและอาณาจักรแพ็กเจใหม่เข้าเป็นหนึ่งเดียวกันได้ และได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นอาณาจักรโครยอ และวังกอนเองก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นพระเจ้าแทดจแห่งโครยอ


เศรษฐกิจเกาหลี

เกาหลีใต้เป็นประเทศอุตสาหกรรมแบบใหม่ ที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด เป็นหนึ่งในประเทศที่พัฒนาแล้ว

การเพาะปลูก มีพืชที่สำคัญได้แก้ ข้าวเจ้า ข้าวบาร์เลย์ แอปเปิล มันฝรั่ง ถั่วเหลือง ข้าวสาลี

การเลี้ยงสัตว์ ได้แก่สุกร โค สัตว์ปีก และตัวไหม

การประมง ประเทศเกาหลีใต้มีผลผลิตทางการประมงที่เหลือใช้ในประเทศ  และยังเป็นสินค้าส่งออกที่สัคญแห่งหนึ่งของโลก เกาหลีใต้เป็นอันดับที่ 10 ในการจับปลามากที่สุดของโลก

การทำเหมืองแร่ เกาหลีใต้นั้นประสบปัญหาด้านขาดแคลนถ่านหินและน้ำมันปิโตเลียม ถึงกระนั้นเกาหลีใต้ยังมีแร่ธาตุอื่นๆหลากหลายชนิด ได้แก่ แกรไฟต์ ดินเกาลิน รวมถึงทังสเตน

อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมในเกาหลีใต้ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมแบบเบา ผลผลิตอุสาหกรรมในเกาหลีส่วนใหญ่ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้า สิ่งทอ รถยนต์ ปิโตรเคมี รวมถึงเรือเดินสมุทร


ประชากรเกาหลี

ประชากรในเกาหลีมีประมาณ 50 ล้านคน (ในปีพ.ศ. 2555) คนส่วนใหญ่เป็นชาวเกาหลี รองมาเป็นจีน และฟิลิปปินส์ตามลำดับ ทางด้านศาสนานั้น ในประเทสเกาหลีใต้ไม่มีศาสนาประจำชาติ และประชาชนก็สามารถนับถือศาสนาได้อย่างอิสระ ในปี ค.ศ. 2007 จากการสำรวจนั้นพบว่า ร้อยละ 29.2 นับถือศาสนาคริสต์ และร้อยละ 22.8 นับถือศาสนาพุทธ


วัฒนธรรมในเกาหลี

ที่เกาหลีมีศิลปะที่งดงามและโดดเด่น อย่างการใช้ภาพเขียนซึ่งเลือกใช้สีที่อ่อนและเรียบอันเป็นธรรมชาติ รวมทั้งเครื่องปุ้นแบบเกาหลี วัฒนธรรมและงานหัตกรรมพื้นบ้านที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปี เน้นการออกแบบเพื่อใช้ในการใช้สอยและเรียบง่าย สิ่งที่เป็นลักษณะเด่นในงานไม้คือศิลปะในการประดับมุก เกาหลีเป็นประเทศที่ซึ่งเป็นที่ยอมรับในการพัฒนาทางด้านศิลปะและเครื่องดินเผาอันมีชื่อเสียง "ศิลาดล" เป็นเครื่องเคลือบที่มีความสดใส ผีมืออันประณีต ซึ่งเป็นที่นิยมมากในยุคโกเรียว เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งที่ดีงามในอดีต ทางรัฐบาลเกาหลีใต้ได้จัดให้เป็นโครงการสมบัติประจำชาติเกาลีใต้ขึ้น ทัวร์เกาหลี pantip


สนใจจองตั๋วเครื่องบินเกาหลี คลิกที่นี่

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!