แพ็กเกจโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยววันเข้าพรรษา

รายการโปรแกรมทัวร์ทั้งหมดสำหรับวันเข้าพรรษา
Like/Share:


ทัวร์วันเข้าพรรษา เที่ยววันเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของทางพุทธศาสนา เป็นวันที่จะมีพระสงฆ์มาจำวัดอยู่ที่ใดที่หนึ่งในช่วงฤดูฝนเป็นเวลา 3 เดือน ตามพระธะรมวินัยได้บัญญัติเอาไว้ ซึ่งเราเรียกกันว่า "จำพรรษา" โดยพิธีนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องปฏิบัติสำหรับพระสงฆ์ไม่สามารถละเว้นกิจได้ ซึ่งการเข้าพรรษาจะนับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปีไปจนถึง ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หรือก็คือวันออกพรรษานั่นเอง

วันเข้าพรรษาเป็นวันที่มีพุทธศาสนิกชนชาวไทยร่วมสืบทอดประเพณีปฏิบัติโดยการเข้าวัดทำบุญที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้ว การที่มีข้อบัญญัติให้พระสงฆ์จำพรรษาเป็นเวลา 3 เดือนนั้นก็เพราะว่าเพื่อให้พระสงฆ์ได้หยุดพักการจารึกเผยแพร่ศาสนาในที่ต่างๆ ซึง่จะกระทำได้ยากในช่วงฤดูฝน และเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหาของพืชผลที่อาจจะเกิดจากการเดินเหยียบของพระสงฆ์ในฤดูฝน

อีกทั้งในการที่พระสงฆ์ต้องอยู่จำพรรษาในอาวาสก็จะได้รวมกันศึกษาพระธรรมวินัย ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทั้งยังเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์อีกด้วย


ในช่วงวันเข้าพรรษาเหล่าชาวพุทธก็จะออกมาทำบุญกันอย่างมากมายในตอนเช้า ไม่ว่าจะเป็นใส่บาตร ฟังธรรมเทศนา และมีการถวายหลอดไฟ หรือเทียนพรรษา และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือผ้าอาบน้ำฝนแก่พระสงฆ์ด้วย ในสมัยก่อนชายไทยที่มีอายุครบ 20 ปี จะนิยมบวชถือบรรพชาอุปสมบทเป็นพระสงฆ์เพื่ออยู่จำพรรษาที่วัดเป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งการที่เหล่าชายไทยบวชบรรพชาอุปสมบททั้งพรรษากาลเรียกว่า "บวชเอาพรรษา" นั่นเอง

ในปีพ.ศ.2551 รัฐบาลไทยได้ประกาศให้วันเข้าพรรษายังเป็น "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ" อีกด้วยแล้วในปีต่อมา ยังได้มีประกาศอย่างเป็นทางการว่าห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเพื่อเป็นการรณรงค์ให้คนไทยตั้งจิตอธิษฐานในวันเข้าพรรษาเป็นการส่งเสริมค่านิยมที่ดีให้สังคมไทยนั่นเอง ในวันเข้าพรรษาโดยหลักๆแล้วก็จะมีประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาดังนี้

ประเพณีถวายเทียนพรรษา

เทียนพรรษาในปัจจุบันใช้ประโยชน์ในการจุดเพื่อบูชาพุทธปฏิมา ไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์เหมือนสมัยก่อนอีกแล้วจึทำให้ชาวไทยในปัจจุบันมักจะนำเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเช่นหลอดไฟมาถวายแทนเทียนที่ใช้ประโยชน์ได้มากกว่า อีกประเพณีที่เกี่ยวข้องและเป็นที่นิยมตามต่างจังหวัดก็คือ "ประเพณีการหล่อเทียนพรรษา" เพื่อให้ทั้งพระและพุทธศาสนิกชนทั่วไปได้ร่วมจุดบูชาพระประธาน และยังเป็นการร่วมทำกุศลโดยการมอบแสงสว่าง และในปัจจุบันก็ได้กลายมาเป็นงานประกวดเทียนพรรษาไปแล้วทั่วประเทศดังจะเห็นได้จากพิธีขบวนแห่ต่างๆ

ในการถวายเทียนพรรษามาจากการถวายเทียนเพื่อจุดเป็นพุทธบูชาตามทื่ปรากฏทางพระไตรปิฏกว่าพระอนุรุทธะเถระได้ถวายเทียนบูชาได้รับอานิสงค์อย่างมากมายอีกทั้งยังได้จักษุทิพย์ (ตาทิพย์)มาด้วย แต่อาจเป็นเพราะเหตุการณ์นี้จึงทำให้ชาวบ้านเริ่มหันมาถวายเทียนพรรษากันมากขึ้น แต่ก็ไม่ได้มีการบันทึกว่าของไทยเราเกิดขึ้นมาในสมัยใด


ประเพณีถวายผ้าอาบน้ำฝน

ในสมัยพุทธกาลองค์พระศาสดาประทับ ณ พระเชตวันมหาวิหาร เมื่อนางวิสาขาได้มาฟังธรรมแล้วได้อาราธนาพระศาสดาและพระสงฆ์ไปฉันอาหารที่บ้านของนางในวันรุ่งขึ้น แต่เช้านั้นเกิดฝนตกครั้งใหญ่ พระศาสดาจึงรับสั่งให้พระภิกษุสรงน้ำแต่พระสงฆ์ทั้งหลายไม่มีผ้าอาบน้ำฝนจึงออกมาสรงน้ำโดยไม่ใส่อะไรเลย สำหรับผ้าอาบน้ำฝนคือผ้าไว้สำหรับสรงน้ำของพระสงฆ์ในช่วงเข้าพรรษา ลักษณะคล้ายๆกับสบง

ทัวร์วันเข้าพรราา เที่ยววันเข้าพรรษา

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!