แพ็กเกจโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวญี่ปุ่น pantip

รายการโปรแกรมทัวร์ทั้งหมดสำหรับญี่ปุ่น pantip
Like/Share:

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น pantip

ทัวร์ญี่ปุ่น pantip

ประเทศญี่ปุ่น (Japan) ญี่ปุ่นตั้งอยู่ทางเอเซียตะวันออก ในมหาสมุทรแปซิฟิก ญี่ปุ่นในคันจินั้นมีความหมายว่า "ถิ่นกำเนิดของดวงอาทิตย์" จึงเรียกฉายาของประเทศนี้ว่า "ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย" 

ประเทศญี่ปุ่นเป็นเกาะ มีพื้นที่ประมาณ 377,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งใหญ่เป็นอันดับที่ 61 ของโลก และญี่ปุ่นมีเกาะมากมายราว 3,000 เกาะ มีเกาะที่ใหญ่ที่สุดคือ เกาะฮอนชู ฮอกไกโด คิวชู และชิโกคุ ตามลำดับ เกาะส่วนมากในญี่ปุ่นจะเป็นภูเขาไฟ อย่างเช่น ภูเขาไฟฟูจิ เป็นภูเขาที่สูงที่สุดของประเทศญี่ปุ่นเป็นต้น ญี่ปุ่นมีประชากรมากเป็นอันดับ 10 ของโลก ราว 128 ล้านคน ญี่ปุ่นมีเมืองหลวงชื่อว่า กรุงโตเกียว และถ้ารวมกับเขตปริมณฑลเข้าด้วยแล้วจะกลายเป็นเขตที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่ทั้งหมดถึง 30 ล้านคน

มีการตั้งข้อสันนิษฐานว่ามนุษย์นั้นได้อาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่นมาตั้งแต่ยุคหินเก่า ซึ่งได้กล่าวเอาไว้ในบันทึกของราชสำนักจีนในคริสต์วรรษที่ 1 ญี่ปุ่นจึงได้รับอิทธิพลต่างๆมาจากประเทศจีน ทั้งภาษา วัฒนธรรมรวมถึงการเมืองการปกครองด้วย แต่ญี่ปุ่นเองก็ได้มีการนำเอามาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับตัวเอง จึงทำให้มีเอกลักษณ์และวัฒนะรรมที่ไม่เหมือนใคร ในช่วงหลายศตวรรษต่อมาญี่ปุ่นเองก็ได้รับเอาเทคโนดลยีจากตะวันตกมาพัฒนาต่อ จนกลายเป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าและมีอิทธิพลมากที่สุดทางเทคโนดลยีในเอเซียตะวันออก และหลังจากที่พ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปีพ.ศ.2490 ประเทศญี่ปุ่น ก็มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยการใช้รัฐธรรมนูญใหม่ 

ประเทศญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในผู้นำทางด้านเศรษฐกิจโลก โดยในปีพ.ศ.2553 มีการวัดค่า GDP ซึ่งญี่ปุ่นสูงเป็นลำดับ 3 ของโลก ญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในสมาชิกของสหประชาชาติ G8 OECD รวมถึง APEC


ประวัติศาสตร์ประเทศญี่ปุ่น

อย่างที่กล่าวไว้ในตอนต้นว่าได้มีการตั้งข้อสันนิษฐานที่ว่ามีมนุษย์อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นตั้งแต่ยุคหินเก่า (ประมาณ 35,000 ปีก่อนพุทธศักราช) และเมื่อประมาณ 10,000 ปีก่อนพุทธศักราชในยุคโจมง สมัยนั้นผมนุษย์ดำรงชีพด้วยการล่าสัตว์ มีการทำเครื่องปั้นดินเผา (คำว่าโจมงในภาษาญี่ปุ่นคือ ลายเชือก มาจากลวดลายที่อยู่บนภาชนะในสมัยนั้น)

เมื่อประมาณ 300 ปีก่อนคริสต์ศักราช อยู่ในยุคยาโยะอิ ซึ่งเป็นยุคที่ผู้คนเริ่มเรียนรู้วิธีปลุกข้าว การตีโลหะ ซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาจากชาวจีนที่อพยพมา ในสมัยของราชวงศ์ฮั่นได้มีบันทึกที่กล่าวถึงญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 8 ยามะไทโคกุ คืออาณาจักรที่ทรงอำนาจมากที่สุดของญี่ปุ่น ตอนนั้นปกครองโดยราชินีฮิมิโกะ

ยุคเมจิ รัฐบาลที่อยู่ภายใต้การปกครองของสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ ได้ย้ายฐานมายังเมืองเอโดะ และได้ทำการเปลี่ยนชื่อเมืองหลวงเอโดะมาเป็นโตเกียว และมีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองตามแบบตะวันตก เช่นมีการบังคับใช้รัฐธรรมนูญปีพ.ศ. 2443 มีการจัดตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติในระบบสองสภา นอกจากนั้นทางญี่ปุ่นเองก็มีการรับเอาวิทยาการจากตะวันตกเข้ามาและนั่นเองที่ทำให้ญี่ปุ่นมีความก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรมมากขึ้น

หลังจากที่ญี่ปุ่นถูกกีดกันทางการค้าจากทางสหรัฐอเมริกา ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่เองจึงมีการสร้างอำนาจทางทหารให้แข็งแรงยิ่งขึ้น และในเวลาต่อมาจึงได้เริ่มทำสงคราม เรียกว่า "มหาสงครามเอเซียบูรพา" ต่อมาในปีพ.ศ.2490 หลังจากสิ้นสุดสงคราม ญี่ปุ่นจึงได้มีการเริ่มใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งเน้นเรื่องความเป็นอิสระของประชาธิปไตย มีการลงนามสนธิสัญญาซานฟรานซิสโกกับฝ่ายสัมพันธมิตรในปีพ.ศ. 2499 และญี่ปุ่นก็ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสหประชาชาติในปีค.ศ. 1956 หลังจากนั้นญี่ปุ่นก็เริ่มพัฒนาเศรษฐกิจของตนจนกลายเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก แต่ก็ต้องมาหยุดชะงักในปีพ.ศ. 2530 เนื่องจากเกิดปัญหาวิกฤติฟองสบู่แตก และก็ยังมาประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอีกครั้งในปีพ.ศ.2551 คือวิกฤติทางการเงิน


ภูมิศาสตร์ประเทศญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นเป็นเกาะทั้งประเทศมีพื้นที่กว่าร้อยละ 70 เป็นภูเขาซึ่งไม่สามารถใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้ เพราะมีลักษณะที่สูงชันและบ่อยครั้งที่เกิดแผ่นดินไหว ประชากรญี่ปุ่นส่วนใหญ่จึงต้องอาศัยอยู่ตามบริเวณชายฝั่งมาก ทำให้แต่ละเมืองนั้นมีประชากรหนาแน่น ญี่ปุ่นเองมีป่าคิดเป็นร้อยละ 66.4 ของพื้นที่ทั้งหมด จากการสำรวจในปีค.ศ. 2012 พบว่า ประเทศญี่ปุ่นมีประชากรรวมทั้งหมด 127,692,273 คน มีชาติอื่นๆคิดเป็นร้อยละ 1.2 ส่วนใหญ่ได้อาศัยอยู่ตามเมืองใหญ่ต่างๆ เช่นชาวจีน เกาหลี บราซิล ไต้หวัน และฟิลิปปินส์เป็นต้น ประชากรกว่าร้อยละ 95 ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษหลัก โดยภาษญี่ปุ่นนั้นมีการผันคำตามกริยา ซึ่งจะแสดงถึงลักษณะของชนชั้นในญี่ปุ่น ภาษพูดนั้นก็มีสำเนียงแตกต่างกันออกไป ซึ่งในปัจจุบันทั้งภาษญี่ปุ่นและภาษอังกฤษก็ได้ถูกจัดให้เป็นวิชาบังคับในหลักสูตรของทุกโรงเรียนด้วย - ทัวร์ญี่ปุ่น pantip

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!