แพ็กเกจโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวเว้

รายการโปรแกรมทัวร์ทั้งหมดสำหรับเว้
Like/Share:


ทัวร์เว้ เที่ยวเว้

ทัวร์เว้ เที่ยวเว้

เว้ (Hue) เป็นเมืองเอกของเทียน-เว้ ในประเทศเวียดนาม เมืองเว้เคยเป็นเมืองหลวงเก่ามาก่อนอยู่ในสมัยราชวงศ์เหงียนในช่วงปี 2345-2488 มีจำนวนประชากรอยู่ราว 340,000 คน

สภาพทางภูมิศาสตร์

เมืองเว้ตั้งอยู่ทางเวียดนามตอนกลางฝั่งแม่น้ำหอม ถัดเข้ามาจากริมฝั่งทะเลจีนใต้2-3 ไมล์ อยู่ห่างจากกรุงฮานอยไปทางใต้ราว 540 กิดลเมตร และห่างจากนครโฮจิมินห์ไปทางเหนือ 644 กิโลเมตร

สถานที่ท่องเที่ยว

เมืองเว้มีพระราชวังที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางฝั่งเหนือ เป็นโบราณสถานและวัดสำคัญส่วนใหญ่ก็จะตั้งอยู่ที่แห่งนี้ ทางฝั่งใต้ของแม่น้ำจะเป็นเมืองใหม่ ซึ่งมีย่านธุรกิจและที่พักอาศัยมากมาย

ที่เว้ส่วนใหญ่จะมีสถานที่ท่องเที่ยวเป็นป้อมปราการ พระราชวังหลวง และสุสานจักรพรรดิ มีหมู่บ้านโบราณสถานในเมืองเว้ให้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปีพ.ศ. 2536

เมืองเว้เป็นเมืองที่เงียบสงบ มีบุคคลที่มีชื่อเสียงเกิดที่นี่ หรือเคยมาเยือนที่แห่งนี้ แล้วปัจจุบันเว้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของเวียดนาม

ประวัติศาสตร์

โดยแต่เดิมนั้นเว้เป็นเมืองหลวงของราชวงศ์เหงียนซึ่งปกครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของเวียดนามตอนใต้ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17-19 เว้เคยเป็นเมืองหลวงจนมาถึงปีพ.ศ. 2488 เมื่อจักรพรรดิบ๋าว ดั่ย แห่งเวียดนามทรงสละราชสมบัติ มีการก่อตั้งรัฐบาลในระบบคอมมิวนิสต์ขึ้นที่ฮานอยตอนเหนือของเวียดนาม ต่อมาในปีพ.ศ. 2492 ทรงได้รับการช่วยเหลือจากชาวฝรั่งเศษ และทรงตั้งเมืองหลวงขึ้นมาใหม่คือ ไซ่ง่อน อยู่ทางตอนใต้ของประเทศ

ช่วงสงครามเวียดนาม เมืองเว้อยู่ในตำแหน่งที่ใกล้กับอาณาเขตระหว่างเวียดนามเหนือ และเวียดนามใต้ ในปีพ.ศ. 2511 ตัวเมืองเว้ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากกองทัพอเมริกัน แม้ว่าสงครามจะจบลงแล้ว แต่โบราณสถานก็ยังไม่ได้รับการฟื้นฟู เนื่องจากถูกกลุ่มผู้นำคอมมิวนิสต์และชาวเวียดนามบางส่วนมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของระบอบศักดินาในอดีตแต่หลังจากที่แนวคิดทางการเมืองได้เปลี่ยนแปลงไป ก็เริ่มมีการบูรณะโบราณสถานบางส่วนมาจนถึงปัจจุบัน ทัวร์เว้ เที่ยวเว้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!