แพ็กเกจโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวฮ่องกง pantip

รายการโปรแกรมทัวร์ทั้งหมดสำหรับฮ่องกง pantip
Like/Share:

 


ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง pantip

ทัวร์ฮ่องกง pantip

ฮ่องกง (Hong Kong) หรืออีกชื่ออย่างเป็นทางการว่า "เขตบริหารพิเศษอ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน" ฮ่องกงเป็นเขตการปกครองตนเองที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีน โดยมีแม่น้ำจูเจียงและทะเลจีนใต้ล้อมรอบ ฮ่องกงเป็นเขตหนึ่งที่มีจำนวนประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นแห่งหนึ่งของโลก กว่า 7 ล้านคน แบ่งเป็นประชากรเชื้อสายฮ่งกง 93.6% เชื้อจีน 6.4% ประชากรส่วนใหญ่ที่อยู่ฮ่องกงมีถิ่นกำเนิดมาจากมณฑลกวางตุ้ง มีประชากรจำนวนมากที่หนีจากสงครามและการปกครองระบอบคมมิวนิสต์ในจีนแผ่นดินใหญ่ในปี 1930


ภูมิศาสตร์ฮ่องกง

พื้นที่ทั้งหมดของฮ่องกงคือ 1,096.63 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็นเกาะฮ่องกง 80.30 ตร.กม. เกาลูน 46.71 ตร.กม. เขตดินแดนใหม่รวมถึงเกาะอื่นๆ 969.62 ตร.กม. หรือคิดเป็น 1 ใน 6 ของพื้นที่เซี่ยงไฮ้

ฮ่องกงมีลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นแนวเขาทอดตัวยาวจากตะวันออกเฉียงเหนือไปสู่ทิศใต้ เป็นแนวเขาทอดต่อเนื่องจากมณฑลฝูเจี้ยนและกว่างตงซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองจีน เพราะเนื่องจากเขาในสมัยดบราณนั้นปัจจุบันได้จมอยู่ใต้น้ำไปแล้ว จึงทำให้เกิดทัศนียภาพเกาะเล็กๆ มีลักษณะลาดชันโผล่ขึ้นมากมาย


ภูมิอากาศฮ่องกง

ฤดูร้อนจะมีอากาศร้อนชื้นอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 26-30 องศาเซลเซียส อากาศจะเย็นสบายในฤดูหนาว น้อยครั้งที่อุณหภุมิต่ำกว่า 5 องศาเซลเซียส ฝนตกลมแรงในช่วงเดือนพฤษภาคม-กันยายน ฤดูร้อนลมมรสุมมาก


การปกครองของฮ่องกง

ฮ่องกงเป็นเขตบริการพิเศษที่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลางของจีน เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2533 สภาจีนได้อนุมัติประกาศใช้กฏหมายโดยให้สิทธิในการปกครองตนเองแก่ฮ่องกงอย่างอิสระ สามารถดำเนินนโยบายด้านการค้า เศรษฐกิจ การเงินฯ ทางรัฐบาลจีนได้กำหนดให้ฮ่องกงสามารถดำเนินนโยบายเศรษฐกิจเสรีได้ออกไปอีก 50 ปี (30 มิถุนายน พ.ศ.2590) หลังจากที่สิ้นสุดลงฮ่องกงจะเปลี่ยนไปใช้ระบบการปกครองแบบเมืองอื่นๆของจีน


ประชากรศาสตร์ของฮ่องกง

ฮ่องกงมีประชากรราว 7 ล้านคนในปี 2549 คิดเป็นความหนาแน่นของประชากร 6,300 คนต่อตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนมากเป็นชาวฮ่องกงและมีชาวจีรวมถึงอีกหลายๆชาติอาศัยอยู่ ชาวฮ่องกงโดยส่วนใหญ่แล้วจะนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน และส่วนน้อยที่นับถือศาสนาคริสต์ 

ฮ่องกงมีภาษกวางตุ้งของจีนซึ่งเป็นภาษาทางราชการ และในเวลาต่อมาช่วงที่ฮ่องกงกลับเข้าสู่การปกครองของจีน จึงเปลี่ยนมาใช้ภาษาจีนกลางในการติดต่อสื่อสารมากขึ้น นอกนั้นทางรัฐบาลฮ่องกงเองก็ยังมีการสนับสนุนโครงการ "สองแบบอักษร สามภาษา" เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ชาวฮ่องกงใช้สามภาษาได้แก่ ภาษากวางตุ้ง จีนกลาง และภาาาอังกฤษ ทัวร์ฮ่องกง pantip

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!