แพ็กเกจโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวฮอยอัน

รายการโปรแกรมทัวร์ทั้งหมดสำหรับฮอยอัน
Like/Share:


ทัวร์ฮอยอัน เที่ยวฮอยอัน

ทัวร์ฮอยอัน เที่ยวฮอยอัน

ฮอยอัน (Hoi An) เป็นเมืองขนาดเล็กของประเทศเวียดนาม อยู่ริมฝั่งทะเลจีนใต้ ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดกว๋างนาม ฮอยอันมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 80,000 คน ในอดีตออยอันเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ยุคสมัยของอาณาจักรจามปาซึ่งเคยเป็นเมืองท่าบนปากแม่น้ำทูโบน ซึ่งมีชื่อว่า "ไฮโฟ" เป็นศูนย์กลางทางการค้าในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16-17 ชาวต่างชาติเริ่มเข้ามาตั้งรกรากในฮอยอันมากขึ้นเรื่อยๆ มีทั้งเข้ามาตั้งถิ่นฐานและเข้ามาเพื่อค้าขายทั้งชาวจีน ญี่ปุ่น อินเดีย และดัตช์ ในเดิมทีฮอยอันถูกแยกออกเป็นสองฝั่งซึ่งมีคลองกั้นกลางเมืองมีสะพานญี่ปุ่นทอดข้ามคลองเพื่อกั้นแบ่งเขตชุมชนของชาวญี่ปุ่นที่อีกฝั่งหนึ่งของคลอง ตัวสะพานสร้างโดยชาวญี่ปุ่น มีลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ในปีพ.ศ. 2542 ฮอยอันได้ถูกขึ้นทะเบียนโดยองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นเมืองท่าในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15-19 มีการผสมผสานงามศิลปและสถาปัตยกรรมเข้าไว้กับท้องถิ่นและต่างชาติอย่างเป็นเอกลักษณ์ ตามอาคารต่างๆก็ถูกปรับปรุงไปส่วนใหญ่ แต่ก็ยังหลงเหลืออาคารที่เป็นสถาปัตยกรรมโบราณเอาไว้อยู่
 
ถึงในปัจจุบันนี้ฮอยอันยังคงเป็นเมืองเล็กๆเช่นเดิม แต่กลับเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือนเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่จะนิยมชมร้านค้าขายผลงานทางศิลปะและหัตถกรรม ฝั่งแม่น้ำก็จะมีบริการร้านอิเตอร์เน็ตคาเฟ่ บาร์ รวมถึงร้านอาหารริมฝั่งแม่น้ำก็มีให้เลือกอยู่มากมาย ทัวร์ฮอยอัน เที่ยวฮอยอัน

มรดกโลกฮอยอัน

เมืองออยอันได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่ 23 ในปีพ.ศ. 2542 ณ เมืองมาร์ราเกซ โมร็อกโก ซึ่งมีข้อกำหนดรวมถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้

  1. เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลยิ่งผลักดันให้เกิดการพัฒนาสืบต่อมาในด้านการออกแบบทางสถาปัตยกรรม อนุสรณ์สถาน ประติมากรรม สวน และภูมิทัศน์ ตลอดจนการพัฒนาศิลปกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ซึ่งได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือบนพื้นที่ใดๆ ของโลกซึ่งทรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
  2. เป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของวัฒนธรรมมนุษย์ ขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งสถาปัตยกรรม วิธีการก่อสร้าง หรือการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ซึ่งเสื่อมสลายได้ง่ายจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมตามกาลเวลา

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!