แพ็กเกจโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวเยอรมัน

รายการโปรแกรมทัวร์ทั้งหมดสำหรับเยอรมัน
Like/Share:

เที่ยวเยอรมัน หนึ่งใน Best Destination ในยุโรป


ทัวร์เยอรมัน เที่ยวเยอรมัน

ทัวร์เยอรมัน เที่ยวเยอรมัน

เยอรมนี (Germany) หรือ เยอรมัน  มีชื่อทางการก็คือ "สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี" (Federal Republic of Germany) เยอรมนีมีการปกครองแบบรัฐธรรมนูญในทวีปยุโรปตอนกลาง ซึ่งเป็นการรวมตัวของรัฐทั้ง 16 รัฐเยอรมนีมีการปกครองแบบประชาธิปไตยเชิงเสรีภาพและรัฐสวัสดิการ มีพรมแดนทางเหนือติดกับเดนมาร์ก และทะเลบอลติค ตะวันออกอยู่ติดกับโปแลนด์และสาธารณรัฐเช็ก ทางใต้ติดกับออสเตรีย และสวิตเซอร์แลนด์ ด้านตะวันตกติดกับลักเซมเบิร์ก ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์และเบลเยียม ประเทศเยอรมนีมีเมืองหลวงชื่อว่า "นครเบอร์ลิน" จำนวนประชากรทั้งประเทศอยู่ที่ 80 ล้านคนนับว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีประชากรหนาแน่ที่สุดประเทศหนึ่ง และยังเป็นประเทศที่มีการย้ายถิ่นฐานมากเป็นอันดับที่ 3 ของโลก

เยอรมันเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งสหภาพยุโรปขึ้น และยังร่วมกันก่อตั้งสหภาพทางการเงินรวมกับอีก 17 ประเทศ ชื่อว่า "ยูโรโซน" เยอรมันเป็นสมาชิกของกลุ่ม UNO, OECD, NATO, G7 และ G20 ประเทศเยอรมนีเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆในยุโรป ที่มีความสามารถแข่งขันสูสีในระดับโลกได้ แล้วถ้าลองวัดผลผลิตรวมดีๆแล้วหล่ะก็ เยอรมันเป็นเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปและใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก ในปี 2012 เยอรมนีมีการนำเข้าและส่งออกมากที่สุดอันดับ 3 ของโลก และมีดัชนีของการพัฒนามนุษย์ที่สูงมาก


ภูมิศาสตร์กายภาพเยอรมนี

เยอรมนีมีที่ราบตั้งอยู่ทางตอนเหนือและเทือกเขาจำนวนมากทางตอนใต้ พรมแดนรวมของประเทศมีความยาวรวมทั้งหมด 3,757 กิโลเมตร นั่นจึงทำให้ประเทศเยอรมันมีเขตแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านมากที่สุดในยุโรป


ภูมิศาสตร์มนุษย์

เยอรมนีมีพื้นที่ป่าประมาณ 29.5% และกว่า 52% เป็นพื้นที่ในเชิงพาณิชย์ (ปี 2009) ที่เหลือเป็นพื้นที่ของผู้คนอาศัย รวมถึงการคมนาคม และพื้นที่ที่เป็นน้ำมีอยู่แค่ 2% เท่านั้น เยอรมันมีการปกครองซึ่งมีทั้งหมด 16 รัฐ ดดยแต่ละรัฐจะมีรัฐบาลท้องถิ่นที่ปกครองกันเองแต่จะมีกระทรวงการปกครองสูงสุดที่คอยกำกับดูแลทุกรัฐของประเทศอีกทีหนึ่ง


ประวัติศาสตร์เยอรมนี

เป็นที่เชื่อกันว่าชาวเยอรมันนั้นมีบรรพบุรุษมากจากชาวนอร์ดิกยุคสำริด หรือ ก่อนโรมัน มาจากสแกดิเนเวียตอนใต้และไล่ขยายอาณาบริเวณมาทางเยอรมันตอนเหนือ ขยายต่อลงมาทางใต้ ตะวันออก และตะวันตก ต่อมาในสมัยจักรพรรดิออกัสตัส โรมได้เข้ารุกรานเยอรมัน ในค.ศ. 9 สามพยุหเสนานำโดยเบเลียส, ควินทีเรียส และแวรัส ได้ทำสงครามพ่ายแพ้แก่เซอรัสแคน แห่งอาร์มิเนีย สมัยก่อนคริสศักราชที่ 100 ได้มีการเขียนจารึกจากกลุ่มชาวทาสิทัสถึงชาวเยอรมันว่า ชนเผ่าดั้งเดิมได้มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณแม่น้ำไรน์และแม่น้ำดานูบ โดยครองครองพื้นที่ส่วนใหญ่สมัยเยอรมันใหม่ ก็คือ ออสเตรีย บาวาเรียนทางใต้ รวมถึงตะวันตกของไรน์แลนด์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนโรมัน


การเมืองการปกครอง

ประเทศเยอรมนีมีการปกครองพื้นมีพื้นฐานมาจากรัฐธรรมนูญในปีพ.ศ. 2492 เรียกว่ากฏหมายหลัก (Grundgesetz) ซึ่งเป็นความตั้งใจที่ว่าจะถูกแทนที่โดยรัฐธรรมนูญเมื่อเยอรมนีได้รวมเข้าเป็นรัฐเดียว ในการที่จะแก้ไขกฏหมายหลักได้นั้นจำเป็นที่จะต้องใช้เสียงมากกว่าสองในสามของสมาชิกของทั้งสองสภา มาตราที่มีความเกี่ยวข้องกับสิทธิด้านพื้นฐาน การแยกอำนาจ โครงสร้างสหพันธ์และสิทธิในการต่อต้านการล้มล้างรัฐธรรมนูญให้คงอยู่ตลอดกาล ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ ซึ่งชื่อกฏหมายนี้ (Grundgesetz) ก็ยังคงใช้เรื่อยมาหลังการรวมประเทศเยอรมนีเข้าด้วยกัน


เศรษฐกิจ

ประเทศเยอรมนีมีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เป็นอันดับ 4 ของโลกรองจากอเมริการ จีน และญี่ปุ่น เยอรมันมีการนำเข้าและส่งออกเป็นลำดับที่ 3 ของโลกรองจากอเมริการ และจีน ปัญหาใหญ่ที่สำคัญของประเทศเยอรมนีคืออัตราการว่าจ้างงาน

เยอรมันมีบริษัทที่มีกาบเติบโตในเชิงธุรกิจทั่วโลก อย่างเช่น Mercedes Benz, BMW, Porsche, Volkswagen เป็นต้นมีการตลาดหลักทรัพย์ 8 แห่งภายในประเทศ โดยมีตลาดหลักทรัพย์แฟรงค์เฟิร์ตซึ่งเป็นตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และใหญ่ที่สุดในโลกด้วยเช่นกัน

อุตสาหกรรมในประเทศได้มีการควบคุมให้ผู้ริเริ่มและผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ของเศรษฐกิจทั่วโลกกว่าที่เคย ในปีค.ศ. 2002-2008 เยอรมนีเป็นผู้ที่ส่งออกรายใหญ่ที่สุดของโลก และในปีค.ศ. 2009 ก็ได้มีการทำการค้าร่วมกับประเทศจีน ในปัจจุบันมีผู้ส่งออกใหญ่เป็นอันดับสอง และได้สร้างสมดุลทางการค้ารายใหญ่ ผลิตภัณฑ์ของประเทศเยอรมนีโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นจำพวกวิศวกรรมในอุตสาหกรรมยานยนต์


ประชากร

ประชากรกว่า 25 ล้านคนได้กระจัดกระจายตัวกันอยู่ตามเมืองแต่ละส่วนภูมิภาคเป็นหนึ่งในสามได้ใช้ชีวิตอยู่ใน 82 เมืองใหญ่ และอีก 50.5 ล้านคนอยู่ในชุมชนและเมืองที่มีประชากรระหว่าง 2,000 - 100,000 คน และที่เหลืออีกกว่า 6.4 ล้านคนได้ต่างอาศัยอยู่ในย่านที่มีประชากรไม่เกิน 2,000 คน ในบริเวณที่มีผู้อพยพเข้ากรุงเบอร์ลินได้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วหลังการรวมประเทศเข้าด้วยกัน มีประชากรมากกว่า 4.3 ล้านคน ในเขตอุตสาหกรรมแม่น้ำไรน์ซึ่งแต่ละเมืองนั้นจะมีความเหลื่อมล้ำเข้าหากัน เพราะไม่มีเส้นขัดคั่นอย่างชัดเจน มีประชากรมากกว่า 11 ล้านคน เฉลี่ยคือ 1,100 คนต่อตารางกิโลเมตร

โดยสรุปแล้วประชากรทั้งประเทศเยอรมนี มีความหนาแน่นของประชากรคือ 230 คนต่อตารางกิโลเมตร ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความหนาแน่นของประชากรมากที่สุดในยุโรป แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีความแตกต่างกันระหว่างบริเวณสหพันธ์เดิมกับอดีตสาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมนี คือในรัฐใหม่ของสหพันธ์และเบอร์ลินตะวันออกจะมีประชากรอยู่ราว 140 คนต่อตารางกิโลเมตร แต่ในขณะที่รัฐของสหพันธ์ฯเดิม จะมีประชากร 267 คนต่อตารางกิโลเมตร ซึ่งมากกว่าเกือบเท่าตัวเลยทีเดียว ทัวร์เยอรมัน เที่ยวเยอรมัน


หลากหลายเรื่องเที่ยวเยอรมัน เยอรมนี

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!