แพ็กเกจโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวภูเขาไฟฟูจิ

รายการโปรแกรมทัวร์ทั้งหมดสำหรับภูเขาไฟฟูจิ
Like/Share:

ทริปเที่ยวชมภูเขาไฟฟูจิ


ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ เที่ยวภูเขาไฟฟูจิ

ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ เที่ยวภูเขาไฟฟูจิ

ภูเขาไฟฟูจิ (Fuji) เป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น มีความสุงราว 3,776 เมตร ตั้งอยู่ในจังหวัดชิซุโอกะและจังหวัดยามานาชิ ทางตะวันตกของโตเกียว เราสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อย่างชัดเจนที่สุดในช่วงวันที่สภาพอากาศแจ่มใส ในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ได้ให้การประเมินว่าโอกาสที่ภูเขาไฟฟูจิจะระเบิดนั้นมีโอกาสค่อนข้างต่ำมาก (ภูเขาไฟฟูจิระเบิดครั้งสุดท้ายเมื่อปีพ.ศ. 2250 สมัยเอโดะ) ภูเขาไฟฟูจิมีชื่อเรียกว่า "ฟุจิซัง" โดยในสมัยก่อนเรียกว่า "ฟุจิยามะ"


ประวัติภูเขาไฟฟูจิ

ในประวัติศาสตร์ที่มีการบันทึกไว้ว่ามีคนที่เคยปีนภูเขาไฟฟูจิครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 1206 โดยนักบวชท่านหนึ่งจนมาถึงยุคเมจิมีความเชื่อที่ว่าภูเขาไฟฟูจิเป็นภูเขาที่มีความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งห้ามผู้หญิงขึ้นเขาเด็ดขาด แต่ในปัจจุบันภูเขาไฟฟูจิเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศญี่ปุ่นและยังเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกด้วย หากพูดถึงญี่ปุ่นสัญลักษณ์ที่จะนึกถึงเป็นอันดับต้นๆก็คือภูเขาไฟฟูจินั่นเอง ซึ่งสามารถเห็นได้จากงานวาดภาพต่างๆมากมาย

ในปีพ.ศ. 2556 มีการประกาศให้ภูเขาไฟฟูจิเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม โดยองค์การยูเนสโกในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ทำให้ภูเขาไฟฟุจิได้ขึ้นชื่อว่าเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่ 13 และยังเป็นมรดกโลกแห่งที่ 17 ของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย 


มรดกโลกภูเขาไฟฟูจิ

เมื่อวันที่ 17-27 มิถุนายนพ.ศ. 2556ที่ผ่านมาได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่ 37 ณ กรุงพนมเปญได้มีมติพิจารณาให้ภูเขาไฟได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมภายใต้ชื่อ "ฟุจิซัง" โดยมีหลักในการพิจารณาดังต่อไปนี้

- เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงหลักฐานของวัฒนธรรมหรืออารยธรรมที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันหรือว่าที่สาบสูญไปแล้ว

- เป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของประเภทของสิ่งก่อสร้างอันเป็นตัวแทนของการพัฒนาทางด้านวัฒนธรรม สังคม ศิลปกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ


สาเหตุที่ทำให้ภูเขาไฟฟูจิได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม

ภูเขาไฟฟูจิเปรียบเหมือนสัญลักษณ์ประจำชาติที่ได้เป็นแรงบันดาลใจกลายเป็นวิถีชีวิตและการปฏิบัติทางศาสนาอย่างศาสนาชินโต พุทธศาสนา และธรรมชาติเข้าไว้ด้วยกันในช่วงศตวรรษที่ 19 มีการเขียนภาพทางวัฒนธรรมซึ่งทำให้ทั่วโลกต่างพากันรู้จักภูเขาไฟฟูจิมากขึ้น ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อการพัฒนาศิลปะทางตะวันตก ภูเขาไฟฟูจิเป็นหนึ่งในทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น จุดเด่นคือจะมีหิมะปกคลุมบริเวณยอดเขา เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวมากมายนับไม่ถ้วน ภูเขาฟุจิยังเป็นฐานทัพของซามูไรต่าง ๆ มากมายจากยุคอดีต เป็นที่ฝึกฝน ซึ่งในปัจจุบัน ฐานทัพหนึ่งของกองทหารญี่ปุ่นตั้งอยู่บริเวณตีนเขาฟุจิ 


เรื่องราวน่าเที่ยว ภูเขาไฟฟูจิ

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!