แพ็กเกจโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยววันฉัตรมงคล

รายการโปรแกรมทัวร์ทั้งหมดสำหรับวันฉัตรมงคล
Like/Share:


ทัวร์วันฉัตรมงคล เที่ยววันฉัตรมงคล

วันฉัตรมงคล มีขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระบรมราชาภิเษกให้เป็นพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยโดยสมบูรณ์ ทรงขึ้นครองราชสือต่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล (รัชกาลที่8) เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ปีพ.ศ.2489 โดยทางรัฐบาลไทยน้อมเกล้าฯจักพระราชพิธีบรมราชาภิเษกถวายเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ปีพ.ศ.2493 จึงได้ถือเอาวันที่ 5 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันฉัตรมงคล

ในการจัดงานพระราชพิธีวันฉัตรมงคลในอดีตนั้นในสมัยก่อนเป็นงานเฉลิมฉลองของเจ้าพนักงานในพระราชฐาน ซึ่งมีหน้าที่ในการรักษาเครื่องราชูปโภคและพระทวารประตูวัง ได้จัดการสมโภชเครื่องราชูปโภคทุกปีในหกเดือน ในเวลาต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่า "ในอารยประเทศย่อมนับถือว่า วันคล้ายวันบรมราชาภิเษกเป็นวันมงคลสมัย ควรเฉลิมฉลอง"

แต่เนื่องจากว่าเป็นธรรมเนียมใหม่ซึ่งยังไม่เข้าใจ เผอิญว่าวันบรมราชาภิเษกนั้นไปตรงกับวันสมโภชเครื่องราชูปโภคพอดี พระองค์จึงได้ทรงอธิบายว่า ฉัตรมงคลเป็นวันสมโภชเครื่องราชูปโภค จึงทำให้ไม่มีใครสงสัยใดๆทั้งสิ้น ในการเฉลิมแลองได้มีการนิมนต์พระสงฆ์มาสวดเจริญพุทธมนต์ในวันขึ้น 13 ค่ำ เดือน 6 พอรุ่งขึ้นก็ได้มีการถวายภัตราหารแด่พระสงฆ์ ด้วยเหตุนี้จึงถือได้ว่า พิธีการเฉลิมฉลองฉัตรมงคลเริ่มขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเอง ในสมัยรัชกาลที่5 ได้ทรงโปรดเกล้าฯให้มีการจัดงานฉัตรมงคลขึ้นในเดือน 12  แต่ไม่มีท่านใดยินยอม จึงทรงแก้ไขด้วยการตั้งให้มีตราจุลจอมเกล้า โดยให้พระราชทานตรานี้ตรงกับวันคล้ายบรมราชาภิเษก แต่ก็ยังให้รักษาประเพณีสมโภชเครื่องราชูปโภคอยู่อย่างเดิม จึงเห็นตราฉัตรมงคลจนถึงในปัจจุบันนี้


ในการจัดงานวันฉัตรมงคลในปัจจุบันโดยส่วนใหญ่แล้วจะกำหนดให้มีงานขึ้น 3 วัน คือเริ่มตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคมเป็นต้นไป จะมีงานบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณาณุประทาน ซึ่งเป็นพิธีในการทำบุญอุทิศส่วนกุศลทั้งหลายแก่พระบรมราชบุพการี ณ พระที่นี่งอมรินทร์วินิจฉัย โดยในวันดังกล่าวได้เพิ่มพิธีตรึงหมุดธงชัยเฉลิมพลที่ทรงพระราชทานแก่หน่วยงานบางหน่วย

ในวันที่ 4 พฤษภาคม จะเป็นวันเริ่มพระราชพิธีฉัตรมงคล โดยทางเจ้าพนักงานจะเป็นผู้อันเชิญเครื่องราชกุธกภัณฑ์ขึ้นไปประดิษฐานยังบนพระแท่นใต้พระมหาปฏลเศวตฉัตร โดยมีพระครูหัวหน้าพราหมณ์เป็นผู้อ่านประกาศในพระราชพิธี จากนั้นจึงทรงสดับพระสงฆ์เจริญองค์พระพุทธมนต์

ในวันที่ 5 พฤษภาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู๋หัวทรงเสด็จพระราชดำเนินไปถวายภัตราหารแด่พระสงฆ์ และทรงบูชาเครื่องกกุธภัณฑ์ พราหมณ์เบิกแว่นเทียนสมโภชพระมหาเศวตฉัตรรวมถึงเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ในพิธีตอนเย็นทรงพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าให้แก่ผู้ที่มีความดีความชอบ แล้วทรงเสด็จนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร จากนั้นจึงทรงถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ณ ปราสาทพระเทพบิดรเป็นการเสร็จราชพิธี

ทัวร์วันฉัตรมงคล เที่ยววันฉัตรมงคล

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!