แพ็กเกจโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยววันเด็กแห่งชาติ

รายการโปรแกรมทัวร์ทั้งหมดสำหรับวันเด็กแห่งชาติ
Like/Share:

 


 ทัวร์วันเด็กแห่งชาติ เที่ยววันเด็กแห่งชาติ

วันเด็กแห่งชาติตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันหยุดทางราชการอยู่แล้วและไม่ได้มีการชดเชยในวันถัดไปแต่อย่างใด ในทุกๆปีจะมีคำขวัญวันเด็กโดยนายกรัฐมนตรีของไทย การเริ่มต้นจัดงานวันเด็กเริ่มแรกในวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2498 โดยได้กำหนดให้วันจันทร์แรกในเดือนตุลาคมของทุกปีเป็นวันเด็กแห่งชาติ จนกระทั่งมาในปีพ.ศ.2506 รัฐบาลได้มีมติโดยให้มีการเปลี่ยนแปลงวันเด็กแห่งชาติมาเป็นวันเสาร์ของเดือนมกราคม โดยในปีพ.ศ.2508เป็นปีแรกที่เริ่มจัดงานทุกต้นเดือนมกราคมเป็นต้นมา

ประเทศไทยได้รับข้อเสนอของผู้แทนองค์กรสมาพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศ โดยผ่านทางกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทยว่าควรให้ประเทศไทยจัดงานเฉลิมฉลองในวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมองเห็นถึงความสำคัญของเด็กให้มากยิ่งขึ้น เหมือนเช่นที่ประเทศอื่นๆทำอยู่

ในขณะนั้นสภาวัฒนธรรมแห่งชาติยังไม่ได้ถูกยุบไป ทางคณะกรรมการของสภาจึงได้นำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมเพื่อพิจารณา ท้ายที่สุดทางสภาได้มีความเห็นชอบนำเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี แล้วเมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม ปีพ.ศ.2498 ได้มีมติรับร่างหลักการให้มีการจัดงานวันเด็กขึ้นโดยมอบหมายงานให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการไปดำเนินการ ในส่วนของงบประมาณในการจัดงานนั้นได้มีการขออนุมัติจากกองสลากกินแบ่งรัฐบาลมาดำเนินการ

เพราะอย่างนั้นในวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2498 ประเทศไทยจึงมีงานฉลองวันเด็กแห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งทางราชการเองก็ได้มีกำหนดให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมในทุกปีให้เป็นงานวันเด็กแห่งชาติ และต่อมาในปีพ.ศ 2506 คณะกรรมการที่จัดงานวันเด็กได้มีความเห็นว่าสมควรที่จะเสนอเปลี่ยนวันจัดงานเสียใหม่ โดยให้เหตุผลไว้ว่า ในช่วงเดือนตุลาคมเป็นช่วงฤดูฝน มีฝนตกมาก เด็กไม่สะดวกในการเดินทางมาร่วมงาน และอีกอย่างคือในวันจันทร์นั้นตรงกับวันที่ผู้ใหญ่ทำงานจึงไม่สามารถพาเด็กๆมาร่วมงานได้ อีกทั้งจะทำให้การจราจรติดขัดเพิ่มมากขึ้น

ดังนั้นทางคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเสนอ ลงในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2507 ประกาศเกี่ยวกับการเปลี่ยนงานแลองวันเด็กแห่งชาติจากวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม มาเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมเป็นต้นมา ด้วยเหตุนี้ในปัพ.ศ.2507 จึงไม่มีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นมาเพราะว่า ช่วงเวลาที่ประกาศนั้นได้เลยผ่านพ้นวันงานมาแล้ว เพราะเหตุนี้เองงานวันเด็กแห่งชาติจึงได้เริ่มจัดขึ้นใหม่อีกครั้งในปีพ.ศ.2508 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติเป็นคำขวัญที่นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ตั้งและมอบให้เด็กไทย โดยคำขวัญนี้เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ.2499 สมัยจอมพล แปลก พิบูลสงคราม ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และในปีพ.ศ.2502 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งในขณะนั้นได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญเด็กให้และยึดถือปฏิบัติเป็นธรรมเนียมสือบต่อกันมาจนถึงในปัจจุบัน แล้วในปีพ.ศ. 2558 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันได้มอบคำขวัญให้เด็กไทยว่า "ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต" ทัวร์วันเด็กแห่งชาติ เที่ยววันเด็กแห่งชาติ

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!