แพ็กเกจโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวพุกาม

รายการโปรแกรมทัวร์ทั้งหมดสำหรับพุกาม
Like/Share:


ทัวร์พุกาม เที่ยวพุกาม

ทัวร์พุกาม เที่ยวพุกาม

พุกาม (Bagan) พุกามเป็นเมืองหนึ่งในประเทศพม่า แต่เดิมเคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรโบราณพุกาม (ปีพ.ศ. 1587-1830) พุกามเป็นอาณาจักรแห่งแรกในประวัติศาสตร์พม่า สิ่งที่น่าแปลกใจก็คือพุกามเป็นเมืองที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อม แต่ก็ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกสักที จนมาถึงในปัจจุบันรัฐบาลพม่าก็พยายามเสนอชื่อและเตรียมความพร้อมให้แก่องค์การยูเนสโกเพื่อให้เมืองพุกามเป็นแหล่งมรดกโลกทางศิลปวัฒนธรรมต่อไป

ปัจจุบันพุกามตั้งอยู่ในเขตมัณฑะเลย์ห่างไปประมาณ 90 ไมล์ หรือ 145 กิโลเมตร อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของมัณฑะเลย์ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วนคือเขตเมืองเก่า (เขตที่ตั้งอาณาจักรพุกาม) เขตเมืองใหม่ (เขตที่อยู่อาศัยปัจจุบัน) และยองอู (เขตพาณิชยกรรมและเศรษฐกิจ) พุกามมีสนามบินชื่อ "ยองอู" ซึ่งเป็นสนามบินประจำเมือง รายได้หลักของพุกามจะมาจากการที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเพื่อชมศิลปและวัฒนธรรมรวมถึงประวัติศาสตร์ เพราะนักท่องเที่ยวมักจะมาเยือนที่แห่งนี้เสมอทุกช่วงปี และส่วนมากจะเป็นนักท่องเที่ยวจากเอเซียด้วยกัน

พุกามมีฉายาว่าเมืองแห่งทะเลเจดีย์ หรือ ดินแดนแห่งเจดีย์สี่พันองค์ เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะในยุคที่รุ่งเรืองนั้นเคยมีเจดีย์มากมายรวมทั้งสิ้น 4,446 องค์ แต่ในปัจจุบันเหลือแค่เพียง 2,217 องค์ พุกามมีเจดีย์แห่งแรกชื่อว่า "เจดีย์ชเวซีโกน" สร้างโดนพระเจ้าอโนรธามังช่อกษัตริย์แห่งอาณาจักรพุกาม โดยการสร้างเจดีย์นั้นมีธรรมเนียมอยู่ว่า เจดีย์ใดที่สร้างใหญ่ที่สุดนั่นคือเจดีย์ของกษัตริย์ที่รงสร้างขึ้น องค์เล็กรองลงมาเป็นของระดับชั้นขุนนาง ลดหลั่นลงมาตามบรรดาศักดิ์ ทัวร์พุกาม เที่ยวพุกาม


 

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!