แพ็กเกจโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวออสเตรีย

รายการโปรแกรมทัวร์ทั้งหมดสำหรับออสเตรีย
Like/Share:

 


ทัวร์ออสเตรีย เที่ยวออสเตรีย

ทัวร์ออสเตรีย เที่ยวออสเตรีย

ออสเตรีย (Austria) มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า "สาธารณรัฐออสเตรีย (Republic of Austria)" ออสเตรียนั้นเป็นประเทศขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ข้างในยุโรปกลางไม่ติดกับทะเล มีอาณาเขตคิดกับปรเทศเยอรมัน (ทางภาคเหนือ) และสาธารณรัฐเช็ก ส่วนทางด้านตะวันออกนั้นจะติดกับประเทศสโลวาเกีย และฮังการี ทางใต้ติดกับอิตาลี และสโลวีเนีย สุดท้ายทางด้านทิศตะวันตกจะติดกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และลิกเตนสไตน์ ออสเตรียมีการปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยมีผู้แทนภายใต้หลักของรัฐสภา


การแบ่งเขตการปกครอง

ระบบการปกครองของประเทศออสเตรียนั้นเป็นสหพันธรัฐที่ประกอบไปด้วย 9 รัฐ ซึ่งทั้งเก้ารัฐนี้แบ่งเขตการปกครองย่อยออกไปอีก (เป็นแบบเขต และแบบนคร) โดยยังแบ่งออกเป็นเทศบาลได้ในแต่ละเขตอีกด้วย
รัฐทั้ง 9 แห่งของประเทศออสเตรียมีดังต่อไปนี้
  1. รัฐบูร์เกน (Burgenland)
  2. รัฐคารินเทีย (Carinthia)
  3. รัฐโลว์เออร์ออสเตรีย (Lower Austria)
  4. รัฐอัปเปอร์ออสเตรีย (Upper Austria)
  5. รัฐซาลซ์บูรก์ (Salzburg)
  6. รัฐสติเรีย (Styria)
  7. รัฐทิโรล (Tirol)
  8. รัฐโฟราร์ลแบร์ก (Vorarlberg)
  9. รัฐเวียนนา (Vienna)

ภูมิศาสตร์ออสเตรีย

ปัจจุบันประเทศออสเตรีย ตามแผนที่แล้วนั้นออสเตรียมีความกว้างจากทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกมากกว่า 575 กิโลเมตร แล้วมีความยาวจากทิศเหนือไปยังทิศใต้กว่า 294 กิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศของออสเตรียกว่า 60% มีลักษณะเป็นภูเขาปละเนินเขา มีการขนานนามว่า "ดินแดนแห่งขุนเขา" ประเทศออสเตรียมีเส้นทางผ่านแม่น้ำดานูบ (Donau) ผ่านรัฐโลว์เออร์ออสเตรีย และรัฐอัปเปอร์ออสเตรีย ไหลต่อไปยังสาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic) ลักษณะภูมิประเทศออสเตรียโดยหลักๆแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ

ภูเขาที่สูงในประเทศออสเตรียมีความสูงกว่า 3,000 เมตรจากรัดับน้ำทะเล มียอดเขาที่สูงที่สุดตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของประเทศออสเตรีย ด้วยความสูงถึง 3,800 เมตร มีชื่อว่าโกรสซ์ล๊อกเนอร์ ส่วนยอดเขาที่สูงรองมาคือไวล์ดสปิทซ์ ด้วยความสูง 3,770 เมตร และยังมีอีกหนึ่งยอดเขาที่สูงเป็นอันดับที่สามคือไวสซ์กูเกิล ด้วยความสูง 3,738 เมตร ภูเขาเป็นจุดดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวยังออสเตรียแห่งนี้ ยิ่งไปกว่านั้นสำหรับใครที่ชื่อชอบช่วงฤดูหนาวที่ออสเตรียก็มีสกี สโนว์บอร์ด เป็นต้น และในช่วงฤดูร้อนก็ยังสามารถชื่นชมกับธรรมชาติและกีฬาการปีนเขาอีกด้วย

นอยซิลด์เลอร์ (Neusiedler See) เป็นทะเลสาปที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรีย โดยมีพื้นที่ 77% หรือประมาณ 315 ตารางกิโลเมตร อยู่ที่รัฐบูร์เกนลันด์ (Burgenland) ส่วนพื้นที่อีกประมาณ 33% อยู่ในเขตพื้นที่ของประเทศฮังการี และมีทะเลสาบอื่นๆได้แก่อาทเทอร์ซี (Attersee) ที่มีพื้นที่ประมาณ 46 ตารางกิโลเมตร และทะเลสาปทรอนซี (Traunsee) ในรัฐอัปเปอร์ออสเตรีย (Upper Austria) ยังมีทะเลสาปอื่นๆที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาได้ไม่แพ้กันในช่วงฤดูร้อนคือ โบเดนซี (Bodensee) ซาล์ซคามเมอร์กูทส์ (Salzkammerguts) โวลทเฮอร์ซี มิลล์สเททเทอร์ ซี เป็นต้น


เศรษฐกิจออสเตรีย

ออสเตรียมีระบบเศรฐกิจแบบเสรีนิยมผสมสังคมนิยม โดยทางรัฐบาลจะเข้ามามีบทหลักในอุตสาหกรรม และวิสาหกิจ เช่น กิจการสาธารณูปโภค สาเหตุที่ทางรัฐเข้ามาจัดการบริหารนั้นเพื่อเป็นการปกป้องและป้องกันการเข้าครอบครองจากทางโซเวียตภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนในช่วงทศวรรษที่ 90 ออสเตรียจึงเริ่มปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ และก็ได้บริหารพัฒนาเศรษฐกิจสำเร็จ ทัวร์ออสเตรีย เที่ยวออสเตรีย

เพราะด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ประชากรออสเตรียมีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่สูง ทางรัฐบาลที่ผ่านมาได้มีแผนแปรรูปรัฐวิสาหกิจเพิ่มเติม ซึ่งจะทำให้รัฐบาลของออสเตรียมี่ส่วนร่วมทางเศรษฐกิจลดน้อยลง ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างแบบ Social Partnership ลดน้อยลงไปตามระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่แปลเปลี่ยนตลอดช่วงทศวรรษที่ 60-70 รัฐบาล


ประชากรออสเตรีย

ปี พ.ศ. 2549 มีการสำรวจพบว่า ประเทศออสเตรียมีประชากรโดยประมาณ 8.26 ล้านคน อายุโดยเฉลี่ยของผู้หญิงจะมีมากกว่าของผู้ชาย อายุเฉลี่ยของประชากรหญิงอยู่ที่ 82.1 ปี ส่วนอายุของประชากรชายคือ 76.4 ปี ที่ประเทศออสเตรียส่วนใหญ่จะเป็นประชากรผู้สูงอายุ เป็นเพราะค่าครองชีพที่ออสเตรียนั้นสูงมาก จึงสวนทางกลับอัตราการเกิดใหม่ของประชากรที่ลดลงน่าใจหาย โดยมีอัตราการเกิดใหม่ของประชากรออสเตรียอยู่ที่ 0.45% โดยมาตรฐานแล้วนับว่าเป็นอัตราที่ต่ำมากศาสนาที่ออสเตรีย

จำนวนประชากรในออสเตรียคิดเป็นร้อยละ 74.1% นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนท์ 4.6% และยังมีประชากรราว 180,000 คนนับถือศาสนานิกายคริสต์ออโธด็อกส์ นิกายยิว 8,140 คน ประชากรระหว่าง 15,000-338,998 คนนับถือศาสนาอิสลาม (ศาสนาอิสลามเริ่มเข้ามามีบทบาทในออสเตรียช่วงปีค.ศ. 1912) และยังมีประชากรที่นับถือศาสนาพุทธมากกว่า 10,000 คน และราวๆ 2,000 คนนั้นไม่นับถือศาสนาใดเลย (จากผลสำรวจปีค.ศ. 2001)

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!