แพคเกจเกาะเหนือนิวซีแลนด์ โอ๊คแลนด์ โรโตรัว มาทามาท่า หมู่บ้านฮอบบิท ถ้ำหนอนเรืองแสง โชว์ตัดขนแกะ 6 วัน 4 คืน


ชวนทุกท่านมาสัมผัสความอัศจรรย์ที่ซ่อนอยู่ในธรรมชาติอันงดงาม ในดินแดนมหรรศจรรย์ เกาะเหนือประเทศนิวซีแลนด์


Highlight
 • ชมความสวยงามของหนอนเรืองแสงที่โด่งดังระดับโลก Waitomo Glowworm Caves
 • ท่องดินแดนเหนือจินตนาการ หมู่บ้าน Hobbiton Movie Set
 • ชม "เมืองโรโตรัว" (Rotorua) ดินแดนแห่งสปาอันเลื่องชื่อ
 • ตื่นตากับความมหัศจรรย์ของพลังงานความร้อนใต้พิภพ Te Puia Geothermal Valley
 • เยี่ยมชมลูกแกะที่น่ารักพร้อมดูโชว์ตัดขนแกะที่ Agrodome Farm Show
 • เพลิดเพลินกับอาหารตำรับเมารีมื้อใหญ่ Hangi Dinner
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292
ราคาเริ่มต้น

35,900

บาท/ท่าน
 • Detail

 • ประเทศ : นิวซีแลนด์
 • รวมมื้ออาหาร : 5 มื้อ + อิสระ 5 มื้อ
 • ระดับโรงแรม : หรือเทียบเท่า
 • ช่วงเวลาเดินทาง : ติดต่อสอบถาม
 • ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
 • สายการบิน :
 • สนามบิน : กรุณาเลือกสนามบิน
 • Group Size :  คน

รายละเอียดการเดินทาง

 • วันที่ 1

  พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ– ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ

  มื้ออาหาร : 

  - / - / -

  โรงแรม : 

  -

  กรุงเทพฯ - นิวซีแลนด์

  เดินทางสู่สนามบินโอ๊คแลนด์

  การเดินทาง

  โดยสายการบินที่ท่านเลือก
 • วันที่ 2

  เดินทางถึงสนามบินนานาชาติโอ๊คแลนด์ – โอ๊คแลนด์

  มื้ออาหาร : 

  - / - / -

  โรงแรม : 

  Auckland City Hotel หรือเทียบเท่า (หรือเทียบเท่า)

  เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์

  โอ๊คแลนด์ เมืองเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดและมีประชากรเยอะที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ (แต่ไม่ใช่เมืองหลวง) ตั้งอยู่ทางเกาะเหนือ

  การเดินทาง

  รถ Seat in Coach

  ให้ท่านสะดวกสบายตลอดการเดินทางท่องเที่ยว

  การเดินทาง

  รถยนต์

  AUCKLAND CITY HOTEL

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

  การเดินทาง

  รถยนต์

  COPTHORNE HOTEL AUCKLAND CITY

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

  การเดินทาง

  รถยนต์
 • วันที่ 3

  ถ้ำหนอนเรืองแสง Waitomo - มาทามาท่า - หมู่บ้านฮอบบิท - โรโตรัว

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  Ibis Rotorua Hotel หรือเทียบเท่า (หรือเทียบเท่า)

  Waitomo Glowworm Caves

  ชมความสวยงามของ หนอนเรืองแสง ที่โด่งดังระดับโลก เพลิดเพลินไปกับการสำรวจถ้ำ

  การเดินทาง

  เรือ

  หหมู่บ้าน Hobbiton Movie Set

  ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของฉากภาพยนตร์ไตรภาคชื่อดัง เรื่อง ‘The Lord of the Rings’ และ ‘The Hobbit’

  การเดินทาง

  รถยนต์

  โรโตรัว

  ดินแดนแห่งสปาอันเลื่องชื่อ ของประเทศนิวซีแลนด์

  การเดินทาง

  รถยนต์

  IBIS ROTORUA HOTEL

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

  การเดินทาง

  รถยนต์

  SUDIMA LAKE ROTORUA

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

  การเดินทาง

  รถยนต์
 • วันที่ 4

  บ่อน้ำพุร้อนโพฮูตูไกเซอร์ - โชว์ตัดขนแกะที่ Agrodome - ชมนกกีวีที่ Rainbow Springs - ดินเนอร์พร้อมชมโชว์ Maori Hangi

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / เย็น

  โรงแรม : 

  Auckland City Hotel หรือเทียบเท่า (หรือเทียบเท่า)

  Te Puia Geothermal Valley

  ชมหุบเขาแห่งความร้อนใต้พิภพ

  การเดินทาง

  รถยนต์

  บ่อน้ำพุร้อนโพฮูตูไกเซอร์

  บ่อน้ำพุร้อน ที่มีชื่อเสียงซึ่งเป็นไกเซอร์ที่ใหญ่ที่สุดในซีกโลกใต้

  การเดินทาง

  รถยนต์

  Kiwi House

  พบกับ นกกีวี สัตว์ท้องถิ่นของที่นี่

  การเดินทาง

  รถยนต์

  หมู่บ้านเมารีจำลอง

  ดื่มด่ำกับวัฒนธรรมและศิลปะของชาวเมารี

  การเดินทาง

  รถยนต์

  Agrodome Farm Show

  ชมการสาธิตการตัดขนแกะ ก

  การเดินทาง

  รถยนต์

  อุทยานธรรมชาติ Rainbow Springs Nature Park

  สถานที่ท่องเที่ยวที่รวบรวมสัตว์พื้นเมืองของนิวซีแลนด์ในโรโตรัวไว้อย่างครบครัน

  การเดินทาง

  รถยนต์

  Hangi Dinner

  เพลิดเพลินกับอาหารตำรับเมารีมื้อใหญ่

  การเดินทาง

  รถยนต์

  IBIS ROTORUA HOTEL

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

  การเดินทาง

  SUDIMA LAKE ROTORUA

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

  การเดินทาง

 • วันที่ 5

  โรโตรัว - โอ๊คแลนด์ - อิสระท่องเที่ยว - ช้อปปิ้งบนถนน Queen Street

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  -

  Queen Street

  เลือกซื้อสินค้า พื้นเมือง ของที่ระลึก เป็นการส่งท้ายก่อนอำลานิวซีแลนด์

  การเดินทาง

  รถยนต์

  อิสระ

  อิสระท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

  การเดินทาง

  AUCKLAND CITY HOTEL

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

  การเดินทาง

  รถยนต์

  COPTHORNE HOTEL AUCKLAND CITY

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

  การเดินทาง

  รถยนต์
 • วันที่ 6

  ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติโอ๊คแลนด์ – กรุงเทพ

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  -

  สนามบินนานาชาติโอ๊คแลนด์

  เดินทางไปยัง สนามบินนานาชาติโอ๊คแลนด์ เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

  การเดินทาง

  รถยนต์

  นามบินโอ๊คแลนด์ - กรุงเทพฯ

  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

  การเดินทาง

  โดยสายการบินที่ท่านเลือก

แพ็กเกจนี้รวมอะไรบ้าง ?


อัตรานี้รวม

 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการระบุ
 • ค่ารถรับส่ง ตามรายการระบุ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง(ขึ้นอยู่กับการผันแปรของภาษีน้ำมัน ณ วันนั้นๆ)
 • ค่ามัคคุเทศก์ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป - กลับ สามารถสอบถามและจองตั๋วเครื่องบินกับเจ้าหน้าที่ได้
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว 6,500 บาทต่อท่าน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์ โทรสาร ค่าซักรีด ค่าอาหาร-เครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ
 • ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์ช่องพิเศษภายในห้องพัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากความล่าช้าของสายการบิน, เหตุสุดวิสัย, การเมือง หรือ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ค่าภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%(ในกรณีที่ต้องการขอใบเสร็จมีภาษี)

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!