Trip Highlight

 • บริการเดินทางแบบส่วนตัวที่ท่านสามารถดีไซน์โปรแกรมได้ด้วยตัวท่านเองโดยเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่ท่านต้องการมากสุด 9 สถานที่ จากตัวเลือกทั้งหมด 16 สถานที่
 • พิเศษ ! ไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาไทย) คอยดูแลให้บริการตลอดทริป
 • บริการด้วยรถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับชำนาญเส้นทาง
 • ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ "ล้างหน้าพระมหามัยมุนี"
 • โรงแรมที่พัก 2 คืน ในโรงแรมระดับ 3 ดาว พร้อมอาหารเช้า 2 มื้อที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • บริการอาหารทั้งหมด 6 มื้อ
Details
ประเทศ: พม่า
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 7 มื้อ
เดินทางโดย: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
จุดนัดพบ: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: ก.ย. 63 - มี.ค. 64
รหัสสินค้า: GGCHOOSEMDL2

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

เดินทางได้เป็นกรุ๊ปส่วนตัว คุณสามารถดีไซน์โปรแกรมได้ด้วยตนเอง


จำนวนผู้เดินทาง 4 – 5 ท่าน ใช้รถ TOYOTA ALPHARD 


จำนวน 6 – 8 ท่าน ใช้รถตู้ TOYOTA COMMUTER

วัน

ตัวอย่างโปรแกรมการเดินทาง

มื้ออาหาร

ตัวเลือกสถานที่ท่องเที่ยว

เช้า

กลางวัน

ค่ำ

1

กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ – พระราชวังมัณฑะเลย์ (1) – วิหารชเวนันดอร์ (2) – ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์(3)

1.พระราชวังมัณฑะเลย์
2.วัดชเวนันดอร์
3.ภูเขามัณฑเลย์
4.วัดกุโสดอร์
5.วัดมหากันดหยง
6.สะพานไม้อูเบ็ง
7.มหาเจดีย์ยักษ์ "มิงกุน"
8.ระฆังยักษ์มิงกุน
9.พระพักตร์พระมหามัยมุนี
10.วัดพญางู หรือ วัดมุยพะยา
11.เจดีย์พญาเธียรดาน
12.วัดอูมินทอนซ์
13.เจดีย์เจ๊าตอจี
14.เจดีย์พโตดอว์จี
15.เจดีย์สันตุมุนี

2

มัณฑะเลย์ – วัดกุโสดอร์(4) – วัดมหากันดายงค์(5) – สะพานไม้อูเบ็ง(6) – เจดีย์มิงกุล (7)

3

ร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) (8) – วัดพญางู (9) – กรุงเทพ ฯ

 

ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

1.พระราชวังมัณฑะเลย์ : สร้างโดยพระเจ้ามินดง เป็นอาคารไม้ตกแต่งด้วยปูนปั้นมีระเบียงรอบถึง 5 ชั้น แตกต่างจากวัดอื่นๆต่อมาถูกไฟไหม้หมด ขณะนี้ทางการพม่าได้ก่อสร้างขึ้นมาใหม่ในรูปแบบเดิมชมพระราชวังมัณฑะเลย์ สร้างขึ้นเมื่อย้ายราชธานีมาจากอมรปุระ เป็นพระราชวังขนาดใหญ่มีประตูเข้าถึง 12 ประตู ตัวพระราชวังเป็นหมู่อาคารไม้และตึก ประกอบด้วยท้องพระโรง พระที่นั่ง และตำหนักต่างๆ ทั้งหมดถูกไฟไหม้เมื่อคราวสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ปัจจุบันทางการพม่าได้จำลองขึ้นใหม่อีกครั้งบนฐานเดิม
2.วัดชเวนันดอร์ : ชมอาคารไม้สักทองสลักเสลาด้วยลวดลายที่งามวิจิตร อาคารนี้เคยเป็นพระตำหนักที่ประทับของพระเจ้า มินดง เมื่อสิ้นพระชนม์ลงแล้ว พระเจ้าทีบอ (กษัตริย์องค์สุดท้ายของพม่า) ได้รื้อมาถวายวัดภายในอาคารยังตกแต่งด้วยไม้แกะสลักเล่าเรื่องมหาชาดก 10 ชาติ ที่ยังคงความสมบูรณ์มากที่สุด
3.ภูเขามัณฑเลย์ : ตั้งอยู่กลางเมืองมัณฑะเลย์ หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองมัณฑะเลย์เป็นจุดชมวิวที่สวยงามและมีสถานที่สำคัญให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปชื่นชม มองเห็นเมืองมัณฑะเลย์ได้เกือบทั้งหมด นอกจากจุดชมวิวแล้ว ด้านบนภูเขายังมีวัด วิหาร และสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายให้สักการะบูชา โดยนักท่องเที่ยวจะนิยมเดินทางขึ้นไปชมพระอาทิตย์ตกในช่วงเย็น ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีความสวยงามมากอีกแห่งหนึ่ง


4.วัดกุโสดอร์ : เป็นวัดที่พระเจ้ามินดง สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 4 และพระองค์ทรงให้จารึกพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ ลงบนหินอ่อน 729 แผ่น ถือเป็นพระไตรปิฎกเล่มใหญ่ที่สุดในโลก และถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีการบันทึกพระไตรปิฎกเป็นภาษาบาลี และได้นำมาประดิษฐานในมณฑป อยู่รอบพระเจดีย์มหาโลกมารชิน สูง 30 เมตร ซึ่งจำลองรูปแบบมาจากพระมหาเจดีย์ชเวสิกองแห่งเมืองพุกาม
5.วัดมหากันดหยง : ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมที่ใหญ่่ที่สุดในพม่ามีสามเณรและพระจำาพรรษาอยู่มากถึงพันกว่ารูป
6.สะพานไม้อูเบ็ง : สะพานไม้สักที่เก่าแก่และยาวที่สุดในโลก อายุ 200 ปี ตั้งอยู่ที่เมืองอมรปุระ ก่อนจะเข้าถึงตัวเมืองมัณฑะเลย์ มีความยาวถึง 1.2 กิโลเมตร ทอดข้ามทะเลสาบตองตะมานไปยังเจดีย์เจ๊าต่อจีที่อยู่อีกฟากหนึ่งของทะเลสาบ พระเจ้าปุดงโปรดให้ขุนนางนามว่า "อูเบ็ง" เป็นแม่ทัพนายกองงานสร้างสะพานนี้ โดยสร้างจากไม้สักที่เหลือจากการรื้อพระราชวังเก่ากรุงอังวะ กว่า 1,208 ต้น เมื่อครั้งย้ายเมืองหลวงจากอังวะมายังอมรปุระ เชื่อมระหว่าง 2 หมู่บ้านบนทะเลสาบตองทามัน เป็นอีกจุดเช็คอินที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง


7.มหาเจดีย์ยักษ์ "มิงกุน" : ซากเจดีย์ขนาดใหญ่ ร่องรอยแห่งความทะเยอทยานของพระเจ้าปดุง ที่ใช้แรงงานทาส และนักโทษจำนวนนับพันคนในการสร้าง โดยตั้งพระทัยว่าจะสร้างให้สูงใหญ่กว่าพระปฐมเจดีย์แห่งสยาม และให้พระองค์สามารถทอดพระเนตร ได้จากเมืองอังวะที่อยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำอิรวดี แต่ด้วยงบประมาณที่บานปลาย ประกอบกับปัญหาขาดแคลนแรงงาน จึงทำให้การก่อสร้างล่าช้า
8.ระฆังยักษ์มิงกุน : สร้างเมื่อปี พ.ศ.2351 โดยพระเจ้าปดุง สร้างถวายแด่เจดีย์มิงกุน มีน้ำหนัก 90 ตัน สูง 4 เมตร ปากระฆังกว้าง 5 เมตร เป็นระฆังที่ตีดัง เดิมทีถูกแขวนไว้ที่องค์เจดีย์ปอนดอว์ ใกล้ๆ กับเจดีย์มิงกุน แต่หลังจากแผ่นดินไหว ทำให้ฐานพระเจดีย์พังลงมา ระฆังยักษ์มิงกุนจึงถูกย้ายมาแขวนยังจุดที่ตั้ง ณ ปัจจุบันครับ ในอดีตระฆังองค์นี้ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากระฆังแห่งพระราชวังเครมลิน ในกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย แต่ระฆังเครมลินแตกไปแล้ว ปัจจุบันระฆังยักษ์มิงกุน จึงเป็นระฆังที่มีสภาพสมบูรณ์ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
9.พระพักตร์พระมหามัยมุนี : ร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมล้าง พระพักตร์พระมหามัยมุนี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) ถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ทรงเครื่องเครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม ” ที่พระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุ้มด้วยทองคำเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจ้าปดุงได้สร้างวัดมหามุนี หรือวัดยะไข่ (วัดอาระกัน หรือวัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในปี พ.ศ.2422 สมัยพระเจ้า สีปอ ก่อนจะเสียเมืองพม่าให้อังกฤษได้เกิดไฟไหม้วัดทองคำ จึงทำให้ทองคำเปลวที่ปิดพระละลายเก็บเนื้อทองได้น้ำหนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าได้เรี่ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้นใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับได้ว่าเป็นวัดที่สร้างใหม่ที่สุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุดในเมืองพม่า โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดีย์ยังมีโบราณวัตถุที่นำไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกครั้งที่ 1


10.วัดพญางู หรือ วัดมุยพะยา : ซึ่งเป็นวัดที่มีความเชื่อว่า มีพญางูมีส่วนช่วยสร้างวัดนี้ขึ้นมา บ้างกล่าวว่ากันว่าเป็นงูที่เลื้อยเข้ามาอยู่ในวัดเอง แต่แปลกมากที่งูพวกนี้ไม่ทำร้ายใครเลย ทุกๆวัน ตอน 11.00 น. ก็จะมีพิธีอาบน้ำให้งู ผู้คนที่มีจิตศรัทธาก็จะแห่ไปดูกันได้เวลาสมควร
11.เจดีย์พญาเธียรดาน : เจดีย์ที่งดงามนี้ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2329 เพื่อให้เปรียบเสมือนเจดีย์จุฬามณี ที่ตั้งอยู่เหนือเขาพระสุเมรุ ตามความเชื่อในไตรภูมิพุทธศาสนาที่ว่า คือแกนกลางจักรวาล ซึ่งถูกล้อมรอบด้วยสัตตบริพันธ์ และมหานทีสีทันดรทั้ง 7 ชั้น พระเจดีย์องค์นี้ยังถูกสร้างให้เป็นสักขีพยานรักของราชนิกุลอังวะ โดยพระเจ้าบากะยีดอว์ เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักที่มีต่อพระมเหสีชินพิวเม ที่สิ้นพระชนม์ไปก่อนที่พระเจ้าบากะยีดอว์จะขึ้นครองราชย์ แม้จะไม่ใช่หินอ่อนเหมือนทัชมาฮาล แต่ก็ได้รับสมญานามว่า “ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี”
12.วัดอูมินทอนซ์ : หรือที่คนแถวนี้เรียกกันว่า วัด 30 ถ้ำ ตั้งอยู่บริเวณช่วงกลางของเนินเขาสกายน์เลย มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ภายในจำนวน 45 องค์ จุดเด่นของวัดนี้คือทางเดินโค้งพร้อมช่องหน้าต่างที่สร้างคู่ไปกับแนวของพระพุทธรูป ด้านนอกมีการทาสีสันสดใส พร้อมลวดลายปูนปั้น ที่เราการันตีว่าคงจะถูกใจเหล่าบรรดาช่างภาพไม่น้อย


13.เจดีย์เจ๊าตอจี : หรือเรียกว่า วัดหินใหญ่ ภายในมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่แกะสลักจากหินอ่อนก้อนเดียว เนินเขามัณฑะเลย (Mandalay Hill ) มีความสูง 236 เมตร ซึ่งทางขึ้นเป็นบันไดที่มีหลังคาทอดตัวขึ้นสู่ยอดเขาทั้งหมด 1,729 ขั้น และศาลเล็ก ๆ ตั้งอยู่เป็นระยะ ๆ มีอยู่หลายหลังที่เป็นผลงานของฤาษีอู่ขั้นตี่ ผู้ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งบนยอดเขามีวิหารหลังใหญ่แห่งแรกที่บรรจุพระบรมธาตุสามองค์ ของพระพุทธเจ้าไว้ ท่านจะสามารถเห็นทัศนียภาพของตัวเมืองมัณฑะเลย์ ยามอาทิตย์อัสดงได้อย่างชัดเจน สะพาน อูเป็ง ( U Bien Bridge ) เป็นสะพานที่สร้างขึ้นจากไม้สักที่นำมาจาก พระราชวังในเมืองอังวะ ที่สร้างขึ้นเมื่อ 200 กว่าปี ที่แล้วมีความยาว 1.2 ก.ม
14.เจดีย์พโตดอว์จี : พระเจ้าพจีดอโปรดให้สร้างเจดีย์องค์นี้ขึ้นเพื่อเป็นมหาธาตุประจำเมืองอมรปุระ โดยเจดีย์องค์นี้ตั้งอยู่ริมทะเลสาบตองตะมาน เป็นเจดีย์รองรับด้วยฐานสี่เหลี่ยมเพิ่มมุมจำนวนสามชั้น แต่ละชั้นมีลวดบัวคล้ายคลึงกับฐานในศิลปะพุกาม เช่นการคาดลูกแก้วสองเส้นซึ่งมีภาพเล่าเรื่องอยู่ตรงกลาง กึ่งกลางฐานมีบันไดขึ้นไปสู่ทางประทักษิณด้านบนซึ่งมีทั้งสามชั้น องค์ระฆังประดับด้วยหน้ากาลคายพวงมาลัย ปล้องไฉนเป็นทรงกรวยสูงรอบรับปลีซึ่งยืดสูงเช่นกัน ลักษณะทั้งหมดนี้คล้ายคลึงกับเจดีย์พุกามมากยกเว้นปล้องไฉนและปลีซึ่งยืดสูงกล่าวศิลปะพุกาม เจดีย์องค์นี้มีความพยายามในการเลียนแบบศิลปะพุกามอย่างมาก ซึ่งถือเป็นแนวโน้มโดยทั่วไปในศิลปะอมรปุระ-มัณฑะเล
15.เจดีย์สันตุมุนี : เจดีย์วัดสันตมุนีจำลองแบบมาจากมหาเจดีย์ชเวสิกองเช่นเดียวกับวัดกุโสดอแล้วโปรดฯให้อัญเชิญ “พระสันติมุนี" พระพุทธรูปหล่อด้วยเหล็กในสมัยพระเจ้าปดุงจากเมืองอมรปุระมาเป็นพระปฏิมาประธาน จึงถวายนามวักว่า “สันติมุนี"และยังโปรดเกล้าฯให้สร้างมณฑปบรรจุพระศพพระมหาอุปราชพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการที่ถูกขบถฆ่ารายล้อมพระเจดีย์ด้วยที่แห่งนี้มีแผ่นจารึกคำอรรถาธิบายพระไตรปิฎกลงบนแผ่นหิน 1,774 แผ่นพร้อมมณฑปสีขาวครอบไว้เข่นเดียวกับที่วัดกุโสดอ ตรงกลางด้านในของวัดเป็นที่ตั้งของเจดีย์ทรงกลมในรูปแบบของพม่าที่เราเห็นกันทั่วๆไป โดยได้จำลองแบบมาจากมหาเจดีย์ชเวสิกองที่พุกามนั่นเองเจดีย์แห่งนี้มีชื่อเรียกว่า “มหาโลกมารชิน" ที่ช่าวพม่านับถือกันมาก

อัตราค่าบริการ(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

เดินทาง : เดือนกันยายน 2563 - เดือนมีนาคม 2564

กำหนดการดินทาง
หรือเทียบเท่า 3 ดาว

คณะ 4 ท่าน

ท่านละ

คณะ 6 ท่าน

ท่านละ

คณะ 8 ท่าน

ท่านละ

พักเดี่ยว

เพิ่มท่านละ

พักโรงแรม VICTORIA PALACE HOTEL 

หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

10,900

9,900

8,900

4,500

**ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาเพิ่ม กรณีเดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดเทศกาลของพม่า**

อัตราค่าบริการโรงแรมที่พัก*กรณีต้องการอัพเกรดโรงแรมที่พัก (สามารถเลือกโรงแรมได้เฉพาะวันที่พักย่างกุ้ง)

โรงแรม

คณะ 4 ท่าน

ชำระเพิ่มท่านละ

คณะ 6 ท่าน

ชำระเพิ่มท่านละ

คณะ 8 ท่าน

ชำระเพิ่มท่านละ

พักเดี่ยว

เพิ่มท่านละ

HAZEL HOTEL   หรือเทียบเท่า 4 ดาว

1,000

1,000

1,000

4,500


MERCURE MANDALAY HILL HOTEL
 หรือเทียบเท่า 5 ดาว

2,000

2,000

2,000

5,500

อัตราค่าบริการรถท่องเที่ยว*กรณีผู้เดินทาง 4-5 ท่าน ต้องการอัพเกรดรถที่ให้บริการ  ชำระเพิ่ม ท่านละ 1,000 บาท

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าบริการ Private Tour พร้อมไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทย (ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย)
 • ค่ารถนำเที่ยวแบบส่วนตัวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง / ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม และร้านอาหาร
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ตลอดการเดินทาง ประมาณ 600 บาท/ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

Group Size:

4คน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!