สิ่งอำนวยความสะดวกในรีสอร์ท

[Group&Go 4 คนเดินทาง] ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว  เที่ยวเซี๊ยะเหมิน จางโจว บ้านดินถู่โหลว 3 วัน 2 คืน  

Trip Highlight
 • สำหรับเดินทางเป็นกรุ๊ปส่วนตัว 4 – 8 ท่าน โดยสารการบินที่ท่านเลือกเอง
 • บริการซิตี้ทัวร์ แบบส่วนตัว 3 วันเต็ม โดยรถส่วนตัว พร้อมไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยดูแลตลอดการเดินทาง
 • พาท่านสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงามของเมืองเซี่ยะเหมิน
 • เที่ยวชม บ้านดินถู่โหลว Hakka House 1 ใน UNESCO World Heritage Site อายุมากกว่า 600 ปี
 • พักโรงแรมระดับ 5 ดาวตลอดการเดินทาง พร้อมแช่น้ำแร่ตามอัธยาศัยทั้งในห้องพักส่วนตัวและบ่อรวม
 • ลิ้มรสอาหารขึ้นชื่อแห่งเซี่ยะเหมิน อาทิ อาหารฮกเกี้ยน

Details
ประเทศ: จีน
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 5 มื้อ
เดินทางโดย: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
จุดนัดพบ: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: กรกฎาคม 2563
รหัสสินค้า: GGXIAMEN01

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานเซี่ยะเหมิน – เมืองจางโจว - ถนนโบราณราชวงศ์หมิง-ซิง ( Bangkok – Xiamen Airport – Zhangzhou – Ming-Zing Dynasty old Street )
Fliport Hotel Zhangzhou yuanshan หรือเทียบเท่า
2 หนานจิ้ง - หมู่บ้านหยุนสุ่ยเยา - บ้านดินเถียนหลัวเคิง - ห้างวันด้าพลาซ่า (Nanjing Tulou Hakka Houses – Yun Shui Yao – Wanda Plaza )
Wanda Realm Zhangzhou Hotel หรือเทียบเท่า
3 จางโจว - เซี่ยะเหมิน - วัดหนานผู่โถว - หวนเต๋าหลู่ - หมู่บ้านชาวประมงเจิงซั่วอัน – ท่าอากาศเซี่ยะเหมิน - กรุงเทพฯ ( Zhangzhou – Xiamen - South Putuo Temple - Huandao Lu - Zhengshuo Fishing Village - Xiamen Airport - Bangkok) -

อัตราค่าบริการสำหรับคณะเดินทาง 4 ท่าน เป็นราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 

เดินทางได้ตั้งแต่ กรกฎาคม 2563

โรงแรม
ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า12 ปี
มีเตียงและไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่มท่านละ
คณะเดินทาง 4 ท่าน ใช้รถ 7 ที่นั่ง 12,900.- 12,900.- 3,500.-
คณะเดินทาง 6 ท่าน ใช้รถ 11 ที่นั่ง 9,900.- 9,900.- 3,500.-
คณะเดินทาง 8 ท่าน ใช้รถ 17 ที่นั่ง 8,900.- 8,900.- 3,500.-

*หมายเหตุ: ราคาที่ระบุเป็นราคาที่ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ ลูกค้าสามารถเช็คราคาตั๋วได้กับเจ้าหน้าที่


พาเที่ยวและเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว เฉพาะครอบครัว หรือ แก๊งค์เพื่อน

สำหรับเดินทาง 4 -5 ท่าน โดยรถยนต์ 7 ที่นั่ง

สำหรับเดินทาง 6 ท่าน โดยรถยนต์ 17 ที่นั่ง


ตารางการเดินทาง

วันแรก : กรุงเทพฯ - เซี่ยะเหมิน - จางโจว - ถนนโบราณราชวงศ์หมิง ชิง - แช่น้ำแร่

 • ......... น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพมฯ (โดยสายการบินที่ท่านเลือก)
 • ......... น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเซี๋ยะเหมิน เมืองเซี๊ยะเหมิน ไข่มุกแห่งท้องทะเลสัญลักษณ์คือ นกกระยางขาว และเป็นศูนย์กลางของการพาณิชย์หนึ่งในห้าเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน อยู่ตรงข้ามเกาะคีมอย หรือ หมู่เกาะจินเหมินของไต้หวันเพียง 2000 เมตรเท่านั้น เซี๊ยะเหมินได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในสิบเมืองน่าอยู่ของประเทศจีนในปัจจุบัน และรัฐบาลจีนได้ประกาศให้เซี๊ยะเหมินเป็นจุดเริ่มต้นเส้นทางสายไหมทางทะเลเพื่อเชื่อมโยงการค้าระหว่างจีนและโลกตะวันตกในปี ค.ศ.21 ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
 • คนขับรถยืนถือป้ายชื่อรอรับที่สนามบิน ด้วยรถส่วนตัว 

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองจางโจว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)
 • ถนนโบราณราชวงศ์หมิง ชิง เป็นถนนสายเก่าที่ยังคงกลิ่นอายแห่งวัฒนธรรมและ ประวัติศาสตร์ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าหลากหลาย

 • รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษอาหารฮกเกี้ยน
 • เข้าพักที่โรงแรม Fliport Hotel Zhangzhou yuanshan หรือเทียบเท่า 5 ดาว (แช่น้ำแร่ตามอัธยาศัย) 


วันที่สอง : จางโจว - หนานจิ้ง - หมู่บ้านหยุนสุ่ยเยา - บ้านดินเถียนหลัวเคิง - WANDA PLAZA   

 • รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
 • รถตู้ส่วนตัวรับท่านจากที่พักนำท่านเดินทางสู่ อำเภอหนานจิ้ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.)
 • นำท่านเดินทางสู่อำเภอ หนานจิ้ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) ชม หมู่บ้านหยุนสุ่ยเยา เป็นหมูบ้านเล็กๆในชนบทแห่งหนึ่งในเขตหนานจิ้ง ที่เงียบสงบและยังคงวีถีการดำรงชีวิดแบบตั้งเดิมหมู่บ้านที่สุดแสนโรแมนติก  เคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์รักแสนเศร้าเรื่องหยุนสุ่ยเหยาเรื่องราวของคู่รักที่ต้องเผชิญช่วงเวลาอันโหดร้ายโดยการต้องพลัดพรากจากเหตุการณ์บ้านเมืองอันไม่สงบสุขในไต้หวัน (สำรวจเส้นทางโบราณ-เหอกุ้ยโหลว-หยวนหย่วนโหล-รวมรถกอล์ฟ)

 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านสู่ บ้านดินเถียนหลัวเคิง บ้านดินที่ได้รับการบันทึกเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ โดยให้ชมแบบห่างๆ ไม่ให้ขึ้นบ้าน บ้านดินแห่งนี้ประกอบด้วย 5 หลัง ในจำนวนดังกล่าว เป็นรูปสี่เหลี่ยม 1 หลัง ซึ่งอยู่ตรงกลาง และเป็นรูปทรงกลม 4 หลัง ซึ่งอยู่โดยรอบ จึงได้สมญานามว่า "บุปผา 5 ดอก" หรือ "กับข้าว 4 จาน น้ำซุป 1 ถ้วย" มีทุ่งนารายรอบ เห็นมีการแขวนเสื้อผ้าในบ้านดิน แสดงว่า มีคนอาศัยอยู่ 

 • ช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสิ้นค้า WANDA PLAZA แหล่งช้อปปิ้งชั้นนำ ที่มีสินค้าแบรนด์เนมและอาหารชื่อดัง
 • ......... อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
 • เข้าพักที่โรงแรม Wanda Realm Zhangzhou Hotel หรือเทียบเท่า 5 ดาว


วันที่สาม : เซี่ยะเหมิน - วัดหนานผู่โถว - ชมวิวทิวทัศน์ถนนรอบเกาะ (หวนเต่าหลู่) - หมู่บ้านชาวประมงเจิงชั่วอัน - สนามบินเซี่ยะเหมิน - กรุงเทพฯ

 • รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
 • รถตู้ส่วนตัวรับท่านจากที่พักนำท่านเดินทางกลับสู่ เซี่ยะเหมิน 
 • นำท่านข้ามสู่ วัดหนานผู่โถว เป็นวัดเก่าแก่เริ่มสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถังและมีการบูรณะขึ้นใหม่ในราชวงศ์หมิง ภายในประกอบด้วย วิหาร พระอุโบสถที่ประดิษฐานพระตรีโลกนาศ ซึ่งหมายถึง โลกอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ให้ท่านได้กราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคล

 • จากนั้นนำท่านชม วิวทิวทัศน์ถนนรอบเกาะ (หวนเต่าหลู่) ซึ่งเดิมถนนสายนี้เคยเป็นทะเลมาก่อน แต่เนื่องจากเมืองเซียะเหมินมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทางการจึงได้ขยายบริเวณนี้เป็นถนนที่เหมาะแก่การชมทัศนียภาพอันสวยงามรอบเกาะเซียะเหมิน และสามารถมองเห็นเกาะไต้หวันได้อีกด้วย
 • เที่ยวชม หมู่บ้านชาวประมงเจิงชั่วอัน เป็นหมู่บ้านชาวประมงพื้นเมืองของฮกเกี้ยน เป็นหมู่บ้านที่ด้านหลังเป็นภูเขา ด้านหน้าเป็นทะเล ซึ่งมีชาวบ้านอาศัยอยู่อย่างเสรีภาพ ปัจจุบันหมูบ้านชาวประมงได้ผสมผสานสิ่งก่อสร้างที่ทันสมัย ตามฝาผนังมีศิลปะภาพวาดที่มีสีสันสวยงาม ทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของ ชาวเซียะเหมินและและนักเที่ยวมากมาย

 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • ......... น.สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบินเซี่ยะเหมิน เช็คอินเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
 • ......... น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ (โดยสายการบินที่ท่านเลือก) 

สามารถซื้อตั๋วเครื่องบินเพิ่มเติมได้โดยสอบถามจากเจ้าหน้าที่
หรือจองออนไลน์ได้ที่ www.ynotfly.com

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าบริการ Private Tour พร้อมไกด์ท้องถิ่นดูแลในวันที่มีซิตี้ทัวร์ 2 วัน (ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย)
 • ค่ารถนำเที่ยวแบบส่วนตัวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 10 ช.ม. / วัน)
 • รถรับ-ส่ง ไป-กลับสนามบินเซี๊ยะเหมิน
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ กรุงเทพฯ-เซี๊ยะเหมิน / ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน แบบปกติ 1,650 บาท (ใช้เวลาดำเนินการ 5-7 วันทำการ)
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม และร้านอาหาร
 • ค่าทิปคนขับรถ 100 – 150 หยวน /วัน , ค่าทิปไกด์ 150 – 200 หยวน/วัน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ข้อควรทราบ :

 • กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัท
 • บริการ Private Tour มีไกด์ท้องถิ่นดูแลในวันที่มีซิตี้ทัวร์  วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบินปักกิ่ง คนขับรถจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่านและเพื่อนๆ ไปส่งยังที่พัก ไม่มีไกด์, คนขับรถพูดภาษาจีน
 • ควรนัดหมายเวลากับคนขับรถ (Driver) เรื่องจุดขึ้นลงรถ เวลานัดหมายให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับคนขับรถของท่านและทีมฯ
 • ก่อนเดินทาง เราจะแจ้งเลขทะเบียนรถ, ยี่ห้อรถ, ชื่อคนขับ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน
 • วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบิน คนขับรถจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่าน
 • สำหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนทำการออกตั๋ว ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีผู้เดินทางไม่เดินทางตามรายการทัวร์ที่กำหนด อาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มตามความจริง และกรณีไม่ลงร้านสินค้าพื้นเมืองของรัฐบาลตามรายการทัวร์ บริษัทฯ เรียกเก็บเงินเพิ่มร้านละ 400 หยวน / ท่าน

เงื่อนไขการเดินทาง

 • อัตราค่าบริการที่แสดงข้างต้น ต้องมีผู้เดินทาง 4 ท่านขึ้นไป กรณีจำนวนผู้เดินทางมากกว่าที่กำหนด กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอันเนื่องมาจากการล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิด กฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระมาแล้ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงเท่านั้น เช่น, ค่าวางมัดจำห้องพัก ฯลฯ

การสำรองที่นั่งและชำระเงิน

 • ยืนยันการสำรองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง
 • ชำระเงินยอดเต็มภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับการยืนยันการสำรอง
 • กรณีราคารวมตั๋วเครื่องบินชำระเงิน 70 % หลังจากยืนยันการจอง และค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระล่วงหน้า 21 วันก่อนเดินทาง
 • หากท่านไม่ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามกำหนดวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
 • หลังจากสำรองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอื่นที่แจ้งไว้ในโปรแกรม เพื่อดำเนินการยื่นขอวีซ่า (สำหรับประเทศที่ต้องทำวีซ่า)

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์

 • หากมีการยกเลิกการเดินทาง หลังจากได้ชำระเงินมัดจำในครั้งแรกไปแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
 • อนึ่งเมื่อท่านได้ยืนยันให้ทางบริษัทฯ กระทำการออกบัตรโดยสารแล้ว หรือยืนยันการสำรองห้องพักให้กับโรงแรมแล้วหากมีการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเดินทางในภายหลังบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ และค่าตั๋วเครื่องบินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีตั๋วที่สามารถทำรีฟันด์ได้ผู้เดินทางต้องรอเงินค่ารีฟันด์ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 90 วัน) ทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกทุกครั้ง จำนวนเงินขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
 • หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น ทั้งนี้ต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขตั๋วที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
 • หากเป็นกรุ๊ปราคาโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซื้อขาด ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น เมื่อท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้

 โรงแรมและห้องพัก

 • ห้องพักในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึ้นอยู่กับการวางรูปแบบของแต่ละโรงแรม กรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่น ๆ อาจทำให้ไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ
 • โดยทั่วไป โรงแรมอนุญาตให้มีผู้เข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น
 • โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจำนวนจำกัด บางโรงแรมอาจจัดเป็นห้องพักคู่ และเพิ่มเตียงเสริมให้ (Extra Bed)
 • หากโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจำเป็นต้องแยกเป็นพักห้องเดี่ยว และต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มด้วย
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่าง ๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัวจากราคาต้นทุนที่คิดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม

RELATED PRODUCTS

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!