สิ่งอำนวยความสะดวกในรีสอร์ท

[Group&Go 4คนเดินทาง] ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว เที่ยวญี่ปุ่น โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ ประสบการณ์สุดพิเศษพาราไกด์ดิ้ง 4 วัน 3 คืน

Trip Highlight
 • เที่ยวกันเองแบบเป็นกรุ๊ปส่วนตัว 4 คนก็เดินทางได้
 • สามารถกำหนดวันเดินทางเองได้ ไม่ต้องเสียเวลารอกรุ๊ปใหญ่
 • ที่พัก 3 คืน พร้อมบริการอาหารเช้าที่โรงแรม
 • ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นเพื่อสุขภาพ
 • สัมผัสประสบการณ์สุดเร้าใจกับการเล่นพาราไกด์ดิ้ง (Paragliding) ชมยอดเขาภูเขาไฟฟูจิ
 • เที่ยวเป็นกลุ่มส่วนตัว เดินทางสะดวกง่ายๆ โดยรถยนต์ส่วนตัว สามารถออกเดินทางได้ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป พร้อมคนขับพูดไทย (Driver Guide) 
  • สำหรับ 4 - 5 ท่าน เดินทางพาเที่ยวโดยรถยนต์ส่วนตัว TOYOTA ALPHARD
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาเพิ่ม กรณีเดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น

Details
ประเทศ: ญี่ปุ่น
ระยะเวลา: 4วัน 3คืน
รวมมื้ออาหาร: 5 มื้อ
เดินทางโดย: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
จุดนัดพบ: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: กรกฎาคม - ธันวาคม 2563
รหัสสินค้า: GGTOKYOPARAGLIDING

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ – หลวงพ่อโตคามาคุระ – ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 BANGKOK – NARITA AIRPORT – GREAT BUDDHA of KAMAKURA – MOUNT FUJI (5th FLOOR)
FUJISAN STATION HOTEL หรือเทียบเท่า
2 สัมผัสประสบการณ์นั่งพาราไกลด์ดิ้ง ชมภูเขาไฟฟูจิจากมุมสูง – พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนะ ซาโตะ – ใส่ชุดกิโมโนถ่ายภาพกับวิวฟูจิ – โตเกียว PARAGLIDING EXPERIENCE – IYASHINO SATO VILLAGE MUSEUM – KIMONO EXPERIENCE - TOKYO
HOTEL KEIHAN ASAKUSA หรือเทียบเท่า
3 เมืองโบราณคาวาโกเอะ – โตเกียว – ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้โตเกียว ย่านชินจูกุ – บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างระดับพรีเมี่ยม Rokkasen KAWAGOE ANCIENT TOWN – TOKYO – ODAIBA – DIVERCITY TOKYO PLAZA – SHINJUKU – YAKINIKU DINNER @ ROKKASEN
HOTEL KEIHAN ASAKUSA หรือเทียบเท่า
4 ย่านอุเอโนะ – ตลาดอะเมโยโกะ – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ UENO–AMEYOKO SHOPPING STREE –NARITA AIRPORT-BANGKOK -

อัตราค่าบริการ เป็นราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 

กำหนดการเดินทาง

คณะเดินทาง 2 ท่าน

คณะเดินทาง 4 ท่าน คณะเดินทาง 5 ท่าน พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม BOOK NOW
กรกฎาคม - ธันวาคม 2563  N/A 52,900 47,900 7,500

จองทางไลน์ โทรจอง

*** หากเดินทางตรงกับวันเสาร์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่านละ 1,000 บาท ***


พาเที่ยวและเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว เฉพาะครอบครัว หรือ แก๊งค์เพื่อน

สำหรับเดินทาง 4 - 5  ท่าน โดย TOYOTA ALPHARD


วันแรก : กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ – หลวงพ่อโตคามาคุระ – ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5

 • …… น. คณะเดินทางเช็คอิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 สายการบินตามที่ท่านเลือก
 • …… น. ออกเดินทางสู่ นาริตะ โดยสายการบินและเที่ยวบินที่ท่านเลือก
 • …… น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
 • (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
 • เจ้าหน้าที่ชูป้ายรับที่สนามบิน เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว TOYOTA ALPHARD นำท่านสู่ เมืองคามาคุระ
 • เชิญท่านขอพร หลวงพ่อโตคามาคุระ หรือที่ได้รับการขนานนามว่า “Great Buddha of Kamakura” เป็นพระพุทธรูปที่สำคัญที่สุดในเมืองคามาคุระ ประดิษฐานอยู่บนลานกลางแจ้งในวัดโคโตะกุอิน (Kotokuin Temple) พระพุทธรูปไดบุตซึมีความสูงถึง 13.35 เมตร น้ำหนัก 95 ตัน เป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่เป็นอันดับสองในญี่ปุ่น รองจากหลวงพ่อโตแห่งวัดโทไดจิ เมืองนารา
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แนะนำเมนู อุด้ง ของขึ้นชื่อของคามาคุระ

 • นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยและยังเป็นภูเขาไฟที่มีลักษณะที่งดงามที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง มีความสูงประมาณ 3,776 เมตร นำท่านขึ้นสัมผัสมนต์เสน่ห์และกลิ่นอายอย่างใกล้ชิดที่ชั้น 5 บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร (การขึ้นชมขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของภูเขาไฟฟูจิตามอัธยาศัย

 • ...... อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก FUJISAN STATION HOTEL  หรือเทียบเท่า 
 • เชิญท่านผ่อนคลายกับการอาบน้ำแร่ธรรมชาติในสไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกว่า “ออนเซ็น” ซึ่งชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บและช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง


วันที่สอง : สัมผัสประสบการณ์นั่งพาราไกด์ดิ้ง ชมภูเขาไฟฟูจิจากมุมสูง – พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนะ ซาโตะ –
ใส่ชุดกิโมโนถ่ายภาพกับภูเขาไฟฟูจิ – กรุงโตเกียว

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เจ้าหน้าที่รอรับท่านที่ล็อบบี้โรงแรม นำท่านเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว TOYOTA ALPHARD
 • นำท่านเดินทางสู่ ที่ราบสูงอะซะกิริ บนเชิงเขาฟูจิฝั่งตะวันตก เป็นสถานที่จัดกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ มากมายรวมถึงสถานที่ตั้งแคมป์ ความอุดมสมบูรณ์ของภูเขาไฟฟูจิทำให้ที่ราบสูงอะซะกิริมีชื่อเสียงด้านอุตสาหกรรมฟาร์มโคนมเป็นอย่างมาก แนะนำให้ท่านลองชิมชีสอร่อยๆ และซอฟต์ครีมแบบเข้มข้น นอกจากนี้บริเวณดังกล่าวยังเป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยมที่สามารถเก็บภาพภูเขาไฟฟูจิได้อย่างสวยงาม สัมผัสประสบการณ์เล่นร่มร่อน หรือ พาราไกลด์ดิ้ง (Paragliding) โดยมีครูฝึกผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลท่านตลอด ตั้งแต่ขั้นตอนการแนะนำ และการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆตลอดการเล่น เพื่อให้ท่านได้เพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขาไฟฟูจิในมุมสูงอย่างเต็มที่ (การเล่นพาราไกลด์ดิ้งขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
 • ...... รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน

 • นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนะ ซาโตะ พิพิธภัณฑ์ที่จำลองบ้านทรงหลังคามุงจากแบบโบราณของญี่ปุ่น เบื้องหลังคือฉากภูเขาไฟฟูจิ ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เคยเป็นหมู่บ้านเกษตรกรรมบนชายฝั่งทิศตะวันตกของทะเลสาบไซโกะ ประกอบด้วยบ้านกว่า 20 หลังคา ที่ได้รับการดัดแปลงให้เป็นร้านค้า ร้านอาหาร พิพิธภัณฑ์ และแกลเลอรี่ ซึ่งแต่ละหลังก็จะมีความเชี่ยวชาญในงานฝีมือดั้งเดิมที่ต่างกัน เช่น เครื่องปั้นดินเผา ธูป ผ้าทอ ร้านน้ำชาและร้านอาหาร จากนั้นให้ท่านได้ ใส่ชุดกิโมโนเดินเล่น ถ่ายภาพกับภูเขาไฟฟูจิและบรรยากาศย้อนยุคของหมู่บ้านเป็นที่ระลึกอีกด้วย

 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ กรุงโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น เป็นหนึ่งในศูนย์กลางความเจริญ การเงิน เศรษฐกิจ การคมนาคม และแสงสีความบันเทิงทุกรูปแบบ
 • ...... อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL KEIHAN ASAKUSA หรือเทียบเท่า


วันที่สาม : เมืองโบราณคาวาโกเอะ – กรุงโตเกียว – ย่านโอไดบะ –  ย่านชินจูกุ – บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างระดับพรีเมี่ยม Rokkasen

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เจ้าหน้าที่รอรับท่านที่ล็อบบี้โรงแรม นำท่านเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว TOYOTA ALPHARD
 • นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดไซตามะ ชมเมืองเก่า ซื้อขนมโบราณ และตามกลิ่นมันหวานอันแสนหอมหวนกันที่ เมืองโบราณคาวาโกเอะ เมืองสุดน่ารักฉายา “ลิตเติ้ลเอโดะ” เดินเล่นชมบรรยากาศย้อนยุคย่าน Kurazukuri ที่มีโกดังเก่าแก่ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ในสมัยเอโดะเรียงรายกันยาวตลอดระยะทาง 700 เมตรสมัยก่อนจะเป็นสถานที่เก็บกักเสบียงอาหารเพื่อส่งไปให้เมืองเอโดะ (โตเกียวในปัจจุบัน) แต่ในปัจจุบันได้ถูกเปลี่ยนเป็นร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกและสถานที่ท่องเที่ยวอันมีชื่อเสียงของเมืองคาวาโกเอะ แนะนำร้านขนมที่ทำจากมันหวานสีเหลืองและสีม่วงอันเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อประหนึ่ง OTOP ของเมืองนี้ สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือ Toki no kane หอระฆังคู่บ้านคู่เมืองของย่านนี้ เป็นสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นสมัยเอโดะ โดยสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ตีบอกเวลาในสมัยอดีต และในช่วงปีค.ศ 1893 หอระฆังนี้ถูกไฟไหม้จึงถูกสร้างขึ้นมาใหม่ให้เราได้ชมกันในปัจจุบัน
 • ...... รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

 • นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงโตเกียว แวะชม ย่านโอไดบะ (Odaiba) ย่านเมืองใหม่ที่เกิดจากการถมทะเลขึ้นมาเป็นเกาะ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1850 เกาะนี้เป็นที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของชาวญี่ปุ่น ที่สามารถสร้างสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ขึ้นมา ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายชนิดที่ ห้างสรรพสินค้าไดเวอร์ซิตี้โตเกียว ซึ่งภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร และแหล่งบันเทิงมากมาย และให้ท่านถ่ายรูปกับกันดั้มตัวใหม่ RX-0 Unicorn ขนาดเท่าของจริง ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก ในบริเวณห้าง ก็จะมีร้านค้าสำหรับคอกันดั้ม อย่างกันดั้มคาเฟ่และใหม่ล่าสุดที่เปิดตัวเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมากับ Doraemon Future Department Store ขึ้นชื่อว่าเป็น ร้านค้าของโดราเอมอนแห่งแรกของโลก ภายในจึงประกอบด้วยโซนร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าลิขสิทธิ์ทั้งหมดของโดราเอมอนและเพื่อนๆ รวมถึงมีสินค้าหายากที่มีวางจำหน่ายเฉพาะที่นี่เท่านั้น เรียกได้ว่ามีสินค้าให้แฟนๆ ได้เลือกซื้อกันอย่างจุใจเลยทีเดียว ว่ากันว่า นี่คือสถานที่ที่เหล่าสาวก “โดราเอม่อน” ควรมาเยือนสักครั้งในชีวิต เพราะจะได้สัมผัสกับประสบการณ์สุดพิเศษ ราวกับยกออกมาจากการ์ตูน ไม่ว่าจะเป็นโซน “Secret Gadgets Lab” ที่จำลองบรรยากาศภายในให้ผู้มาเยือนรู้สึกราวกับว่ากำลังได้สัมผัสกับของวิเศษที่ออกมาจากกระเป๋าของโดราเอม่อนอย่างที่ปรากฏอยู่ในเรื่อง รวมถึงโซน “Customization” ที่ให้แฟนๆ ของโดราเอม่อนได้ สร้างของวิเศษ ที่จะมีเพียงหนึ่งเดียวเป็นของตัวเองอีกด้วย
 • จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ ย่านความเจริญอันดับหนึ่งของโตเกียว ศูนย์รวมร้านค้าหลากสไตล์อย่างเช่น ร้าน 100 เยน อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าถูกใจ อาทิ นาฬิกาแบรนด์เนมดัง อุปกรณ์อีเลคทรอนิค กล้องถ่ายรูปดิจิตอล หรือ สินค้าเอาใจคุณผู้หญิง อาทิเสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น กระเป๋า รองเท้าเครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็น KOSE, SHISEDO, KANEBO, SK-II เป็นต้น

 • รับประทานอาหารค่ำ ณ Rokkasen Yakiniku Restaurant พิเศษกับเมนู บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างระดับพรีเมี่ยม ที่มีทั้งอาหารทะเล กุ้ง ปลาหมึก หอยเชลส์ ขาปู เนื้อหมู เนื้อไก่และเนื้อวัวคุณภาพดี 

 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL KEIHAN ASAKUSA  หรือเทียบเท่า


วันที่สี่ : ย่านอุเอโนะ – ถนนอะเมโยโกะ – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ 

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เจ้าหน้าที่รอรับท่านที่ล็อบบี้โรงแรม นำท่านเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว TOYOTA ALPHARD
 • นำท่านสู่ ย่านอุเอโนะ แหล่งท่องเที่ยวทรงเสน่ห์ที่สามารถสัมผัสกับธรรมชาติอย่างสวนสาธารณะขนาดใหญ่เป็นแล่งชมวากุระชื่อดังในช่วงฤดุใบไม้ผลิ แถมยังอบอวลไปด้วยกลิ่นอายแห่งวัฒนธรรมอย่างพิพิธภัณฑ์ศิลปะและพิพิธภัณฑ์สถานอีกด้วย ที่นี่มีทั้งถนนร้านค้าสุดคึกคักและแหล่งสัมผัสศิลปะการแสดงดั้งเดิมของญี่ปุ่น ทำให้ที่นี่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดครึกครื้นที่ไม่ว่าใครก็สามารถเพลิดเพลินได้ไม่มีเบื่อ เชิญท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่ ถนนอะเมโยโกะ เป็นแหล่งชอปปิ้งในย่าน Ueno ที่ละลายทรัพย์นักท่องเที่ยวได้ดี ลักษณะร้านในตลาด Ameyoko จะเป็นตึกแถวสองข้างทางเดิน ขนานคู่ไปกับรางรถไฟ JR สาย Yamanote Line ยาวไปประมาณ 500 เมตร มีของขายมากมาย มีทั้งร้านขายอาหารสด อาหารแห้ง ผลไม้ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋าแฟชั่น ร้านขายเครื่องสำอาง ของใช้ ร้านอาหาร ขนม และร้านค้าอีกสารพัด รวมกันกว่า 400 ร้าน เรียกว่าเป็นแหล่งรวมของถูกที่ต้องมาแวะช้อปปิ้งกันที่นี่

 • ...... รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย
 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ
 • ......... น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน และเที่ยวบินที่ท่านเลือก 

สามารถซื้อตั๋วเครื่องบินเพิ่มเติมได้โดยสอบถามจากเจ้าหน้าที่
หรือจองออนไลน์ได้ที่ www.ynotfly.com

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าบริการ Private Tour ค่ารถยนต์ส่วนตัว (Toyota Alphard) พร้อมคนขับพูดไทย (Driver Guide) นำเที่ยวตามระบุในรายการ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 10 ช.ม. / วัน)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIG(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ / ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าญี่ปุ่น (กรณีต้องยื่นวีซ่า)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ (ตามแต่ท่านเห็นสมควร)

ข้อควรทราบ :

 • กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัท
 • บริการ Private Tour ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย มีคนขับรถพูดไทย (Driver Guide)
 • ควรนัดหมายเวลากับคนขับรถ (Driver) เรื่องจุดขึ้นลงรถ เวลานัดหมายให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับคนขับรถของท่านและทีมฯ
 • ก่อนเดินทาง เราจะแจ้งเลขทะเบียนรถ, ยี่ห้อรถ, ชื่อคนขับ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน
 • วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบิน คนขับรถจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่าน
 • การใช้รถในการรับส่งสนามบินและวันที่ท่องเที่ยว จะให้บริการตามที่ระบุไว้ในเอกสารเท่านั้น หากต้องการเดินทางนอกเหนือจากเส้นทางดังกล่าวต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อนการเดินทาง

 

เงื่อนไขการเดินทาง

 • อัตราค่าบริการที่แสดงข้างต้น ต้องมีผู้เดินทาง 4 ท่านขึ้นไป กรณีจำนวนผู้เดินทางมากกว่าที่กำหนด กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง
 • สำหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนทำการออกตั๋ว ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอันเนื่องมาจากการล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิด กฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระมาแล้ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงเท่านั้น เช่น, ค่าวางมัดจำห้องพัก ฯลฯ

 

การสำรองที่นั่งและชำระเงิน

 • ยืนยันการสำรองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง
 • ชำระเงินยอดเต็มภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับการยืนยันการสำรอง
 • กรณีราคารวมตั๋วเครื่องบินชำระเงิน 70 % หลังจากยืนยันการจอง และค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระล่วงหน้า 21 วันก่อนเดินทาง
 • หากท่านไม่ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามกำหนดวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
 • หลังจากสำรองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอื่นที่แจ้งไว้ในโปรแกรม เพื่อดำเนินการยื่นขอวีซ่า (สำหรับประเทศที่ต้องทำวีซ่า)

 

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์

 • หากมีการยกเลิกการเดินทาง หลังจากได้ชำระเงินมัดจำในครั้งแรกไปแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
 • อนึ่งเมื่อท่านได้ยืนยันให้ทางบริษัทฯ กระทำการออกบัตรโดยสารแล้ว หรือยืนยันการสำรองห้องพักให้กับโรงแรมแล้วหากมีการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเดินทางในภายหลังบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ และค่าตั๋วเครื่องบินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีตั๋วที่สามารถทำรีฟันด์ได้ผู้เดินทางต้องรอเงินค่ารีฟันด์ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 90 วัน) ทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกทุกครั้ง จำนวนเงินขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
 • หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น ทั้งนี้ต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขตั๋วที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
 • หากเป็นกรุ๊ปราคาโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซื้อขาด ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น เมื่อท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้

 

โรงแรมและห้องพัก

 • ห้องพักในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึ้นอยู่กับการวางรูปแบบของแต่ละโรงแรม กรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่น ๆ อาจทำให้ไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ
 • โดยทั่วไป โรงแรมอนุญาตให้มีผู้เข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น
 • โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจำนวนจำกัด บางโรงแรมอาจจัดเป็นห้องพักคู่ และเพิ่มเตียงเสริมให้ (Extra Bed)
 • หากโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจำเป็นต้องแยกเป็นพักห้องเดี่ยว และต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มด้วย
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่าง ๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัวจากราคาต้นทุนที่คิดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม

 

RELATED PRODUCTS

RELATED ARTICLES

5 ศาลเจ้าแก้นก ! คนโสดควรไป ขอคู่ญี่ปุ่น ณ โตเกียวแดนปลาดิบ

จีบใครก็กินแห้ว ชอบใครเขาก็มีคู่ มาตรงนี้เลยจ้า เอาใจคนสถานะ "โสด" กันเยอะ เที่ยวคนเดียวเหงาปะล๊าาา? จะพาไปศาลเจ้าแก้นก ไปขอคู่ญี่ปุ่น คราวนี้ถึงเวลาต้องได้คู่กับเค้าบ้างล่ะ

เที่ยวญี่ปุ่นหน้าหนาว กับฤดูกาลแห่งหิมะ

เข้าหน้าหนาวแล้ว ใครที่กำลังจะไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงฤดูหนาว จะมีโอกาสได้สัมผัสหิมะ พร้อมกับบรรยากาศสุดโรแมนติกที่หลายคนตั้งตารอ วันนี้เราจะพาไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงหน้าหนาวกันค่ะ ว่ามีที่ไหนน่าไปบ้าง

นักกินห้ามพลาด กับสุดยอด 15 เมืองที่เดินไปทางไหนก็มี Street Food

เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม เข้าเมืองไหนต้องลองชิมของอร่อยเมืองนั้น จะไปเที่ยวเมืองไหนดีที่มีแต่ของอร่อย สายกินต้องห้ามพลาด สุดยอดเมือง street food ไปที่ไหนก็มีแต่ของกิน

ไปญี่ปุ่นซื้ออะไรดีที่ 5 ตลาดนัดมือสองในโตเกียว

ช้อปปิ้งญี่ปุ่น 5 ตลาดนัดมือสองในโตเกียว ช้อปง่าย ดีต่อตังค์ในกระเป๋า กับ 5 แห่งต่อไปนี้ที่คนชอบช้อปปิ้งไปญี่ปุ่นแล้วต้องไปเดินให้ได้

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!