[Group&Go 4  คนเดินทาง] ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว เที่ยวเกาหลี ปูซาน โซล เที่ยวครั้งเดียวได้ 2 เมือง 4 วัน 3 คืน

Trip Highlight
 • เที่ยวกันเองแบบเป็นกลุ่มส่วนตัว 4-5 คนก็เดินทางได้
 • สามารถกำหนดวันเดินทางเองได้ ไม่ต้องเสียเวลารอกรุ๊ปใหญ่
 • ที่พัก 3 คืน พร้อมบริการอาหารเช้าที่โรงแรม
 • บริการอาหารทุกมื้อ
 • พาเที่ยวทุกวันไม่มีวันอิสระ 
 • ท่องเที่ยว 2 ในทริปเดียว
 • เที่ยวเป็นกลุ่มส่วนตัว เดินทางสะดวกง่ายๆ โดยรถยนต์ส่วนตัว สามารถออกเดินทางได้ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป พร้อมคนขับและไกด์ท้องถิ่น
  • สำหรับ 4 ท่าน เดินทางพาเที่ยวโดยรถยนต์ส่วนตัว HUNDAI H1 หรือ KIA CARNIVAL
  • สำหรับ 5 ท่าน เดินทางพาเที่ยวโดยรถยนต์ส่วนตัว SONATI
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาเพิ่ม กรณีเดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดเทศกาลของเกาหลี หรือช่วงที่มีงานแฟร์

Details
ประเทศ: เกาหลี
ระยะเวลา: 3
รวมมื้ออาหาร: 10 มื้อ
เดินทางโดย: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
จุดนัดพบ: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: กรกฎาคม - ธันวาคม 2563
รหัสสินค้า: PKBUSEOUL001

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 สนามบินปูซาน – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมช็อน – ซองโด สกายวอร์ค (รวมค่ากระเช้า) – ชายหาดแฮอุนแด
RAMADA ENCORE HAEUNDAE
2 วัดแฮดง ยงกุงซา – อุทยานแทจงแด (รวมบัตรนั่งรถ DANUBI TRAM) – อุทยานยงดูซาน – ปูซานทาวเวอร์ – ย่านช้อปปิ้งนัมโพดง
RAMADA ENCORE HAEUNDAE
3 รถไฟ KTX สถานีปูซาน (นั่งรถไฟความเร็วประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง) – พระราชวังถ็อกซู – LOTTE DUTY FREE – ย่านช้อปปิ้งเมียงดง
HONGIK AMANTI HOTEL , HONGIK MARIGOLD HOTEL
4 ย่านอินซาดง – สวนฮานึล – ช้อปปิ้ง Hyundai Premium Outlet – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน -

4 ท่าน ให้บริการโดยรถ HYUNDAI H1 

KIA CARNIVAL

5 ท่านขึ้นไป ให้บริการโดยรถ SONATI


แผนการเดินทาง

วันที่ 1 : สนามบินปูซาน – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมช็อน – ซองโด สกายวอร์ค (รวมค่ากระเช้า) – ชายหาดแฮอุนแด

 • …… น. คณะเดินทางเช็คอิน ณ สนามบิน ....  (สายการบินตามที่ท่านเลือก)
 • …… น. ออกเดินทางสู่ ประเทศเกาหลี สนามบินอินชอน
 • …… น. เดินทางถึง สนามบินอินชอน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • พาทุกท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมช็อนเป็นหมู่บ้านที่เกิดจากการตั้งรกราก ย้ายถิ่นฐานของชาวเกาหลี ซึ่งหนีภัยจากสงครามเกาหลี ในระหว่างปี ค.ศ. 1950 -1953 และอาศัยอยู่จนถึงปัจจุบัน หมู่บ้านแห่งนี้ นับเป็นสถานที่ที่เก็บรักษา และดำรงไว้ซึ่งประวัติความเป็นมาของเมืองปูซาน และเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์สมัยใหม่ ของประเทศเกาหลีใต้
 • นำท่านสู่ ชายหาดซองโด อยู่ห่างจากตัวเมืองปูซานเพียงแค่ 3 กิโลเมตรเท่านั้น ทำให้ที่นี่เป็นแหล่งพักผ่อนยอดนิยมของชาวปูซาน ชื่อ ซองโด(Songdo)นั้นแปลว่าเกาะสน เพราะชายหาดนี้มีป่าสนอยู่บริเวณปลายสุดของหาด ชายหาดนี้ถูกทำลายลงไปหลายครั้งจากพายุที่พัดพาเอาทรายออกไปด้วย จึงมีการบรูณะใหม่พร้อมระบบที่ป้องกันภัยพายุอย่างดี พร้อมทั้งปรับปรุงทัศนียภาพและเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เข้าไปด้วยเช่น น้ำพุ และลานชมวิว เปิดตัวใหม่เมื่อปี ค.ศ.2000 จนกลายเป็นสถานที่จัดงานเทศกาลหลายงาน โดยเฉพาะดนตรีชายหาด จนกลายเป็นหนึ่งในชายหาดที่โรแมนติก
 • พาทุกท่านเดินทางสู่ ชายหาดแฮอุนแด เป็นชายหาดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในเกาหลีใต้  ชายหาดทรายละเอียด ยาว 1.5 กิโลเมตร และยังเป็นสถานที่จัดงานเทศกาลต่าง ๆ ตลอดทั้งปี
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าสู่ที่พักวันที่ 2 : วัดแฮดง ยงกุงซา – อุทยานแทจงแด (รวมบัตรนั่งรถ DANUBI TRAM) – อุทยานยงดูซาน – ปูซานทาวเวอร์ – ย่านช้อปปิ้งนัมโพดง

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • พาทุกท่านเดินทางสู่ วัดแฮดง ยงกุงซา เป็นวัดที่สร้างบนเหล่าโขดหินริมชายหาด ที่แตกต่างไปจากวัดส่วนใหญ่ ซึ่งมักจะสร้างอยู่ตามเชิงเขา วัดแห่งนี้ก่อตั้งในสมับราชวงศ์โครยอและมีคำขวัญของวัดแห่งนี้ที่ว่า “อย่างน้อยหนึ่งในความปรารถนาของคุณ จะได้รับการตอบรับ ผ่านการสวดอ้อนวอนที่จริงใจของคุณ”
 • พาทุกท่านเดินทางสู่ อุทยานแทจงแด เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง อยู่ปลายสุดทางตอนใต้ ที่แห่งนี้เป็นอุทยานทางธรรมชาติ ที่มีลักษณะทางภูมิศาสตร์ เป็นป่าดิบชื้นบนยอดเขาสูง 250 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล อุทยานซึ่งเต็มไปด้วยต้นไม้เขียวชอุ่มหนาทึบ, ป่าไม้สนและพืชพันธุ์กว่า 200 ชนิด, ชายหาดหิน,หน้าผาหิน และประภาคารสีขาว ที่สามารถมองเห็นทะเลสีฟ้าเขียวที่สวยงาม
 • พาทุกท่าน นั่งรถเที่ยวเส้นทางท่องเที่ยวโดยรถไฟทานูบี ที่อุทยานแทจงแด หรือรู้จักในอีกชื่อว่า แทจงแดยูวอนชี่ สำหรับเส้นเส้นทางท่องเที่ยวโดยรถไฟทานูบี (Danubi Train) เพื่อความสะดวก และช่วยให้คุณสามารถเดินได้อย่างทั่วถึง สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวภายใน อุทยานแทจงแด

 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • พาทุกท่าน อุทยานยงดูซาน เป็นอุทยานที่สวยงาม อยู่บนภูเขายงดูซานมาจากลักษณะรูปร่าง ที่เหมือนกับหัวของมังกร ซึ่งกำลังหันหน้าเข้าสู่ฝั่งทะเล เพื่อปกป้องและกำจัดศัตรู ที่มาจากทะเลนั่นเอง สำหรับประวัติความเป็นมา เริ่มในระหว่างสงครามเกาหลี มีผู้อพยพลี้ภัยทางสงคราม ได้พากันหนีขึ้นมา สร้างบ้านเรือนอาศัยกันบนภูเขา นอกจากนี้สวนยองดูซานยังเป็นที่ตั้งของ ปูซานทาวเวอร์หอคอยนี้สูงประมาณ 120 เมตรถือเป็น Landmark สำคัญของเมือง สำหรับชั้นแรกของหอคอยเป็นบริเวณขายของที่ระลึกและงานหัตถกรรม แบบดั้งเดิมของเกาหลีเช่น พวงกุญแจ, เครื่องปั้นดินเผ า, ตุ๊กตา และอื่น ๆ อีกมากมาย
 • พาทุกท่านอิสระ ย่านช้อปปิ้งนัมโพดง ถนนช้อปปิ้งที่โด่งดังและคึกคักมาก ๆ เป็นย่านที่ไม่เคยหลับไหล จนได้รับฉายาว่าเป็น ย่านเมียงดงแห่งเมืองปูซานเลยทีเดียว และเป็นย่านช้อปปิ้งเครื่องสำอาง สินค้าแฟชั่นต่าง ๆ แต่ยังเต็มไปด้วย คลับบาร์ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ โรงภาพยนตร์มากมาย รวมไปสตรีทฟู้ดชื่อดัง ในถนนที่ใช้จัดงานภาพยนตร์ระดับโลก
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก


วันที่ 3 : รถไฟ KTX สถานีปูซาน (นั่งรถไฟความเร็วประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง) – พระราชวังถ็อกซู – LOTTE DUTY FREE – ย่านช้อปปิ้งเมียงดง  

 • เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • พาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองโซลด้วยรถไฟ Korea Express Train หรือ KTXคือระบบรถไฟความเร็วสูงของประเทศเกาหลีใต้ ที่มีความเร็วสูงถึง 300 กิโลเมตร/ชั่วโมง คล้ายกับชิงกันเซนของญี่ปุ่น ที่ทำให้การเดินทางไปตามเมืองต่าง ๆ หรือจังหวัดไกล ๆ นั้นสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที)
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • พาทุกท่านเดินทางสู่ พระราชวังถ็อกซู ตั้งอยู่ที่หัวมุมสี่แยกใจกลางเมืองที่คึกคักที่สุดของกรุงโซล ซึ่งเป็นเพียงพระราชวังแห่งเดียวที่ล้อมรอบด้วยอาคารสไตล์ตะวันตกที่เพิ่มความเป็นเอกลักษณ์ของทิวทัศน์ได้ เป็นพระราชวังที่เล็กที่สุดในบรรดา 5 พระราชวังของเกาหลี มีจุดเด่นคืออาคารภายในพระราชวังนั้นเป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมเกาหลีและวัฒนธรรมตะวันตก
 • พาทุกท่านอิสระ พาทุกท่านอิสระช้อปปิ้งเมียงดง ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล เป็นย่านช้อปปิ้งที่ฮิตและคักคักที่สุดของกรุงโซล ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากกว่า 1 ล้านคนต่อวัน อีกทั้งยังสามารถเดินทางได้สะดวก นับว่าเป็นศูนย์กลางของการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมเลยทีเดียว ภายในตลาดเมียงดงเต็มไปด้วยร้านค้า และร้านอาหารนับไม่ถ้วน เป็นหนึ่งในสถานที่ยอดฮิตของนักท่องเที่ยวและนักช้อป
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก 


วันที่ 4 : ย่านอินซาดง – สวนฮานึล – ช้อปปิ้ง Hyundai Premium Outlet – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน 

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • พาทุกท่านเดินทางสู่ ย่านอินซาดง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่เป็นย่านเก่าแก่ที่สำคัญของเมืองโซล ประกอบด้วยถนนหลักอินซาดงและมีตรอกซอกซอยแยกออกไปทั้งสองข้างทาง ภายในตรอกเป็นร้านอาหารแบบดั้งเดิม โรงน้ำชา ร้านกาแฟ และแกลเลอรี่
 • พาทุกท่านเดินทางสู่ สวนฮานึล เป็นสวนสาธารณะแห่งที่สอง ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่ฝังกลบขยะ ของเกาะ ตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 98 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล และมีชื่อเสียงทางด้านภูมิทัศน์ที่งดงาม ของเส้นทางผ่านทุ่งหญ้า ไปยังยอดเขาที่มีทิวทัศน์อันกว้างไกล รวมถึงเป็นที่อยู่อาศัย ของผีเสื้อหลากสีสันสวยงามกว่า 30,000 ตัว

 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเดินทางสู่ ฮุนไดเอ้าท์เลท แหล่งช้อปปิ้งสินค้าที่รวบรวมแบรนด์ดังต่าง ๆ ที่เต็มไปด้วยร้านแฟชั่นกว่า 200 ร้าน ให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจ นำท่านช้อปปิ้งที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งมีสินค้าต่างท ๆ มากมายให้เลือกซื้อหาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลไม้ตามฤดูกาลและของที่ระลึกต่าง ๆ
 • ......... น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน และเที่ยวบินที่ท่านเลือก

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

อัตราค่าบริการ เป็นราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

กำหนดการดินทาง

คณะ 5-6 ท่าน

ท่านละ

คณะ 7-8 ท่าน

ท่านละ

พักเดี่ยว

เพิ่มท่านละ

กรกฎาคม - ธันวาคม 2563

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถาม

ไม่ลงร้านช้อปเพิ่มท่านละ บาท

**ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาเพิ่ม กรณีเดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดเทศกาลของดูไบ และช่วงที่มีงานแฟร์

 

อัตรานี้รวม

 • ค่าบริการ Private Tour พร้อมไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ (ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย)
 • ค่ารถนำเที่ยวแบบส่วนตัวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ กรุงเทพฯ-ปูซาน-อินชอน / ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถ

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!