Trip Highlight
 • แพคเกจรวม: โรงแรมที่พักระดับ 3 ดาว พร้อมอาหารเช้า + รถนำเที่ยวตู้แวน พร้อมคนขับรถชำนาญเส้นทาง
 • ตะลุยมหานครลอนดอน เมืองที่ใหญ่ที่สุดและทรงอำนาจต่อโลกของสหราชอาณาจักร
 • เข้าชมบ้านของภาพยนตร์ Harry Potter ทั้ง 7 ภาค ที่ Warner Bros. Studio London
 • ชม พระราชวังวินด์เซอร์ เป็นที่ประทับประมุขสูงสุดแห่งประเทศอังกฤษมาตลอด 900 ปี
 • ถ่ายรูปกับ โรงละครรอยัลอัลเบิร์ตฮอลล์ อาคารรูปทรงโดมขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบ Italianate
 • รับประทานอาหารมื้อพิเศษ Michelin Star by Gordon Ramsay
 • ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ ไบเชสเตอร์ เอาท์เลท และ Oxford Street แหล่งชอปปิ้งที่ไม่ควรพลาด
Details
ประเทศ: อังกฤษ
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 3 มื้อ
เดินทางโดย: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
จุดนัดพบ: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: ก.ค. 63 - มี.ค. 64
รหัสสินค้า: GGEULHRLHR02

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ – ลอนดอน (อังกฤษ) – ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน – สะพานหอคอย – พระราชวังบัคกิ้งแฮม – มหาวิหารเวสท์มินส์เตอร์ – หอนาฬิกาบิ๊กเบน – ลอนดอนอายส์ – ช้อปปิ้ง Oxford Street
Holiday Inn Express London
2 ลอนดอน – ไบเชสเตอร์ เอาท์เลท – เมืองลีเวสเดน – Warner Bros. Studio London
Holiday Inn Express London
3 ลอนดอน – โรงละครรอยัลอัลเบิร์ตฮอลล์ – อนุสาวรีย์อัลเบิร์ต – ห้างแฮร์รอดส์ – พระราชวังวินด์เซอร์ – ท่าอากาศยานฮีทโธว์ - เดินทางกลับ -

อัตราค่าบริการ เป็นราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 

กำหนดการเดินทาง คณะเดินทาง 2 ท่าน คณะเดินทาง 4 ท่าน คณะเดินทาง 6 ท่าน พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม BOOK NOW
กรกฎาคม 2563 - มีนาคม 2564 59,900 49,900 46,900 10,500

จองทางไลน์ โทรจอง

**ราคานี้ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดเทศกาล วันหยุดอีสเตอร์ และช่วงงานแฟร์


ตารางการเดินทาง

วันแรก กรุงเทพฯ – ลอนดอน (อังกฤษ) – ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน – สะพานหอคอย – พระราชวังบัคกิ้งแฮม – มหาวิหารเวสท์มินส์เตอร์ – หอนาฬิกาบิ๊กเบน – ลอนดอนอายส์ – ช้อปปิ้ง Oxford Street

 • …… น. ออกเดินทางสู่ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร โดยสายการบินที่ท่านเลือก
 • …… น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานฮีทโธว์ นครลอนดอน สหราชอาณาจักร หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร พบคนขับรถบริเวณทางขาออกของสนามบิน
 • นำท่าน เที่ยวชมกรุงลอนดอน อันยิ่งใหญ่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานเป็นเมืองหลวงแห่งเครือจักรภพ และศูนย์รวมอำนาจการปกครองของสหราชอาณาจักรในปัจจุบันและเป็นศูนย์รวมสถาปัตยกรรมที่สวยงามแห่งหนึ่งของโลก
 • ชมด้านนอก ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน (Tower of London) สถานที่ซึ่งเคยเป็นพระราชวัง ก่อนเปลี่ยนมาเป็นคุกหลวงใช้จองจำบุคคลสำคัญของอังกฤษ เช่น พระมเหสีแอนน์โบลีนเซอร์โทมัสมอร์ ปัจจุบันเป็นพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจแห่งหนึ่ง ด้านในจะมีห้องจิวเวลลี่ ที่เก็บรักษาเพชรและมงกุฎประจำราชวงศ์อังกฤษ รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ของราชวงศ์
 • นำท่านถ่ายรูปกับ สะพานหอคอย (Tower Bridge) สะพานข้ามแม่น้ำเทมส์ที่สามารถยกเปิดปิดได้ สัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของเมือง
 • นำท่านชม พระราชวังบัคกิ้งแฮม พระราชวังที่ประทับของสมเด็จพระราชินี อลิซซาเบธที่ 2 และเหล่าพระราชวงศ์เอดิเบอเรอ เป็นสถานที่ใช้ประกอบพระราชพิธีต่างๆ อีกทั้งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวในการ
 • ชมการเปลี่ยนผลัดทหารรักษาพระองค์ และเป็นจุดที่ประชาชนสามารถใกล้ชิดกับเหล่าราชวงศ์ได้มากที่สุด
 • นำท่านเข้าสู่ จัตุรัสรัฐสภา ชม มหาวิหารเวสท์มินส์เตอร์ (Westminster Abbey) ที่ตั้งของรัฐสภาอังกฤษตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 16 และยังเป็นที่ตั้งของหอนาฬิกาที่รู้จักกันดีในนาม หอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben) สัญลักษณ์กรุงลอนดอน มีความสูง320ฟุต ตีบอกเวลาทุกหนึ่งชั่วโมง เป็นนาฬิกาที่มีหน้าปัดใหญ่ที่สุดและมีความสำคัญมากที่สุดของโลกและฝั่งตรงข้ามที่มีแม่น้ำเทมส์กั้นอยู่เป็นที่ตั้งของ ชิงช้าสวรรค์ลอนดอนอายส์ (London Eye) ชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในยุโรป
 • อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
 • จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งแฟชั่นแบรนด์ดังแบบตามใจที่ถนนสายแฟชั่นโลก Oxford Street ซึ่งมีสินค้าให้เลือกทั้งแบรนด์เนมและโนเนมมากมาย ที่ชาวไทยรู้จักกันดี อย่างเช่น Zara, H&M, Esprit, Mango, Topshop, Burberry, Long Champ, Quiksilver, UniQLO เป็นต้น
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร at Michelin Star by Gordon Ramsay
 • เข้าสู่โรงแรมที่พัก Holiday Inn Express London หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (TOURIST TAX) ลูกค้าต้องจ่ายตอนเช็คอินเข้าโรงแรมประมาณ 3-5 ยุโร/ท่าน


วันที่สอง ลอนดอน – ไบเชสเตอร์ เอาท์เลท – เมืองลีเวสเดน – Warner Bros. Studio London

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ ไบเชสเตอร์ เอาท์เลท (Bicester Outlet) อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง สินค้านานาชนิด ในราคาย่อมเยาว์ ซึ่งประกอบไปด้วยร้านค้ามากมาน อาทิเช่น CALVIN KLEIN, BURBURRY, DIESEL, CLARKS, DKNY, DOLCE & GABBANA, FRED PERRY, LEVI’S, L’OCCITANE, MULBERRY, PAUL SMITH, QUIKSILVER, POLO RALPH LAUREN เป็นต้น
 • อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
 • เดินทางสู่ เมืองลีเวสเดน (Leavesden) เป็นที่ตั้งของ Warner Bros. Studio London ให้ท่านได้เข้าชมบ้านของภาพยนตร์ Harry Potter ทั้ง 7 ภาค ที่ได้เปิดให้แฟนๆ เข้าชมตั้งแต่ต้นปี 2012 หลังจากการถ่ายทำทั้งหมดเสร็จสิ้นลง ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับสถานที่ถ่ายทำจริงของทุกๆอย่าง ที่เราได้เห็นในหนัง ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีแห่งการถ่ายทำอันยาวนาน  
 • นำท่านเดินทางกลับสู่ ลอนดอน (London) เมืองที่เป็นศูนย์กลางสำคัญทางธุรกิจ การเมือง วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของโลก 
 • อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
 • เข้าสู่โรงแรมที่พัก Holiday Inn Express London หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (TOURIST TAX) ลูกค้าต้องจ่ายตอนเช็คอินเข้าโรงแรมประมาณ 3-5 ยุโร/ท่าน


วันที่สาม ลอนดอน – โรงละครรอยัลอัลเบิร์ตฮอลล์ – อนุสาวรีย์อัลเบิร์ต – ห้างแฮร์รอดส์ – พระราชวังวินด์เซอร์ – ท่าอากาศยานฮีทโธว์ - เดินทางกลับ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • ถ่ายรูปกับ โรงละครรอยัลอัลเบิร์ตฮอลล์ (Royal Albert Hall) อาคารรูปทรงโดมขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบ Italianate ที่ตั้งอยู่กลาง Hyde part โดยฮอลล์แห่งนี้ได้ใช้ในการจัดงานแสดงคอนเสิร์ตชื่อดังมากมาย รวมไปถึงงานแสดงดนตรีคลาสสิค และงานอีเว้นท์ชื่อดังอื่นๆ ด้วย
 • ถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์อัลเบิร์ต (Albert memorial) เป็นหนึ่งในอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ที่หรูหราที่สุด ในกรุงลอนดอน สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงการจากไปของเจ้าชาย Albert (พระสวามีของพระนางเจ้าวิคตอเรีย) ที่สิ้นพระชนม์ด้วยโรคไทฟรอยด์ ในปี ค.ศ. 1861
 • จากนั้นำท่านอิสระท่านช้อปปิ้งที่ ห้างแฮร์รอดส์ ห้างหรูหราอันโด่งดังย่าน KNIGHTSBRIDGE เป็นห้างสรรพสินค้าที่มีชื่อเสียงที่สุดในลอนดอน ถือเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงลอนดอน เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นห้างหรูในเวลาเดียวกัน ประกอบด้วยร้านค้ากว่า 300 ร้าน
 • อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
 • ชมด้านนอก พระราชวังวินด์เซอร์ เป็นที่ประทับประมุขสูงสุดแห่งประเทศอังกฤษมาตลอด 900 ปี จึงถือได้ว่าพระราชวังแห่งนี้เป็นพระราชวังที่มีผู้พำนักอาศัยต่อเนื่องยาวนานกว่าพระราชวังแห่งใดในโลก 
 • สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฮีทโธว์ นครลอนดอน สหราชอาณาจักร เตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ
 • อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
 • …… น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินที่ท่านเลือก

เงื่อนไขสินค้า

หมายเหตุ :

 • ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาเพิ่ม กรณีเดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดเทศกาล วันหยุดอีสเตอร์ และช่วงงานแฟร์***
 • กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ
 • สำหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนทำการออกตั๋ว ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์ , ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
 • ควรนัดหมายเวลากับคนขับรถ (Driver Guide) เรื่องจุดขึ้นลงรถ เวลานัดหมายให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับรถของท่านและทีมฯ

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่ารถนำเที่ยวรถตู้มาตรฐานยุโรป พร้อมคนขับชำนาญเส้นทาง (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • โรงแรมที่พักระดับ 3 ดาว 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าเข้าชมตามที่ระบุในโปรแกรม
 • ค่าอาหารมื้อเย็น Michelin Star by Gordon Ramsay
 • บริการน้ำดื่ม 2 ขวด/วัน/ท่าน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศกลุ่มเชงเก้น Schengen Visa (ยินดีรับบริการยื่นวีซ่า กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว / ค่าอาหารกลางวันและอาหารค่ำ
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ มาตรฐานวันละ 30-40 ปอนด์
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (TOURIST TAX) ลูกค้าต้องจ่ายตอนเช็คอินเข้าโรงแรมประมาณ 3-5 ยุโร/ท่าน

RELATED ARTICLES

มาตรการรับมือป้องกัน โควิดโอมิครอน ในต่างประเทศ นักท่องเที่ยวต้องดู

กลายเป็นประเด็นที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจและในแต่ประเทศต่างเฝ้าระวัง กับ เชื้อโควิด-19 กลายพันธุ์ ชื่อ "โอมิครอน" (Omicron) ตามอักษรกรีก เมื่อ องค์การอนามัยโลก WHO ประกาศพบเชื้อครั้งแรกในแอฟริกาใต้ เป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวลในขณะนี้

อังกฤษ ประกาศชนะโควิด ไม่ต้องสวมมาส์ก พื้นที่กลางแจ้งอีกต่อไป

อังกฤษจะยกเลิกการใช้มาตรการรับมือโควิดตามแผนที่วางไว้ และ กลับไปใช้แผนเดิม ซึ่งหลังรัฐบาล ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันโควิดได้ครอบคลุมทั่วประเทศ และ ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการเป็นอย่างดี

เช็คลิสต์ 38 ประเทศ เข้าไทยได้ไม่ต้องกักตัว

ได้มีประกาศรายชื่อประเทศที่ชาวต่างชาติสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัว 38 ประเทศ โดยใช้หลักเกณฑ์เรื่องมูลค่าทางเศรษฐกิจและความครอบคลุมการฉีดวัคซีน เป็นตัวตัดสิน ซึ่งจากรายชื่อส่วนใหญ่เป็นประเทศในโซนยุโรป มีเอเชียและภูมิภาคอื่นบางประเทศ

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าอังกฤษ

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปอังกฤษ หรือ สหราชอาณาจักร จะต้องมีการยื่นขอวีซ่าอังกฤษ เพื่อให้สามารถเดินทางผ่านเข้าประเทศอังกฤษได้ ซึ่งในการยื่นขอวีซ่านั้นมีขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ ดังนี้

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

Group Size:

6คน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!