แพคเกจลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

Highlight
 • เดินทางด้วยสายการบินบางกอก แอร์เวย์ (PG)
 • สะดวกสบาย เที่ยวไม่เหนื่อย
 • โรงแรมที่พักใกล้สถานที่ท่องเที่ยว เดินทางสะดวกสบาย
 • มีรถรับส่ง สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน
 • สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ อาทิ พระราชวังเก่า – วัดเชียงทอง – วัดวิชุน – พระธาตุพูสี - วัดวิชุน – น้ำตกตาดกวงสี 

Details
ประเทศ: ลาว
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 2 มื้อ
สายการบิน: Bangkok Airways
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: ติดต่อสอบถาม
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
10,900
(กรุณาดูรายละเอียดตามเงื่อนไข)

แชร์ สินค้านี้

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

ตารางเที่ยวบินของสายการบิน BANGKOK AIRWAYS (PG)

ขาไป
Flight No.

ออกจาก
กรุงเทพ

เดินทางถึง
หลวงพระบาง

วันบิน
PG941 10:00 12:05 DAILY
PG945 14:45 16:45 DAILY

ขากลับ
Flight No.

ออกจาก
หลวงพระบาง

เดินทางถึง
กรุงเทพ

วันบิน
PG942 12:45 14:50 DAILY
PG946 17:25 19:25 DAILY

Hotel ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3 ท่าน
เด็ก อายุ 2-12 ปี

พักเดี่ยว

เพิ่มท่านละ
EXTN TWN EXTN TPL
พักกับ 1 ผู้ใหญ่ พักกับ 2 ผู้ใหญ่
มีเตียง
พักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง
Mylaohome Boutique 3* 10,900 10,900 9,900 8,900 2,000 2,500 3,500
Villa Santi 4* 11,900 11,900 10,900 9,900 3,000 3,000 4,000
Santi Resort & Spa 4* 11,900 11,900 10,900 9,900 3,000 3,000 4,000
Villa Maly 5* 12,900 12,900 11,900 10,900 4,000 4,000 5,000

วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ หลวงพระบาง

Day 1 : BANGKOK - LUANGPRABANG

 • เดินทางสู่ หลวงพระบาง โดยสายการบิน ลาว  แอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ QV634 
 • แนะนำการเดินทางจากสนามบินสู่โรงแรมที่พัก
  - รถตุ๊กตุ๊ก , รถสองแถว สามารถหาได้ง่ายจากสนามบิน ประมาณ 300-400 บาท/เที่ยว สามารถต่อรองได้
  - รถตู้ 600-700 บาท/เที่ยว


วันที่สอง : หลวงพระบาง  (อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย  หรือเลือกซื้อทัวร์แนะนำ)

Day 2  :  LUANGPRABANG 

 • อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย  หรือเลือกซื้อทัวร์แนะนำ
  - Option 1 : Full day Tour
  วัดเชียงทอง – พระราชวังเก่า – พระธาตุพูสี – วัดวิชุน – น้ำตกตาดกวงสี
  (รับ-ส่ง ที่โรงแรม ไม่รวมอาหารกลางวัน ท่านละ 3,500 บาท)
  - Option 2 : Half day Tour
  พระราชวังเก่า – วัดเชียงทอง – วัดวิชุน – พระธาตุพูสี
  (รับ-ส่ง ที่โรงแรม ไม่รวมอาหารกลางวัน ท่านละ 2,800 บาท)


วันที่สาม : หลวงพระบาง – กรุงเทพฯ 

Day 3 : LUANGPRABANG - BANGKOK

 • เดินทางสู่กรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่ QV631


Optional Tour ราคา / ท่าน

Option 1 : Full day Tour วัดเชียงทอง – พระราชวังเก่า – พระธาตุพูสี – วัดวิชุน – น้ำตกตาดกวงสี
(รับ-ส่ง ที่โรงแรม ไม่รวมอาหารกลางวัน)

3,800

Option 2 : Half day Tour พระราชวังเก่า – วัดเชียงทอง – วัดวิชุน – พระธาตุพูสี
(รับ-ส่ง ที่โรงแรม ไม่รวมอาหารกลางวัน)

2,800

สนใจโปรแกรมทัวร์ลาว เพิ่มเติมสามารถดูได้ที่นี่

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้น ประหยัด เส้น ทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • โรงแรมตามระบุหรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก./ท่าน
 • กระเป๋าสัมภาระถือขึ้นบนเครื่องไม่เกิน 7 กก./ท่าน

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทางหรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่ารถรับ-ส่ง สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปต่างๆ

RELATED PRODUCTS

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินราคาถูก : ลาว

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินลาว ราคาพิเศษ โดยสายการบินชั้นนำ จองผ่านคอลล์เซ็นเตอร์วันนี้ ที่วันเดอร์ฟูลแพ็กเกจ

เริ่มต้น 7,970 บาท/ท่าน

RELATED ARTICLES

The World’s Best Cities เมืองที่ดีที่สุดในโลกจาก TRAVEL+LEISURE เที่ยวต่างประเทศกันเถอะ

เว็บไซต์ท่องเที่ยว travel and leisure ได้จัดอันดับเมืองที่ดีที่สุดในโลก จากผลการสำรวจ 15 เมืองที่ต้องจดเอาไว้รัวๆ แล้วแพลนไปเที่ยวกันค่ะ ที่สำคัญเชียงใหม่ และกรุงเทพฯ ของเราติดอันดับกับเค้าด้วย

เที่ยวประเทศเพื่อนบ้าน ใกล้ๆ ไม่ง้อวีซ่า

ใครที่อยากไปเที่ยวต่างประเทศ แต่ก็ยังแพลนที่เที่ยวไม่ได้ซักที จะไปกันทีก็ปุบปับแบบไม่กี่วันออกเดินทางแล้ว เราแนะนำว่าลองไปประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆ กันดีกว่า เพราะว่าไม่ต้องเสียเวลาขอวีซ่า แถมยังเดินทางได้ง่ายๆ ไม่เสียเวลานาน บางทีหยุดแค่เสาร์-อาทิตย์ยังไปเที่ยวกันได้เลยนะ

10 สถานที่ท่องเที่ยว ที่ต้องไปให้ได้ในปี 2015

เข้าสู่ปี 2015 แล้ว มาดูกันว่า 10 สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าจับตามองในปีใหม่นี้ ทึ่ต้องไปให้ได้ จะมีที่ไหนในโลกบ้าง

ประเพณีสงกรานต์ มีที่ไหนในโลกบ้าง

สงกรานต์ คนทั่วโลกต่างรู้กันดีว่าเป็นประเพณีของไทย แต่ยังมีอีกหลายประเทศที่มีประเพณีสงกรานต์เช่นเดียวกัน แล้วมีประเทศไหนในโลกที่เล่นสงกรานต์เหมือนกับเราบ้าง

มีความลับอะไรในกระเป๋าเดินทางบ้าง

กระเป๋าเดินทางของคุณจะใส่อะไรลงไปในนั้นบ้าง ถ้าคุณจะออกเดินทางไปที่ไหนซักที่หนึ่ง นี่เป็นส่วนหนึ่งของรูปภาพในกระเป๋าเดินทาง ดูซิว่ามีอะไรในนั้นบ้าง

รีวิวเที่ยวลาวใต้...by ตระเวนเที่ยว

พาเที่ยวลาวใต้ ชมความงดงามของประสาทวัดพู และธรรมชาติที่สวยงามของน้ำตกตาดผาส้วม ความยิ่งใหญ่ของน้ำตกคอนพะเพ็ง อีกหนึ่งที่เที่ยวลาวใต้ที่ต้องไปให้ได้

ความเชื่อเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่หลายๆ คนเข้าใจผิดมาตลอดชีวิต

ในโลกของการท่องเที่ยวมีหลายความเชื่อที่พูดกันปากต่อปาก จนเราเชื่ออย่างนั้นมายตลอด แต่พอได้เดินทางไปจริงๆ แล้ว ความจริงกลับไม่ได้เหมือนกับที่เคยได้ยินมาเลย

UPDATE! 29 ประเทศที่คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า

เป็นที่รู้กันแล้วว่ทางไต้หวันได้ยกเว้นวีซ่าสำหรับผู้ที่เดินทางจากประเทศไทยไปไต้หวันเป็นระยะเวลา 1 ปี เพราะฉะนั้น ณ ปัจจุบันนี้จะมีประเทศที่เราสามารถเดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่ารวมทั้งหมด 29 ประเทศด้วยกัน มาอัพเดทกันชัดๆ อีกครั้ง ในแต่ละภูมิภาคมีประเทศใดบ้าง

อัพเดทล่าสุด 28 ประเทศที่คนไทยเข้าได้ไม่ต้องใช้วีซ่า

อัพเดทล่าสุด 28 ประเทศที่คนไทยเข้าได้ไม่ต้องใช้วีซ่า จะเป็นที่ไหนบ้างนั้น ไปดูกันเลย

สะบายดี หลวงพระบาง มีอะไรน่าเที่ยวลาวบ้างนะ?

เที่ยวหลวงพระบาง ไปสัมผัสวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของชาวลาว อิ่มเอมใจถึงความเป็นหลวงพระบางแท้ๆ และที่พลาดไม่ได้ ต้องไปไหว้พระวัดเชียงทอง สุดยอดวัดอันงดงามแห่งล้านช้าง และอื่นๆ อีกมากมาย

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!