แพคเกจลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

Highlight
 • เดินทางด้วยสายการบินบางกอก แอร์เวย์ (PG)
 • สะดวกสบาย เที่ยวไม่เหนื่อย
 • โรงแรมที่พักใกล้สถานที่ท่องเที่ยว เดินทางสะดวกสบาย
 • มีรถรับส่ง สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน
 • สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ อาทิ พระราชวังเก่า – วัดเชียงทอง – วัดวิชุน – พระธาตุพูสี - วัดวิชุน – น้ำตกตาดกวงสี 

Details
ประเทศ: ลาว
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 2 มื้อ
สายการบิน: Bangkok Airways
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: ติดต่อสอบถาม
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
10,900
(กรุณาดูรายละเอียดตามเงื่อนไข)

แชร์ สินค้านี้

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

ตารางเที่ยวบินของสายการบิน BANGKOK AIRWAYS (PG)

ขาไป
Flight No.

ออกจาก
กรุงเทพ

เดินทางถึง
หลวงพระบาง

วันบิน
PG941 10:00 12:05 DAILY
PG945 14:45 16:45 DAILY

ขากลับ
Flight No.

ออกจาก
หลวงพระบาง

เดินทางถึง
กรุงเทพ

วันบิน
PG942 12:45 14:50 DAILY
PG946 17:25 19:25 DAILY

Hotel ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3 ท่าน
เด็ก อายุ 2-12 ปี

พักเดี่ยว

เพิ่มท่านละ
EXTN TWN EXTN TPL
พักกับ 1 ผู้ใหญ่ พักกับ 2 ผู้ใหญ่
มีเตียง
พักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง
Mylaohome Boutique 3* 10,900 10,900 9,900 8,900 2,000 2,500 3,500
Villa Santi 4* 11,900 11,900 10,900 9,900 3,000 3,000 4,000
Santi Resort & Spa 4* 11,900 11,900 10,900 9,900 3,000 3,000 4,000
Villa Maly 5* 12,900 12,900 11,900 10,900 4,000 4,000 5,000

วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ หลวงพระบาง

Day 1 : BANGKOK - LUANGPRABANG

 • เดินทางสู่ หลวงพระบาง โดยสายการบิน ลาว  แอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ QV634 
 • แนะนำการเดินทางจากสนามบินสู่โรงแรมที่พัก
  - รถตุ๊กตุ๊ก , รถสองแถว สามารถหาได้ง่ายจากสนามบิน ประมาณ 300-400 บาท/เที่ยว สามารถต่อรองได้
  - รถตู้ 600-700 บาท/เที่ยว


วันที่สอง : หลวงพระบาง  (อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย  หรือเลือกซื้อทัวร์แนะนำ)

Day 2  :  LUANGPRABANG 

 • อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย  หรือเลือกซื้อทัวร์แนะนำ
  - Option 1 : Full day Tour
  วัดเชียงทอง – พระราชวังเก่า – พระธาตุพูสี – วัดวิชุน – น้ำตกตาดกวงสี
  (รับ-ส่ง ที่โรงแรม ไม่รวมอาหารกลางวัน ท่านละ 3,500 บาท)
  - Option 2 : Half day Tour
  พระราชวังเก่า – วัดเชียงทอง – วัดวิชุน – พระธาตุพูสี
  (รับ-ส่ง ที่โรงแรม ไม่รวมอาหารกลางวัน ท่านละ 2,800 บาท)


วันที่สาม : หลวงพระบาง – กรุงเทพฯ 

Day 3 : LUANGPRABANG - BANGKOK

 • เดินทางสู่กรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่ QV631


Optional Tour ราคา / ท่าน

Option 1 : Full day Tour วัดเชียงทอง – พระราชวังเก่า – พระธาตุพูสี – วัดวิชุน – น้ำตกตาดกวงสี
(รับ-ส่ง ที่โรงแรม ไม่รวมอาหารกลางวัน)

3,800

Option 2 : Half day Tour พระราชวังเก่า – วัดเชียงทอง – วัดวิชุน – พระธาตุพูสี
(รับ-ส่ง ที่โรงแรม ไม่รวมอาหารกลางวัน)

2,800

สนใจโปรแกรมทัวร์ลาว เพิ่มเติมสามารถดูได้ที่นี่

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้น ประหยัด เส้น ทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • โรงแรมตามระบุหรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก./ท่าน
 • กระเป๋าสัมภาระถือขึ้นบนเครื่องไม่เกิน 7 กก./ท่าน

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทางหรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่ารถรับ-ส่ง สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปต่างๆ

RELATED PRODUCTS

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินราคาถูก : ลาว

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินลาว ราคาพิเศษ โดยสายการบินชั้นนำ จองผ่านคอลล์เซ็นเตอร์วันนี้ ที่วันเดอร์ฟูลแพ็กเกจ

เริ่มต้น 7,970 บาท/ท่าน

RELATED ARTICLES

ประเพณีสงกรานต์ มีที่ไหนในโลกบ้าง

สงกรานต์ คนทั่วโลกต่างรู้กันดีว่าเป็นประเพณีของไทย แต่ยังมีอีกหลายประเทศที่มีประเพณีสงกรานต์เช่นเดียวกัน แล้วมีประเทศไหนในโลกที่เล่นสงกรานต์เหมือนกับเราบ้าง

The World’s Best Cities เมืองที่ดีที่สุดในโลกจาก TRAVEL+LEISURE เที่ยวต่างประเทศกันเถอะ

เว็บไซต์ท่องเที่ยว travel and leisure ได้จัดอันดับเมืองที่ดีที่สุดในโลก จากผลการสำรวจ 15 เมืองที่ต้องจดเอาไว้รัวๆ แล้วแพลนไปเที่ยวกันค่ะ ที่สำคัญเชียงใหม่ และกรุงเทพฯ ของเราติดอันดับกับเค้าด้วย

รีวิวเที่ยวลาวใต้...by ตระเวนเที่ยว

พาเที่ยวลาวใต้ ชมความงดงามของประสาทวัดพู และธรรมชาติที่สวยงามของน้ำตกตาดผาส้วม ความยิ่งใหญ่ของน้ำตกคอนพะเพ็ง อีกหนึ่งที่เที่ยวลาวใต้ที่ต้องไปให้ได้

อัพเดทล่าสุด 28 ประเทศที่คนไทยเข้าได้ไม่ต้องใช้วีซ่า

อัพเดทล่าสุด 28 ประเทศที่คนไทยเข้าได้ไม่ต้องใช้วีซ่า จะเป็นที่ไหนบ้างนั้น ไปดูกันเลย

สะบายดี หลวงพระบาง มีอะไรน่าเที่ยวลาวบ้างนะ?

เที่ยวหลวงพระบาง ไปสัมผัสวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของชาวลาว อิ่มเอมใจถึงความเป็นหลวงพระบางแท้ๆ และที่พลาดไม่ได้ ต้องไปไหว้พระวัดเชียงทอง สุดยอดวัดอันงดงามแห่งล้านช้าง และอื่นๆ อีกมากมาย

10 สถานที่ท่องเที่ยว ที่ต้องไปให้ได้ในปี 2015

เข้าสู่ปี 2015 แล้ว มาดูกันว่า 10 สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าจับตามองในปีใหม่นี้ ทึ่ต้องไปให้ได้ จะมีที่ไหนในโลกบ้าง

เที่ยวประเทศเพื่อนบ้าน ใกล้ๆ ไม่ง้อวีซ่า

ใครที่อยากไปเที่ยวต่างประเทศ แต่ก็ยังแพลนที่เที่ยวไม่ได้ซักที จะไปกันทีก็ปุบปับแบบไม่กี่วันออกเดินทางแล้ว เราแนะนำว่าลองไปประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆ กันดีกว่า เพราะว่าไม่ต้องเสียเวลาขอวีซ่า แถมยังเดินทางได้ง่ายๆ ไม่เสียเวลานาน บางทีหยุดแค่เสาร์-อาทิตย์ยังไปเที่ยวกันได้เลยนะ

UPDATE! 29 ประเทศที่คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า

เป็นที่รู้กันแล้วว่ทางไต้หวันได้ยกเว้นวีซ่าสำหรับผู้ที่เดินทางจากประเทศไทยไปไต้หวันเป็นระยะเวลา 1 ปี เพราะฉะนั้น ณ ปัจจุบันนี้จะมีประเทศที่เราสามารถเดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่ารวมทั้งหมด 29 ประเทศด้วยกัน มาอัพเดทกันชัดๆ อีกครั้ง ในแต่ละภูมิภาคมีประเทศใดบ้าง

มีความลับอะไรในกระเป๋าเดินทางบ้าง

กระเป๋าเดินทางของคุณจะใส่อะไรลงไปในนั้นบ้าง ถ้าคุณจะออกเดินทางไปที่ไหนซักที่หนึ่ง นี่เป็นส่วนหนึ่งของรูปภาพในกระเป๋าเดินทาง ดูซิว่ามีอะไรในนั้นบ้าง

ความเชื่อเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่หลายๆ คนเข้าใจผิดมาตลอดชีวิต

ในโลกของการท่องเที่ยวมีหลายความเชื่อที่พูดกันปากต่อปาก จนเราเชื่ออย่างนั้นมายตลอด แต่พอได้เดินทางไปจริงๆ แล้ว ความจริงกลับไม่ได้เหมือนกับที่เคยได้ยินมาเลย

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!