กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
Trip Highlight
 • ทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟ! เดินทางร่วมกับ "อ.ช้าง ทศพร ศรีตุลา" ทริปมหาเฮงเส้นทางมรดกโลก เสริมมงคล 1 ปีมีเพียงครั้งเดียว
 • เที่ยวไฮไลท์ห้ามพลาดในมาเก๊า
  • ไหว้พระวัด 1 ใน 3 วัดมรดกโลกของมาเก๊า พร้อมร่วมพิธีบูชาเทพเจ้าเสริมมงคล ณ วัดเทพเจ้ากวนอู นำพิธีโดย "หมอช้าง"
  • ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ไหว้พระขอพรเงินทองและโชคลาภ ณ วัดเจ้าแม่กวนอิม 1 ใน 3 วัดเก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า นำพิธีโดย"หมอช้าง"
  • สักการะเทพเจ้าแห่งความเมตตาอันศักดิ์สิทธิ์ ณ "วัดอาม่า หรือ ศาลเจ้าแม่ทับทิบ" หนึ่งในวัดมรดกโลก วัดสำคัญของมาเก๊า
  • ถ่ายรูปเช็คอิน ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล สัญลักษณ์ประจำมาเก๊า เก่าแก่ยาวนานกว่า 500 ปี
  • ตามหาสัญลักษณ์แห่งความโชคดีไม่มีที่สิ้นสุดและขอพร "เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง" ที่ซ่อนอยู่ทั้ง 3 แห่งได้ที่นี่
  • เที่ยวงานเทศกาลไฟสุดตระการตาประจำปี ณ "จัตุรัสเซนาโด้สแควร์" สไตล์ยุโรปยอดนิยมมากที่สุด เป็นมรดกโลก UNESCO’s World Heritage อีกด้วย
  • เดินเล่น ช้อปปิ้ง The Venetian Macao เวเนเชี่ยน ห้างสไตล์เวนิส แหล่งช้อปปิ้ง โรงแรม และคาสิโนที่ใหญ่ที่สุด รวมทั้งร้านทาร์ตไข่ชื่อดังที่สุด Lord Stow Bakery ของมาเก๊าก็พบได้ที่นี่
  • พลาดไม่ได้!ดินเนอร์อาหารค่ำสุดหรู ณ มาเก๊า ทาวเวอร์ บุฟเฟ่ต์
  • ตลอดทริปเข้าพักโรงแรมสุดหรู สุดสะดวก สบาย ระดับ 4 ดาวทุกค่ำคืน
  • 6 ท่านออกเดินทางได้เลย ไม่ต้องรอกรุ๊ปใหญ่ พร้อมไกด์ท้องถิ่นพูดภาษไทยคอยบริการ

Details
ประเทศ: มาเก๊า
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 3 มื้อ + อิสระ 4 มื้อ
สายการบิน: Air Macau
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: ตรงวันหยุด 8-10 ธ.ค. 2562
รหัสสินค้า: HKBKKMFMNX01

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพ – มาเก๊า - หมู่บ้านไทปา – นั่งรถ OPEN TOP BUS ชมเมือง
HOTEL LISBOA MACAU
2 วัดอาม่า – วัดเทพเจ้ากวนอู – วัดเปากง – ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล – เซนาโด้สแควร์
HOTEL LISBOA MACAU
3 ป้อมปราการเกีย – โคโลอาน – หมู่บ้านอาม่า – ร้านทาร์ตไข่ลอร์ด – เวเนเชี่ยน – สนามบิน – กรุงเทพฯ -

วันแรก : กรุงเทพ มาเก๊า - หมู่บ้านไทปา นั่งรถ OPEN TOP BUS ชมเมือง

 • 07.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ N สายการบินแอร์มาเก๊า (NX) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร
 • 10.35 น. นำท่านเดินทางสู่ มาเก๊า โดย สายการบินแอร์มาเก๊า (NX) เที่ยวบินที่ NX885
 • 14.25 น. เดินทางถึง สนามบินมาเก๊า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย
 • จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านไทปา เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่มีการอนุรักษ์บ้านเรือนเอาไว้ โดยบ้านเรือนส่วนใหญ่จะถูกสร้างขึ้นในระหว่างการปกครองของโปรตุเกส มีสถาปัตยกรรมสไตล์โคโครเนียล ทาสีอาคารด้วยสีพาสเทล ตั้งอยู่บริเวณใจของกลางเกาะไทปา เหมาะกับการเดินเล่นถ่ายรูป และแวะทานอาหารและขนม

 • จากนั้นเดินทางต่อไป นั่งรถ OPEN TOP BUS ชมเมืองมาเก๊า นำทุกท่านนั่งผ่านชมมาเก๊าในมุมที่ดีที่สุดจากบนรถบัส และร่วมเที่ยวชมสถานที่ยอดนิยมในมาเก๊า เส้นทางที่ผ่านเป็นสถานที่สำคัญ ๆ ในมาเก๊าแทบทั้งหมด
 • นำท่านสู่ที่พักโรงแรม HOTEL LISBOA MACAU เทียบเท่าระดับ 4 ดาว

  • ห้องมาตรฐาน เตียงแฝด (Standard Twin)


  วันที่สอง : วัดอาม่า วัดเทพเจ้ากวนอู วัดเปากง ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล เซนาโด้สแควร์ 

  • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  • พาทุกท่านเดินทางสู่ วัดอาม่า ให้ทุกท่านได้กราบไหว้เจ้าแม่ทับทิม ซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมาก ๆ สำหรับนักท่องเที่ยวสำหรับวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับทะเล ภายในวัดดูแล้วก็แปลกตาเพราะว่ามีการก่อสร้างกันแบบลดหลั่นกันไปตามพื้นที่ที่อำนวย เนื่องจากสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ริมเชิงเขา

  สักการะ 1 ใน 3 วัดมรดกโลกของมาเก๊า พร้อมร่วมพิธีบูชาเทพเจ้าเสริมศิริมงคล

  ณ วัดเทพเจ้ากวนอู นำพิธีโดย "หมอช้าง"

  • พาท่านนมัสการเทพกวนอูที่วัดซำไกวุยคุณหรือเรียกอีกชื่อว่าวัดกวนไทคนไทยเรียกว่า วัดเทพเจ้ากวนอู สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้ากวนอู ได้รับการบันทึกว่าองค์กร UNESCO ให้เป็น 1 ในมรดกโลก เทพเจ้ากวนอูเป็นเทพแห่งความซื่อสัตย์ เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม จึงเป็นที่ชื่นชอบและได้รับการเคารพในฐานะเทพแห่งอุปถัมภ์และเทพผู้ปกป้องคุ้มครองของผู้พิทักษ์สันติราษฏร์ตำรวจ นักการเมือง และผู้ทำธุรกิจ ที่นิยมมากราบไหว้เพราะเชื่อว่าสามารถปกป้องสิ่งชั่วร้ายต่าง ๆ แลพช่วยเสริมอำนาจบารมีในการปกครองและคุ้มครองบริวารได้
   วิธีบูชาเทพกวนอู 
   1.เติมน้ำมัน อธิษฐานพร้อมบอกชื่อนามสกุล 
   2.เคาะภาชนะโลหะ 3 ครั้ง + เคาะระฆัง 3 ครั้ง 
   3.บูชาด้วยเทียน 1 คู่ ซ้าย-ขวา 
   4.ธูปใหญ่ปัก 4 กระถาง กระถางละ 3 ดอก 
   5.ธูปเล็กปัก 14 กระถาง กระถางละ 3 ดอก 
   6.กระดาษเงินกระดาษทอง

  • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  • นำท่านสู่ วัดเปากง เป็นวัดที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงท่านเปาบุ้นจิ้น เทพแห่งความยุติธรรมตามความเชื่อของจีน ซึ่งประชาชนนิยมเดินทางมากราบไหว้ขอพรเพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไป ทำให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคภัย ตลอดจนรูปปั้นเทพเจ้าจีนองค์อื่นๆ

  • จากนั้นนำท่านมายัง ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล ที่สร้างขึ้นระหว่าง ค.ศ.1602-1640 แต่โดนไฟไหม้ในปี 1835 ทำ ในปัจจุบันถูกมาเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊า

  • นำท่านสู่ เซนาโด้สแควร์ ซึ่ง โดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลายลอนคลื่นล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวและแวะซื้อสินค้าที่มีชื่อเสียงและสินค้าแผงลอยมากมาย

  • รับประทานอาหารค่ำ ณ มาเก๊า ทาวเวอร์ บุฟเฟ่ต์

  นำท่านชม เทศกาลไฟมาเก๊า งานแสดงไฟสุดตระการตาประจำปีของมาเก๊า ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงาม บริเวณใจกลางเมืองอย่าง SENADO SQUARE และบริเวณใกล้เคียง

  • นำท่านสู่ที่พักโรงแรม HOTEL LISBOA MACAU เทียบเท่าระดับ 4 ดาว

  • ห้องมาตรฐาน เตียงแฝด (Standard Twin)


  วันที่สาม : ป้อมปราการเกีย – โคโลอาน – หมู่บ้านอาม่า – ร้านทาร์ตไข่ลอร์ด – เวเนเชี่ยน – สนามบิน – กรุงเทพฯ  

  • รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
  • พาทุกท่านเดินทางสู่ ป้อมปราการเกีย (GUIA FORTRESS) เป็นป้อมปราการเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ในจุดที่สูงที่สุดของมาเก๊า ทำให้มองเห็นวิวได้ทั่วทั้งเมือง

  Cr.J. Patrick Fischer - Own work/en.wikipedia.org

  • นำท่านสู่ หมู่บ้านโคโลอาน COLOANE VILLAGE หมู่บ้านเล็กๆน่ารักริมทะเล อยู่ทางตอนใต้สุดของมาเก๊า บ้านเรือนต่างๆเป็นบ้านเก่าสไตล์โปรตุเกสสีพาสเทลอ่อนๆ มีตรอกซอกซอยเล็กๆเต็มไปหมด บ้านแต่ละหลังก็ยังคงอนุรักษ์อาคารดั้งเดิมเอาไว้ สามารถเดินชมหมู่บ้านเรียบไปกับทางเดินริมทะเลได้ บรรยากาศจะเงียบสงบกว่าที่หมู่บ้านไทปา ระหว่างเส้นทางเดินจะมีโบสถ์และวัดเล็กๆสามารถเดินเข้าไปเที่ยวชมได้ นอกจากนี้ก็ยังมีร้านค้า ร้านอาหาร และขนมต่างๆให้ชิมกันได้อยู่หลายร้าน

  • แวะทานทาร์ตไข่เจ้าดังแห่งโคโลอาน ร้านทาร์ตไข่ลอร์ด ร้านขายทาร์ตไข่ชื่อดังแห่งมาเก๊า ด้วยการที่ทำสดๆใหม่ ๆ แป้งบางกรอบและมีไส้ทาร์ตที่นุ่มและหวานกำลังดี

  • นำท่านเดินทางสู่ เวเนเชี่ยน โรงแรมสุดหรูเลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัสให้ท่านอิสระพักผ่อนถ่ายรูปและชมความงามสัมผัสเมืองจำลองลาสเวกัสและได้ชมท้องฟ้าจำลองเสมือนจริงภายในเวเนเชี่ยนตามอัธยาศัย

  • ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่ สนามบิน
  • 19.45 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์มาเก๊า (NX) เที่ยวบินที่ NX882
  • 21.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

  เงื่อนไขสินค้า

  อัตรานี้รวม

  • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
  • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
  • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
  • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
  • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)
  • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
  • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
  • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIG (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
  • ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจำนวน 1 ท่าน

  อัตรานี้ไม่รวม

  • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
  • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
  • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
  • ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ = 90 HKD/ตลอดทริป/ต่อท่าน

  RELATED ARTICLES

  ครั้งเเรกกับสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก สะพานฮ่องกง มาเก๊า จูไห่

  วันก่อนไปเยือนฮ่องกงเลยมีโอกาสได้ไปเยือนสะพาน "ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า" สะพานข้ามทะเลที่มีระยะทางยาวที่สุดในโลก โดยเป็นสะพานยาว 55 กม.ที่เชื่อมระหว่างเมืองสำคัญทางภาคใต้ของจีน คือ เกาะฮ่องกง มาเก๊า และเมืองจูไห่

  เที่ยว 2 แห่งได้บุญ 2 เด้ง เที่ยวไหว้พระมาเก๊า ฮ่องกง

  ทริปนี้เรียกได้ว่าเจาะลึกสายบุญโดยเฉพาะ หลังจากที่รู้สึกว่าไม่ได้ทำบุญนานมว๊ากก บวกกับตัวเองอยากเที่ยวด้วยเลยตัดสินใจไปเที่ยวทริปนี้ ซึ่งไปทั้งมาเก๊าและฮ่องกง ก็เลยรู้สึกอิ่มบุญล้นเว่อร์ จนอยากจะนำบุญมาฝากทุกคนผ่านรีวิวอันนี้กัน พนมมือแล้วดูรูปไปพร้อมๆกันเลยจ้า

  มาเก๊ามีดี มากกว่าคาสิโน

  มาเก๊า มีดีมากกว่าคาสิโนเพราะถ้าให้นึกถึงมาเก๊า แว๊บ!! แรกคงเป็นคาสิโนกันใช่มั้ย แต่ถ้าไม่เข้าคาสิโน แล้วจะไปเที่ยวไหนดี ??? วันนี้เราจะพาไปเที่ยวมาเก๊าในมุมต่างๆ ตามไปดูกันได้เลย

  ไหว้พระวัดดัง แก้ปีชงให้ดวงปัง

  ไหว้พระวัดดัง แก้ปีชงให้ดวงปัง กับ อาจารย์ช้าง ทศพร ศรีตุลา

  บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

  แชร์ สินค้านี้

  ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

  รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!