กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
สิ่งอำนวยความสะดวกในรีสอร์ท
Trip Highlight
 • นอนบนเรือล่องแม่น้ำ A-ROSA แบบ Premium all inclusive ชิลๆ ตลอด 4 คืนเต็ม
 • อาหารครบทุกมื้อตลอดการเดินทางแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมเครื่องดื่มระดับพรีเมี่ยม
 • ชมความงดงามของเมืองแห่งเทพนิยายที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย และเมืองอื่นๆ
 • อิสระเดินเที่ยวชมตลาด Christmas Market ในกรุงเวียนนา ตลาดชื่อดังของยุโรป
 • ลินส์ (Linz) เมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรป หนึ่งในเมืองที่งดงามที่สุดของออสเตรีย
 • สนุกกับกิจกรรมเพื่อความบันเทิงต่างๆภายในเรือ
 • พักผ่อนอย่างเต็มที่ และรับบริการจากพนักงานมืออาชีพ
Details
ประเทศ: ยุโรป
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
รวมมื้ออาหาร: 11 มื้อ
สายการบิน: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: ธ.ค.62
รหัสสินค้า: AROSADANUBE4N

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

อัตราค่าบริการ

ช่วงวันเดินทาง ประเภทห้อง (ราคา / ท่าน, ห้องพักคู่) พักเดี่ยว
ห้องพักแบบ Cat.A ห้อพักแแบบ Cat.B ห้องพักแบบ Cat.C
25-29 พ.ย. 62 21,500 22,900 24,900 +20%
29 พ.ย.- 3 ธ.ค. 62 22,900 24,900 26,900 +20%
3-7 ธ.ค. 6 22,900 24,900 26,900 +20%
7-11 ธ.ค. 62 22,900 24,900 26,900 +20%
11-15 ธ.ค. 62 22,900 24,900 26,900 +20%
15-19 ธ.ค. 62 21,500 22,900 24,900 +20%
19-23 ธ.ค. 62 21,500 22,900 24,900 +20%
เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เดินทางฟรี (เด็กจะต้องพักกับผู้ปกครองอย่างน้อย 1 ท่าน ต่อห้อง)

กำหนดการ

Day 1 Engelhartszell (Passau)

 • 13.00 น. เชคอินสัมภาระที่ท่าเรือ Engelhartszel ประเทศออสเตรีย (*สามารถเดินทางจากสถานีรถไฟ เมืองพาสเซา Passau ประเทศเยอรมนี มาที่ท่าเรือนี้ได้ และควรมาถึงท่าเรือก่อนเวลาเรือออกประมาณ 2 ชั่วโมง) 
 • หลังจากเช็คอินเรียบร้อยแล้ว อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยภายในเรือ
 • 15.00 น. เรือ A-ROSA DONNA ออกเดินทางจากท่าเรือเมือง Engelhartszell มุ่งหน้าสู่ กรุงเวียนนา (Vienna) ประเทศออสเตรีย
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือ A-ROSA DONNA และอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ชมทัศนียภาพอันงดงามของแม่น้ำดานูบในยามค่ำคืน


Day 2 Vienna, Austria

 • เช้า/เที่ยง/ค่ำ รับประทานอาหารแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารบนเรือและเชิญพักผ่อนตามอัธยาศัยตามจุดบริการต่าง ๆ ภายในเรือ
 • 13.00 น. เรือออกจากท่าเรือเมือง Dürnsteinมุ่งหน้าสู่กรุงเวียนนา (Vienna)

ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์บนฝั่งเพิ่มเติมได้จากบริษัทเอเจนท์ที่ทำการจองผ่านในไทย หรือเลือกซื้อได้กับเจ้าหน้าที่เรือ A-ROSA ณ วันเดินทางได้โดยตรง หรืออิสระเที่ยวชมเมืองตามอัธยาศัย City Tour of Historic Vienna (3.5 h), price 39 euro.


Day 3 Vienna, Austria

 • เช้า/เที่ยง/ค่ำ รับประทานอาหารแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารบนเรือและเชิญพักผ่อนตามอัธยาศัยตามจุดบริการต่าง ๆ ภายในเรือ

ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์บนฝั่งเพิ่มเติมได้จากบริษัทเอเจนท์ที่ทำการจองผ่านในไทย หรือเลือกซื้อได้กับเจ้าหน้าที่เรือ A-ROSA ณ วันเดินทางได้โดยตรง หรืออิสระเที่ยวชมเมืองตามอัธยาศัย City Tour of Historic Vienna (3.5 h), price 39 euro.

 • 18.30 น. เรือออกจากท่าเรือ กรุงเวียนนา (Vienna) มุ่งหน้าสู่ เมือง Linz และอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยภายในเรือ


Day 4 Linz, Austria

 • เช้า/เที่ยง/ค่ำ รับประทานอาหารแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารบนเรือและเชิญพักผ่อนตามอัธยาศัยตามจุดบริการต่าง ๆ ภายในเรือ
 • 14.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือ Linz

ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์บนฝั่งเพิ่มเติมได้จากบริษัทเอเจนท์ที่ทำการจองผ่านในไทย หรือเลือกซื้อได้กับเจ้าหน้าที่เรือ A-ROSA ณ วันเดินทางได้โดยตรง หรืออิสระเที่ยวชมเมืองตามอัธยาศัย City Tour of Historic Vienna (3.5 h), price 39 euro.

 • 23.00 น. เรือออกจากท่าเรือ เมือง Linz มุ่งหน้าสู่ท่าเรือ Engelhartszell

***คืนนี้เป็นคืนสุดท้ายบนเรือสำราญ A-ROSA DONNA กรุณาเตรียมแพคกระเป๋าเดินทาง พร้อมที่จะวางไว้บริเวณหน้าห้องพักของท่านในวันรุ่งขึ้นเพื่อการเช็คเอ๊าท์ และกรุณาตรวจเช็คค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ถ้ามี) และท่านสามารถชำระได้ในช่วงค่ำที่เปิดให้บริการหรือรุ่งเช้าเวลาเช็คเอ๊าท์


Day 5 Engelhartszell (Passau)

 • 07.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือ Engelhartszell (กรุณานำกระเป๋าใบใหญ่ที่จะนำไปขึ้นรถ วางไว้ที่บริเวณหน้าห้องของท่านก่อนไปรับประทานอาหารเช้า)
 • เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารบนเรือล่องแม่น้ำ A-ROSA DONNA
 • 09.00 น. เช็คเอ้าท์ออกจากเรือ A-ROSA DONNA
 • เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

รายละเอียดห้องพัก

Cat. A: ห้องแบบมีหน้าต่างเล็ก ขนาด 15.5 ตารางเมตร

Cat. B: ห้องแบบมีหน้าต่างกว้างวิวพาโนรามา ขนาด 16.5 ตารางเมตร

Cat. C: ห้องแบบมีระเบียงเปิดได้ ขนาด16 ตารางเมตร

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ห้องพักบนเรือล่องแม่น้ำ 4 คืน (ตามที่ท่านเลือกแบบห้อง)
 • อาหารและเครื่องดื่มบนเรือล่องแม่น้ำแบบ Premium all inclusive
 • บริการรถรับส่ง จาก สถานีรถไฟเมืองพาสเซา (Passau) - ท่าเรือ Engelhartzell (รวมอยู่ในแพคเกจ Premium all inclusive)
 • ค่าภาษีเรือ
 • ค่า WIFI ตลอการเดินทาง
 • กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือล่องแม่น้ำแบบ Premium all inclusive

อัตรานี้ไม่รวม

 • อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษเพิ่มเติมกับทางเรือ
 • ค่าวีซ่าเชงเก้น และหนังสือเดินทาง
 • ประกันการเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
 • ค่าทัวร์บนฝั่งตามเมืองต่างๆ (สามารถซื้อเพิ่มเติมบนเรือได้)
 • ไกด์และหัวหน้าทัวร์
 • ค่าตั๋วเครื่องบน และภาษีน้ำมัน
 • แพคเกจล่องเรือ A-ROSA ได้รวมค่าทิปไว้ในราคาเรือแล้ว อย่างไรก็ตาม หากผู้โดยสารประสงค์ให้ทิปเพิ่มแก่ลูกเรือที่คอยดูแลบริการตลอดการเดินทางกับ A-ROSA ท่านอาจให้เพิ่มคนละ 5-10 ยูโร ต่อท่านต่อวันเดินทาง ก็จะเป็นสินน้ำใจที่ดียิ่ง

อื่นๆ

 • เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เดินทางฟรี! (เด็กจะต้องพักกับผู้ปกครองอย่างน้อย 1 ท่าน ต่อห้อง)


RELATED ARTICLES

เชินบรุนน์ อยากเชิญให้คุณได้มา

พระราชวังสุดสวยในออสเตรีย พระราชวังเชินบรุนน์ ศูนย์รวมของผลงานด้านศิลปะชั้นเยี่ยม จัดเป็นอนุสาวรีย์ทางวัฒนธรรมที่สำคัญที่สุดในประเทศเลยก็ว่าได้ที่สำคัญเป็นมรดกโลกอีกด้วย น่าไปขนาดไหน ตามรีวิวไป

10 ประสบการณ์การลิ้มรสอาหารที่ดีที่สุดในโลก โดย Lonely Planet

ประสบการณ์การลิ้มรสอาหารที่ดีที่สุดในโลก จัดอันดับโดย Lonely Planet และนี่ก็คือ 10 อันดับอาหารจานเด็ดจากทั่วโลก มีของไทยด้วย

เที่ยวโทรุน ละมุนทุกสัมผัส ณ โปแลนด์

หลีกหนีความจำเจเดิมๆ ไปเที่ยวชมเมืองที่ไม่คุ้นเคย กับเมืองโทรุน เมืองยุคกลางที่มีความสำคัญทางด้านการท่องเที่ยวในภาคเหนือของประเทศโปแลนด์ และเป็นเมืองมรดกโลกอีกด้วย ส่วนจะมีอะไรน่าสนใจบ้างนั้นรับชมได้ภาพได้เลยจ้าาา

คิวรอทำวีซ่าพุ่ง 88 เล่มเมื่อเช้านี้ เรื่องทำวีซ่าออนไลน์ไว้ใจให้เราดูแล

เห็นเงียบๆ ออเดอร์เพียบนะจ๊ะ ไม่ใช่อะไรหรอกค่ะ กำลังปลื้มปริ่มที่ลูกค้าไว้ใจใช้บริการทำวีซ่าออนไลน์กับเราเยอะมาก เช้านี้สูงถึง 88 เล่ม!! เยอะแค่ไหนก็ยังไหว เพราะเรามีทีมงานมืออาชีพคอยดูแล ใส่ใจในทุกขั้นตอน ถ้ากำลังมองหาผู้ช่วยในการยื่นวีซ่า มาทางนี้เลยค่ะ

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!