Trip Highlight
 • บินตรงสู่เกาะฮอกไกโด ด้วยสายการบินระดับ 5 ดาว สายการบินการบินไทย (TG)
 • ห้องพักหรูสุดคลาสสิค โอบล้อมด้วยภูเขา ที่ “CLUB MED TOMAMU, HOKKAIDO” รีสอร์ทหรูระดับ 5 ดาว
 • พิเศษ! อิ่มอร่อยไม่อั้น อาหารและเครื่องดื่ม ณ ห้องอาหารโรงแรม ทั้งวันตลอดการเข้าพัก (All Inclusive)
 • พิเศษ! กิจกรรมบันเทิงสันทนาการโดยทีมงาม G.O. พร้อมโชว์สนุกสนามและประทับใจทุกค่ำคืน
 • ฟรี! สนุกผ่อนคลายกับกิจกรรมต่างๆ โดยผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ เก็บทุกความประทับใจได้ทุกวัน อาทิ สระว่ายน้ำ,เทนนิส , ฟิตเนส และ อื่นๆ อีกมากมาย
 • ฟรี! รถรับ-ส่งจากสนามบิน-โรงแรม-สนามบิน 2 เที่ยว
Details
ประเทศ: ญี่ปุ่น
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: -
สายการบิน: Thai Airways
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: 1 - 28 มี.ค.63
รหัสสินค้า: JPCTSTOMAMUTG

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

อัตราค่าบริการ และ ประเภทห้องพัก

Superior

 • ห้องพักเรียบง่ายและสะดวกสบาย เหมาะสำหรับคู่รักหรือครอบครัว

 

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่
พัก 2 ท่าน
ท่านละ(บาท)
ผู้ใหญ่ 
พักเพิ่ม
ต่อคืน/ต่อท่าน
เด็ก 12-17 ปี
ท่านละ(บาท)
เด็ก 12-17 ปี 
พักเพิ่ม
ต่อคืน/ต่อท่าน
เด็ก 4-11 ปี
ท่านละ(บาท)
เด็ก 4-11 ปี 
พักเพิ่ม
ต่อคืน/ต่อท่าน

24 ม.ค. - 1 ก.พ.63

88,800 20,500 78,300 16,400 58,000 12,300

2 - 7 ก.พ.63

71,400 13,800 64,500 11,000 47,800 8,300

8 - 21 ก.พ.63

67,200 12,000 61,200 9,600 45,100 7,200

22 - 28 ก.พ.63

67,800 12,300 61,500 9,800 45,400 7,400

29 ก.พ. - 28 มี.ค.63

60,900 9,500 56,100 7,600 41,500 5,700

เงื่อนไข : อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 
ราคานี้สำหรับผู้เดินทางที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทย เท่านั้น
 

Deluxe 

 • ห้องดีลักซ์ เห็นวิวภูเขา
 • ห้องพักขนาดกว้างขวางและสะดวกสบาย เหมาะสำหรับการเข้าพักในแบบครอบครัว

 

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่
พัก 2 ท่าน
ท่านละ(บาท)
ผู้ใหญ่ 
พักเพิ่ม
ต่อคืน/ต่อท่าน
เด็ก 12-17 ปี
ท่านละ(บาท)
เด็ก 12-17 ปี 
พักเพิ่ม
ต่อคืน/ต่อท่าน
เด็ก 4-11 ปี
ท่านละ(บาท)
เด็ก 4-11 ปี 
พักเพิ่ม
ต่อคืน/ต่อท่าน

24 ม.ค. - 1 ก.พ.63

99,300 24,600 86,700 19,700 64,300 14,800

2 - 7 ก.พ.63

78,300 16,500 69,900 13,200 51,700 9,900

8 - 21 ก.พ.63

73,200 14,500 66,000 11,600 48,700 8,700

22 - 28 ก.พ.63

69,600 13,100 63,000 10,400 46,600 7,800

29 ก.พ. - 28 มี.ค.63

65,700 11,400 60,000 9,100 44,200 6,900

เงื่อนไข : อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 
ราคานี้สำหรับผู้เดินทางที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทย เท่านั้น
 

รายละเอียดเที่ยวบิน

สายการบิน

เที่ยวบิน

เส้นทางบิน

ช่วงเวลาเดินทาง

THAI AIRWAYS

การบินไทย

 TG670

BANGKOK - CHITOSE

กรุงเทพ - ชิโตเสะ (ฮอกไกโด)

 23.55-08.10+1

THAI AIRWAYS

การบินไทย

TG671

CHITOSE - BANGKOK

ชิโตเสะ (ฮอกไกโด) - กรุงเทพ

10.45-16.35

แพลนเที่ยว คลับเมด ฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน

Day 1 : กรุงเทพฯ – ฮอกไกโด (สนามบินชิโตเสะ)

 • 20.00 น. เช็คอินด้วยตัวท่านเอง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เค้าเตอร์สายการบินไทย (TG)
 • 23.55 น. ออกเดินทางสู่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG670

Day 2 : CLUBMED TOMAMU - กิจกรรมสันทนาการ

 • 08.10 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด) ประเทศญี่ปุ่น 
 • หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเดินทางสู่รีสอร์ทด้วยรถบัส รับ-ส่ง สนามบิน-รีสอร์ท
 • เช็คอิน ณ CLUB MED TOMAMU HOKKAIDO
 • เย็น รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบุฟเฟ่ต์ ITARA อาหารนานาชาติ หรือ ห้องอาหารพิเศษ HAKU ห้องอาหารสไตล์ญี่ปุ่น (จองโต๊ะล่วงหน้า ด้วยตัวท่านเอง)
 • จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือร่วมกิจกรรมกับทางรีสอร์ท ท่านสามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ มากมาย
 • กิจกรรมที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (ภายในรีสอร์ท) : Archery, Circus Academy, Fitness, Mountain, Yoga, Badminton,Basketball,Bocce ball, Futsal, Park Golf, Pilates, Ping Pong, Power walk, Nature Walk, Tennis, Volleyball
 • กลางวัน - เย็น รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบุฟเฟ่ต์ ITARAอาหารนานาชาติ 
 • หรือ ห้องอาหารพิเศษ HAKU ห้องอาหารสไตล์ญี่ปุ่น (จองโต๊ะล่วงหน้า ด้วยตัวท่านเอง)

Day 3 : CLUBMED TOMAMU – กิจกรรมสันทนาการ

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
 • หลังอาหารเช้า ... ท่านสามารเลือกสนุกกับกิจกรรมทางน้ำต่างๆ มากมายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือร่วมกิจกรรมกับทางรีสอร์ทท่านสามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ มากมาย
 • กิจกรรมที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (ภายในรีสอร์ท) : Archery, Circus Academy, Fitness, Mountain, Yoga, Badminton,Basketball,Bocce ball, Futsal, Park Golf, Pilates, Ping Pong, Power walk, Nature Walk, Tennis, Volleyball
 • กลางวัน - เย็น รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบุฟเฟ่ต์ITARA อาหารนานาชาติ 
 • หรือ ห้องอาหารพิเศษ HAKU ห้องอาหารสไตล์ญี่ปุ่น (จองโต๊ะล่วงหน้า ด้วยตัวท่านเอง)

Day 4 : CLUBMED TOMAMU – กิจกรรมสันทนาการ

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
 • กิจกรรมที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (ภายในรีสอร์ท) : Archery, Circus Academy, Fitness, Mountain, Yoga, Badminton,Basketball,Bocce ball, Futsal, Park Golf, Pilates, Ping Pong, Power walk, Nature Walk, Tennis, Volleyball
 • กลางวัน - เย็น รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบุฟเฟ่ต์ ITARA< อาหารนานาชาติ 
 • หรือ ห้องอาหารพิเศษ HAKU ห้องอาหารสไตล์ญี่ปุ่น (จองโต๊ะล่วงหน้า ด้วยตัวท่านเอง)

Day 5 : CLUBMED TOMAMU– สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ 

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
 • เช็คเอาท์ออกจากห้องพัก
 • 07.00 น.จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่น โดยรถชัทเทิ้ลบัสของรีสอร์ท 
 • 10.45 น.ออกเดินทางจาก สนามบินชิโตเสะ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG671 เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 
 • 16.35 น.เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตราค่าบริการรวม

 • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป-กลับ โดยสายการบินไทย
 • ค่าภาษีสนามบิน
 • ที่พัก 3 คืน ตามระบุในรายการ
 • อาหารบุฟเฟต์นานาชาติทั้งเช้า กลางวัน เย็น พร้อมทั้งเครื่องดื่ม เบียร์ ไวน์ น้ำผลไม้และอื่นๆ
 • บริการเครื่องดื่มทั้งผสมและไม่ผสมแอลกอฮอล์ตลอดวัน (ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิด พรีเมี่ยม, ไวน์ และ แชม  เปญแบบทั้งขวด)
 • กิจกรรมกีฬา พร้อมผู้ฝึกสอนที่เชี่ยวชาญ เฉพาะรีสอร์ท ที่มีการเรียนการสอนและอุปกรณ์
 • การแสดงโชว์เอกลักษณ์ของคลับเมดทุกค่ำคืนโดยจีโอนานาชาติ
 • ค่าบริการ รถบัสรับ-ส่ง สนามบิน-โรงแรม

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ค่าประกันการเดินทาง
 • อุปกรณ์เล่นสกี อาทิ ถุงมือ ถุงเท้า หมวกกันกระแทก ผ้าพันคอ ชุดสกี รองเท้าสกี แว่นตา ไม้สต๊อก  ไม้สกี เป็นต้น

     

RELATED ARTICLES

เที่ยวเทศกาลใบไม้เปลี่ยนสีที่ซัปโปโร Sapporo Autumn Fest 2019

ไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงนี้คุ้มสองต่อ ได้ชมสีสันหลากสีของใบไม้ที่ค่อยเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดง ส้ม เหลือง จะหาสีสวยๆ แบบนี้ก็ต้องช่วงนี้แหละ ใครมีแพลนไปเที่ยวฮอกไกโดช่วงนี้พอดี ก็จะได้ชมงาน Sapporo Autumn Fest 2019

เที่ยวหลายประเทศแบบคุ้มๆ กับทริปไต้หวัน - ญี่ปุ่น

เที่ยวหลายประเทศ เที่ยวทีเดียว 2 ประเทศ ไปไหนได้บ้าง? ก็นานๆ จะมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศสักที อยากจะไปให้คุ้มๆ หน่อย แบบว่าทริปเดียวได้ 2 ประเทศเลยจะมีมั้ยนะ แนะนำทริปนี้ Taipei - Hokkaido ไปทีเดียวได้ทั้งญี่ปุ่น และไต้หวัน

เค้าไปทำอะไรกันที่ฮอกไกโด? แพลนไปเที่ยวญี่ปุ่นฮอกไกโดกันเถอะ

ถ้าถามว่าไปฮอกไกโดจะเที่ยวไหนดี ก็คงจะรู้กันบ้างแล้วมีที่ไหนน่าสนใจบ้าง แต่ถามว่าไปที่นั่นแล้วทำอะไรกันบ้าง นั่นสิ เค้าทำอะไรกันที่ฮอกไกโด ต้องตามไปดู

ขนมของฝากจากฮอกไกโด 10 อย่างนี้ที่คนญี่ปุ่นแนะนำ

ถ้าจะพูดถึงขนมของฝากดังๆ ก็ดูธรรมดาไป เพราะใครๆ ก็ซื้อกันและคงรู้จักกันแล้ว เพราะว่าขนมของฮอกไกโดยังมีที่อร่อยๆ อีกเยอะ โดยเฉพาะ 10 อย่างนี้ แนะนำโดยคนญี่ปุ่น ว่าอร่อยไม่แพ้ของฝากเจ้าดังๆ เพราะฉะนั้น ไปฮอกไกโดคราวนี้ต้องช้อปปิ้งติดไม้ติดมือไปเป็นของฝากกันแล้วล่ะ

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!