กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
สิ่งอำนวยความสะดวกในรีสอร์ท
Trip Highlight
 • บินหรูไปกับสายการบินประจำชาติ บริการแบบ Full Service โดยสายการบิน Air Macau
 • เข้าพักโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว พร้อมรับบริการระดับโลกดุจดั่งเซเลปที่ Broadway Hotel
 • ไหว้พระ ขอพรเจ้าแม่ทับทิมที่ วัดอาม่า เปิดรับทรัพย์ ความเฮงตลอดทั้งปีแก่ตนเองและครอบครัว
 • ถ่ายรูปคู่กับ ซากโบสถ์เซนต์ปอล สถานที่ที่มีความสวยงาม มรดกโลกทางประวัติศาสตร์ สัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊า
 • เดินเที่ยว "เซนาโด้สแควร์"ย่านยอดฮิตสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกสผสมผสานกันวัฒนธรรมจีน เรียกได้ว่าครบทุกที่ฮิตของย่านนี้
 • เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
 • บริการซิตี้ทัวร์มาเก๊า แบบ Seat in coach

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

โปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินมาเก๊า โดยสายการบิน แอร์มาเก๊า (Air Macao / NX)

 • จองตั้งแต่วันนี้ - 15 ต.ค. 62
 • เดินทางตั้งแต่วันนี้ - 26 ธ.ค.2562
สายการบิน เที่ยวบิน วันเดินทาง  ไฟล์ทบิน เวลาบิน


กรุงเทพ - มาเก๊า

ฺBKK-MFM

วันนี้- 26 ธันวาคม 2562 NX885 10.35 - 14.20

มาเก๊า - กรุงเทพ

MFM-BKK

NX882 19.00 - 21.00

 ตารางราคา (เริ่มต้นต่อท่าน)

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เริ่มต้น
 (ท่าน/คืน)

วันนี้ - 26 ธันวาคม 2562

15,900

Day 1 : กรุงเทพฯ - สนามบินมาเก๊า 

 • 07.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เค้าน์เตอร์สายการบิน Air Macau 
 • 10.35 น. นำท่านเดินทางสู่ มาเก๊า โดย สายการบิน Air Macau เที่ยวบิน ที่ NX885
 • 11.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมาเก๊า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย 
 • ลูกค้าเดินทางไปที่โรงแรมด้วยตนเอง
 • ที่พัก BROADWAY HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า


Day 2 : หมู่บ้านวัฒนธรรม -  Coloane Hills - ร้านทาร์ตไข่ลอร์ด สโตว์ – ร้านเค้ก – พิพิธภัณฑ์ของกำนัลครั้งส่งมอบมาเก๊า – ซากประตูโบสถ์เซ็นต์ปอลล์ – เซนาโด้สแควร์ – นั่งรถ Open Top Bus ชมเมืองมาเก๊า        

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • จากนั้นนำท่านมายัง ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล ที่สร้างขึ้นระหว่าง ค.ศ.1602-1640 แต่โดนไฟไหม้ในปี 1835 ทำให้วิทยาลัยเซนต์ปอลที่อยู่ติดกับโบสถ์ ก็กลายเป็นซากด้วยเช่นกันโดยรวมแล้วโบสถ์มาแตร์เดอีเดิม วิทยาลัยเซนต์ปอล (St. Paul’s College) เป็นโบราณสถานที่ยังหลงเหลืออยู่ของวิทยาลัยเซนต์ปอลคือประจักษ์พยานการก่อตั้งมหาวิทยาลัยของตะวันตกใน ภูมิภาคตะวันออกไกลและได้รับการวางหลักสูตรการศึกษาไว้อย่างพิถีพิถันขณะที่ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอลในปัจจุบันถูกมาเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊า
 • นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ของกำนัลครั้งส่งมอบมาเก๊า เป็นอาคารสามชั้น ชั้นหนึ่งแบ่งเป็น 2 ห้องนิทรรศการ ห้องหนึ่งจัดเป็นธีมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นมาเก๊า อีกห้องเป็นแกลเลอรี่แสดงของกำนัลที่ได้รับครั้งพิธีส่งมอบมาเก๊าคืนจากโปรตุเกส (เมื่อปี ค.ศ. 1999) จากแต่ละมณฑลของสาธารณรัฐประชาชนจีน จังหวัด เทศบาลนคร เขตปกครองตนเอง และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง รวมถึงโคลงที่แต่งโดยเจียงเจ๋อหมิน อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีน ชั้นสองเป็นห้องออดิทอเรียม จุผู้ชมได้ 200 คน
 • นำท่านเดินทางสู่ วัดนาจา วัดที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมอันหลากหลาย ผสมผสสานระหว่างวัฒนธรรมจีนและวัฒนธรรมตะวันตกอย่างลงตัว ตัวของวัดเป็นอาคารเล็กๆแบบจีนโบราณดั้งเดิม ตั้งอยู่ติดกับรั้วกำแพงโบราณของโบสถ์เซนต์พอลที่สร้างเพื่อป้องกันภัยจากประเทศอื่น แสดงให้เห็นถึงการผสมผสานของวัฒนธรรมที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัว
 • นำท่านเดินทางสู่ โบสถ์เซนต์โดมินิค โบสถ์โรมันคาทอลิคแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1587 โดยมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรม เป็นสไตล์บาร็อค ที่มีการผสมผสานกับ รูปแบบทางสถาปัตยกรรมในท้องถิ่นของชาวมาเก๊า ที่เรียกว่า มาค๊าเนซี่ (Macanese)
  ได้แก่ กระเบื้องหลังคาสไตล์จีน และประตูที่ทำจากไม้สัก, รูปปั้นของพระแม่มารี และพระบุตรถูกขนาบด้วย รูปปั้นของเหล่านักบุญ ซึ่งแกะสลักด้วยไม้และงาช้าง เป็นต้น

 • นำท่านชม มหาวิหารมาเก๊า ภายในมีแท่นบูชาศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้ว่าราชการเมืองจะต้องมาทำพิธีก่อนเข้าดำรงตำแหน่ง และเป็นที่เก็บอัฐิของนักบวชโบราณ นำท่านเดินทางบนถนนสาย Praia Grande สองข้างทางมีอาคารรูปทรงโบราณ เช่น Santa Sancha Palace (อดีตที่พักของผู้ว่าการมาเก๊า) และวิลล่าหลายแห่ง รวมทั้งที่พักของกงสุลโปรตุเกสประจำมาเก๊า (อดีตโรงแรมเบลาวิสต้า) วิทยาลัยริชชี่ และทำเนียบรัฐบาล ที่โดดเด่นด้วยสไตล์นีโอคลาสสิก
 • นำท่านชม ตึกลีอัล เซนาโด ตึกสวยสไตล์บารอค สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 400 ปีที่แล้ว เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของรัฐบาลโปรตุเกส-มาเก๊า ตั้งอยู่ตรงข้ามกับจตุรัสเซนาโด้ สแควร์ ภายในได้รวบรวมหนังสือโบราณและเอกสารสำคัญต่าง ๆตั้งแต่ช่วง 1700-1950 เช่น เอกสารที่บันทึกประวัติศาสตร์ของชาวโปรตุเกสที่มีความสัมพันธ์กับประเทศแถบทวีปแอฟริกาและเอเชียตะวันออก และยังมีสำเนาของ “อา อาเบล่า ดะ ชีนา” ภาษาโปรตุเกสอีกด้วย นอกจากหนังสือแล้วก็ยังมีหอศิลปะ และสวนที่ตกแต่งสไตล์สีโอคลาสสิคอยู่ด้านในด้วย
 • พาทุกท่านเดิน ย่านเซนาโด สแควร์ จตุรัสใจกลางเมืองมาเก๊า รายล้อมไปด้วยตึกรามบ้านช่องและโบสถ์สไตล์ยุโรปซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากโปรตุเกส มีร้านค้าเปิดกันอยู่ทั้งสองข้างทาง เป็นทางเดินคดเคี้ยวเลี้ยวไปตามทางที่จะไปยังจุดท่องเที่ยวต่าง ๆ เช่น ซากประตูโบสถ์เซนต์พอล, ป้อมปืนใหญ่มองเต, พิพิธภัณฑ์มาเก๊า ร้านค้าส่วนใหญ่จะเป็นร้านขายขนมของฝาก ร้านเสื้อผ้า และร้านอาหารจีน
 • พาทุกท่านผ่านชม ที่ทำการไปรษณีย์มาเก๊า เป็นอาคาร 3 ชั้นที่จุดตัดของจัตุรัส Senado และ Avenida de Almeida
 • นำท่านเข้าชม วัดอาม่า ให้ทุกท่านได้กราบไหว้เจ้าแม่ทับทิมที่ วัดอาม่า ซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมาก ๆ สำหรับนักท่องเที่ยวสำหรับวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับทะเล ภายในวัดดูแล้วก็แปลกตาดีเพราะว่ามีการก่อสร้างกันแบบลดหลั่นกันไปตามพื้นที่ที่อำนวย เนื่องจากสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ริมเชิงเขา เมื่อเดินพ้นซุ้มประตูก็จะพบกับศาลของเจ้าแม่ทับทิมตั้งอยู่ นอกจากนั้นก็ยังมี หอเมตตาธรรม ศาลเจ้าแม่กวนอิม ศาลพุทธเซินเจ้าชานหลินและยังมีศาลเจ้าขนาดเล็ก ๆ อีกหลายศาลที่ได้มีการสร้างเพื่อถวายให้แก่เจ้าแม่ทับทิม

 • นำท่านเดินทางสู่ Fisherman's Wharf ภายในจะแบ่งเป็น 3 ส่วนหลักๆ คือ Dynasty Wharf เป็นการจำลองสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง ให้เป็นแหล่งช็อปปิ้ง East Meets West จะเป็นส่วนบันเทิงสำหรับเด็ก ร้านอาหาร และที่จัดการแสดงโชว์ต่างๆ Legend Wharf จุดเด่นอยู่ ที่สถาปัตย กรรมสไตล์ยุโรปและละติน เพลิดเพลินกับการแสดงละครเร่บนถนนสายหลัก หรือจะชมทัศนียภาพชายฝั่งทะเลที่งดงาม

 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเดินทางสู่ The Venetian Resort โรงแรมสุดหรูเลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัสให้ท่านอิสระพักผ่อนถ่ายรูปและชมความงามสัมผัสเมืองจำลองลาสเวกัสและได้ชมท้องฟ้าจำลองเสมือนจริงภายในเวเนเชี่ยนตามอัธยาศัย

 • อิสระอาหารมื้อค่ำ เพื่อให้ทุกท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มที่
  นัดเวลาเพื่อพาลูกค้าเดินทางกลับสู่ที่พัก
  ที่พัก BROADWAY HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว


Day 3 : มาเก๊า - กรุงเทพฯ                                                                                   

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • ลูกค้าเดินทางกลับสู่สนามบินมาเก๊าด้วยตนเอง
  เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมาเก๊า
 • 19.00 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Air Macau เที่ยวบิน ที่ NX882
 • 21.00 น. ถึง โดยสวัสดิภาพ

สิทธิพิเศษสำหรับผู้โดยสาร Air Macau

นำ Boarding Pass ไปแลกรับวอยเชอร์เงินสดมูลค่า 50 MOP ได้ที่เค้าเตอร์บริการ ภายใน 7 วัน

 • ใช้เป็นส่วนลดสำหรับเข้าใช้บริการ Golden Reel, Batman Dark Flight,Warner Bros. Fun Zone, Legend Heroes Park, FlipOut Trampoline at Studio City.
 • ใช้เป็นส่วนลดสำหรับร้านอาหารต่างๆ ดังนี้ Pearl Dragon, Rossi Trattoria, Rossi Pizza by Rossi Trattoria, Hide Yamamoto, Hidemasa by Hide Yamamoto, Spotlight, Herbal Treasures, Miàn, Spice Road, Studio City Dai Pai Dong, Joyride, Premiere Bar, Cabana Bar and Sweet & Sticky at Studio City.

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัทประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ และค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 50 HKD./ลูกค้า 1 ท่าน ตลอดการเดินทาง

RELATED ARTICLES

เที่ยว 2 แห่งได้บุญ 2 เด้ง เที่ยวไหว้พระมาเก๊า ฮ่องกง

ทริปนี้เรียกได้ว่าเจาะลึกสายบุญโดยเฉพาะ หลังจากที่รู้สึกว่าไม่ได้ทำบุญนานมว๊ากก บวกกับตัวเองอยากเที่ยวด้วยเลยตัดสินใจไปเที่ยวทริปนี้ ซึ่งไปทั้งมาเก๊าและฮ่องกง ก็เลยรู้สึกอิ่มบุญล้นเว่อร์ จนอยากจะนำบุญมาฝากทุกคนผ่านรีวิวอันนี้กัน พนมมือแล้วดูรูปไปพร้อมๆกันเลยจ้า

ทริปนี้อิ่มบุญ ขอพรไหว้พระ มาเก๊า

ทริปนี้อิ่มบุญ ขอพรไหว้พระ จัดเต็ม ที่มาเก๊า วันนี้เราจะพาไปไหว้พระขอพรกันสักหน่อย และไม่ได้ไกลสักเท่าไหร่ แค่มาเก๊าเอง ไปจ้าา ตามไปขอพรกันให้ครบไปเลย

มาเก๊ามีดี มากกว่าคาสิโน

มาเก๊า มีดีมากกว่าคาสิโนเพราะถ้าให้นึกถึงมาเก๊า แว๊บ!! แรกคงเป็นคาสิโนกันใช่มั้ย แต่ถ้าไม่เข้าคาสิโน แล้วจะไปเที่ยวไหนดี ??? วันนี้เราจะพาไปเที่ยวมาเก๊าในมุมต่างๆ ตามไปดูกันได้เลย

ครั้งเเรกกับสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก สะพานฮ่องกง มาเก๊า จูไห่

วันก่อนไปเยือนฮ่องกงเลยมีโอกาสได้ไปเยือนสะพาน "ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า" สะพานข้ามทะเลที่มีระยะทางยาวที่สุดในโลก โดยเป็นสะพานยาว 55 กม.ที่เชื่อมระหว่างเมืองสำคัญทางภาคใต้ของจีน คือ เกาะฮ่องกง มาเก๊า และเมืองจูไห่

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!