กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
สิ่งอำนวยความสะดวกในรีสอร์ท
Trip Highlight
 • บินหรูไปกับสายการบินประจำชาติ บริการแบบ Full Service โดยสายการบิน Air Macau
 • เข้าพักโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว พร้อมรับบริการระดับโลกดุจดั่งเซเลปที่ Broadway Hotel
 • ไหว้พระ ขอพรเจ้าแม่ทับทิมที่ วัดอาม่า เปิดรับทรัพย์ ความเฮงตลอดทั้งปีแก่ตนเองและครอบครัว
 • ถ่ายรูปคู่กับ ซากโบสถ์เซนต์ปอล สถานที่ที่มีความสวยงาม มรดกโลกทางประวัติศาสตร์ สัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊า
 • เดินเที่ยว "เซนาโด้สแควร์"ย่านยอดฮิตสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกสผสมผสานกันวัฒนธรรมจีน เรียกได้ว่าครบทุกที่ฮิตของย่านนี้
 • เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
 • บริการซิตี้ทัวร์มาเก๊า แบบ Seat in coach

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

โปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินมาเก๊า โดยสายการบิน แอร์มาเก๊า (Air Macao / NX)

 • จองตั้งแต่วันนี้ - 28 ก.ย. 2562
 • เดินทางตั้งแต่วันนี้ - 26 ธ.ค.2562
สายการบิน เที่ยวบิน วันเดินทาง  ไฟล์ทบิน เวลาบิน


กรุงเทพ - มาเก๊า

ฺBKK-MFM

วันนี้- 26 ธันวาคม 2562 NX885 10.35 - 14.20

มาเก๊า - กรุงเทพ

MFM-BKK

NX882 19.00 - 21.00

 ตารางราคา (เริ่มต้นต่อท่าน)

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เริ่มต้น
 (ท่าน/คืน)

วันนี้ - 26 ธันวาคม 2562

15,900

Day 1 : กรุงเทพฯ - สนามบินมาเก๊า 

 • 07.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เค้าน์เตอร์สายการบิน Air Macau 
 • 10.35 น. นำท่านเดินทางสู่ มาเก๊า โดย สายการบิน Air Macau เที่ยวบิน ที่ NX885
 • 11.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมาเก๊า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย 
 • ลูกค้าเดินทางไปที่โรงแรมด้วยตนเอง
 • ที่พัก BROADWAY HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า


Day 2 : หมู่บ้านวัฒนธรรม -  Coloane Hills - ร้านทาร์ตไข่ลอร์ด สโตว์ – ร้านเค้ก – พิพิธภัณฑ์ของกำนัลครั้งส่งมอบมาเก๊า – ซากประตูโบสถ์เซ็นต์ปอลล์ – เซนาโด้สแควร์ – นั่งรถ Open Top Bus ชมเมืองมาเก๊า        

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • จากนั้นนำท่านมายัง ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล ที่สร้างขึ้นระหว่าง ค.ศ.1602-1640 แต่โดนไฟไหม้ในปี 1835 ทำให้วิทยาลัยเซนต์ปอลที่อยู่ติดกับโบสถ์ ก็กลายเป็นซากด้วยเช่นกันโดยรวมแล้วโบสถ์มาแตร์เดอีเดิม วิทยาลัยเซนต์ปอล (St. Paul’s College) เป็นโบราณสถานที่ยังหลงเหลืออยู่ของวิทยาลัยเซนต์ปอลคือประจักษ์พยานการก่อตั้งมหาวิทยาลัยของตะวันตกใน ภูมิภาคตะวันออกไกลและได้รับการวางหลักสูตรการศึกษาไว้อย่างพิถีพิถันขณะที่ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอลในปัจจุบันถูกมาเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊า
 • นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ของกำนัลครั้งส่งมอบมาเก๊า เป็นอาคารสามชั้น ชั้นหนึ่งแบ่งเป็น 2 ห้องนิทรรศการ ห้องหนึ่งจัดเป็นธีมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นมาเก๊า อีกห้องเป็นแกลเลอรี่แสดงของกำนัลที่ได้รับครั้งพิธีส่งมอบมาเก๊าคืนจากโปรตุเกส (เมื่อปี ค.ศ. 1999) จากแต่ละมณฑลของสาธารณรัฐประชาชนจีน จังหวัด เทศบาลนคร เขตปกครองตนเอง และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง รวมถึงโคลงที่แต่งโดยเจียงเจ๋อหมิน อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีน ชั้นสองเป็นห้องออดิทอเรียม จุผู้ชมได้ 200 คน
 • นำท่านเดินทางสู่ วัดนาจา วัดที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมอันหลากหลาย ผสมผสสานระหว่างวัฒนธรรมจีนและวัฒนธรรมตะวันตกอย่างลงตัว ตัวของวัดเป็นอาคารเล็กๆแบบจีนโบราณดั้งเดิม ตั้งอยู่ติดกับรั้วกำแพงโบราณของโบสถ์เซนต์พอลที่สร้างเพื่อป้องกันภัยจากประเทศอื่น แสดงให้เห็นถึงการผสมผสานของวัฒนธรรมที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัว
 • นำท่านเดินทางสู่ โบสถ์เซนต์โดมินิค โบสถ์โรมันคาทอลิคแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1587 โดยมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรม เป็นสไตล์บาร็อค ที่มีการผสมผสานกับ รูปแบบทางสถาปัตยกรรมในท้องถิ่นของชาวมาเก๊า ที่เรียกว่า มาค๊าเนซี่ (Macanese)
  ได้แก่ กระเบื้องหลังคาสไตล์จีน และประตูที่ทำจากไม้สัก, รูปปั้นของพระแม่มารี และพระบุตรถูกขนาบด้วย รูปปั้นของเหล่านักบุญ ซึ่งแกะสลักด้วยไม้และงาช้าง เป็นต้น

 • นำท่านชม มหาวิหารมาเก๊า ภายในมีแท่นบูชาศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้ว่าราชการเมืองจะต้องมาทำพิธีก่อนเข้าดำรงตำแหน่ง และเป็นที่เก็บอัฐิของนักบวชโบราณ นำท่านเดินทางบนถนนสาย Praia Grande สองข้างทางมีอาคารรูปทรงโบราณ เช่น Santa Sancha Palace (อดีตที่พักของผู้ว่าการมาเก๊า) และวิลล่าหลายแห่ง รวมทั้งที่พักของกงสุลโปรตุเกสประจำมาเก๊า (อดีตโรงแรมเบลาวิสต้า) วิทยาลัยริชชี่ และทำเนียบรัฐบาล ที่โดดเด่นด้วยสไตล์นีโอคลาสสิก
 • นำท่านชม ตึกลีอัล เซนาโด ตึกสวยสไตล์บารอค สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 400 ปีที่แล้ว เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของรัฐบาลโปรตุเกส-มาเก๊า ตั้งอยู่ตรงข้ามกับจตุรัสเซนาโด้ สแควร์ ภายในได้รวบรวมหนังสือโบราณและเอกสารสำคัญต่าง ๆตั้งแต่ช่วง 1700-1950 เช่น เอกสารที่บันทึกประวัติศาสตร์ของชาวโปรตุเกสที่มีความสัมพันธ์กับประเทศแถบทวีปแอฟริกาและเอเชียตะวันออก และยังมีสำเนาของ “อา อาเบล่า ดะ ชีนา” ภาษาโปรตุเกสอีกด้วย นอกจากหนังสือแล้วก็ยังมีหอศิลปะ และสวนที่ตกแต่งสไตล์สีโอคลาสสิคอยู่ด้านในด้วย
 • พาทุกท่านเดิน ย่านเซนาโด สแควร์ จตุรัสใจกลางเมืองมาเก๊า รายล้อมไปด้วยตึกรามบ้านช่องและโบสถ์สไตล์ยุโรปซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากโปรตุเกส มีร้านค้าเปิดกันอยู่ทั้งสองข้างทาง เป็นทางเดินคดเคี้ยวเลี้ยวไปตามทางที่จะไปยังจุดท่องเที่ยวต่าง ๆ เช่น ซากประตูโบสถ์เซนต์พอล, ป้อมปืนใหญ่มองเต, พิพิธภัณฑ์มาเก๊า ร้านค้าส่วนใหญ่จะเป็นร้านขายขนมของฝาก ร้านเสื้อผ้า และร้านอาหารจีน
 • พาทุกท่านผ่านชม ที่ทำการไปรษณีย์มาเก๊า เป็นอาคาร 3 ชั้นที่จุดตัดของจัตุรัส Senado และ Avenida de Almeida
 • นำท่านเข้าชม วัดอาม่า ให้ทุกท่านได้กราบไหว้เจ้าแม่ทับทิมที่ วัดอาม่า ซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมาก ๆ สำหรับนักท่องเที่ยวสำหรับวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับทะเล ภายในวัดดูแล้วก็แปลกตาดีเพราะว่ามีการก่อสร้างกันแบบลดหลั่นกันไปตามพื้นที่ที่อำนวย เนื่องจากสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ริมเชิงเขา เมื่อเดินพ้นซุ้มประตูก็จะพบกับศาลของเจ้าแม่ทับทิมตั้งอยู่ นอกจากนั้นก็ยังมี หอเมตตาธรรม ศาลเจ้าแม่กวนอิม ศาลพุทธเซินเจ้าชานหลินและยังมีศาลเจ้าขนาดเล็ก ๆ อีกหลายศาลที่ได้มีการสร้างเพื่อถวายให้แก่เจ้าแม่ทับทิม

 • นำท่านเดินทางสู่ Fisherman's Wharf ภายในจะแบ่งเป็น 3 ส่วนหลักๆ คือ Dynasty Wharf เป็นการจำลองสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง ให้เป็นแหล่งช็อปปิ้ง East Meets West จะเป็นส่วนบันเทิงสำหรับเด็ก ร้านอาหาร และที่จัดการแสดงโชว์ต่างๆ Legend Wharf จุดเด่นอยู่ ที่สถาปัตย กรรมสไตล์ยุโรปและละติน เพลิดเพลินกับการแสดงละครเร่บนถนนสายหลัก หรือจะชมทัศนียภาพชายฝั่งทะเลที่งดงาม

 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเดินทางสู่ The Venetian Resort โรงแรมสุดหรูเลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัสให้ท่านอิสระพักผ่อนถ่ายรูปและชมความงามสัมผัสเมืองจำลองลาสเวกัสและได้ชมท้องฟ้าจำลองเสมือนจริงภายในเวเนเชี่ยนตามอัธยาศัย

 • อิสระอาหารมื้อค่ำ เพื่อให้ทุกท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มที่
  นัดเวลาเพื่อพาลูกค้าเดินทางกลับสู่ที่พัก
  ที่พัก BROADWAY HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว


Day 3 : มาเก๊า - กรุงเทพฯ                                                                                   

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • ลูกค้าเดินทางกลับสู่สนามบินมาเก๊าด้วยตนเอง
  เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมาเก๊า
 • 19.00 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Air Macau เที่ยวบิน ที่ NX882
 • 21.00 น. ถึง โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัทประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ และค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 50 HKD./ลูกค้า 1 ท่าน ตลอดการเดินทาง

RELATED ARTICLES

ทริปนี้อิ่มบุญ ขอพรไหว้พระ มาเก๊า

ทริปนี้อิ่มบุญ ขอพรไหว้พระ จัดเต็ม ที่มาเก๊า วันนี้เราจะพาไปไหว้พระขอพรกันสักหน่อย และไม่ได้ไกลสักเท่าไหร่ แค่มาเก๊าเอง ไปจ้าา ตามไปขอพรกันให้ครบไปเลย

ครั้งเเรกกับสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก สะพานฮ่องกง มาเก๊า จูไห่

วันก่อนไปเยือนฮ่องกงเลยมีโอกาสได้ไปเยือนสะพาน "ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า" สะพานข้ามทะเลที่มีระยะทางยาวที่สุดในโลก โดยเป็นสะพานยาว 55 กม.ที่เชื่อมระหว่างเมืองสำคัญทางภาคใต้ของจีน คือ เกาะฮ่องกง มาเก๊า และเมืองจูไห่

มาเก๊ามีดี มากกว่าคาสิโน

มาเก๊า มีดีมากกว่าคาสิโนเพราะถ้าให้นึกถึงมาเก๊า แว๊บ!! แรกคงเป็นคาสิโนกันใช่มั้ย แต่ถ้าไม่เข้าคาสิโน แล้วจะไปเที่ยวไหนดี ??? วันนี้เราจะพาไปเที่ยวมาเก๊าในมุมต่างๆ ตามไปดูกันได้เลย

เที่ยว 2 แห่งได้บุญ 2 เด้ง เที่ยวไหว้พระมาเก๊า ฮ่องกง

ทริปนี้เรียกได้ว่าเจาะลึกสายบุญโดยเฉพาะ หลังจากที่รู้สึกว่าไม่ได้ทำบุญนานมว๊ากก บวกกับตัวเองอยากเที่ยวด้วยเลยตัดสินใจไปเที่ยวทริปนี้ ซึ่งไปทั้งมาเก๊าและฮ่องกง ก็เลยรู้สึกอิ่มบุญล้นเว่อร์ จนอยากจะนำบุญมาฝากทุกคนผ่านรีวิวอันนี้กัน พนมมือแล้วดูรูปไปพร้อมๆกันเลยจ้า

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!