Trip Highlight
 • ห้องพักหรูสุดคลาสสิค โอบล้อมด้วยภูเขา ที่ “CLUB MED TOMAMU, HOKKAIDO” รีสอร์ทหรูระดับ 5 ดาว
 • พิเศษ! อิ่มอร่อยไม่อั้น อาหารและเครื่องดื่ม ณ ห้องอาหารโรงแรม ทั้งวันตลอดการเข้าพัก (All Inclusive)
 • พิเศษ! กิจกรรมบันเทิงสันทนาการโดยทีมงาม G.O. พร้อมโชว์สนุกสนามและประทับใจทุกค่ำคืน
 • ฟรี! สนุกผ่อนคลายกับกิจกรรมต่างๆ โดยผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ เก็บทุกความประทับใจได้ทุกวัน อาทิ สระว่ายน้ำ,เทนนิส , ฟิตเนส และ อื่นๆ อีกมากมาย

Details
ประเทศ: ญี่ปุ่น
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: -
สายการบิน: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: ธ.ค.62-มี.ค.63
รหัสสินค้า: JPCTSTOMAMUWINTER4D

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

อัตราค่าบริการ และ ประเภทห้องพัก

Superior

 • ห้องพักเรียบง่ายและสะดวกสบาย เหมาะสำหรับคู่รักหรือครอบครัว

 

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่
พัก 2 ท่าน
ท่านละ(บาท)
ผู้ใหญ่
พักเพิ่ม
ต่อคืน/ต่อท่าน
เด็ก 12-17 ปี
ท่านละ(บาท)
เด็ก 12-17 ปี 
พักเพิ่ม
ต่อคืน/ต่อท่าน
เด็ก 4-11 ปี
ท่านละ(บาท)
เด็ก 4-11 ปี 
พักเพิ่ม
ต่อคืน/ต่อท่าน

6 - 13 ธ.ค.62 

40,500 13,500 32,400 10,800 24,300 8,100

 14 - 20 ธ.ค.62

2 - 4 ม.ค.63

51,900 17,300 41,400 13,800 31,200 10,400

21 ธ.ค.62 - 1 ม.ค.63 

 72,300 24,100 57,900 19,300 43,200 14,400

5 - 17 ม.ค.63 

 51,600 17,200 41,400 13,800 30,900 10,300

18 - 23 ม.ค.63 

 54,900 18,300

44,100

14,700 33,000 11,000

24 ม.ค. - 1 ก.พ.63

61,500 20,500 49,200 16,400 36,900 12,300

2 - 7 ก.พ.63

41,400 13,800 33,000 11,000 24,900 8,300

8 - 21 ก.พ.63

36,000 12,000 28,800 9,600 21,600 7,200

22 - 28 ก.พ.63

36,900 12,300 29,400 9,800 22,200 7,400

29 ก.พ. - 28 มี.ค.63

28,500 9,500 22,800 7,600 17,100 5,700

เงื่อนไข : อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 
ราคานี้สำหรับผู้เดินทางที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทย เท่านั้น
 

Deluxe 

 • ห้องดีลักซ์ เห็นวิวภูเขา
 • ห้องพักขนาดกว้างขวางและสะดวกสบาย เหมาะสำหรับการเข้าพักในแบบครอบครัว

 

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่
พัก 2 ท่าน
ท่านละ(บาท)
ผู้ใหญ่
พักเพิ่ม
ต่อคืน/ต่อท่าน
เด็ก 12-17 ปี
ท่านละ(บาท)
เด็ก 12-17 ปี 
พักเพิ่ม
ต่อคืน/ต่อท่าน
เด็ก 4-11 ปี
ท่านละ(บาท)
เด็ก 4-11 ปี 
พักเพิ่ม
ต่อคืน/ต่อท่าน

 6 - 13 ธ.ค.62

 48,600 16,200 39,000 13,000 29,100 9,700

 14 - 20 ธ.ค.62

2 - 4 ม.ค.63

 62,100 20,700 49,800 16,600 37,200 12,400

 21 ธ.ค.62 - 1 ม.ค.63

86,700 28,900 69,300 23,100 51,900 17,300

5 - 17 ม.ค.63 

61,800 20,600 49,500 16,500 37,200 10,300

 18 - 23 ม.ค.63

66,000 22,000 52,800 17,600 39,600 13,200

24 ม.ค. - 1 ก.พ.63

73,800 24,600 59,100 19,700 44,400 14,800

2 - 7 ก.พ.63

49,500 16,500 39,600 13,200 29,700 9,900

8 - 21 ก.พ.63

43,500 14,500 34,800 11,600 26,100 8,700

22 - 28 ก.พ.63

39,300 13,100 31,200 10,400 23,400 7,800

29 ก.พ. - 28 มี.ค.63

34,200 11,400 27,300 9,100 20,700 6,900

เงื่อนไข : อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 
ราคานี้สำหรับผู้เดินทางที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทย เท่านั้น
 

แพลนเที่ยว คลับเมด ฮอกไกโด 4 วัน 3 คืน

Day 1 : กรุงเทพฯ – ฮอกไกโด (สนามบินชิโตเสะ)

 • เช็คอินด้วยตัวท่านเอง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือ ท่าอากาศยานดอนเมือง (ตามสายการบินที่ท่านเลือก)
 • ออกเดินทางสู่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน..... เที่ยวบินที่.....
 • เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด) ประเทศญี่ปุ่น
 • เดินทางสู่รีสอร์ท์ด้วยตัวท่านเอง หรือ ใช้บริการรถบัส รับ-ส่ง สนามบิน-รีสอร์ท (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • เช็คอิน ณ CLUB MED TOMAMU HOKKAIDO
 • เย็น รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบุฟเฟ่ต์ ITARA อาหารนานาชาติ
  หรือ ห้องอาหารพิเศษ HAKU ห้องอาหารสไตล์ญี่ปุ่น (จองโต๊ะล่วงหน้า ด้วยตัวท่านเอง)

Day 2 : CLUB MED TOMAMU - กิจกรรมสันทนาการ

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
 • จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือร่วมกิจกรรมกับทางรีสอร์ท ท่านสามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ มากมาย
 • กิจกรรมที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (ภายในรีสอร์ท) : Archery, Circus Academy, Fitness, Mountain, Yoga, Badminton,Basketball,Bocce ball, Futsal, Park Golf, Pilates, Ping Pong, Power walk, Nature Walk, Tennis, Volleyball
 • กลางวัน - เย็น รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบุฟเฟ่ต์ ITARA อาหารนานาชาติ 
 • หรือ ห้องอาหารพิเศษ HAKU ห้องอาหารสไตล์ญี่ปุ่น (จองโต๊ะล่วงหน้า ด้วยตัวท่านเอง)

Day 3 : CLUB MED TOMAMU – กิจกรรมสันทนาการ

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
 • หลังอาหารเช้า ... ท่านสามารเลือกสนุกกับกิจกรรมทางน้ำต่างๆ มากมายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือร่วมกิจกรรมกับทางรีสอร์ท ท่านสามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ มากมาย
 • กิจกรรมที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (ภายในรีสอร์ท) : Archery, Circus Academy, Fitness, Mountain, Yoga, Badminton,Basketball,Bocce ball, Futsal, Park Golf, Pilates, Ping Pong, Power walk, Nature Walk, Tennis, Volleyball
 • กลางวัน - เย็น รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบุฟเฟ่ต์ ITARA อาหารนานาชาติ 
 • หรือ ห้องอาหารพิเศษ HAKU ห้องอาหารสไตล์ญี่ปุ่น (จองโต๊ะล่วงหน้า ด้วยตัวท่านเอง)

Day 4 : CLUB MED TOMAMU – สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ 

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
 • เช็คเอาท์ออกจากห้องพัก
 • เดินทางสู่สนามบินด้วยตัวท่านเอง หรือ ใช้บริการรถบัส รับ-ส่ง รีสอร์ท-สนามบืน (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) 
 • ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 
 • เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตราค่าบริการรวม

 • ที่พัก 2 คืน/ ที่พัก 2 คืน ตามระบุในรายการ
 • อาหารบุฟเฟต์นานาชาติทั้งเช้า กลางวัน เย็น พร้อมทั้งเครื่องดื่ม เบียร์ ไวน์ น้ำผลไม้และอื่นๆ
 • บริการเครื่องดื่มทั้งผสมและไม่ผสมแอลกอฮอล์ตลอดวัน (ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิด พรีเมี่ยม, ไวน์ และ แชม  เปญแบบทั้งขวด)
 • กิจกรรมกีฬา พร้อมผู้ฝึกสอนที่เชี่ยวชาญ เฉพาะรีสอร์ท ที่มีการเรียนการสอนและอุปกรณ์
 • การแสดงโชว์เอกลักษณ์ของคลับเมดทุกค่ำคืนโดยจีโอนานาชาติ

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ค่าประกันการเดินทาง
 • ค่าบริการ รถบัสรับ-ส่ง สนามบิน-โรงแรม

           อัตราค่าบริการ  : (ไป-กลับ)

          จาก Chitose Airport ถึง Club Med Tomamu ผู้ใหญ่ท่านละ 4,000 บาท / เด็ก(2-11 ปี) ท่านละ 2,750 บาท

RELATED ARTICLES

เค้าไปทำอะไรกันที่ฮอกไกโด? แพลนไปเที่ยวญี่ปุ่นฮอกไกโดกันเถอะ

ถ้าถามว่าไปฮอกไกโดจะเที่ยวไหนดี ก็คงจะรู้กันบ้างแล้วมีที่ไหนน่าสนใจบ้าง แต่ถามว่าไปที่นั่นแล้วทำอะไรกันบ้าง นั่นสิ เค้าทำอะไรกันที่ฮอกไกโด ต้องตามไปดู

ขนมของฝากจากฮอกไกโด 10 อย่างนี้ที่คนญี่ปุ่นแนะนำ

ถ้าจะพูดถึงขนมของฝากดังๆ ก็ดูธรรมดาไป เพราะใครๆ ก็ซื้อกันและคงรู้จักกันแล้ว เพราะว่าขนมของฮอกไกโดยังมีที่อร่อยๆ อีกเยอะ โดยเฉพาะ 10 อย่างนี้ แนะนำโดยคนญี่ปุ่น ว่าอร่อยไม่แพ้ของฝากเจ้าดังๆ เพราะฉะนั้น ไปฮอกไกโดคราวนี้ต้องช้อปปิ้งติดไม้ติดมือไปเป็นของฝากกันแล้วล่ะ

เที่ยวหลายประเทศแบบคุ้มๆ กับทริปไต้หวัน - ญี่ปุ่น

เที่ยวหลายประเทศ เที่ยวทีเดียว 2 ประเทศ ไปไหนได้บ้าง? ก็นานๆ จะมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศสักที อยากจะไปให้คุ้มๆ หน่อย แบบว่าทริปเดียวได้ 2 ประเทศเลยจะมีมั้ยนะ แนะนำทริปนี้ Taipei - Hokkaido ไปทีเดียวได้ทั้งญี่ปุ่น และไต้หวัน

เที่ยวเทศกาลใบไม้เปลี่ยนสีที่ซัปโปโร Sapporo Autumn Fest 2017

ไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงนี้คุ้มสองต่อ ได้ชมสีสันหลากสีของใบไม้ที่ค่อยเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดง ส้ม เหลือง จะหาสีสวยๆ แบบนี้ก็ต้องช่วงนี้แหละ ใครมีแพลนไปเที่ยวฮอกไกโดช่วงนี้พอดี ก็จะได้ชมงาน Sapporo Autumn Fest 2017

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!