กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292

แพคเกจ ฮอกไกโด 4 วัน 3 คืน พร้อมตั๋วเครื่องบิน

Trip Highlight
 • เริ่มเดินทาง 2 ท่าน แบบจอยบัส
 • รวมตั๋วเครื่องบิน การบินไทยบินตรง กรุงเทพฯ (BKK) - ฮอกไกโด (CTS) เที่ยวบิน ไป-กลับ รวมภาษีแล้ว
 • สนุกสนานไปกับการท่องเที่ยวที่ "โนโบริเบ็ตสึ-ออนเซ็น"・"ทะเลสาบโทยะ"・"เมืองโอตารุ" สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของฮอกไกโด (แบบ 2 วัน)
 • เพลิดเพลินกับมนต์เสน่ห์ในสถานที่ท่องเที่ยวที่ท่านเลือกของเมืองโนโบริเบ็ตสึ & เมืองโอตารุ พร้อมบริการรถรับ-ส่ง shuttle bus
 • พักที่ "The Lake View Toya Nonokaze Resort" 1 คืน ที่พักชื่อดังในฮอกไกโด ดื่มด่ำไปกับบรรยากาศของที่พักที่มีห้องพักวิวทะเลสาบทุกห้อง // ที่พักที่ซัปโปโร 2 คืน พร้อมบริการอาหารเช้าที่โรงแรม
 • พร้อมผ่อนคลายความเมื่อยล้าไปกับการแช่น้ำแร่ออนเซ็นและอิ่มอร่อยไปกับมื้ออาหาร
Details
ประเทศ: ญี่ปุ่น
ระยะเวลา: 4วัน 3คืน
รวมมื้ออาหาร: -
สายการบิน: Thai Airways
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: 01-31 ธันวาคม 2561
รหัสสินค้า: GGCTSYOKOSOK1516

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

เริ่มต้นเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป แบบจอยบัส

จอง: วันนี้ - 31 ตุลาคม 2561 | ช่วงเดินทาง: 01 -31 ธันวาคม 2561

อัตราค่าบริการ : 

ช่วงการเดินทาง ราคา / ท่าน(บาท)
01-31 ธันวาคม 2561 31,500 .-


ตั๋วเครื่องบิน โดยสายการบินไทย (Thai Airways / TG‎)

เส้นทางวันบิน อังคาร / พฤหัสบดี / อาทิตย์

รายละเอียดเที่ยวบิน

เวลาบิน

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - ฮอกไกโด (ชิโตเสะ) 

TG 680

08.00-16.25

ฮอกไกโด (ชิโตเสะ) - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

TG 681

18.00-23.50

รายละเอียดการเดินทาง


วันแรก : กรุงเทพฯ – ฮอกไกโด (สนามบินชิโตเสะ) 

 • เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ เดินทางเข้าสู่ที่พักด้วยตัวท่านเอง
 • เข้าสู่ที่พัก SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง : ทัวร์โนโบริเบ็ทซึ : เลือกจาก 3 สถานที่ (พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ Noboribetsu Marine Park Nixe / หมุ่บ้านดาเตะจิไดมูระ Noboribetsu Date Jidaimura / ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล Noboribetsu Bear Park) ** เดินทางโดยรถรับ-ส่งแบบ Shuttle bus ** 

 • จุดขึ้นรถ 09.00 น. รถออกจากโรงแรม Sapporo Excel Hotel Tokyu
 • จุดขึ้นรถ 09.10 น. รถออกจากโรงแรม Sapporo Tokyu REI hotel
 • จุดขึ้นรถ 09.20 น. รถออกจากโรงแรม Sapporo View Hotel Odori Park
 • จดขึ้นรถ 09.30 น. รถออกจากโรงแรม Century Royal hotel
 • จุดขึ้นรถ 10.00 น. ออกจากสนามบินชิโตเสะแห่งใหม่  
 • เดินทางสู่ Nothern Horse Park (แวะทานข้าว 90 นาที)
 • อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย 
 • เดินทางสู่ เมืองโนโบริเบ็ทซึ
 • เพลิดเพลินกับการท่องเที่ยว เลือกจาก 3 สถานที่ (พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ Noboribetsu Marine Park Nixe / หมุ่บ้านดาเตะจิไดมูระ Noboribetsu Date Jidaimura / ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล Noboribetsu Bear Park) ** เดินทางโดยรถรับ-ส่งแบบ Shuttle bus ** ไม่รวมค่าเข้า
 • เดินทางสู่ ย่านโทยะโกะ 
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • 17.40 น. พักค้างคืนที่ The Lake View Toya Nonokaze Resort
 • ให้ท่านผ่อนคลายความเมื่อยล้า ด้วยการแช่ออนเซ็นตามอัธยาศัย

วันที่สาม : จุดชมวิวไซโล - สวนฟูกิตาชิ - ทัวร์เมืองโอตารุ : เลือกจาก 2 สถานที่ (ภูเขาเท็นกุยามะ / ร้านแก้วคิตะอิจิ) ** เดินทางโดยรถรับ-ส่งแบบ Shuttle bus ** 

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ จุดชมวิวไซโล (แวะเยี่ยมขม 30 นาที)
 • ชม สวนฟูกิตาชิ เมืองเคียวโกคุ (แวะเยี่ยมชม 25 นาที)
 • แวะร้าน kinoko-oukoku เมืองนิกิ  (แวะทานข้าว 45 นาที)
 • อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
 • เยี่ยมชม โรงกลั่นนิกกะวิสกี้โยอิจิ (แวะเยี่ยมชม 50 นาที) 
 • เพลิดเพลินกับการท่องเที่ยว เลือกจาก 2 สถานที่ (ภูเขาเท็นกุยามะ / ร้านแก้วคิตะอิจิ) 
   ** เดินทางโดยรถรับ-ส่งแบบ Shuttle bus ** ไม่รวมค่าเข้า (แวะเยี่ยมชม 70 นาที)
 • เดินทางกลับ ซัปโปโร 
 • จุดจอดรถ Century Royal Hotel
 • จุดจอดรถ Sapporo View hotel Odori Park
 • จุดจอดรถ Sapporo Tokyo REI hotel
 • จุดจอดรถ Sapporo Excel Hotel Tokyo 17.40 น. โดยประมาณ
 • เข้าสู่ที่พัก SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ : ฮอกไกโด (สนามบินชิโตเสะ) – กรุงเทพฯ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • อิสระตามอัธยาศัย
 • ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ (เดินทางด้วยตัวท่านเอง)
 • เดินทางถึง สนามบินสุวรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ สายการบินไทย และ ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
 • ค่าบริการนำเที่ยวแบบจอยบัส 2 วัน
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม 
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า 3 คืน
 • ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่ารถรับ-ส่ง สนามบิน-โรงแรม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สามารถเดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป 
 • รถบัสท่องเที่ยว ทั้ง 2 วัน มีพนักงานบนรถบัสติดตามไปด้วย ทั้งนี้ จะให้บริการเฉพาะภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น ซึ่งท่านสามารถใช้บริการ Audio guide เพื่อฟังข้อมูลในภาษาต่างประเทศได้
 • ในวันเดินทางกรุณาไปรวมตัวที่ฟร้อนของแต่ละโรงแรมอย่างน้อย 10 นาที ก่อนถึงเวลาออกเดินทาง
 • (จุดรวมตัวของ Century Royal Hotel จะอยู่ที่ล็อบบี้ทางเข้าโรงแรม ชั้น 1) - กรณีที่ต้องการขึ้นรถบัสท่องเที่ยวที่สนามบินชิโตเสะแห่งใหม่: เวลาในการเดินทางถึงสนามบิน ไปจนถึงเวลาออกเดินทางของรถบัสท่องเที่ยว ต้องมีเวลามากกว่า 45 นาทีขึ้นไป และไปรวมตัวที่ Hokkaido Resort Liner อย่างน้อย 15 นาทีก่อนถึงเวลาที่รถบัสออกเดินทาง (Hokkaido Resort Liner อยู่ในบริเวณ Domestic Tour Desk #2 ชั้นที่ 1 อาคารผู้โดยสารในประเทศ ของสนามบินชิโตเสะแห่งใหม่)
 • ในกรณีที่ไม่สามารถขึ้นรถบัสได้ทันตามเวลาที่กำหนด จะไม่สามารถขอขึ้นรถบัสระหว่างทางได้ และจะไม่สามารถขอเงินคืนได้ไม่ว่าในกรณีใดทั้งสิ้น *การเดินทางด้วยรถบัสท่องเที่ยวในแพ็คเกจนี้ เป็นการร่วมเดินทางกับลูกค้าที่จองผ่านบริษัททัวร์อื่นๆ และลูกค้าที่จองคอร์สอื่นๆ (รวมคนญี่ปุ่น) ทั้งนี้ ขนาดของรถบัสจะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง
 • ที่นั่งบนรถบัสท่องเที่ยวในแพ็คเกจนี้เป็นแบบที่นั่งอิสระ (Non-reserve seat) ในบางกรณีอาจได้นั่งติดกับลูกค้าท่านอื่นๆ
 • ที่นั่งบนรถบัสท่องเที่ยวในแพ็คเกจนี้เป็นที่นั่งปลอดบุหรี่
 • กรุณาตั้งค่าโทรศัพท์มือถือในโหมดเงียบ และงดเว้นจากการสนทนาทางโทรศัพท์ในระหว่างเดินทาง
 • เนื่องจากโรงกลั่นนิกกะวิสกี้โยอิจิปิดทำการในช่วงวันที่ 25 เดือนธันวาคม - วันที่ 7 เดือนมกราคม บริษัทจึงไม่สามารถพาท่านไปเยี่ยมชมได้ ทั้งนี้ จะพาท่านไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆในช่วงเวลาดังกล่าว
 • ราคาข้างต้นเป็นเพียงการเสนอราคาเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะของห้องพักในแต่ละวัน หากเดินทางตรงกับช่วงงานแฟร์ หรือเทศกาลของประเทศนั้นๆ อาจส่งผลให้ห้องพักเต็ม ทางบริษัทฯ ขอเสนอโรงแรมอื่นที่อยู่ในระดับราคาเดียวกัน หรือหากไม่มีห้องพักจริง ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจัดแพคเกจ
 • เมื่อได้รับการยืนยันจากพนักงานขายแล้ว กรุณาชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมง หรือขึ้นอยู่กับทางโรงแรมเป็นผู้กำหนด
 • ราคาเริ่มต้น รายละเอียดโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง 

RELATED ARTICLES

เที่ยวฮอกไกโด ชมคลองโอตารุ ท่องทุ่งดอกไม้ฟุราโน และความงดงามของทะเลสาบโทยะ

พาเที่ยวฮอกไกโด ชมคลองโอตารุ เมืองแห่งหิ่งห้อย ท่องทุ่งดอกไม้และสวนลาเวนเดอร์ที่ฟูราโน และความงดงามของทะเลสาบโทยาโกะที่มีเกาะอยู่กลางทะเลสาบ

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!