กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
Trip Highlight
 • แพคเกจเที่ยวฮ่องกง 3 วัน 2 คืน พร้อมซิตี้ทัวร์พาเที่ยวเกาะฮ่องกง 1 วันเต็มๆ (*สามารถเลือกดู แพลนเดินทาง ได้ด้านล่าง) 
 • เส้นทางที่ 1 : ไหว้พระฮ่องกง 2 วัดศักดิ์สิทธิ์ วัดแชกงหมิว - หวังต้าเซียน - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - นั่ง Open Top Bus รถบัสเปิดประทุนชมเมือง สุดคลาสสิก - อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน
 • เส้นทางที่ 2 : ไหว้พระฮ่องกง 2 วัดศักดิ์สิทธิ์ วัดแชกงหมิว - หวังต้าเซียน - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - นั่งกระเช้านองปิง ทั้งไป-กลับ แบบธรรมดา นมัสการพระใหญ่โป่วหลิน อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน
 • ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางพร้อมกัน 2 ท่านขึ้นไป

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

จองโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน ฮ่องกง ราคาประหยัด คลิก!!


อัตราค่าบริการ เริ่มต้น บาท/ท่าน

โรงแรม ช่วงเวลาเดินทาง ผู้ใหญ่พัก

ห้องละ 2-3 ท่าน

ราคาท่านละ
พักเดี่ยว  พักเพิ่ม 1 คืน

RAMBLER OASIS @TSING YI
O'HOTEL (ไม่มีเตียงเสริม)

12 มี.ค. - 09 เม.ย. 2562

2,990

2,590

1,490

10 เม.ย. - 30 เม.ย. 2562

3,290

2,890

1,690

01 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2562

2,890

2,490

1,490

Black out : 05-07,10-14,17-30 เม.ย. 2562 / 01-05 พ.ค. 2562

ชำระเพิ่มท่านละ 500 บาท/คืน

Black out : 19-24 มิ.ย. 2562

ชำระเพิ่มท่านละ 900 บาท/คืน

วันศุกร์ และ วันเสาร์ 

ชำระเพิ่มท่านละ 400 บาท/คืน

ROYAL VIEW HOTEL
BAY BRIDGE LIFESTYLE RETREAT

12 มี.ค. - 31 มี.ค. 2562

3,390

2,990

1,690

01 เม.ย. - 05 พ.ค. 2562

3,490

3,090

1,790

06 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2562

3,190

2,790

1,590

Black out : 10-14,17-27,26-30 เม.ย. 2562 / 01-05 พ.ค. 2562

ชำระเพิ่มท่านละ 500 บาท/คืน

วันศุกร์ และ วันเสาร์ 

ชำระเพิ่มท่านละ 500 บาท/คืน

PANDA HOTEL
GOODRICH HOTEL @JORDAN (ไม่มีเตียงเสริม)
REGAL RIVERSIDE HOTEL
SAV HOTEL @HUNG HOM
I CLUB HOTEL @MA TAU WAI

12 มี.ค. - 31 มี.ค. 2562

3,690

3,290

1,890

01 เม.ย. - 05 พ.ค. 2562

3,490

3,090

1,790

06 พ.ค. - 12 ก.ค. 2562

3,290

2,890

1,690

Black out : 10-14,17-21,26-29 เม.ย. 2562 / 01-05 พ.ค. 2562

ชำระเพิ่มท่านละ 500 บาท/คืน

Black out : 20-22 มิ.ย. 2562

ชำระเพิ่มท่านละ 1,100 บาท/คืน

วันศุกร์ และ วันเสาร์ 

ชำระเพิ่มท่านละ 500 บาท/คืน

SILKA FAR EAST @TSUEN WAN
SILKA WEST @TAI KOK TSUI
SILKA SEAVIEW @YAU MA TEI

12 มี.ค. - 4 เม.ย. 2562

3,390

2,990

1,690

05 เม.ย. - 01 พ.ค. 2562

4,890

4,490

2,490

02 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2562

3,390

2,990

1,690

Black out : 7-9,14-16,21-23,28-30 เม.ย. 2562 / 01-05 พ.ค. 2562

ชำระเพิ่มท่านละ 500 บาท/คืน

วันศุกร์ และ วันเสาร์ 

ชำระเพิ่มท่านละ 500 บาท/คืน

CITYVIEW - ECONOMY
METROPARK MONGKOK
STANDFORD MONGKOK
BEST WESTERN PLUS

12 มี.ค. - 9 เม.ย. 2562

4,390 3,990 2,190

10 เม.ย. - 30 เม.ย. 2562

4,590 4,190 2,290

01 พ.ค. - 12 ก.ค. 2562

3,890 3,390 1,890

Black out : 5-8,12-16,19-22 เม.ย. 2562 / 26 เม.ย.-02 พ.ค. 2562

ชำระเพิ่มท่านละ 1,300 บาท/คืน

วันศุกร์ และ วันเสาร์ 

ชำระเพิ่มท่านละ 500 บาท/คืน

PRUDENTIAL HOTEL
STANDFORD HILLVIEW
KIMBERLEY HOTEL

12 มี.ค. - 31 มี.ค. 2562 

4,290

3,890

2,190

01 เม.ย. - 05 พ.ค. 2562

4,790

4,290

2,390

06 พ.ค. - 12 มิ.ย. 2562

4,290

3,890

2,190

Black out : 1-5 มี.ค. 2562 / 5-8,12-16,19-22 เม.ย. 2562 / 26 เม.ย.-02 พ.ค. 2562

ชำระเพิ่มท่านละ 1,300 บาท/คืน

วันศุกร์ และ วันเสาร์ 

ชำระเพิ่มท่านละ 500 บาท/คืน

PARK HOTEL
EATON HOTEL
CITYVIEW - PREMIER

12 มี.ค. - 31 มี.ค. 2562

4,790

4,390

2,390

01 เม.ย. - 05 พ.ค. 2562

4,890

4,490

2,490

06 พ.ค. - 12 มิ.ย. 2562

4,490

4,090

2,290

Black out :  4-7,12-14,19-21 เม.ย. 2562 / 26 เม.ย.-04 พ.ค. 2562

ชำระเพิ่มท่านละ 1,300 บาท/คืน

วันศุกร์ และ วันเสาร์ 

ชำระเพิ่มท่านละ 500 บาท/คืน

หมายเหตุ : ราคานี้เดินทางได้ทุกวันอาทิตย์ – พฤหัสบดี 
                ราคานี้ต้องจองก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
                กรณีเป็น Black out ทางเจ้าหน้าที่ต้องทำการเช็คห้องก่อนทุกครั้ง


ตารางการเดินทาง

Day 1 : สนามบิน - เดินทางสู่ฮ่องกง

 • ออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมือง หรือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ที่ลูกค้าเลือกเอง
 • เดินทางถึง สนามบินฮ่องกง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
 • นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก โดยรถ SEAT IN COACH
 • อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

Day 2 : ทานติ่มซำชื่อดัง - ซิตี้ทัวร์เที่ยวฮ่องกงเต็มวัน ตั้งแต่เวลา 7.30 - 14.00 น. (*มี 2 เส้นทางเลือก)

07.30 น.    รับประทานอาหารเช้า แบบติ่มซำ

     OPTION 1 บริการซิตี้ ทัวร์ (SEAT IN COACH) 

 • นำท่านสู่ วัดแชกงหมิว วัดนี้มีกังหันทองแดงที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบจะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำแต่สิ่งดี ๆ มาให้
 • นำท่านสู่ วัดหวังต้าเซียน เทพซึ่งขึ้นชื่อเรื่องการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ
 • นำท่านสู่ เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ ขอพรเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตา 
 • นำท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไซน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยมและใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย
 • นำท่านสู่ ร้านสมุนไพรจีน ให้ทุกท่านได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
 • นำท่านสัมฝัสประสบการณ์พิเศษกับการนั่งรถบัสเปิดประทุน OPEN TOP BUS ชมวิวฮ่องกง ถนน ตึกระฟ้าและย่านช้อปปิ้งต่าง ๆ
 • ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ถนนนาธาน ที่ ห้าง K 11 - The World's first Art Mall ห้างใหม่ล่าสุดใน ย่านจิมซาจุ่ย
  ลูกค้าเดินทางกลับที่พักด้วยตนเอง

      OPTIONบริการซิตี้ ทัวร์ (SEAT IN COACH) 

 • นำท่านสู่ วัดแชกงหมิว วัดนี้มีกังหันทองแดงที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบจะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำแต่สิ่งดี ๆ มาให้
 • นำท่านสู่ วัดหวังต้าเซียน เทพซึ่งขึ้นชื่อเรื่องการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ
 • นำท่านสู่ เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ ขอพรเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตา 
 • นำท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไซน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยมและใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย
 • นำท่านสู่ ร้านสมุนไพรจีน ให้ทุกท่านได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
 • นำท่านสัมฝัสประสบการณ์พิเศษกับการนั่งกระเช้านองปิง ทั้งไปกลับแบบธรรมดา นมัสการพระใหญ่โป่วหลิน
 • ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ถนนนาธาน ที่ ห้าง K 11 - The World's first Art Mall ห้างใหม่ล่าสุดใน ย่านจิมซาจุ่ย
  ลูกค้าเดินทางกลับที่พักด้วยตนเอง

Day 3 : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - เดินทางสู่สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ 

 • อิสระและพักผ่อนตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางไปสนามบินฮ่องกง
 • เพื่อเตรียมเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ โดยรถ SEAT IN COACH

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ แบบ SEAT IN COACH
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทัวร์บริการโดย ENGLISH SPEAKING
 • ค่าห้องพัก 2 คืน

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าทิปคนขับรถ+ไกด์ท้องถิ่น 50HKD ต่อท่านตลอดทริปการเดินทาง , ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

ข้อควรทราบ

 • บริการ CITY TOUR แบบ SEAT IN COACH ไม่มีหัวหน้าทัวร์, มีไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ
 • กรุณาจดจำสถานที่และจุดนัดหมาย เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับไกด์ท้องถิ่นและทีมฯ
 • ก่อนเดินทาง เราจะส่ง Voucher รายละเอียดการเดินทางให้กับลูกค้า
 • รถ Seat in Coach จะมีบริการตั้งแต่ 08.00 – 22.00 ของทุกวัน (หากไฟล์ทก่อน หรือ หลัง เวลาที่ระบุ จะไม่มีรถให้บริการ)

RELATED ARTICLES

ครั้งเเรกกับสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก สะพานฮ่องกง มาเก๊า จูไห่

วันก่อนไปเยือนฮ่องกงเลยมีโอกาสได้ไปเยือนสะพาน "ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า" สะพานข้ามทะเลที่มีระยะทางยาวที่สุดในโลก โดยเป็นสะพานยาว 55 กม.ที่เชื่อมระหว่างเมืองสำคัญทางภาคใต้ของจีน คือ เกาะฮ่องกง มาเก๊า และเมืองจูไห่

ฮ่องกงวันเดย์ทริป สัมผัสฮ่องกงมากกว่าเคย

เที่ยวฮ่องกงวันเดียว ที่จะพิเศษกว่าทริปไหนๆ ที่คุณเคยไปมา เพราะฮ่องกงยังมีเสน่ห์เล็กๆ ซ่อนอยู่รอให้เราไปค้นหา และยังมีอีกหลายสถานที่ที่เรายังไม่รู้อีกมากมาย มาดูกันว่าฮ่องกงวันเดย์ทริป เราจะไปเที่ยวแบบไหนได้บ้าง

ขอแฟนแถมเเต้มบุญ วิธีขอเนื้อคู่ ณ วัดหวังต้าเซียน ฮ่องกง

ถามหากันมามากมาย ไหว้พระวัดไหนจะได้คู่ วิธีการขอคู่เป็นยังไง วันนี้ก็เลยจะพาไปผูกด้ายแดงขอคู่ที่ วัดหวังต้าเซียน ฮ่องกง พร้อมบอกวิธีขอเนื้อคู่ บอกเลยกลับมาต้องได้คู่!!

เที่ยว 2 แห่งได้บุญ 2 เด้ง เที่ยวไหว้พระมาเก๊า ฮ่องกง

ทริปนี้เรียกได้ว่าเจาะลึกสายบุญโดยเฉพาะ หลังจากที่รู้สึกว่าไม่ได้ทำบุญนานมว๊ากก บวกกับตัวเองอยากเที่ยวด้วยเลยตัดสินใจไปเที่ยวทริปนี้ ซึ่งไปทั้งมาเก๊าและฮ่องกง ก็เลยรู้สึกอิ่มบุญล้นเว่อร์ จนอยากจะนำบุญมาฝากทุกคนผ่านรีวิวอันนี้กัน พนมมือแล้วดูรูปไปพร้อมๆกันเลยจ้า

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

Group Size:

2คน

Location:

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!