กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
Trip Highlight
 • ออกเดินทางได้ง่ายๆ ไม่ต้องรอใคร แบบเป็นกรุ๊ปส่วนตัว เริ่มต้นเพียง 4 ท่าน
 • โรงแรมที่พัก ทำเลดี เดินทางสะดวก FREE WIFI
 • ตะลุยโลกเหนือจินตนาการเต็มวันที่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
 • เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤกษศาสตร์สุดอลังการ ปอดของชาวสิงคโปร์
 • ขอพรเจ้าแม่กวนอิม และ สักการะพระเขี้ยวแก้วเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล
 • ชมคาสิโน และ โรงแรมสุดหรูระดับ 6 ดาว ที่ MARINA BAY SANDS
 • ช้อปปิ้งแบบเพลินเพลินที่ถนนออร์ชาร์ด บูกิส (BUGIS) และ ย่านไชน่าทาวน์
 • ลิ้มรส อาหารชื่อดัง ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ SONG FA บักกุ๊ดเต๋

Details
ประเทศ: สิงคโปร์
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 4 มื้อ + อิสระ 2 มื้อ
สายการบิน: Thailionair
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินดอนเมือง
ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้ - ธ.ค.61

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

ตารางการเดินทาง

DAY1 : กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ – วัดเจ้าแม่กวนอิม – DUTY FREE - เมอร์ไลอ้อน - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - MARINA BAY SANDS -              GARDEN BY THE BAY – ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด

 • 05.00 น.คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 ประตู 8 สายการบิน THAI LION AIR
  เพื่อเช็คเอกสารและสัมภาระ
 • 07.40 น.ออกเดินทางสู่ ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน THAI LION AIR (SL) เที่ยวบินที่ SL100
 • 11.20 น.เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองสิงคโปร์ที่มีการจัดผังเมืองอย่างสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
 • เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูต้มยาจีนแสนอร่อย มีจุดเริ่มตำนานความอร่อยในปี 1696 ก่อตั้งโดย Mr. Yeo Eng Song จนถึงทุกวันนี้ ก็ 40 กว่าปี
 • นำท่านชม วัดเจ้าแม่กวนอิม KWAN IM THONG HOOD CHO TEMPLE วัดนี้เป็นวัดที่มีชื่อเสียงอย่างมาก ทั้งชาวสิงคโปร์และนักท่องเที่ยวนับถือว่าศักดิ์สิทธิ์มาก ความเชื่ออันศักดิ์สิทธิ์ในองค์เจ้าแม่กวนอิมนั้นมาจากคนที่มาไหว้ขอพรแล้วประสบความสำเร็จนั่นเอง 
 • นำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี (DUTY FREE SHOP) ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมาย อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ของฝากมากมาย ฯลฯ  
 • นําท่านถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลออน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สวยงามโดยมีฉากด้านหลังเป็น “โรงละครเอสพลานาด” โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน
 • นําท่านแวะชม นํ้าพุแห่งความมั่งคั่ง FOUNTAIN OF WEALTH แห่งเมืองสิงคโปร์ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่ตึกซันเทคซิตี้ ซันเทค โดยคนสิงคโปร์เชื่อว่าถ้าได้เดินรอบลานนํ้าพุ และได้สัมผัสนํ้าจะพบโชคดีและ รํ่ารวยตลอดไป
 • จากนั้นอิสระท่านที่ “มารีน่าเบย์แซนส์” รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ THE SANDS SKY PARK เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือตั้งอยู่บนอาคารทั้ง 3 แซนด์ สกาย พาร์ค นี้ถือว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและยังมี “มารีน่าเบย์แซนส์ คาสิโน” ที่ตั้งอยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่าหรูหราฝั่งตรงข้ามกับตัวโรงแรม (หมายเหตุ ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ท่านที่จะเข้าสถานคาสิโน ต้องแสดงพาสปอร์ตและห้ามมีอายุตํ่ากว่า 21 ปี การแต่งกาย สุภาพบุรุษห้ามใส่ กางเกงขาสั้น สุภาพสตรีใส่ ชุดสุภาพ และห้ามสวมรองเท้าแตะ)
 • จากนั้นนำท่านชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ การ์เด้นบายเดอะเบย์ “GARDEN BY THE BAY’’ ให้ท่านได้ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์ นอกจาก นี้ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ SUPER TREE คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้สําหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็น สวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร บนยอดของ
  SUPER TREE (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์สําหรับ SUPER TREE) สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ และยังมีโซนของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็นสอง เรือนหลักๆ ซึ่งแบ่งโดยอุณหภูมิที่ต้นไม้ต้องการ ดังนี้FLOWER DOME (ชีวภาพแบบแห้งเย็น) และ CLOUD FOREST (ชีวภาพแบบชื้นเย็น) และยังมีสวนธีมต่างๆ ให้เดินชม (ไม่รวมค่าเข้าชม FLOWER DOME และ CLOUD FOREST)
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร BOON TONG KEE ข้าวมันไก่ชื่อดัง (ให้คูปองอาหารแก่ลูกค้า 20SGD/ท่าน)
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก FRAGANCE CRYSTAL HOTEL หรือตามที่ท่านเลือก


DAY2 : สนุกสนานเต็มวันไปกับ UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตรแล้ว)

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมวัน
 • นำท่านเดินทางสู่โลกเหนือจินตนาการ ไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจักรความบันเทิงระดับโลก ให้ท่านได้พบกับการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไม่รู้จบที่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ!! มีทั้งหมด 7 โซน เปิดบริการ 10:00 – 18:00 น. (เล่นกี่รอบกี่ได้ตามใจชอบ) ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ใน พื้นที่ 49 เอเคอร์ในเกาะเซ็นโตซ่า รายล้อมด้วยความเขียวชอุ่มของทะเลสาบ มีรีสอร์ทห้องพัก 1,800 ห้อง จากโรงแรมระดับหรู 6 ดาวที่หลากหลายรูปแบบ มีทั้งยังมี คาสิโน เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งอยู่ที่โรงแรม Crockford Tower
  1) Transformers The Ride : The Ulitmate 3D Battle และ Battlestar Galactica เครื่องเล่นรถไฟเหาะ ตีลังการางคู่ที่สูงที่สุดในโลก
  2) Far Far Away Castel ปราสาทแห่งวีระบุรุษ เชร็คและเจ้าหญิงฟิโอน่า
  3) Madagascar A CrateAdventure เป็นการนั่งเรือผจญภัยชมสัตว์ต่างๆ เสมือนท่านกำลังอยู่ในภาพยนตร์ เรื่อง Madagascar
  4) Revenge of The Mummy ขุดหาสมบัติของฟาโรห์ และค้นหาปริศนาแห่งมัมมี่
  5) Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนต่างๆ จากภาพยนตร์ชื่อดัง แสดงจริง แสง สี เสียง จริง
  6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร์, เหล่าสัตว์โลกล้านปี
  7) Hollywood Boulevard สัมผัสโรงละครสไตล์บรอดเวย์ ฮอล ลีวู๊ด วอล์ออฟเฟรม ศูนย์รวมแห่งความบันเทิงของจักรวาลอย่างแท้จริง
 • มีอาหารให้เลือกมากมาย กว่า 56 ร้าน หลากหลายสไตล์ ทั้งในส่วนของยูนิเวอร์แซล และในส่วนของ Festive Walk, New York Town, Food Court Center หรือ เข้าเสี่ยงโชค ในคาสิโน หรือ ช้อปปิ้ง สินค้า
  แบรนเนม ที่กาลาเรีย หลังอิสระอาหารกลางวัน ท่านสามารถเข้าเสี่ยงโชคในคาสิโนคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงค์โปร์ ที่ใช้การลงทุนมหาศาลเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเข้าชมความอลังการระดับชาติที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เชิญท่านอิสระกับเกมส์ต่าง ๆ อาทิเช่น สล๊อตแมชชีน แบล็คเจ็ค รูเล็ต ไฮโลวง ฯลฯ (หมายเหตุ ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ท่านที่จะเข้าสถานคาสิโน ต้องแสดงพาสปอร์ตและห้ามมีอายุต่ำกว่า 21 ปี การแต่งกาย สุภาพบุรุษห้ามใส่กางเกงขาสั้น สุภาพสตรีใส่ชุดสุภาพ และห้ามสวมรองเท้าแตะ )
  หรือจะสนุกสนานกับการ ช้อปปิ้ง สินค้าแบรนด์เนมมากมาย รวมทั้งของฝากที่ระลึก หลังจากความสนุกสนานจบลงเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถเดินเล่นใน Festival Walk เปิดตลอด 24 ชั่วโมง สนุกกับการ ช้อปปิ้ง สินค้ามากมาย เช่นตัวการ์ตูน ของฝากที่ระลึกได้
  ***อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลอย่างเต็มที
  ***ฟรี!!! คูปองรับประทานอาหารเย็นมูลค่า 10 SGD ต่อท่าน ให้ท่านได้เลือกสรรเมนูดังของสิงคโปร์
  อาทิ เช่น ลักซา , ข้าวอบหม้อดิน , Cendol (เซนดอล) หรือ ลอดช่องสิงคโปร์
  18.30 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก FRAGANCE CRYSTAL HOTEL หรือตามที่ท่านเลือก


DAY3 : อิสระตามอัธยาศัย - สนามบินชางกี  - กรุงเทพฯ

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมวันที่
  **ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินชางกี **
 • ตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ
 • 12.00 น.เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI LION AIR (SL) เที่ยวบินที่ SL101
 • 13.35 น.เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


อัตราค่าบริการ 

โรงแรม ผู้ใหญ่ 
พัก
ห้องละ 2-3 ท่าน

เด็ก อายุ 2-12 ปี

  พักเดี่ยว   

พักกับ 1ผู้ใหญ่

พักกับ 2 ผู้ใหญ่

มีเตียง

พักกับ 2 ผู้ใหญ่

ไม่มีเตียง

FRAGANCE PEARL

(NO ABF) 

14,900 14,900 13,900 12,900 3,000

MOON HOTEL

15,900 15,900 14,900 13,900 4,000

FORT CANNING 

16,900 16,900 15,900 14,900 5,000

 BOSS HOTEL

17,900 17,900 16,900 15,900 6,000

ข้อมูลโรงแรม

 FRAGANCE PEARL

LOCATION : GEYLANG

・ห่างจากสถานีรถไฟใต้ดิน ALJUNIED MRT STATION                               
   โดยใช้เวลาเดิน 10 นาที
・ฟรี! WIFI ในห้องพัก

 MOON HOTEL

LOCATION : LITTLE INDIA

・ใช้เวลา 8 นาที ไปยัง MUSTAFA SHOPPING CENTRE
   เปิดตลอด 24 ชั่วโมงMRT ลิตเติ้ลอินเดีย และ BUGIS สามารถเดินไปได้          
・ฟรี! Wifi ในห้องพักและส่วนกลาง

 FORT CANNING 

LOCATION : ORCHARD

・ไป Orchard Road โดยใช้เวลาเดิน 8 นาที                                                   
・ฟรี! WIFI ในห้องพัก

 BOSS HOTEL

LOCATION : VICTORIA STREET

・ห่างสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน LAVENDER MRT STATION เพียง 300 เมตร          
・ฟรี! WIFI ในห้องพักและส่วนกลาง

** กรณีสนใจวันเดินทางช่วงเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ์ กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง**


สนใจจองตั๋วสิงคโปร์  ราคาประหยัด คลิก >> http://lowcost.ynotfly.com/

เงื่อนไขสินค้า

ข้อควรทราบ 

 • สำหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน,รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • BLACK OUT DATE : 24 – 27 APR 18 , 15 – 17 JUN 18 , 26 – 28 JUN 18 , 13 – 16 SEP 18 , 17 – 19 OCT 18 , 24 – 25 DEC 18 , 31 DEC 18 – 1 JAN 19
 • กรณีไม่ใช้ตั๋วเครื่องบินตามที่ระบุในรายการ หักลบ 5,000 บาท ต่อท่าน
 • แนะนำสายการบินที่เดินทางไปสิงคโปร์ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ : TIGERAIR , CATHAY PACIFIC , SINGAPORE AIRLINES ฯลฯ กรุณาตรวจสอบเที่ยวบินและเช็คราคากับเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจอง

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 10 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 15 กก.
 • ค่าทัวร์บริการโดย DRIVER GUIDE (ENGLISH OR THAI SPEAKING)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด / ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ 10 SGD ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

RELATED ARTICLES

คนไทยเที่ยวเก่ง ตม สิงคโปร์ ให้ผ่านโดยเครื่องอัตโนมัติได้แล้ว

ข่าวดีสำหรับคนไทย! ทางสิงคโปร์เค้าให้ผ่าน ต.ม. เครื่องอัตโนมัติ ไม่ต้องเสียเวลารอ ถูกใจคนที่เที่ยวสิงคโปร์บ่อยๆ ล่ะ เกันก็เยอะ เพราะฉะนั้นเจ้าเครื่องนี้ต้องถูกใจใครหลายๆ คนแน่นอน ผ่าน ต.ม. สิงคโปร์แบบฉลุย

5 ประเทศที่สาวโสด เที่ยวคนเดียวได้ปลอดภัยหายห่วง

พูดถึงสาวโสด...เวลาไปเที่ยวนี่มันช่างโดดเดี่ยวเดียวดายเหลือเกินแต่ก็ไม่เกินใจที่อยากเที่ยวหรอกจริงมั้ยหละ? ให้คิดไว้เลยว่า "อยากเที่ยวต้องได้เที่ยวสิ" เที่ยวคนเดียวก็ได้ไม่ง้อ สาวๆ เที่ยวได้ 5 ประเทศสไตล์คนโสด

ขอสุขภาพดี ปราศจากโรคภัย ต้องไปที่นี่

เรื่องสุขภาพไม่เข้าใครออกใคร อยู่ๆ ก็อาจเจ็บไข้ได้ป่่วยกันได้ เล็กๆ น้อยๆ คงไม่เป็นไร แต่ถ้าเป็นหนักไม่หายซักที อาจจะต้องหาที่พึ่งทางใจกันบ้างแล้วล่ะ ลองไปไหว้พระขอพรตามวัดเหล่านี้ ว่ากันว่าให้พรเรื่องสุขภาพได้ศักดิ์สิทธิ์ คนที่ไม่ได้เจ็บป่วยก็ขอให้ร่างกายแข็งแรงได้เหมือนกัน

เที่ยวไหว้พระ ขอพรทุกสิ่ง ได้สมปรารถนา

ปีจอ...ขอให้ได้ เที่ยวไหว้พระขอพรทุกสิ่ง ได้สมปรารถนา คัดมาเน้นๆ วัดดังของแต่ละประเทศที่ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง ใครไปเยือนประเทศนั้นก็ต้องแวะเวียนไป ถือเป็นจุดหมายปลายทางหลักของการไหว้สักการะเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!