SINGAPORE HAPPY FAMILY!!! 3 DAYS  2 NIGHTS

Trip Highlight
 • ออกเดินทางได้ง่ายๆ ไม่ต้องรอใคร เริ่มต้นเพียง 4 ท่าน ได้ ในงบประมาณสบายๆ
 • ท่องเที่ยวสวนสัตว์สิงคโปร์ และ River Safari (เต็มวัน) สวนสัตว์ขนาดใหญ่ที่มีสัตว์หลากหลายสายพันธุ์ทั่วโลก พร้อมมีกิจกรรมให้เด็กๆ ทำมากมาย
 • บริการรถรับส่ง สนามบิน - โรงแรม – สนามบิน
Details
ประเทศ: สิงคโปร์
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: -
สายการบิน: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: -
ขึ้นเครื่อง: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้ – เม.ย. 61

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 สิงคโปร์ – สนามบินชางกี – ที่พัก
-
2 ซิตี้ทัวร์ : (สวนสัตว์สิงคโปร์-RIVER SAFARI) – ที่พัก -
3 อิสระท่องเที่ยวและพักผ่อนตามอัธยาศัย (ไม่มีรถรับ-ส่งบริการ**) - สนามบินชางกี สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ -

สนใจจองตั๋วสิงคโปร์  ราคาประหยัด คลิก >> http://lowcost.ynotfly.com/


ตารางการเดินทาง

DAY1 : สิงคโปร์ – สนามบินชางกี – ที่พัก

 • เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและการศุลกากรเรียบร้อยแล้ว (กรุณาปรับนาฬิกาของท่าน เวลาท้องถิ่นสิงคโปร์เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
 • รถรับท่าน ณ จุดนัดพบ เพื่อนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองสิงคโปร์
 • จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักที่ท่านได้จองไว้

DAY2 : ซิตี้ทัวร์ : (สวนสัตว์สิงคโปร์-RIVER SAFARI) – ที่พัก

 • รถรับท่านจากโรงแรมที่พัก (City Area) เพื่อนําท่านเดินทางไปยัง สวนสัตว์สิงคโปร์ (Singapore Zoo) อุทยานสัตว์ป่าเนื้อที่ 26 เฮคตาร์ที่เปิดให้บริการมานานกว่า 40 ปี จุดเด่นของสวนสัตว์แห่งนี้คือ มีฝูงลิงอุรังอุตังที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากเกาะบอร์เนียวและสุมาตรา และยังมี Fragile Forest ซึ่งเป็นส่วนแสดงเกี่ยวกับระบบนิเวศน์วิทยา และป่าฝนเขตร้อน เป็นทั้งแหล่งให้ความรู้และให้ความตื่นเต้น มีหมีขั้วโลก เสือโคร่งเผือก และฮิปโป ที่ นอกจากนี้ เด็กๆ ยังได้สนุกกับ คิดซ์แรนเจอร์ ทัวร์ (Kidzranger Tour) ที่ให้เด็กๆ ได้ลองเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลสวนสัตว์ พร้อมกับกิจกรรมน่าตื่นเต้น เช่น การให้อาหารและแปรงขนกระต่ายและลูกม้า เป็นต้น
 • **อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนเวลาของเท่าน**
 • เพลิดเพลินไปกับ River Safari เป็นส่วนที่รวมเอาสัตว์ตามลุ่มแม่น้ำจากทั่วทุกมุมโลกมาแสดง เริ่มจากแม่น้ำมิสซิสซิปปี, แม่น้ำไนล์, แม่น้ำคงคา, แม่น้ำโขง, แม่น้ำแยงซี เป็นต้น ท่านจะสามารถล่องเรือ Amazon River Quest เป็นการล่องเรือแนวล่องแก่ง เพื่อชมสัตว์ที่อาศัยตามลุ่มแม่น้ำอเมซอน เช่น ลิงแมงมุม (Spider Monkey) เสือจากัวร์ เป็นต้น หรือจะเลือก River Safari Cruise ซึ่งเป็นการล่องเรือโดยสารลำใหญ่ โดยมีกัปตันและไกด์อธิบายตลอดทาง นอกจากนี้ยังมีโซน Squirrel Monkey Forest เพื่อชมลิงกระรอก และโซน Amazon Flood Forest เป็นการแสดงชีวิตสัตว์ในแถบลุ่มแม่น้ำอเมซอนเวลาน้ำขึ้นและลง เช่น Black Knife Ghost Fish หรือปลาผีมีดดำ. ปลาปิรันย่าแดง (Red-Bellied Piranha) เป็นต้น
 • **อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนเวลาของเท่าน**
 • จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก


DAY3 : อิสระท่องเที่ยวและพักผ่อนตามอัธยาศัย (ไม่มีรถรับ-ส่งบริการ**) - สนามบินชางกี สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ

 • ให้ท่านอิสระท่องเที่ยว และพักผ่อนตามอัธยาศัย แนะนำท่องเที่ยว : 20 สถานที่ท่องเที่ยว ย่านถนนออร์ชาร์ด
 • อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างเต็มที่**
 • สมควรแก่เวลา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินชางกี สิงคโปร์ เพื่อทำการเช็คอินและเตรียมตัวเดินทางกลับฯ

สนใจจองตั๋วสิงคโปร์  ราคาประหยัด คลิก >> http://lowcost.ynotfly.com/

เงื่อนไขสินค้า

ข้อควรทราบ 

 • ราคานี้ยกเว้นเทศกาล และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • BLACK OUT PERIOD : 01 JAN 18 , 6-9 FEB 18
 • กรณีที่โรงแรมที่พักของท่านอยู่นอกเมือง มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ 1,100 บาท / คัน / รอบ
 • รถรับส่งระหว่าง โรงแรมและสนามบินให้บริการตั้งแต่เวลา 9.00 – 20.00 น. นอกเหนือเวลาดังกล่าวจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

อัตรานี้รวม

 • ค่ารถรับส่ง ตามรายการที่ระบุในโปรแกรม พร้อมคนขับรถ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด / ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

RELATED ARTICLES

ขอลูกให้ได้ลูก คนมีลูกยากต้องไปขอวัดไหนดี

แต่งงานมาก็นานยังไม่มีลูกสักที ทำตามคำแนะนำโน่นนี่นั่นก็แล้ว หาหมอก็แล้ว ยังไม่เป็นผล คงต้องไปไหว้พระขอลูกกันบ้างแล้วล่ะ ใครพร้อมเป็นคุุณพ่อคุณแม่มือใหม่ ตามมาเลย

ปีจอ...ขอให้ได้ ไหว้พระขอพรทุกสิ่ง ได้สมปรารถนา

ปีจอ...ขอให้ได้ ไหว้พระขอพรทุกสิ่ง ได้สมปรารถนา คัดมาเน้นๆ วัดดังของแต่ละประเทศที่ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง ใครไปเยือนประเทศนั้นก็ต้องแวะเวียนไป ถือเป็นจุดหมายปลายทางหลักของการไหว้สักการะเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต

ขอสุขภาพดี ปราศจากโรคภัย ต้องไปที่นี่

เรื่องสุขภาพไม่เข้าใครออกใคร อยู่ๆ ก็อาจเจ็บไข้ได้ป่่วยกันได้ เล็กๆ น้อยๆ คงไม่เป็นไร แต่ถ้าเป็นหนักไม่หายซักที อาจจะต้องหาที่พึ่งทางใจกันบ้างแล้วล่ะ ลองไปไหว้พระขอพรตามวัดเหล่านี้ ว่ากันว่าให้พรเรื่องสุขภาพได้ศักดิ์สิทธิ์ คนที่ไม่ได้เจ็บป่วยก็ขอให้ร่างกายแข็งแรงได้เหมือนกัน

ขอโชคให้ได้โชค อยากได้โชคลาภ ชีวิตรุ่งเรืองต้องไปวัดนี้

ขอโชคให้ได้โชค อยากได้โชคลาภ ชีวิตรุ่งเรืองต้องไปวัดนี้ เรื่องของเงินๆ ทองๆ โชคลาภ โชคดี ใครๆ ก็อยากได้ใช่มั้ยล่ะ ถ้าอยากจะขอพรด้านนี้ก็มีวัดดังๆ อยู่หลายแห่งเลยล่ะ คัดมาให้แต่ที่เด็ดๆ ของแต่ละประเทศเลยดีกว่า จะได้แพลนไปขอกันถูก

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!