กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
Trip Highlight
 • ตรวจดวงชะตา ด้วยศาสตร์การพยากรณ์ ตามโหราศาสตร์พม่า กับหมอดูชื่อดัง “หมอดูซาน ซานีโบ”
 • สักการะ 1 ใน 5 มหาสถานศักดิ์สิทธิ์ ของประเทศพม่า ได้แก่ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
 • สักการะเจดีย์โปว์ตาทาวน์ พร้อมขอพรศักดิ์สิทธิ์ กับเทพทันใจ
 • เที่ยวเป็นกลุ่มส่วนตัวเดินทางได้ตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป
 • พิเศษ!!!บริการไกด์ท้องถิ่นได้คอยดูแลให้คำแนะนำบริการตลอด 2 วันเต็ม
 • ที่พักระดับ 3 ดาว 1 คืน ใจกลางเมืองย่างกุ้ง พร้อมอาหารเช้า 1 มื้อ ที่ห้องอาหารของโรงแรม

หมายเหตุ :  การจองคิวหมอดูกรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทาง 2 สัปดาห์

Details
ประเทศ: พม่า
ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
รวมมื้ออาหาร: 4 มื้อ
สายการบิน: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้ - มี.ค.63
รหัสสินค้า: GGMYANMAR15

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – ตรวจดวงชะตา โดยหมอดูซาน ซานีโบ (รวมค่าดูดวง) - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
Pacific Hotel
2 เจดีย์โปว์ตาทาวน์ – เทพทันใจ – พระพุทธไสยาสน์เจาทัตจี - ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต - วัดพระหินอ่อน - กรุงเทพฯ -

อัตราค่าบริการ (บาท/ท่าน)

เดินทาง

ราคา 4 - 5 ท่าน ราคาต่อท่าน

พัก 2 - 3 ท่าน ต่อห้อง

ราคา 6 - 8 ท่าน ราคาต่อท่าน

พัก 2 - 3 ท่าน ต่อห้อง

ราคา 9 - 10 ท่านขึ้นไป ราคาต่อท่าน

พัก 2 - 3 ท่าน ต่อห้อง

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

กรกฎาคม-ตุลาคม 62

7,990

6,990

5,990

2,900

พฤศจิกายน 62-มีนาคม 63

8,990

7,990

6,990

2,900


เดินทาง 4 คนโดยรถ TOYOTA ALPHARD

เดินทาง 6-10 คนโดยรถ TOYOTA COMUTER


แพลนการเดินทาง

วันแรก : กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – ตรวจดวงชะตา โดยหมอดูซาน ซานีโบ (รวมค่าดูดวง)

 • ออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมือง หรือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินที่ลูกค้าเลือกเอง
 • เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ เม็งกะลาดง เมืองย่างกุ้ง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองย่างกุ้ง
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองย่างกุ้ง
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่าน ตรวจดวงชะตา โดยหมอดูชื่อดังของเมียนมา “หมอดูซาน ซานีโบ” ด้วยวิธีดูลายมือและการทำนายดวง แบบตัวเลขตามหลักโหราศาสตร์พม่า
 • หมายเหตุ : การจองคิวหมอดูกรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทาง 2 สัปดาห์
 • จากนั้นนำท่าน  นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่าที่มีอายุกว่า 2,500 ปี 
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • ที่พัก Pacific Hotel หรือเทียบเระดับท่า 3 ดาว

วันที่สอง : เจดีย์โปว์ตาทาวน์ – เทพทันใจ – พระพุทธไสยาสน์เจาทัตจี - ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต - วัดพระหินอ่อน - กรุงเทพฯ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านชม เจดีย์โปตาทาวน์ นมัสการพระพุทธรูปทองคำ และขอพร พระเทพทันใจ
 • จากนั้นนำท่านชม พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน)
 • นำท่านแวะซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • จากนั้นนำท่านชม วัดพระหินอ่อน, ช้างเผือก
 • สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเม็งกะลาดง
 • เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินที่ท่านเลือก

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าที่พัก 1 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • ค่ารถนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าอาหาร ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • บริการทัวร์ แบบส่วนตัว 2 วัน
 • ค่าเข้าชมสถานที่
 • ค่าดูดวง

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทิปคนขับรถ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

ข้อควรทราบ

 • บริการ Private Tour ไม่มีหัวหน้าทัวร์, มีไกด์ท้องถิ่น
 • กรุณาจดจำสถานที่และจุดนัดหมาย เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับไกด์ท้องถิ่นและทีมฯ
 • ก่อนเดินทาง เราจะแจ้งชื่อไกด์ท้องถิ่น พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน
 • วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบินย่างกุ้ง ไกด์ท้องถิ่นจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่านและเพื่อนๆ

RELATED ARTICLES

MYANMAR WEEKEND เที่ยวพม่าสบายๆ เที่ยววันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ไปได้

เที่ยวพม่าสบายๆ เที่ยววันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ไปได้ อยากไปเที่ยวแต่ไม่อยากลางาน สองวันหนึ่งคืนกำลังดี แนะนำเที่ยวพม่า ประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆ แบบไม่ต้องขอวีซ่า แถมยังบินไม่นาน แป๊บเดียวถึง เที่ยววันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้เก็บกระเป๋าไปได้ชิวๆ

ครั้งแรกในพม่าต้องไป 10 วัดและสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งพม่า

ครั้งหนึ่งในชีวิต ควรไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต สำหรับมือใหม่ที่ยังไม่เคยไปเที่ยวพม่า แนะนำเส้นทางไหว้พระพม่า ที่เดินทางง่ายๆ และสามารถเก็บได้ครบทั้ง 10 แห่งสำคัญๆ ในทริปเดียว ต้องไปตามนี้

เที่ยวไหว้พระ ขอพรทุกสิ่ง ได้สมปรารถนา

ปีจอ...ขอให้ได้ เที่ยวไหว้พระขอพรทุกสิ่ง ได้สมปรารถนา คัดมาเน้นๆ วัดดังของแต่ละประเทศที่ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง ใครไปเยือนประเทศนั้นก็ต้องแวะเวียนไป ถือเป็นจุดหมายปลายทางหลักของการไหว้สักการะเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต

Happy Family พาแม่เที่ยววันแม่กันเถอะ

Happy Family พาแม่เที่ยววันแม่กันเถอะ ถือเป็นช่วงเวลาดีๆ ที่เราจะพาแม่ พ่อ และคนในครอบครัวไปเที่ยวกระชับความสัมพันธ์กันมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้เลยที่เราจะพาแม่เที่ยววันแม่ ตามไปเที่ยวพร้อมๆ กันเลย

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!