สิ่งอำนวยความสะดวกในรีสอร์ท
Trip Highlight
 • เที่ยวแบบสบายๆ เป็นส่วนตัวตลอดทั้งทริป ควรค่าแก่การไปเที่ยวพร้อมกันทั้งครอบครัว
 • บินตรงสู่ไต้หวัน โดยสารการบิน Tiger Airways
 • มีรถรับส่งระหว่างสนามบินและที่พัก พร้อมพาเที่ยวแบบส่วนตัว 4 คนเดินทาง ด้วย Toyota Wish, 6 คนเดินทาง ด้วย Volkswagen
 • มีรถพาเที่ยวซิตี้ทัวร์ 2 วันเต็ม ไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องการเดินทาง เพราะมีคนพาไปส่งถึงที่
 • ได้เต็มอิ่มกับหลากหลายสถานที่ท่องเที่ยว เส้นทางรถไฟเก่าสายสือเฟิน – เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น – น้ำตกสีทอง – ทะเลหยินหยาง – อุทยานเย่หลิว – ถนนโบราณตั้นสุ่ย และเส้นทาง ชมความงามของดอกไม้ บน อุทยานหยางหมิงซาน
 • หลังซิตี้ทัวร์วันแรกทานมื้อเย็น เสี่ยวหลงเปา และวันที่สองทาน Hot Pot
 • ที่พัก YOUR HOTEL 3 คืน (หรือเทียบเท่า) พร้อมอาหารเช้า 3 มื้อ ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • มีเวลาพักผ่อนสบายๆ ให้ชวนกันไปเดินเล่นช้อปปิ้งกันแบบชิลล์ๆ ไม่ต้องกลัวใครรอ
 • ช่วงวันเดินทางมีวันที่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • ฟรี Local ซิมการ์ด 1 ซิม (ต่อกรุ๊ป) เพื่อไม่ให้พลาดการติดต่อกับคนขับรถ
Details
ประเทศ: ไต้หวัน
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 5 มื้อ + อิสระ 3 มื้อ
เดินทางโดย: Tigerair Taiwan
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
จุดนัดพบ: สนามบินดอนเมือง
ช่วงเวลาเดินทาง: ติดต่อสอบถาม
รหัสสินค้า: PKTPETPEIT04

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมือง) - ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) - นำท่านสู่โรงแรม โดยรถยนต์ส่วนตัว
YOUR HOTEL
2 พาเที่ยวโดยรถยนต์ส่วนตัว สถานที่สำคัญ อุทยานหยางหมิงซาน – Qingtiangang - Xiaoyoukeng - ถนนโบราณตั้นสุ่ย
YOUR HOTEL
3 พาเที่ยวโดยรถยนต์ส่วนตัว สถานที่สำคัญ - เส้นทางรถไฟสายสือเฟิน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - น้ำตกสีทอง - ทะเลหยินหยาง - อุทยานหินเหย่หลิ่ว
YOUR HOTEL
4 อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย - เดินทางสู่สนามบินเถาหยวน โดยรถยนต์ส่วนตัว - กรุงเทพฯ -

แผลนการเดินทาง

DAY 1 : กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมือง) - ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) - นำท่านสู่โรงแรม โดยรถยนต์ส่วนตัว

 • 20.00น. ออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบิน Tiger Airways เที่ยวบินที่ IT 506
 • 00.40น. ถึงท่าอากาศยานฯ เถาหยวน ประเทศไต้หวัน ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ที่พักด้วยรถตู้ส่วนตัว
 • เข้าพักที่ โรงแรม YOUR HOTEL / หรือเทียบเท่า

เดินทางโดยรถตู้ส่วนตัว ที่นั่งกว้างขวางสะดวกสบาย

Toyota Wish สำหรับนั่ง 4 คน

VolksWagen สำหรับ นั่ง 6 คน


DAY 2 : พาเที่ยวโดยรถยนต์ส่วนตัว สถานที่สำคัญ อุทยานหยางหมิงซาน – Qingtiangang - Xiaoyoukeng - ถนนโบราณตั้นสุ่ย

 • เช้า ทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
 • รถตู้ส่วนตัวรับท่านจากที่นำท่านไป อุทยานหยางหมิงซาน สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม ซึ่งแต่ละช่วงเวลาจะมีดอกไม้ต่างกัน เดือน1-3 จะเป็นเทศกาลซากุระ เดือน3-5 เทศกาลชมดอกคาลลาลิลลี่ เดือน5-6 เทศกาลดอกไฮเดรนเยีย
 • จากนั้นเที่ยวชมบริเวณ Qingtiangang เป็นที่สำหรับการปิกนิกและพักผ่อนรับอากาศบริสุทธิ์กับพื้นที่ราบกว้างบนเนินเขา ในอดีตเคยเป็นทุ่งหญ้าสำหรับใช้เลี้ยงวัวเมื่อครั้งที่โดนยึดครองจากญี่ปุ่น
 • จากนั้นเที่ยวชม Xiaoyoukeng เป็นพื้นที่ภูมิทัศน์ทางธรณีวิทยาหลังภูเขาไฟดับตั้งอยู่บนภูเขา Qixing มีความสูง 805 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล กิจกรรมที่พลาดไม่ได้ของที่นี่คือการเข้าชมพื้นที่หลังภูเขาไฟมอดดับแต่ยังมีไอร้อนพวยพุ่งออกมาและชมผลึกกำมะถัน หรือจะแช่ตัวที่บ่อน้ำพุร้อน
 • อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

 • จากนั้นพาท่านเที่ยวชม ถนนโบราณตั้นสุ่ย (Tamsui Old Street) แหล่งท่องเที่ยวที่คนไต้หวันนิยมมาพักผ่อนตากอากาศที่ตั้นสุ่ยในช่วงบ่ายๆ เย็นๆ ของวันหยุดสุดสัปดาห์ ที่นี่นอกจากมีร้านค้ามากมายให้เลือกกิน เลือกช้อป
 • รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร Cash City / Hot Pot
 • เข้าพักที่ โรงแรม YOUR HOTEL / หรือเทียบเท่า


DAY 3 : พาเที่ยวโดยรถยนต์ส่วนตัว สถานที่สำคัญ - เส้นทางรถไฟสายสือเฟิน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - น้ำตกสีทอง - ทะเลหยินหยาง - อุทยานหินเหย่หลิ่ว

 • เช้า ทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  รถตู้ส่วนตัวรับท่านจากที่พักนำท่านชม เส้นทางรถไฟสายสือเฟิน พร้อมให้ท่านได้ปล่อยโคมลอยซึ่ง เป็นวัฒนธรรมความเชื่ออย่างหนึ่งของชาวไต้หวัน
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เป็นถนนท่องเที่ยวหลักอยู่ที่ย่านเมืองเก่าโดยสองข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านค้าท้องถิ่นในบรรยากาศบ้านเรือนและอาคารเก่าๆ 
 • อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

 • น้ำตกสีทอง ถึงแม้ว่าจะเป็นน้ำตกที่มีขนาดไม่ใหญ่นักแต่ก็ถือว่ามีความน่าสนใจทางด้านนิเวศวิทยาเป็นอย่างมาก 
 • ทะเลหยินหยาง ทะเลสองสีจะเผยตัวให้เห็นที่ปลายทาง คือสีฟ้าสดขอบมหาสมุทรแปซิฟิกเหลือบกับสีทองจากน้ำตก Golden Fall และเป็นที่มาของชื่อทะเลหยินหยาง
 • อุทยานหินเหย่หลิ่ว ลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล มีโขดหินรูปร่างแปลกๆ เกิดขึ้นจากการกัดเซาะของน้ำทะเล
 • รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เสี่ยวหลงเปา King Ping Restaurant
 • เข้าพักที่ โรงแรม YOUR HOTEL / หรือเทียบเท่า


DAY 4 : อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย - เดินทางสู่สนามบินเถาหยวน โดยรถยนต์ส่วนตัว - กรุงเทพฯ

 • เช้า ทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • อิสระช้อปปิ้ง – กินเที่ยวตามอัธยาศัย – เช็คเอ้าท์จากโรงแรม
 • อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
 • 11.30น. รถมารับท่านจากโรงแรมเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน – เช็คอิน
 • 15.45น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Tiger Airways เที่ยวบินที่ IT505
 • 18.45น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไขสินค้า

อัตราค่าบริการนี้รวม :

 • ตั๋วเครื่องบินรวมภาษีไป-กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ - ไต้หวัน - กรุงเทพฯ (รวมน้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 10 กิโลกรัม ไม่รวมค่าน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง)
 • ค่าที่พัก 3 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า 3 มื้อ ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • รถรับส่งไปกลับสนามบินไทเป และที่พัก แบบส่วนตัวสำหรับ 4 - 8 ท่าน
 • บริการซีตี้ทัวร์ แบบส่วนตัว 2 วัน พร้อมคนขับรถชำนาญเส้นทาง (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 8-12 ช.ม. / วัน)
 • อาหารเย็น 2 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าทางด่วน, ค่าจอดรถ, ค่าทิปคนขับรถ ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
 • Local Sim Card 1 sim/group
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :

 • ค่าประกันสุขภาพในระหว่างการเดินทาง (หากสนใจทำการซื้อเพิ่ม กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่)
 • ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็นนอกเหนือจากที่ระบุ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง ราคาน้ำหนักกระเป๋าต่อเที่ยว (ซื้อล่วงหน้า)
  o 15kg = 850 บาท 20kg = 970 บาท 25kg = 1190 บาท
  o 30kg = 1530 บาท 35kg = 1870 บาท 40kg = 2270 บาท
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ข้อควรทราบ :

 • บริการ Private Tour ไม่มีหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น , คนขับรถพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อย
 • ควรนัดหมายเวลากับคนขับรถ (Driver Guide) เรื่องจุดขึ้นลงรถ เวลานัดหมาย สถานที่และจุดนัดหมาย ให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับรถส่วนตัวของท่านและทีมฯ
 • ก่อนเดินทาง เราจะแจ้งเลขทะเบียนรถ, ยี่ห้อรถ , ชื่อคนขับ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน
 • วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบินไทเป คนขับรถจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่านและเพื่อนๆ ไปส่งยังที่พัก
 • เรามี Local Sim Card ให้กรุ๊ปของท่าน 1 sim เมื่อลูกค้าเดินทางไปถึงไต้หวันคนขับรถจะนำพาสปอร์ตของท่านไปซื้อซิม เพื่อใช้สำหรับติดต่อกับคนขับรถ
 • กรุณา save เบอร์โทรศัพท์ของคนขับรถหลังได้รับ Sim Card
 • การใช้รถในการรับส่งสนามบิน-โรงแรม-สนามบิน จะให้บริการตามที่ระบุไว้ในเอกสารเท่านั้น หากต้องการเดินทางนอกเหนือจากเส้นทางดังกล่าวต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อนการเดินทาง
 • ในวันที่มีซิตี้ทัวร์สามารถใช้รถได้ไม่เกิน 8-12 ชั่วโมง/วัน และหากเกินเวลาที่กำหนด ท่านต้องจ่ายเพิ่มให้กับคนขับรถ (อัตราชั่วโมงละ 500 NT)

RELATED ARTICLES

แจกแพลนเที่ยวไต้หวันแบบครบรส

ไต้หวันที่เที่ยวเยอะ แล้วจะไปไหนก่อนดีนะ? นึกไม่ออกเราเอาแพลนเที่ยวไต้หวันมาฝาก เที่ยวง่ายๆ แล้วได้ครบ ได้ทั้งเที่ยว กิน ช้อป จัดกันไปเลย!!!

เที่ยวหลายประเทศแบบคุ้มๆ กับทริปไต้หวัน - ญี่ปุ่น

เที่ยวหลายประเทศ เที่ยวทีเดียว 2 ประเทศ ไปไหนได้บ้าง? ก็นานๆ จะมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศสักที อยากจะไปให้คุ้มๆ หน่อย แบบว่าทริปเดียวได้ 2 ประเทศเลยจะมีมั้ยนะ แนะนำทริปนี้ Taipei - Hokkaido ไปทีเดียวได้ทั้งญี่ปุ่น และไต้หวัน

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!