GROUP&GO เกาหลี ตะลุยช้อปทั่วโซล เพลิดเพลินวัฒนธรรมอันยอง 4 วัน 3 คืน

Highlight
 • สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางส่วนตัวตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป
 • รถนำเที่ยวรถตู้ 9 ที่นั่ง พร้อมคนขับรถ // พักโรงแรมย่านใจกลางกรุงโซล
 • ดื่มด่ำกับบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกและวิวทิวทัศน์ที่งดงามบนเกาะนามิ
 • หมู่บ้านวัฒนธรรมบุกชอน  BUKCHON HANOK VILLAGE  ซึ่งเป็นหมู่บ้านแบบเกาหลีโบราณในสมัยโซซอน 
 • สนุกสนานกับช้อปปิ้งย่ำนดังของเกาหลีใต้ ได้แก่ ฮงแด ตลาดทงแดมุน และเมียงดง
Details
ประเทศ: เกาหลี
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 4 มื้อ
สายการบิน: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้ - ธ.ค.60
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
12,000
(กรุณาดูรายละเอียดตามเงื่อนไข)

แชร์ สินค้านี้

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 รับสนามบิน – ส่งโรงแรม – อิสระตามอัธยาศัย
BIZ HOTEL // THE M HOTEL
2 เกาะนามิ – ศูนย์สมุนไพรรัฐบาล – ฮงเด – ตลาดทงแดมุน
BIZ HOTEL // THE M HOTEL
3 บุกชอน – อินซาดง – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – คอสเมติค –ควังฮวามุน – คลองชองเกซอน – ดิวตี้ฟรี – เมียงดง
BIZ HOTEL // THE M HOTEL
4 อิสระตามอัธยาศัย ส่ง สนามบิน -

อัตราค่าบริการ เป็นราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 
เดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ - ธันวาคม 2560

โรงแรม
เดินทาง 4 ท่าน
ราคาท่านละ
เดินทาง 4 ท่าน
ราคาท่านละ
เดินทาง 4 ท่าน
ราคาท่านละ
พักคนเดียว
จ่ายเพิ่ม
BIZ HOTEL หรือ THE M HOTEL 12,000 10,600 9,000 3,500
LOTTE CITY MYEONGDONG 15,000 13,600 12,000 4,000

รายละเอียดรถรับส่ง

เดินทาง 4 ท่าน บริการรถตู้แบบ 9 ที่นั่ง (Driver Guide)

เดินทาง 6 หรือ 8 ท่าน บริการรถมินิบัสแบบ 25 ที่นั่ง


ตารางการเดินทาง

วันที่แรกของการเดินทางถึงเกาหลี : รับสนามบิน – ส่งโรงแรม – อิสระตามอัธยาศัย

 • เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว เจ้าหน้าที่ พร้อมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอรับท่าน โดยถือป้ายต้อนรับ ที่สนามบินอินชอน
 • นำท่านสู่โรงแรมที่พัก ให้ท่านได้เข้าเช็คอินด้วยตัวท่านเอง (ท่านอาจต้องรอเช็คอินเวลา 14.00 น.)
 • BIZ HOTEL // THE M HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว


วันที่สองของการเดินทางเหลี : เกาะนามิ – ศูนย์สมุนไพรรัฐบาล – ฮงเด – ตลาดทงแดมุน

 • รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
 • เดินทางสู่ เมืองชุนชอน (CHUNCHEON) เมืองนี้ได้รับสมญานามว่าเป็นเมืองแห่งทะเลสาบมีทัศนียภาพที่สวยงาม เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ
 • นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เกาะนามิ (NAMI ISLAND) สถานที่ถ่ายทำซีรีย์ยอดฮิต WINTR LOVE SONG อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปและเดินชมความงามของต้นไม้สีน้ำตาลแดงที่ทอดยาวตลอดสองฝั่งถนน 
 • รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร อาหารที่ขึ้นชื่อของเมืองชุนชอน ไก่ย่าง บีบีคิว เป็นไก่เนื้ออก สะโพก ให้ท่านได้อิ่มอร่อย แบบไม่จำกัด พร้อมกับเครื่องดื่ม น้ำอัดลม อย่างเต็มอิ่ม
 • เดินทางกลับสู่ กรุงโซล พาท่านสู่ศูนย์สมุนไพรของรัฐบาล ให้ท่านเลือกได้ ศูนย์โสม  ศูนย์ฮอดเกนามู  และศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง เพียง 1 ที่ เท่านั้น    
 • จากนั้นอิสระช้อปปิ้ง ย่านฮงเด เป็นย่านมหาวิทยาลัยดังของเกาหลี เป็นย่านแฟชั่นวัยรุ่น ให้ท่านได้เลือกชิอปปิ้งสินค้ามากมาย
 • และต่อด้วยช้อปปิ้งที่ ตลาดทงแดมุน เป็นตลาดที่เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย และห้างสรรพสินค้าที่ทันสมัยกว่า 10 แห่ง ตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศแบบดั้งเดิมของบริเวณฮึนอินจิมุน 
 • อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
 • BIZ HOTEL // THE M HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว


วันที่สามของการเดินทางเหลี : บุกชอน – อินซาดง – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – คอสเมติค –ควังฮวามุน – คลองชองเกซอน – ดิวตี้ฟรี – เมียงดง

 • รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมบุกชอน BUKCHON HANOK VILLAGE ซึ่งเป็นหมู่บ้านแบบเกาหลีโบราณในสมัยโซซอน ตั้งอยู่ระหว่างพระราชวังเคียงบกกุงและพระราชวังชางด๊อกกุง ที่นี่มีจุดถ่ายรูปที่สวยที่สุดมากมาย 
 • เดินเล่น ถนนสายวัฒนธรรมอินซาดง มีระยะทาง 700 เมตร ที่นี่เป็นสถานที่ซึ่งรวบรวมร้านขายผลงานสถาปัตยกรรม หัตถกรรมโบราณแบบพื้นเมืองของเกาหลี รวมทั้งผลงานศิลปะอื่นๆ อีกมากมาย จึงนับว่าเป็นถนนที่มีการผสมผสานระหว่างความทันสมัยและความเก่าไว้ได้อย่างลงตัว 
 • ชม พิพิธภัณฑ์สาหร่าย (SEAWEED MUSEUM) ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้การทำสาหร่ายของชาวเกาหลี ประวัติความเป็นมาและความผูกผันที่ชาวเกาหลีที่มีต่อสาหร่าย พิเศษ....ให้ท่านได้ทำคิมผับ ข้าวห่อสาหร่ายเกาหลี และนำกลับไปทานได้อีกด้วย
 • ช้อปปิ้งที่ COSMETIC SHOP เลือกซื้อเครื่องสำอาง ยี่ห้อดังไม่ว่าจะเป็นเมือกหอยทาก เซรั่มพิษงูครีมน้ำแตก โบท๊อก ครีมล้างหน้า น้ำหอม โรจูคิส ครีมน้ำมันม้า ครีมอโลเวร่า พร้อมรับของแถมมากมาย  
 • ต่อมานำท่านสู่ จตุรัสกวางฮวามุน (GWANGHWAMUN SQUARE) ตั้งอยู่ใจกลางเขตจงโรที่เป็นศูนย์กลางของประวัติศาสตร์ 600 ปีของกรุงโซล
 • จากนั้นนำท่านเข้าเลือกสรรสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่ DUTY FREE ร้านค้าปลอดภาษีสำหรับนักท่องเที่ยวของกรุงโซลพบสินค้าหลากชนิดหลายยี่ห้อ ผ่านชม คลองชองเกชอน 
 • เดินทางสู่ ตลาดเมียงดง (MYEONGDONG MARKET) ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์รวมแฟชั่นชั้นนำของเกาหลีที่นี่มีทั้งห้างสรรพสินค้าล็อตเต้เมโทรมิโดป้าและห้างสรรพสินค้าชินเซแกและห้างมิลเรโอเร่
 • อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
 • BIZ HOTEL // THE M HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว


วันที่สี่ของการเดินทางเกาหลี : อิสระตามอัธยาศัย ส่ง สนามบิน

 • รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • จากนั้นให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย (4 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง คนขับรถจะถือป้ายรอรับ ที่ล็อบบี้โรงแรม ส่งสู่สนามบินอินชอน เดินทางโดยสวัสดิ์ภาพ)

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ
 • ไกด์ท้องถิ่นคอยดูแลและอำนวยความสะดวก ( ไกด์พูดอังกฤษ หรือไทย ขึ้นอยู่กับสถานะวันนั้นๆ )
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ /ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่/ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น = USD 40 / ทั้งทริป/ต่อท่าน จ่ายให้กับไกด์ 

RELATED PRODUCTS

Group&Go เช็คอินเกาหลีครั้งแรก ชวนสวีทสุดโรแมนติกบนเกาะนามิ 3 วัน 2 คืน

เดินทาง 4 คนขึ้นไป (ที่พักระดับ 3 ดาว 2 คืน + มื้ออาหาร 3 มื้อ + รถรับส่งพร้อมคนขับรถนำเที่ยว)

เริ่มต้น 10,500 บาท/ท่าน

ทัวร์เกาหลี ใบไม้เปลี่ยนสี เกาะนามิ โซล 5 วัน 3 คืน

เที่ยวเกาหลีช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ดื่มด่ำกับบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกบนเกาะนามิ สนุกสนานไปกับเครื่องเล่นที่เอเวอร์แลนด์ เอาใจเหล่านักช้อปกับแหล่งช้อปปิ้งสุดฮิต ตลาดเมียงดง

เริ่มต้น 16,900 บาท/ท่าน

โรงแรมที่พัก เกาหลี ราคาที่ดีที่สุด

คัดสรรที่พักยอดนิยม ในราคาสุดคุ้ม!

เริ่มต้น 881 บาท/ท่าน

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน ราคาพิเศษ โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES

ตั๋วเครื่องบิน หลากหลายเส้นทาง จีน เอเชีย ยุโรป อเมริกา และ ออสเตรเลีย กับสายการบินเสฉวนแอร์ไลน์

เริ่มต้น 8,805 บาท/ท่าน

TRIP INFORMATION

Group Size:

4คน

RELATED ARTICLES

10 อันดับสุดยอดสถานที่ท่องเที่ยวของ ASIA

10 อันดับสุดยอดสถานที่ท่องเที่ยวของ ASIA : มัลดีฟส์ ปักกิ่ง ฮ่องกง สิงคโปร์ บาหลี โตเกียว โซล เกียวโต กรุงเทพ ภูเก็ต

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!