แพคเกจตั๋วเครื่องบิน LONDON SUPERDEAL PACKAGE 7 วัน 4 คืน (THAI AIRWAYS)

Highlight
 • Free and Easy Package สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางอิสระตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
 • รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ - ลอนดอน - กรุงเทพฯ
 • บินตรงถึงที่หมายด้วยเวลา 13 ช.ม. โดยสายการบินไทย
 • รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง ฟรีน้ำหนักกระเป๋า 30 กิโล
 • รถรับส่งสนามบิน-โรงแรม ไปกลับ (Seat-in-coach) เดินทางสะดวกไม่ต้องกังวลเรื่องสัมภาระ
 • แถมฟรี 1 วันทัวร์ LONDON Hop ON Hop OFF ตะลุยมหานครลอนดอน
 • พร้อมชม พิพิธภัณฑ์มาดามทุสโซ และ LONDON EYE ชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป
Details
ประเทศ: อังกฤษ
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
รวมมื้ออาหาร: -
สายการบิน: Thai Airways
ระดับโรงแรม: -
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: ก.ย. - พ.ย. 60
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
37,900
(กรุณาดูรายละเอียดตามเงื่อนไข)

แชร์ สินค้านี้

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

แพคเกจตั๋วเครื่องบิน LONDON SUPERDEAL PACKAGE 7 วัน 4 คืน (THAI AIRWAYS)


THAI AIRWAYS 

รายละเอียด ขาไป ขากลับ
เส้นทาง Route
กรุงเทพ-ลอนดอน ลอนดอน-กรุงเทพ
เที่ยวบินที่
Flight No.
TG910 TG911
ไฟล์ทเดินทาง
Departure - Arrival
01.10-07.15 21.25-15.00+1

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง PACKAGE I
ตั๋วเครื่องบิน + รถรับส่ง (Seat In Coach)
(ราคา/ท่าน)
PACKAGE II
ตั๋วเครื่องบิน + รถรับส่ง + ที่พัก 4คืน
(ราคา/ท่าน)
12-18 กันยายน 2560 37,900 51,900
3-9 พฤศจิกายน 2560  37,900 51,900
Free ! LONDON HOP ON HOP OFF
พิพิธภัณฑ์มาดามทุสโซ (Madame Tussauds London) – London Eye
Free ! 2 day City Tour
Day1 LONDON HOP ON HOP OFF  พิพิธภัณฑ์มาดามทุสโซ (Madame Tussauds London) – London Eye
Day2 Windsor Castle – Bath & Stonehenge Tour
รวม ชุดอาหารกลางวัน
***หมายเหตุอัตราค่าบริการนี้สำหรับเดินทางพร้อมกัน 2 ท่าน

PACKAGE I
LONDON HOP ON HOP OFF TOUR + MADAME TUSSAUDS + LONDON EYE
ระยะเวลา : 24 hrs 
จุดรับส่ง /จุดนัดพบ : Central London

Hilights:

 • Hop on Hop off service with over 60 stops on 4 different routes
 • Bus Tickets valid for 24 hours
 • All Open Top buses include free Wi-Fi
 • Admission to world-famous Madame Tussauds.
 • Board The Coca-Cola London Eye for panoramic views of London
 • Buses Depart Every 5-10 mins from Main Tourist Points and Every 15-20 mins from elsewhere
 • Audio guides also available in: English, German, French, Spanish, Italian, Chinese, Japanese, Russian, Portuguese, Hindi, Arabic

เที่ยวชมกรุงลอนดอน (HOP ON HOP OFF) – พิพิธภัณฑ์มาดามทุสโซ – LONDON EYE
รายละเอียดโปรแกรม
เข้าชม พิพิธภัณฑ์มาดามทุสโซ (Madame Tussauds London) เป็นหุ่นขี้ผึ้งเสมือนจริงของบุคคลสำคัญที่มีชื่อเสียงในสาขาต่าง ๆ ตั้งแต่ราชวงศ์แห่งอังกฤษ, ดารา, นักร้อง, นักกีฬา, ศิลปินเอก, นักการเมือง ตลอดจนผู้นำประเทศต่าง ๆ
จากนั้นนำท่านขึ้นชม ลอนดอนอาย (London Eye) ที่รู้จักในชื่อ มิลเลเนียมวีล (Millennium Wheel) เป็นชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป ที่สามารถชมทิวทัศน์รอบมหานครลอนดอน มีความสูง 135 เมตร (443 ฟุต)


PACKAGE II
City Tour Day1: London Hop on Hop off Tour + Madame Tussauds + London Eye
City Tour Day2: Full Day Tour Windsor Castle + Bath & Stonehenge Tour
ระยะเวลา : 2 วัน
จุดรับส่ง /จุดนัดพบ : Central London
หมายเหตุ รวมชุดอาหารกลางวัน
รายละเอียดโปรแกรม
City Tour Day1: เที่ยวชมกรุงลอนดอน (HOP ON HOP OFF) – พิพิธภัณฑ์มาดามทุสโซ – LONDON EYE
เข้าชม พิพิธภัณฑ์มาดามทุสโซ (Madame Tussauds London) เป็นหุ่นขี้ผึ้งเสมือนจริงของบุคคลสำคัญที่มีชื่อเสียงในสาขาต่าง ๆ ตั้งแต่ราชวงศ์แห่งอังกฤษ, ดารา, นักร้อง, นักกีฬา, ศิลปินเอก, นักการเมือง ตลอดจนผู้นำประเทศต่าง ๆ
จากนั้นนำท่านขึ้นชม ลอนดอนอาย (London Eye) ที่รู้จักในชื่อ มิลเลเนียมวีล (Millennium Wheel) เป็นชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป ที่สามารถชมทิวทัศน์รอบมหานครลอนดอน มีความสูง 135 เมตร (443 ฟุต)
City Tour Day2: ชมพระราชวังวินเซอร์ + เที่ยวชมเมืองบาธ + ชมเสาหินสโตนเฮ้นจ์ วงหินปริศนาแห่งเกาะอังกฤษ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
ช่วงเช้า
เข้าชม พระราชวังวินเซอร์ (Windsor Castle) สร้างโดยสมเด็จพระเจ้าวิลเลียมที่1 แห่งอังกฤษเมื่อปี ค.ศ.1070 เป็นสถาปัตยกรรมเป็นแบบโรมาเนสก์ และที่ประทับของประมุขสูงสุดของประเทศอังกฤษมาตลอด 900 ปี ในวันสุดสัปดาห์หลายวัน สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2 มักทรงใช้พระราชวังวินด์เซอร์ จัดงานเลี้ยงอย่างเป็นทางการและเป็นการส่วนพระองค์
รับประทานอาหารเที่ยง
ช่วงบ่าย
เที่ยวชม เมืองบาธ (Bath) ดินแดนแห่งอาณาจักรมันอันยิ่งใหญ่บนเกาะอังกฤษเมื่อกว่า 2,000 ปี มาแล้ว และเป็นเมืองที่สวยสง่าและอบอุ่นท่านจะพบอาคารหลายแห่งที่สร้างอย่างประณีตด้วยหินสีทอง เหมือนๆ กัน จากนั้นนำชม เสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) วงหินปริศนาแห่งเกาะอังกฤษ นับเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ซึ่งเป็นแท่งหินที่เกิดจากยุคเก่า สร้างขึ้นราว 2,000 ปีก่อนคริสตกาล ไม่เป็นที่ทราบกันแน่ชัดว่าทำไมสิ่งนี้จึงถูกสร้างขึ้นมาจากลักษณะของการก่อสร้าง ทำให้ทราบว่าผู้สร้างต้องการมีฐานอำนาจอยู่ไม่น้อยเพราะมีการขนหินสีฟ้ามาจากเวลส์เพื่อใช้ในการนี้  

โรงแรม HOTEL PRESIDENT หรือเทียบเท่า ★★★★
ประเภทห้องพัก: ห้อง TWN พร้อมอาหารเช้า
ที่อยู่: 56-60 Guildford Street, ลอนดอน, England, WC1N 1DB, สหราชอาณาจักร
สถานที่ตั้ง: โรงแรมนี้ตั้งอยู่ในบริเวณใจกลางกรุงลอนดอน สามารถเดินไปรัสเซล สแควร์, มหาวิทยาลัยลอนดอน และพิพิธภัณฑ์อังกฤษ ได้ใน 10 นาที


แพลนการเดินทาง
PACKAGE I London Hop On Hop Off Tour

วันแรก : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 • เช็คอิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย 

วันที่สอง : กรุงเทพฯ – ลอนดอน (อังกฤษ) – อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

 • 01.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG910 (ใช้เวลาเดินทาง 13 ชั่วโมง 05 นาที)
 • 07.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานฮีทโธว์ นครลอนดอน สหราชอาณาจักร หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร
 • เดินทางสู่โรงแรมที่พัก โดยรถ Seat in Coach จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนหรือท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
 • ที่พัก ……………… HOTEL, LONDON หรือเทียบเท่า (ตามโรงแรมที่ท่านจอง)

วันที่สาม : เที่ยวชมกรุงลอนดอน (HOP ON HOP OFF) – พิพิธภัณฑ์มาดามทุสโซ – ลอนดอนอาย 

 • ทัวร์ London hop on hop off เที่ยวชมกรุงลอนดอน
  • All open top buses include free Wi-Fi
  • See London’s most iconic landmarks and attractions including Buckingham Palace, Tower of London, St Paul’s Cathedral, Tower Bridge, Trafalgar Square and Piccadilly Circus
  • Hop-on hop-off service with over 60 stops on 3 different routes
  • Buses depart every 5-10 minutes from main tourist points and every 15-20 minutes elsewhere
  • Audio guides also available in: English, German, French, Spanish, Italian, Chinese, Japanese, Russian, Portuguese, Hindi, Arabic
 • เข้าชม พิพิธภัณฑ์มาดามทุสโซ (Madame Tussauds London) เป็นหุ่นขี้ผึ้งเสมือนจริงของบุคคลสำคัญที่มีชื่อเสียงในสาขาต่าง ๆ ตั้งแต่ราชวงศ์แห่งอังกฤษ, ดารา, นักร้อง, นักกีฬา, ศิลปินเอก, นักการเมือง ตลอดจนผู้นำประเทศต่าง ๆ
 • จากนั้นนำท่านขึ้นชม ลอนดอนอาย (London Eye) ที่รู้จักในชื่อ มิลเลเนียมวีล (Millennium Wheel) เป็นชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป ที่สามารถชมทิวทัศน์รอบมหานครลอนดอน มีความสูง 135 เมตร (443 ฟุต)
 • ที่พัก ……………… HOTEL, LONDON หรือเทียบเท่า (ตามโรงแรมที่ท่านจอง)


วันที่สี่ : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือเลือกซื้อทัวร์เสริมเพิ่มเติม


วันที่ห้า : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือเลือกซื้อทัวร์เสริมเพิ่มเติม


วันที่หก : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - สนามบินลอนดอน - กรุงเทพฯ 

 • 17.30 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานฮีทโธว์ นครลอนดอน (มีเวลาให้ท่านได้ทำคืนภาษี Tax Refund ก่อนการเช็คอิน)
 • 21.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG917 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11 ชั่วโมง 25 นาที)


วันที่เจ็ด : เดินทางถึงกรุงเทพฯ

 • 15.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

แพลนการเดินทาง
Package II
City Tour Day1: London Hop on Hop off Tour + Madame Tussauds + London Eye
City Tour Day2: Full Day Tour Windsor Castle + Bath & Stonehenge Tour

วันแรก : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่สอง : กรุงเทพฯ – ลอนดอน (อังกฤษ) – อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
วันทีสาม : เที่ยวชมกรุงลอนดอน (HOP ON HOP OFF) + พิพิธภัณฑ์มาดามทุสโซ + ขึ้นชมลอนดอนอาย
วันที่สี่ : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือเลือกซื้อทัวร์เสริมเพิ่มเติม
วันที่ห้า : ชมพระราชวังวินเซอร์ + อาหารกลางวัน + เที่ยวชมเมืองบาธ + ชมเสาหินสโตนเฮ้นจ์
วันที่หก : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - สนามบินลอนดอน - กรุงเทพฯ
วันที่เจ็ด : เดินทางถึงกรุงเทพฯ


แพ็กเกจทัวร์เสริม

Full day tour of Windsor Castle, Bath & Stonehenge Tour with Entries and Lunch Pack GBP 125/- PER PERSON.
Bicester Village Shopping Express  GBP 53 PER PERSON.
Windsor, Stonehenge, Lacock and Bath with Free Lunch Pack  GBP 94/ PER PERSON.
Buckingham Palace and Windsor Castle Tour  GBP 94/ PER PERSON
อัตราแลกเปลี่ยน 1 GBP = 44.05 บาท เช็ค ณ วันที่ 02 กันยายน 2560

เงื่อนไขสินค้า

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • รถรับส่งสนามบิน-โรงแรม ไปกลับ (Seat-in-coach)
 • ซิตี้ทัวร์ 1 วัน ตามระบุไว้ในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ\
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าโรงแรมที่พัก / ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
 • Hotel City Taxes, Coach Toll & Parking 
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศอังกฤษ (ยินดีรับบริการยื่นวีซ่า อัตราค่าบริการ 4,500 บาท/ท่าน)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (ยินดีรับบริการยื่นวีซ่า กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่)
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ มาตรฐานวันละ 2 ปอนด์
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

RELATED ARTICLES

TOP 5 ตลาดสุดคูลในลอนดอน

พูดถึงแดนผู้ดีอังกฤษ เราคงนึกถึงสถานที่สวยๆ ที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน แล้วถ้าลองมองไปมุมอื่นบ้างล่ะ จะมีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างนะ? ลองไปเดินเล่นตลาดในลอนดอนกันดูดีกว่า และนี่คือตลาดสุดคูลในลอนดอนที่เรานำมาฝากกัน

พาเที่ยวต่างประเทศกับ 10 แห่งห้ามพลาดเมื่อไปลอนดอน

ถ้าจะพูดถึงการไปเที่ยวต่างประเทศ ประเทศในทวีปยุโรปก็เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจ และอีกแห่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยก็คือลอนดอน มหานครแห่งเมืองผู้ดีอังกฤษ หนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมที่ใครๆ ต่างฝันถึงว่าจะต้องไปให้ได้สักครั้ง และมีที่ไหนน่าสนใจบ้างนั้น นี่คือ 10 แห่งที่ห้ามพลาดเมื่อไปลอนดอน..

Best Christmas Markets in Europe 2017

มาแล้ว กับผลการสำรวจ Christmas Markets ที่ดีที่สุดในยุโรปประจำปี 2017 จาก europeanbestdestinations ที่มีการเปิดให้โหวตและเพิ่งปิดโหวดไปได้ไม่นาน และได้สรุปผลออกมาดังนี้...

เที่ยวต่างประเทศชม 15 สถานที่จริง แรงบันดาลใจสู่ภาพยนตร์ดิสนีย์

รู้หรือไม่ ก่อนจะมาเป็นภาพที่สวยงามบนภาพยนตร์ดิสนีย์ที่เราได้เห็นกัน มีแรงบันดาลใจมาจากสถานที่สวยๆ ทั่วโลก จะเป็นที่ไหนไปดูพร้อมๆ กันเลย

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

TRIP INFORMATION

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!