กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
 • เดินทางตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป (ตามสเตปราคา)
 • พักโรงแรมระดับ 5 ดาว // บริการ Private Tour พร้อมไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ
 • มหานครดูไบ มหานครแห่งความทันสมัย ผสมผสานกับอารยธรรมอาหรับดั้งเดิมอย่างลงตัว
 • นั่งรถไฟ ชมความอลังการแห่ง The Palm Project และถ่ายรูปด้านนอก Atlantis Hotel
 • ชมและถ่ายรูปกับโรงแรม BURJ AL ARAB และ BURJ KHALIFA ตึกที่สูงที่สุดในโลก
 • ตะลุยทะเลทรายพร้อมดื่มด่ำบรรยากาศสุดโรแมนติก ในยามพระอาทิตย์ตก
 • ชมสุเหร่า Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan Grand Mosque ที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก

อัตราค่าบริการ สำหรับเดินทาง 4 ท่านขึ้นไป
(ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) 

Trip Highlight
กำหนดการดินทาง เดินทาง 4 ท่าน
ท่านละ (บาท)
เดินทาง 6 ท่าน
ท่านละ (บาท)
เดินทาง 8 ท่าน
ท่านละ (บาท)
พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ (บาท)
สิงหาคม - กันยายน 2562 22,900.- 19,900.- 18,900.- 9,500.-
ตลาคม 2562 17,900.- 15,900.- 14,900.- 7,500.-
พ.ย. 62 - มี.ค. 63 25,900.- 22,900.- 21,900.- 10,500.-

***ราคานี้ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดเทศกาล

Details
ประเทศ: ดูไบ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 6 มื้อ
สายการบิน: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: ส.ค. 62 - มี.ค. 63

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ - ดูไบ (อาหรับเอมิเรตส์)
SWISS HOTEL, DUBAI
2 ดูไบ - อาบูดาบี - Sheikh Zayed Grand Mosque - Heritage Village - Emirate Palace - Ferrari World Abu Dhabi - ดูไบ - ห้างดูไบมอลล์ - น้ำพุเต้นระบำ
SWISS HOTEL, DUBAI
3 ดูไบ - สุเหร่าจูไมร่า - Jumeirah Beach - Burj Al Arab - นั่งรถไฟ Monorail - เดอะปาล์มไอซ์แลนด์ - ตะลุยทัวร์ทะเลทราย
SWISS HOTEL, DUBAI
4 ดูไบ - อิสระช้อปปิ้ง Mall of the Emirates - สนามบินดูไบ - กรุงเทพฯ -
5 เดินทางถึงกรุงเทพฯ -

ตารางการเดินทาง

วันแรก : กรุงเทพฯ - ดูไบ (อาหรับเอมิเรตส์)

 • คณะเดินทางเช็คอิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 สายการบินตามที่ท่านเลือก
 • ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ (อาหรับเอมิเรตส์) โดยสายการบิน และเที่ยวบินที่ท่านเลือก
 • เดินทางถึง สนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) นครดูไบ ดูไบนับเป็นหัวใจของธุรกิจการค้าและการท่องเที่ยวแห่งดินแดนตะวันออกกลาง และดูไบยังเป็นมากกว่าเมืองสมัยใหม่ที่มากมายด้วยตึกสูงระฟ้า ทะเลทรายอันกว้างใหญ่ที่สร้างความหลากหลายให้แก่เมืองนี้อย่างน่าทึ่ง
 • ที่พัก โรงแรม SWISS HOTEL, DUBAI หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

วันที่สอง : ดูไบ - อาบูดาบี - Sheikh Zayed Grand Mosque - Heritage Village - Emirate Palace - Ferrari World Abu Dhabi - ดูไบ - ห้างดูไบมอลล์ - น้ำพุเต้นระบำ

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • City Tour โดยไกด์พูดภาษาอังกฤษ เดินทางสู่ เมืองอาบูดาบี (Abu Dhabi) เมืองที่ได้รับสมญานามว่าเป็น Garden of Gulf เพราะความเขียวขจีของตัวเมืองและได้รับการ ยกย่องว่าเป็นสวรรค์แห่งทะเลทราย
 • ชม Sheikh Zayed Grand Mosque ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลกและเป็นสุเหร่าประจำเมือง ของท่านเชคที่ก่อตั้งประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ที่ท่านสร้างไว้ก่อนท่านจะสวรรคต การก่อสร้างรวมทั้งหมดเป็นเวลา 10 ปี สุเหร่านี้มีพรมผืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกขนาด 5,627 ตารางเมตร และโคมไฟ Chandelier ใหญ่ที่สุดในโลก นำเข้าจากประเทศเยอรมันทำด้วยทองคำและทองแดง (อย่าลืมนำผ้าคลุมผมติดตัวไปด้วย) สามารถรองรับผู้มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้สูงถึง 40,000 คน
 • ชม Heritage Village & Craft Center ที่ซึ่งรัฐบาลส่งเสริมและรวบรวมสินค้า พื้นเมือง จำพวก Hand made ทำโดยชาวบ้านไว้ แสดงและขายให้กับนักท่องเที่ยว อาทิเช่น รูปวาด, ชุดอาหรับ, ผ้าทอ, ของที่ระลึก, งานหัตถกรรม และพวกสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ภายในยังมีส่วนจัดแสดงวีถีชีวิต และใช้สัตว์เลี้ยงมาช่วยในการทำเกษตรกรรม อื่นๆ ร้านขายของพื้นเมือง และส่วนแสดงความเป็นอยู่ของคนพื้นเมือง
 • ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบริเวณ โรงแรม Emirate Palace ซึ่งเป็นโรงแรมระดับ 7 ดาว
 • เดินทางสู่ YAS Island ชม Ferrari World Abu Dhabi (ด้านนอก) ซึ่งที่นี่เป็นสวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก เจ้าของฉายา ม้าลำพอง ทีมยักษ์ใหญ่ในวงการรถสูตรหนึ่ง ตั้งอยู่บนเกาะยาสที่สร้างขึ้นใหม่จากการถมทะเล สมควรแก่เวลา
  เดินทางกลับสู่ ดูไบ
 • ถ่ายรูปกับตึก Burj Khalifa ซึ่งเป็นที่สุดของที่สุดแห่งดูไบ กับการประดับแสงสี อันอลังการ ของ Burj KhalifaTower สูงถึง 828 เมตร (ปัจจุบัน) มีทั้งหมด 160 ชั้นเป็นตึกที่ได้ชื่อว่าสูงที่สุดในโลก และเปลี่ยนชื่ออาคารจาก "เบิร์จดูไบ" เป็น "เบิร์จคาลิฟา"
 • ช้อปปิ้ง ห้างดูไบมอลล์ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก (ไม่รวมค่าเข้าชม) ให้ท่านได้ถ่ายรูปหน้าตู้ปลาที่มีขนาดมากกว่าสิบคนยืนเรียงกัน เชิญท่านอิสระช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝาก สินค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าสุภาพบุรุษ และสตรี จากยุโรป กระเป๋าถือสตรี เครื่องไฟฟ้า เครื่องกีฬา เป็นต้นและในเวลา 18.00-24.00 น. ของทุกวันจะมีการแสดง น้ำพุเต้นระบำ (Fontana Show) ที่สวยงามที่สุดติดอันดับต้นๆ ของโลก สัมผัสบรรยากาศสุดแสนโรแมนติค
 • ที่พัก โรงแรมSWISS HOTEL, DUBAI หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว


วันที่สาม : ดูไบ - สุเหร่าจูไมร่า - Jumeirah Beach - Burj Al Arab - นั่งรถไฟ Monorail - เดอะปาล์มไอซ์แลนด์ - ตะลุยทัวร์ทะเลทราย

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • City Tour โดยไกด์พูดภาษาอังกฤษ ผ่านชม สุเหร่าจูไมร่า (Jumeirah Mosque) สุเหร่าคู่บ้านคู่เมืองดูไบ สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลัง ได้ชื่อว่าเป็นสุเหร่าที่สวยงามมากที่สุดในแถบนี้
 • ชมชายหาด Jumeirah Beach ซึ่งเป็นชายหาดตากอากาศที่สวยงามยอดนิยมของดูไบ
 • ถ่ายรูปกับโรงแรม Burj Al Arab โรงแรมสุดหรู ระดับ 7 ดาว ที่สวยและหรูหราที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และมีชื่อเสียงของตะวันออกกลางที่ทุกคนใฝ่ฝันที่จะมีโอกาสเข้าไปสัมผัส ตั้งอยู่ริมอ่าวอาหรับ ซึ่งเป็นที่พักอาศัยของเศรษฐีชาวอาหรับ
 • เดินทางสู่ เดอะปาล์มไอซ์แลนด์ (The Palm Islands) โดยรถ Monorail (MRT) เป็นโครงการที่อลังการ สุดยอดโปรเจคส์ของยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรตส์ โดยการถมทะเลให้เป็นเกาะเทียม สร้างเป็นรูปต้นปาล์ม 3 เกาะ บนเกาะมีที่พักโรงแรม รีสอร์ท อพาร์ตเม้น ร้านค้า ภัตตาคาร นับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับที่ 8 ของโลก ให้ท่านได้ชมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะนี้
 • สุดปลายเกาะแห่งนี้ ท่านจะได้พบกับอีกหนึ่งสุดยอดโปรเจค สุดอลังการ โรงแรม ดิ แอตแลนติส (The Atlantis Hotel) สร้างอยู่กลางทะเล
 • บ่าย เดินทางกลับสู่โรงแรมที่พักเพื่อเตรียมตัวตะลุยทะเลทรายในช่วงบ่าย
 • นำท่าน ตะลุยทัวร์ทะเลทราย (Dune Safari & BBQ Dinner) โดยรถ 4 W/D พร้อมคนขับที่มีประสบการณ์ (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) 1 คัน/ 6 ท่าน ท่านจะได้สนุกสนานและตื่นเต้นพร้อมสัมผัสกับประสบการณ์อันแปลกใหม่กับการนั่งรถตะลุยไปบนเนินทรายที่มีทั้งสูงและต่ำสลับกันไป ที่ท้าทายและหวาดเสียว แต่ปลอดภัย
  หมายเหตุ
  - ท่านที่เมารถ กรุณาทานยาแก้เมาล่วงหน้าอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง และควรแจ้งหัวหน้าทัวร์ด้วย
  - ผู้ที่เป็นโรคหัวใจขั้นรุนแรง ไม่อนุญาตให้นั่งรถไป Dune Safari โดยเด็ดขาด 
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำสไตล์ Arab Buffet & BBQ ณ ภัตตาคารกลางทะเลทราย (BUFFET บริการตัวเองทดลองชิมอาหารแบบอาหรับแบบบาร์บีคิว จิบชาและกาแฟหอมกรุ่นสไตล์อาหรับในบรรยากาศที่แสนสบายกับเบาะที่นั่งบนพื้นพรมกลางทะเลทรายใกล้เวทีการแสดง
 • ตื่นตาตื่นใจไปกับโชว์การแสดงแบบอาหรับ อาทิ ชมระบำหน้าท้อง (Belly Dance) ศิลปะจากสาวชาวอาหรับ ระบำกระโปรง ประดับไฟสวยงาม (Tanora) ศิลปะแห่งการร่ายรำของชายหนุ่ม ซึ่งโชว์ลีลา ศิลปะการควงพรมแบบอาหรับ ซึ่งต้องใช้เวลาฝึกฝนอย่างน้อย 3 ปี ระบำอาหรับ (Arabian Dance Show) ซึ่งหาดูได้ยากมีเฉพาะแถบอาหรับเท่านั้น 
 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก
 • ที่พัก โรงแรม SWISS HOTEL, DUBAI หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว


วันที่สี่ : ดูไบ - อิสระช้อปปิ้ง Mall of the Emirates - สนามบินดูไบ - กรุงเทพฯ

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านสู่ Mall of the Emirates ห้างสรรพสินค้าชั้นนำขนาดยักษ์ที่ประกอบไปด้วยแหล่งบันเทิง และช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์ เชิญท่านอิสระเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมยี่ห้อดังมากมาย อาทิเช่น Louis Vuitton, Gucci, Fendi, Chirstian Dior และเลือกชมแฟชั่นเครื่องแต่งกาย และเสื้อผ้าแบรนด์เนมยี่ห้อดัง คุณภาพเยี่ยมจาก Lacos, Mng, Sara, River Island, H&M, Thame ฯลฯ
 • ***อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย
 • ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินดูไบ เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ มีเวลาให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้า New Arrival Intrend ราคาพิเศษที่ Abu Dhabi Duty Free เพลิดเพลินกับสินค้าแบรนด์ดังมากมาย
 • ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน และเที่ยวบินที่ท่านเลือก

ทัวร์ดูไบ อาบูดาบี 5 วัน 3 คืน


วันที่ห้า : เดินทางถึงกรุงเทพฯ 

 • เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ตารางสายการบินที่แนะนำ

สามารถซื้อตั๋วเครื่องบินเพิ่มเติมได้โดยสอบถามจากเจ้าหน้าที่

หรือจองออนไลน์ได้ที่ https://www.ynotfly.com/

สายการบิน เส้นทาง Route เที่ยวบินที่
Flight No.
ไฟล์ทเดินทาง
Departure - Arrival

สายการบินไทย (TG)
ขาไป กรุงเทพ - ดูไบ
(BKK - DXB)
TG517 16.20 – 20.30
ขากลับ ดูไบ - กรุงเทพ
(DXB - BKK)
TG518 21.30 – 06.50
สายการบินเอมิเรตส์ (EK) ขาไป กรุงเทพ - ดูไบ
(BKK - DXB)
EK377 15.50 – 19.00
ขากลับ ดูไบ - กรุงเทพ
(DXB - BKK)
EK374 22.35 – 07.35

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าบริการ Private Tour พร้อมไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
 • ค่ารถนำเที่ยวแบบส่วนตัวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ กรุงเทพฯ-ดูไบ / ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม และร้านอาหาร
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ มาตรฐานวันละ 3 USD x 4 วัน = 12 USD
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น มาตรฐานวันละ 3 USD x 4 วัน = 12 USD
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย

RELATED ARTICLES

10 อันดับ สายการบินในดวงใจจากผู้ใช้ทั่วโลกโดย Tripadvisor

เป็นที่รู้กันดีว่าเว็บไซต์ Tripadvisor ได้รวบรวมรีวิวมากมายจากนักเดินทางจริงทั่วโลก ทำให้เราสามารถนำไปประกอบการตัดสินใจได้จากคำบอกเล่า คำติชมต่างๆ ในหลากหลายเรื่องราว และนี่คือ 20 สายการบินในดวงใจจากผู้ใช้ทั่วโลก

ดูไบ..คือที่สุด มหานครแห่งความหรูหรา

ดูไบ..คือที่สุด มหานครแห่งความหรูหรา พบกับความเริ่ดหรูอลังการของดูไบ กับหลากหลายความเป็นที่สุด ที่รวมอยู่ที่นี่ ที่เดียว

ไปดูไบ...ไปตื่นทองที่ DEIRA GOLD SOUK

ไปดูไบ...ไปตื่นทองที่ DEIRA GOLD SOUK ตลาดทองคำปลอดภาษี คุณภาพดี ราคาดีที่สุดในดูไบ

ย้อนอดีต 15 เมืองใหญ่ของโลก เคยเป็นยังไงมาก่อนนะ?

กว่าจะเป็นภาพที่สวยงามให้เราเห็นในปัจจุบัน เคยลองคิดย้อนไปดูในอดีตกันบ้างมั้ย ว่าในแต่ละเมืองหน้าตาจะเป็นอย่างไร ในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหน เรามาเปรียบเทียบ Before After กันเลย

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!