Group&Go แพ็กเกจไต้หวัน ทาโรโกะ อี๋หลัน ไทเป 101 Night Market 5 วัน 4 คืน

Highlight
 • พักโรงแรมใจกลางไทเป Green World Hotel ★★★★ 3 คืน และพัก Hualian Azure Hotel (หรือเทียบเท่า) ในฮัวเหลียน 1 คืน
 • พร้อมบริการรถรับส่ง – ไปกลับ สนามบินและที่พักแบบส่วนตัว
 • รถนำเที่ยวส่วนตัว รถนำเที่ยวส่วนตัว เส้นทางอุทยานทาโรโกะ – ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน
 • เที่ยว Hualien East Rift - National Center for Traditional Arts - Yilan Luodong Forestry Culture Garden
 • ชมความงามของ ตึกไทเป101 – พิพิธภัณฑ์กู้กง - ช้อปปิ้งตลาดซื่อหลินไนท์
Details
ประเทศ: ไต้หวัน
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
รวมมื้ออาหาร: -
สายการบิน: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: -
ขึ้นเครื่อง: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้ - ธ.ค.60
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
15,900
(กรุณาดูรายละเอียดตามเงื่อนไข)

แชร์ สินค้านี้

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 เดินทางสู่ไต้หวัน ด้วยตัวท่านเอง (*ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) - นำท่านสู่โรงแรม โดยรถยนต์ส่วนตัว
Green World Hotels
2 พาท่องเที่ยวโดยรถยนต์ส่วนตัว - อุทยานทาโรโกะ - ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน - ดินเนอร์ทานมื้อเย็นที่ Taiwanese Food Restaurant
Green World Hotels
3 พาท่องเที่ยวโดยรถยนต์ส่วนตัว อุทยานแห่งชาติหุบเขาตะวันออก(Hualien East Rift) - ศูนย์อนุรักษ์ศิลปะโบราณแห่งชาติ National Center for Traditional Arts - Yilan Luodong Forestry Culture Garden - ดินเนอร์มื้อเย็นที่ Taipei King Ping Restaurant
Green World Hotels
4 พาท่องเที่ยวโดยรถยนต์ส่วนตัว - ชมตึกไทเป101 - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ - ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
Green World Hotels
5 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - นำท่านเดินทางสู่สนามบิน โดยรถยนต์ส่วนตัว
-

 วันเดินทาง : วันนี้ - ธันวาคม 2560

 • ราคาเริ่มต้นนี้ สำหรับเดินทางเป็นกรุ๊ปส่วนตัว 4 คนเดินทาง ด้วย Toyota Wish
 • บริการซิตี้ทัวร์ แบบส่วนตัว 3 วันเต็ม
 • บริการรถรับส่งไปกลับ ระหว่างสนามบินและที่พักแบบส่วนตัว
 • ที่พัก 4 คืน (หรือเทียบเท่า) พร้อมอาหารเช้า 4 มื้อ ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • ฟรี Local ซิมการ์ด 1 ซิม (ต่อกรุ๊ป) เพื่อไม่ให้พลาดการติดต่อกับคนขับรถ

DAY 1 : เดินทางสู่ไต้หวัน ด้วยตัวท่านเอง (*ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) - นำท่านสู่โรงแรม โดยรถยนต์ส่วนตัว

 • ออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมือง หรือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ที่ลูกค้าเลือกเอง
 • ถึงท่าอากาศยานฯ เถาหยวน ประเทศไต้หวัน ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ที่พักด้วยรถตู้ส่วนตัว
 • เข้าพักที่โรงแรม Green World Hotels ★★★★ / หรือเทียบเท่า

DAY 2 : พาท่องเที่ยวโดยรถยนต์ส่วนตัว สถานที่สำคัญ อุทยานทาโรโกะ - ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน - ดินเนอร์ทานมื้อเย็นที่ Taiwanese Food Restaurant

 • เช้า ทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก Green World Hotels / หรือเทียบเท่า
 • เช้า รถตู้ส่วนตัวรับท่านจากที่พักนำท่านเดินทางสู่ อุทยานทาโรโกะ หรือ ไทหลู่เก๋อ เป็นอุทยานแห่งชาติใหญ่ เป็นอันดับ 2 ของไต้หวัน อุทยานแห่งนี้มีอาณาเขตครอบคลุม พื้นที่ 3 เมือง ได้แก่ ฮัวเหลียน หนานโถว และ ไถจง อุทยานแห่งนี้มีทัศนียภาพของหุบเขา และเทือกเขาสลับซับซ้อนสวยงาม และยังมีวัฒนธรรม ประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว – จากนั้นให้ท่านเดินช้อปปิ้งที่ ตลาดกลางคืน
 • เย็น Dinnerที่ Taiwanese Food Restaurant – นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก(อิสระ อาหารกลางวัน)

DAY 3 : พาท่องเที่ยวโดยรถยนต์ส่วนตัว สถานที่สำคัญ อุทยานแห่งชาติหุบเขาตะวันออก(Hualien East Rift) - ศูนย์อนุรักษ์ศิลปะโบราณแห่งชาติ National Center for Traditional Arts - Yilan Luodong Forestry Culture Garden - ดินเนอร์มื้อเย็นที่ Taipei King Ping Restaurant

 • เช้า ทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม Green World Hotels / หรือเทียบเท่า
 • เช้า รถตู้ส่วนตัวรับท่านจากที่พักนำท่านชม Hualien East Rift มักถูกเรียกว่าดินแดนแห่งนมและน้ำผึ้งเนื่องจาก เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์และเขียวชอุ่มที่สุดแห่งหนึ่งของเกาะไต้หวัน - National Center forTraditional Arts ที่แห่งนี้จำลองถนนโบราณเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสความเก่าแก่ มีร้านต่างๆ ที่ขายสินค้าแบบ ไต้หวันโดยเฉพาะ และร้านต่างๆ จะมีกิจกรรม DIY ให้ครอบครัวพาลูกมาทำได้ด้วย - Yilan Luodong Forestry Culture Garden ที่นี่บรรยากาศเย็นสบายเงียบสงบ ชาวไต้หวันนิยมมาถ่ายรูป pre-Wedding กันเยอะมากค่ะ สมัยก่อนต้นไม้ใหญ่ๆที่ถูกไต้ฝุ่นพัดล้มในแถบภูเขาไท้ผิงก็จะถูกลำเลียงโดยรถไฟขนต้นใม้ เพื่อมาจัดเก็บไว้ที่นี่ค่ะ และจะถูกขายทอดตลาดต่อไป จากนั้นนำเดินทางกลับสู่ ไทเป
 • เย็น Dinner ที่ Taipei King Ping Restaurant – นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก(อิสระ อาหารกลางวัน)

DAY 4 : พาท่องเที่ยวโดยรถยนต์ส่วนตัว สถานที่สำคัญ - ชมตึกไทเป101 - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ - ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

 • เช้า ทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก Green World Hotels / หรือเทียบเท่า
 • เช้า รถตู้ส่วนตัวรับท่านจากที่พักนำท่านเดินทางกลับไทเป จากนั้นนำท่านชม ตึกไทเป 101 ตึกระฟ้าแห่งนี้มี ความสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ เป็นพิพิธภัณท์ที่มีการจัดแสดงโบราณวัตถุที่ มากที่สุดในโลก - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ไนท์มาร์เก็ตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองไทเป
 • จากนั้นนำท่านเดิน ทางกลับสู่ที่พัก (อิสระ อาหารกลางวันและอาหารเย็น )

DAY 5 : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - นำท่านเดินทางสู่สนามบิน โดยรถยนต์ส่วนตัว

 • เช้า ทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม Green World Hotels / หรือเทียบเท่า – อิสระช้อปปิ้ง – กินเที่ยวตามอัธยาศัย แนะนำขาช้อปต้องไม่พลาดไป Ximending ย่านช็อปปิ้งของคนไต้หวัน – เลือกช้อปรองเท้ากีฬาแบรนด์เนมราคาถูกให้จุใจ ไม่ว่าจะเป็น Nike, Adidas, Puma หรือรองเท้าแตะยี่ห้อดัง Birkenstock – ห้ามพลาดกับของกินยอดฮิตเต้าหู้เหม็น ถ้าไม่ได้ลองถือว่ายังมาไม่ถึงไต้หวัน – อีกอย่างที่น่ากิน สำหรับคนรักอาหารแนว Street Food คือเจ้าปลาหมึกยักษ์ตัวโตไซด์พี่เบิ้ม ทอดกรอบอร่อยจัดเต็ม..คอนเฟิร์ม – เช็คเอ้าท์จากโรงแรม
 • รถมารับท่านจากโรงแรมเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน – เช็คอิน
 • เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการ: (*ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

 • ช่วงเดินทาง : ตั้งแต่ วันนี้ - ธันวาคม 2560 

วันเดินทาง ผู้ใหญ่อายุ50ขึ้นไป พักห้องละ 2 -3 ท่าน ผู้ใหญ่อายุต่ำกว่า50 พักห้องละ 2 -3 ท่าน เด็กอายุ2-12ปีขึ้นไป มีเตียงและไม่มีเตียง พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ท่านละ
ส.ค. – ธ.ค.60

15,900

15,900

15,900

5,000

หมายเหตุ: ราคานี้ไม่สามารถใช้เดินทางได้ในพีเรียดวันหยุดนักขัตฤกษ์ของทางไต้หวัน ต้องเช็คกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

ตารางบิน สายการบินที่แนะนำ

ขาไป : ออกจากท่าอากาศยานดอนเมือง DMK-TPE TI506 19:20-00:25
ขากลับ : ออกจากท่าอากาศยานเถาหยวน TPE-DMK TI505 15:55-18:20
 
ขาไป : ออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ DMK-TPE CI838 08.35-13.15
ขากลับ : ออกจากท่าอากาศยานเถาหยวน TPE-BKK CI837 22.05-00.35
 
ขาไป : ออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ DMK-TPE TG634 07.10-11.50
ขากลับ : ออกจากท่าอากาศยานเถาหยวน TPE-BKK TG635 20.05-22.50
 
ขาไป : ออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ DMK-TPE BR206 02.15-07.05
ขากลับ : ออกจากท่าอากาศยานเถาหยวน TPE-BKK BR203 21.40-00.25

เงื่อนไขสินค้า

อัตราค่าบริการนี้รวม :

 • ค่าที่พัก 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า 3 มื้อ ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • รถรับส่งไปกลับสนามบินไทเป และที่พัก แบบส่วนตัวสำหรับ 4 ท่าน
 • บริการซีตี้ทัวร์ แบบส่วนตัว 2 วัน พร้อมอาหารเย็น 2 มื้อ หลังจบซิตี้ทัวร์
 • ค่าทางด่วน, ค่าจอดรถ, ค่าทิปคนขับรถ
 • Local Sim Card 1 sim/group
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :

 • ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น , ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

ข้อควรทราบ :

 • บริการ Private Tour ไม่มีหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น , คนขับรถพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อย
 • ควรนัดหมายเวลากับคนขับรถ (Driver Guide) เรื่องจุดขึ้นลงรถ และเวลานัดหมายให้ชัดเจน
 • กรุณาจดจำสถานที่และจุดนัดหมาย เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับรถส่วนตัวของท่านและทีมฯ
 • ก่อนเดินทาง เราจะแจ้งเลขทะเบียนรถ, ยี่ห้อรถ , ชื่อคนขับ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน
 • วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบินไทเป คนขับรถจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่านและเพื่อนๆ ไปส่งยังที่พัก
 • เรามี Local Sim Card ให้กรุ๊ปของท่าน 1 sim เพื่อใช้สำหรับติดต่อกับคนขับรถ กรุณา save เบอร์โทรศัพท์ของคนขับรถหลังได้รับ Sim Card 

*อัตราค่าบริการนี้สำหรับเดินทาง 4 ท่าน กรณีจำนวนผู้เดินทางมากกว่าที่กำหนด กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง เนื่องจากต้องปรับขนาดของรถซึ่งจะมีค่าบริการเพิ่ม*

RELATED PRODUCTS

Pocket WiFi Taiwan 4G Unlimited (รับที่สนามบินในไทย) สำหรับใช้ในไต้หวัน

เช่า Pocket Wifi Taiwan 4G Unlimited ในราคาประหยัด สำหรับใช้ในไต้หวัน รับประกันความเร็ว 4G ไม่จำกัด

เริ่มต้น 199 บาท/ท่าน

TRAVEL SIM ASIA 4GB Non-Stop 8 วันต่อเนื่อง

สนุกทุกทริปด้วย ซิมท่องเที่ยวเอเชีย แบบคุ้มๆ ด้วย TRAVEL SIM ASIA 4GB เล่นเน็ต Non-Stop 8 วันต่อเนื่อง ไม่ต้องกลัวเน็ตรั่ว ครอบคลุม 11 ประเทศทั่วเอเชีย

เริ่มต้น 399 บาท/ท่าน

Group&Go แพ็กเกจไต้หวัน หมู่บ้านสายรุ้ง วัดเหวินหวู่ 4 วัน 3 คืน

แพ็กเกจรวม: โรงแรมพัก 3 คืน พร้อมอาหารเช้า 3 มื้อ + รถยนต์ส่วนตัว 4 ท่าน รับส่งไปกลับ สนามบินและที่พัก + ซิตี้ทัวร์พาเที่ยวไต้หวัน แบบส่วนตัว 1 วัน

เริ่มต้น 8,900 บาท/ท่าน

Group&Go แพ็กเกจไต้หวัน Sun Moon Lake เย่หลิว จิ่วเฟิ่น 4 วัน 3 คืน

แพ็กเกจรวม: โรงแรมพัก 3 คืน พร้อมอาหารเช้า 3 มื้อ + รถยนต์ส่วนตัว 4 ท่าน รับส่งไปกลับ สนามบินและที่พัก + ซิตี้ทัวร์พาเที่ยวไต้หวัน แบบส่วนตัว 2 วัน พร้อมอาหารเย็น 2 มื้อ หลังจบซิตี้ทัวร์

เริ่มต้น 11,900 บาท/ท่าน

TRIP INFORMATION

RELATED ARTICLES

ของฝากไต้หวัน กับ 5 ร้านเครื่องสำอางที่สาวๆ ห้ามพลาด!

ที่ไต้หวันมีร้านเครื่องสำอางดีๆ ให้เราช้อปปิ้งเพียบ แบบที่สาวๆ ต้องชอบแน่ๆ นอกจากจะไปสอยเครื่องสำอางเป็นของตัวเองแล้ว ยังเป็นของฝากไต้หวันที่คนรับต้องถูกใจ แถมคนให้ยังสบายกระเป๋าอีกต่างหาก เพราะว่าราคาโดนใจมากๆ โดยเฉพาะหมวดสกินแคร์ของไต้หวัน เค้าขึ้นชื่อเลยล่ะ ส่วนจะเป็นที่ไหนบ้าง ตามไปช้อปด้วยกันเลย

จองตั๋วเครื่องบินยังไง? ให้ได้ราคาถูก

สายการบินขยันออกโปรกันจัง แต่จองทีไรก็ไม่ได้ราคาโปรกับเค้าซักที ลองวิธีนี้ดู อาจจะได้ราคาถูกแบบไม่ต้องรอโปรเลยก็ได้

10 เทคนิค เที่ยวอย่างไรให้ประหยัด

จะไปเที่ยวแต่ละที ก็ต้องเตรียมตัวกันหน่อย โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณและค่าใช้จ่าย ซึ่งต้องมีอยู่ไม่น้อยเลยล่ะ แต่ไม่ต้องเป็นกังวลไป เรามีวิธีดีๆ มาแนะนำ ที่จะทำให้คุณประหยัดงบไปได้อีกเยอะ

เที่ยวต่างประเทศ ใช้ Sim Card หรือ Pocket Wifi ดี ?

เที่ยวต่างประเทศ ใช้ Sim Card หรือ Pocket Wifi ดี? มาดูแต่ละเหตุผลที่จะทำให้เราตัดสินใจได้ว่า ไปเที่ยวต่างประเทศครั้งหน้า จะใช้อะไรดีนะ จะได้โซเชียลได้แบบไม่ต้องห่วงเรื่องอินเตอร์เน็ต

ถึงไต้หวันแล้ว จะเดินทางเข้าตัวเมืองไทเป อย่างไรดี ?

หลายคนที่มีแพลนไปเที่ยวไต้หวันกันเอง ก็คงจะจองตั๋วเครื่องบินกันแล้วใช่มั้ยล่ะ แต่ลืมไปหรือเปล่าว่าพอไปถึงแล้วจะเดินทางเข้าตัวเมืองไทเปกันยังไง แล้วถ้าไปถึงดึกๆ ดื่นๆ จะมีรถมั้ย ไม่ต้องกังวล เพราะเรามีคำตอบดีๆ มาให้ทุกคนแล้ว

คุณเป็นนักท่องเที่ยวแบบไหนกันนะ?

ใครๆ ก็อยากออกไปท่องเที่ยวและท่องโลกดูสักครั้ง แต่ลองสำรวจดูตัวเองบ้างหรือเปล่า ว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวแบบไหน ลองไปหาคำตอบกัน

8 เหตุผลโดนใจ ที่จะทำให้คุณอยากไป เที่ยวไต้หวัน ในปี 2560 นี้

เที่ยวไต้หวัน ถือเป็นอีกหนึ่งประเทศ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก และมีความลงตัวผสมความละมุนละไม ทั้งความทันสมัยของบ้านเมือง ธรรมชาติที่สมบูรณ์มากและน่าอัศจรรย์ใจ เป็นแหล่งศิลปและวัฒนธรรมที่สวยงาม หากได้ลองไปสัมผัสและ ท่องเที่ยวไต้หวัน สักครั้ง รับรองคุณจะต้องหลงรักและประทับใจ จนอยากไปอีกหลายๆรอบแน่ๆ

ไหว้พระไต้หวัน ขอพร 10 ศาลเจ้าและวัดเก่าแก่ อันศักดิ์สิทธิ์ที่สุด...เคยไปกันหรือยัง ?

ไต้หวัน มีศาลเจ้าเก่าแก่และวัดชื่อดังอันศักดิ์สิทธิ์มากมายทั่วเกาะไทเป ที่มีความเชื่อกันว่า หากใครได้มากราบไหว้จะประสบแต่สิ่งดีๆ แก่ตนเองและครอบครัว จนมีคำพูดที่ว่า สามก้าวหนึ่งศาล ห้าก้าวหนึ่งวัด เราตามไปดูกับ 10 อันดับศาลเจ้าและวัดที่คนไต้หวันเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ใครมีโอกาสมาเที่ยวไต้หวัน แนะนำต้องไป กราบไหว้ขอพร รับออร่า ความเฮง กันเถอะ! ตามไปดูกัน

เที่ยวไทเป ชมทางรถไฟสายผิงซี...ความโรแมนติกที่ใกล้ไทเปนิดเดียว

หลายคนอาจจะเคยไปเที่ยวไทเปในสถานที่ยอดนิยมกันแล้ว วันนี้เราจะพาออกนอกไทเปไปแค่นิดเดียว แต่ได้ความโรแมนติกกลับมามากมาย นั่นก็คือ ทางรถไฟสายผิงซี

สถานที่ท่องเที่ยวไต้หวัน ต้องช้อป ONITSUKA TIGER

ถ้าจะพูดถึงรองเท้าผ้าใบ Onitsuka Tiger แน่นอนว่าถ้าใครไปเที่ยวไต้หวันต้องไม่พลาด เพราะว่าที่ไต้หวันเค้าลดหนักมาก ถูกกว่าถึง 30-60% เลยทีเดียว เรามาดูแต่ละที่กันดีกว่า ว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนน่าไปช้อปบ้าง

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!