Group&Go แพ็กเกจไต้หวัน Sun Moon Lake เย่หลิว จิ่วเฟิ่น 4 วัน 3 คืน

Highlight
 • แพ็กเกจนี้รวม: โรงแรมพัก 3 คืน พร้อมอาหารเช้า 3 มื้อ + รถยนต์ส่วนตัว 4 ท่าน รับส่งไปกลับ สนามบินและที่พัก + ซิตี้ทัวร์พาเที่ยวไต้หวัน แบบส่วนตัว 2 วัน พร้อมอาหารเย็น 2 มื้อ หลังจบซิตี้ทัวร์
 • เดินทางแบบทัวร์ส่วนตัว 4 คนก็ไปได้ ไม่ต้องรอเป็นกรุ๊ปใหญ่ เฉพาะครอบครัวหรือแก๊งเพื่อนของคุณแล้ว เดินทางได้เลย
 • พัก Green World Hotels (หรือเทียบเท่า) ในไทเป 3 คืน พร้อมบริการรถรับส่ง – ไปกลับ สนามบินและที่พักแบบส่วนตัว
 • รถนำเที่ยวส่วนตัว เส้นทางรถไฟเก่าสายโรแมนติกผิงซี – เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น – น้ำตกสีทอง – ทะเลหยินหยาง – อุทยานเย่หลิว – ทานมื้อค่ำเสี่ยวหลงเปาที่ร้านอาหาร Dian Shui Lou
 • ล่องเรือเที่ยวชมบรรยากาศของ Sun Moon Lake – Ita Thao shopping street – วัด เหวินหวู่ – ทานมื้อค่ำที่ Shihmen reservoir Live Fish / เมนู Hot Pot เพื่อสุขภาพ
Details
ประเทศ: ไต้หวัน
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 5 มื้อ
สายการบิน: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้ - ธ.ค.60
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
11,900
(กรุณาดูรายละเอียดตามเงื่อนไข)

แชร์ สินค้านี้

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 เดินทางสู่ไต้หวัน ด้วยตัวท่านเอง (*ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) - นำท่านสู่โรงแรมโดยรถยนต์ส่วนตัว
Green World Hotel
2 รถไฟผิงซี - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - น้ำตกสีทอง - ทะเลหยินหยาง - อุทยานหินเหย่หลิ่ว - ทานมื้อเย็นเสี่ยวหลงเปา
Green World Hotel
3 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - Ita Thao Old Street - วัดเหวินหวู่ - ทานมื้อเย็น Hot Pot
Green World Hotel
4 อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย - เดินทางสู่สนามบินเถาหยวน โดยรถยนต์ส่วนตัว
-

 วันเดินทาง : มิถุนายน-ธันวาคม 2560

 • ราคาเริ่มต้นนี้ สำหรับเดินทางเป็นกรุ๊ปส่วนตัว 4 ท่าน โดยสารการบินที่ลูกค้าสามารถเลือกเองได้ตามอัธยาศัย
 • ซิตี้ทัวร์ ส่วนตัว 2 วันเต็ม – หลังซิตี้ทัวร์วันแรกทานมื้อเย็นเสี่ยวหลงเปาร้านเตียนชุยโหลว และวันที่สองทาน Hot Pot
 • บริการรถรับส่งไปกลับ ระหว่างสนามบินและที่พักแบบส่วนตัวด้วย รถ TOYOTA WISH
 • ที่พัก Green World Hotels 3 คืน (หรือเทียบเท่า) พร้อมอาหารเช้า 3 มื้อ ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • ฟรี Local ซิมการ์ด 1 ซิม (ต่อกรุ๊ป) เพื่อไม่ให้พลาดการติดต่อกับคนขับรถ

แพลนการเดินทาง:

DAY 1 : เดินทางสู่ไต้หวัน ด้วยตัวท่านเอง (*ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) - นำท่านสู่โรงแรมโดยรถยนต์ส่วนตัว

 • ออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมือง หรือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ที่ลูกค้าเลือกเอง
 • ถึงท่าอากาศยานฯ เถาหยวน ประเทศไต้หวัน ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ที่พักด้วยรถตู้ ส่วนตัว เข้าพักที่ โรงแรม Green World Hotels / หรือเทียบเท่า

DAY 2 : รถไฟผิงซี - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - น้ำตกสีทอง - ทะเลหยินหยาง - อุทยานหินเหย่หลิ่ว - ทานมื้อเย็นเสี่ยวหลงเปา

 • เช้า ทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม Green World Hotels / หรือเทียบเท่า
 • เช้า รถตู้ส่วนตัวรับท่านจากที่พักนำท่านชม เส้นทางรถไฟสายโรแมนติกผิงซี – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงในสมัยโบราณ – จิ่วเฟิ่น Old Street - น้ำตกสีทอง – ทะเลหยินหยาง – อุทยานหินเหย่หลิ่ว ลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล มีโขดหินรูปร่างแปลกๆ เกิดขึ้นจากการกัดเซาะของน้ำทะเล
 • เย็น ทานมื้อเย็น เสี่ยวหลงเปาร้านเตียนชุยโหลว (Dian Shui Lou) – จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

DAY 3 : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - Ita Thao Old Street - วัดเหวินหวู่ - ทานมื้อเย็น Hot Pot

 • เช้า ทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม Green World Hotels / หรือเทียบเท่า
 • เช้า รถตู้ส่วนตัวรับท่านจากที่นำท่านไป Sun Moon Lake ล่องเรือชม ทะเลสาบสุริยันจันทรา “สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน” – Ita Thao Old Street – ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดเหวินหวู่ เทพเจ้าแห่งปัญญา
 • เย็น Dinner ที่ Shihmen Reservoir Live Fish / Hot Pot – นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

DAY 4 : อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย - เดินทางสู่สนามบินเถาหยวน โดยรถยนต์ส่วนตัว 

 • เช้า ทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม Green World Hotels / หรือเทียบเท่า – อิสระช้อปปิ้ง – กินเที่ยวตามอัธยาศัย – เช็คเอ้าท์จากโรงแรม
 • รถมารับท่านจากโรงแรมเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน – เช็คอิน
 • เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการ: *ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

 • ช่วงเดินทางตั้งแต่ : วันนี้ - ธันวาคม 2560 

วันเดินทาง ผู้ใหญ่อายุ50ขึ้นไป พักห้องละ 2 -3 ท่าน ผู้ใหญ่อายุต่ำกว่า50 พักห้องละ 2 -3 ท่าน เด็กอายุ2-12ปีขึ้นไป มีเตียงและไม่มีเตียง พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ท่านละ
ส.ค. – ธ.ค. 60

11,900

11,900

11,900

5,000

หมายเหตุ: ราคานี้ไม่สามารถใช้เดินทางได้ในพีเรียดวันหยุดนักขัตฤกษ์ของทางไต้หวัน ต้องเช็คกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

ตารางบิน สายการบินที่แนะนำ  

ขาไป : ออกจากท่าอากาศยานดอนเมือง DMK-TPE TI506 19:20-00:25
ขากลับ : ออกจากท่าอากาศยานเถาหยวน TPE-DMK TI505 15:55-18:20
 
ขาไป : ออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ DMK-TPE CI838 08.35-13.15
ขากลับ : ออกจากท่าอากาศยานเถาหยวน TPE-BKK CI837 22.05-00.35
 
ขาไป : ออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ DMK-TPE TG634 07.10-11.50
ขากลับ : ออกจากท่าอากาศยานเถาหยวน TPE-BKK TG635 20.05-22.50
 
ขาไป : ออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ DMK-TPE BR206 02.15-07.05
ขากลับ : ออกจากท่าอากาศยานเถาหยวน TPE-BKK BR203 21.40-00.25

เงื่อนไขสินค้า

อัตราค่าบริการนี้รวม :

 • ค่าที่พัก 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า 3 มื้อ ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • รถรับส่งไปกลับสนามบินไทเป และที่พัก แบบส่วนตัวสำหรับ 4 ท่าน
 • บริการซีตี้ทัวร์ แบบส่วนตัว 2 วัน พร้อมอาหารเย็น 2 มื้อ หลังจบซิตี้ทัวร์
 • ค่าทางด่วน, ค่าจอดรถ, ค่าทิปคนขับรถ
 • Local Sim Card 1 sim/group

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :

 • ค่าเข้าชมสถานที่, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

ข้อควรทราบ :

 • บริการ Private Tour ไม่มีหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น , คนขับรถพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อย
 • ควรนัดหมายเวลากับคนขับรถ (Driver Guide) เรื่องจุดขึ้นลงรถ และเวลานัดหมายให้ชัดเจน
 • กรุณาจดจำสถานที่และจุดนัดหมาย เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับรถส่วนตัวของท่านและทีมฯ
 • ก่อนเดินทาง เราจะแจ้งเลขทะเบียนรถ, ยี่ห้อรถ , ชื่อคนขับ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน
 • วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบินไทเป คนขับรถจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่านและเพื่อนๆ ไปส่งยังที่พัก
 • เรามี Local Sim Card ให้กรุ๊ปของท่าน 1 sim เพื่อใช้สำหรับติดต่อกับคนขับรถ กรุณา save เบอร์โทรศัพท์ของคนขับรถหลังได้รับ Sim Card

*อัตราค่าบริการนี้สำหรับเดินทาง 4 ท่าน กรณีจำนวนผู้เดินทางมากกว่าที่กำหนด กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง เนื่องจากต้องปรับขนาดของรถซึ่งจะมีค่าบริการเพิ่ม*

RELATED PRODUCTS

Pocket WiFi Taiwan 4G Unlimited (รับที่สนามบินในไทย) สำหรับใช้ในไต้หวัน

เช่า Pocket Wifi Taiwan 4G Unlimited ในราคาประหยัด สำหรับใช้ในไต้หวัน รับประกันความเร็ว 4G ไม่จำกัด

เริ่มต้น 199 บาท/ท่าน

TRAVEL SIM ASIA 4GB Non-Stop 8 วันต่อเนื่อง

สนุกทุกทริปด้วย ซิมท่องเที่ยวเอเชีย แบบคุ้มๆ ด้วย TRAVEL SIM ASIA 4GB เล่นเน็ต Non-Stop 8 วันต่อเนื่อง ไม่ต้องกลัวเน็ตรั่ว ครอบคลุม 11 ประเทศทั่วเอเชีย

เริ่มต้น 399 บาท/ท่าน

Group&Go แพ็กเกจไต้หวัน หมู่บ้านสายรุ้ง วัดเหวินหวู่ 4 วัน 3 คืน

แพ็กเกจรวม: โรงแรมพัก 3 คืน พร้อมอาหารเช้า 3 มื้อ + รถยนต์ส่วนตัว 4 ท่าน รับส่งไปกลับ สนามบินและที่พัก + ซิตี้ทัวร์พาเที่ยวไต้หวัน แบบส่วนตัว 1 วัน

เริ่มต้น 8,900 บาท/ท่าน

Group&Go แพ็กเกจไต้หวัน ทาโรโกะ อี๋หลัน ไทเป 101 Night Market 5 วัน 4 คืน

แพ็กเกจรวม: โรงแรม 4 คืน พร้อมอาหารเช้า 4 มื้อ + รถรับส่ง ไปกลับ สนามบินที่พัก แบบส่วนตัวสำหรับ 4 ท่าน + พาเที่ยวซิตี้ทัวร์ส่วนตัว 2 วัน + ดินเนอร์มื้อเย็น 2 มื้อ หลังจบซิตี้ทัวร์

เริ่มต้น 15,900 บาท/ท่าน

TRIP INFORMATION

RELATED ARTICLES

จองตั๋วเครื่องบินยังไง? ให้ได้ราคาถูก

สายการบินขยันออกโปรกันจัง แต่จองทีไรก็ไม่ได้ราคาโปรกับเค้าซักที ลองวิธีนี้ดู อาจจะได้ราคาถูกแบบไม่ต้องรอโปรเลยก็ได้

ถึงไต้หวันแล้ว จะเดินทางเข้าตัวเมืองไทเป อย่างไรดี ?

หลายคนที่มีแพลนไปเที่ยวไต้หวันกันเอง ก็คงจะจองตั๋วเครื่องบินกันแล้วใช่มั้ยล่ะ แต่ลืมไปหรือเปล่าว่าพอไปถึงแล้วจะเดินทางเข้าตัวเมืองไทเปกันยังไง แล้วถ้าไปถึงดึกๆ ดื่นๆ จะมีรถมั้ย ไม่ต้องกังวล เพราะเรามีคำตอบดีๆ มาให้ทุกคนแล้ว

เที่ยวไทเป ชมทางรถไฟสายผิงซี...ความโรแมนติกที่ใกล้ไทเปนิดเดียว

หลายคนอาจจะเคยไปเที่ยวไทเปในสถานที่ยอดนิยมกันแล้ว วันนี้เราจะพาออกนอกไทเปไปแค่นิดเดียว แต่ได้ความโรแมนติกกลับมามากมาย นั่นก็คือ ทางรถไฟสายผิงซี

8 เหตุผลโดนใจ ที่จะทำให้คุณอยากไป เที่ยวไต้หวัน ในปี 2560 นี้

เที่ยวไต้หวัน ถือเป็นอีกหนึ่งประเทศ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก และมีความลงตัวผสมความละมุนละไม ทั้งความทันสมัยของบ้านเมือง ธรรมชาติที่สมบูรณ์มากและน่าอัศจรรย์ใจ เป็นแหล่งศิลปและวัฒนธรรมที่สวยงาม หากได้ลองไปสัมผัสและ ท่องเที่ยวไต้หวัน สักครั้ง รับรองคุณจะต้องหลงรักและประทับใจ จนอยากไปอีกหลายๆรอบแน่ๆ

คุณเป็นนักท่องเที่ยวแบบไหนกันนะ?

ใครๆ ก็อยากออกไปท่องเที่ยวและท่องโลกดูสักครั้ง แต่ลองสำรวจดูตัวเองบ้างหรือเปล่า ว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวแบบไหน ลองไปหาคำตอบกัน

ไหว้พระไต้หวัน ขอพร 10 ศาลเจ้าและวัดเก่าแก่ อันศักดิ์สิทธิ์ที่สุด...เคยไปกันหรือยัง ?

ไต้หวัน มีศาลเจ้าเก่าแก่และวัดชื่อดังอันศักดิ์สิทธิ์มากมายทั่วเกาะไทเป ที่มีความเชื่อกันว่า หากใครได้มากราบไหว้จะประสบแต่สิ่งดีๆ แก่ตนเองและครอบครัว จนมีคำพูดที่ว่า สามก้าวหนึ่งศาล ห้าก้าวหนึ่งวัด เราตามไปดูกับ 10 อันดับศาลเจ้าและวัดที่คนไต้หวันเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ใครมีโอกาสมาเที่ยวไต้หวัน แนะนำต้องไป กราบไหว้ขอพร รับออร่า ความเฮง กันเถอะ! ตามไปดูกัน

10 เทคนิค เที่ยวอย่างไรให้ประหยัด

จะไปเที่ยวแต่ละที ก็ต้องเตรียมตัวกันหน่อย โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณและค่าใช้จ่าย ซึ่งต้องมีอยู่ไม่น้อยเลยล่ะ แต่ไม่ต้องเป็นกังวลไป เรามีวิธีดีๆ มาแนะนำ ที่จะทำให้คุณประหยัดงบไปได้อีกเยอะ

ของฝากไต้หวัน กับ 5 ร้านเครื่องสำอางที่สาวๆ ห้ามพลาด!

ที่ไต้หวันมีร้านเครื่องสำอางดีๆ ให้เราช้อปปิ้งเพียบ แบบที่สาวๆ ต้องชอบแน่ๆ นอกจากจะไปสอยเครื่องสำอางเป็นของตัวเองแล้ว ยังเป็นของฝากไต้หวันที่คนรับต้องถูกใจ แถมคนให้ยังสบายกระเป๋าอีกต่างหาก เพราะว่าราคาโดนใจมากๆ โดยเฉพาะหมวดสกินแคร์ของไต้หวัน เค้าขึ้นชื่อเลยล่ะ ส่วนจะเป็นที่ไหนบ้าง ตามไปช้อปด้วยกันเลย

สถานที่ท่องเที่ยวไต้หวัน ต้องช้อป ONITSUKA TIGER

ถ้าจะพูดถึงรองเท้าผ้าใบ Onitsuka Tiger แน่นอนว่าถ้าใครไปเที่ยวไต้หวันต้องไม่พลาด เพราะว่าที่ไต้หวันเค้าลดหนักมาก ถูกกว่าถึง 30-60% เลยทีเดียว เรามาดูแต่ละที่กันดีกว่า ว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนน่าไปช้อปบ้าง

เที่ยวต่างประเทศ ใช้ Sim Card หรือ Pocket Wifi ดี ?

เที่ยวต่างประเทศ ใช้ Sim Card หรือ Pocket Wifi ดี? มาดูแต่ละเหตุผลที่จะทำให้เราตัดสินใจได้ว่า ไปเที่ยวต่างประเทศครั้งหน้า จะใช้อะไรดีนะ จะได้โซเชียลได้แบบไม่ต้องห่วงเรื่องอินเตอร์เน็ต

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!