Details
ประเทศ: สิงคโปร์
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 1 มื้อ
สายการบิน: Singapore Airlines
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้ - ต.ค.60
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
9,999
(กรุณาดูรายละเอียดตามเงื่อนไข)

แชร์ สินค้านี้

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สิ่งที่รวมอยู่ในแพ็กเกจนี้


ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ รวมภาษี
กรุงเทพฯ - สิงคโปร์
พร้อมน้ำหนักกระเป๋า 30 Kg.
บริการ Full Service 5 ดาว
 โดยสายการบิน Singapore Airlines

เลือกโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุ
(ไม่รวมอาหารเช้า)

พิเศษ! คูปองทานข้าวมันไก่ชื่อดัง
ที่ MAXWELL FOOD CENTRE SINGAPORE

ซิตี้ทัวร์พาเที่ยวครึ่งวัน

รถรับส่ง ไปกลับ Seat in Coach
สนามบิน - โรงแรม

ตารางเที่ยวบิน

สายการบิน Singapore Airlines สายการบิน Full Service ระดับ 5 ดาว

สายการบิน ขาไป 
กรุงเทพฯ
 - สิงคโปร์
ขากลับ 
สิงคโปร์
 - กรุงเทพฯ
         
Singapore Airlines (SQ)
SQ977  15.30 – 18.55 SQ978 18.35 – 20.00
SQ982 17.30 – 19.00
SQ976 16.00 – 17.25

ช่วงเวลาเดินทางแนะนำ

เดือน เดินทางวัน
ศุกร์ - อาทิตย์
เดินทางวัน
เสาร์ - จันทร์
มิถุนายน 2560 - 3-5 / 10-12
กรกฎาคม 2560 - 1-3 / 15-17 / 22-24 / 29-31
สิงหาคม 2560 18-20 / 25-27 5-7 / 19-21 / 26-28
กันยายน 2560 1-3 / 15-17 / 22-24 2-4 / 9-11 / 16-18 / 23-25 / 30 ก.ย. - 2 ต.ค.
ตุลาคม 2560 -
7-9 / 14-16 / 21-23

ข้อควรทราบ:

 • ราคานี้ยกเว้นเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • BLACK OUT : 23-26 พ.ค., 15-17 ก.ย., 24-25 ธ.ค., 31 ธ.ค.60 - 1 ม.ค.61
** กรณีสนใจวันเดินทางช่วงเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันเดินทางอื่น กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **

โรงแรมที่พัก 2 คืน (เลือก 1 โรงแรม จากรายการ)

โรงแรมที่พักในเครือ Fragrance พักในย่านเกลัง ห้อง Stardard Room ไม่รวมอาหารเช้า

Fragrance Hotel-Pearl  
ที่อยู่ : 21 Lorong 14 Geylang, Singapore
ทำเล : Geylang
การคมนาคม : ห่างจาก Aljunied Station สามารถเดินเพียง 10 นาที 
สถานที่ใกล้เคียง : สนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์ / Haji Lane / Singapore Flyer
สิ่งอำนวยความสะดวก : WiFi ฟรีที่ล็อบบี้

FRAGRANCE HOTEL-CRYSTAL 
ที่อยู่ : 50 Lor 18 Geylang, Singapore 
ทำเล : Geylang 
การคมนาคม : ห่างจากสถานีรถไฟใต้ดิน Aljunied MRT Station โดยใช้เวลาเดิน 10 นาที 
สถานที่ใกล้เคียง : Singapore Flyer / Raffles CityโรงละครEsplanade/Peranakan Museum 
สิ่งอำนวยความสะดวก : WiFi ฟรีที่ห้อง


ฟรี คูปองรับประทานข้าวมันไก่
@ MAXWELL FOOD CENTRE SINGAPORE


แพลนเที่ยวสิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน

วันแรก : กรุงเทพฯ - สิงคโปร์

 • เช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน SINGAPORE AIRLINES (SQ) ออกเดินทางสู่ ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES (SQ) 
 • ที่พัก FRAGANCE PEARL / CRYSTAL HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่สอง : ซิตี้ทัวร์ครึ่งวัน - ดิวตี้ ฟรี - การ์เด้น บาย เดอะ เบย์ (ไม่รวมค่าเข้าโดม)

 • 08.15ชมเมืองสิงคโปร์และแวะถ่ายรูปคู่กับรูปปั้นสัตว์ ครึ่งสิงโตครึ่งปลา สูง 8.5 เมตรหนัก 60 ตัน และมีน้ำ พุ่งออกจากปากซึ่งมีชื่อเรียกว่า เมอร์ไลออน (Merlion) เป็นแลนด์มาร์คและสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ ตั้งอยู่ภายในสวนเมอร์ไลออน(Merlion Park) ย่านมาริน่าเบย์ (Marina Bay)
 • ชมวัดเทียนฮกเก๋ง (Thian Hock Keng Temple) ซึ่งความหมายของชื่อวัดเซียนฮกเก๋ง คือ เป็นวัดแห่งความสุขบนสรวงสวรรค์ วัดเทียนฮกเก๋ง เป็นวัดที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความสวยงาม
 • นำท่านเข้าสู่ย่าน ไชน่าทาวน์ (China Town) 
 • นำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี (DUTY FREE SHOP) ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมาย อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ของฝากมากมาย ฯลฯ
 • ชม การจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ การ์เด้น บาย เดอะ เบย์ “GARDEN BY THE BAY’’ ให้ท่านได้ ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แห่งชาติของ MARINA BAY บริหาร โดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ 
 • ที่พัก FRAGANCE PEARL / CRYSTAL HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่สาม : อิสระตามอัธยาศัย - สนามบินชางกี 

 • เช้า CHECK OUT พบเจ้าหน้าที่ ณ ล๊อบบี้โรงแรม
 • ใช้เวลาพักผ่อนกันอย่างเต็มที่ เที่ยวชมเมืองสิงคโปร์ หรือจะช้อปปิ้งตามแหล่งช้อปชื่อดัง อย่างถนนออร์ชาร์ด Little india หรืออื่นๆ
 • **ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินชางกี ** (SIC)
 • เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES (SQ) เที่ยวบินตามที่ท่านเลือก เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ รวมภาษี Full Service โดยสายการบิน Singapore Airlines + น้ำหนักกระเป๋าโหลด 30 Kg.
 • ซิตี้ทัวร์พาเที่ยวครึ่งวัน ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • โรงแรมห้องพัก 2 คืน ตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 • รถรับส่ง ไปกลับ Seat in Coach ระหว่าง สนามบินและโรงแรม 
 • ค่ารถปรับอากาศรับส่งตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 10 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด / ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

RELATED PRODUCTS

TRAVEL SIM ASIA 4GB Non-Stop 8 วันต่อเนื่อง

สนุกทุกทริปด้วย ซิมท่องเที่ยวเอเชีย แบบคุ้มๆ ด้วย TRAVEL SIM ASIA 4GB เล่นเน็ต Non-Stop 8 วันต่อเนื่อง ไม่ต้องกลัวเน็ตรั่ว ครอบคลุม 11 ประเทศทั่วเอเชีย

เริ่มต้น 399 บาท/ท่าน

โปรโมชั่นจองตั๋วเครื่องบินราคาถูก : สิงคโปร์

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินสิงคโปร์ ราคาพิเศษสุดคุ้ม โดยสายการบินชั้นนำ จองผ่านคอลล์เซ็นเตอร์วันนี้ ที่วันเดอร์ฟูลแพ

เริ่มต้น 3,305 บาท/ท่าน

Group&Go เช็คอินสิงค์โปร์ สถานที่สุดฮิต 3 วัน 2 คืน

(แพ็กเกจ ที่พัก+พาเที่ยว+รถรับส่ง) หลากหลายโรงแรมที่พักในสิงคโปร์ เลือกได้ตามไลฟ์สไตล์ ใกล้แหล่งท่องเที่ยว ติดรถไฟฟ้า เดินทางสะดวก พร้อมอาหารเช้า 2 มื้อ + รถรับส่ง ไปกลับ สนามบินที่พัก แบบส่วนตัว

เริ่มต้น 4,999 บาท/ท่าน

SINGAPORE SUPERDEAL PACKAGE 3 Days 2 Nights

(แพ็กเกจ ตั๋ว+โรงแรม+พาเที่ยว+รถรับส่ง) สุดยอดดีลท่องเที่ยวที่รวมทุกอย่างแบบเข้าใจความต้องการของคุณ ที่ชอบประสบการณ์การท่องเที่ยวด้วยตัวเองแต่ไม่ลืมที่จะเป็นตัวช่วยในการเดินทางเพื่อให้คุณไม่ต้องรับภาร

เริ่มต้น 7,890 บาท/ท่าน

TRIP INFORMATION

RELATED ARTICLES

เที่ยวต่างประเทศ ใช้ Sim Card หรือ Pocket Wifi ดี ?

เที่ยวต่างประเทศ ใช้ Sim Card หรือ Pocket Wifi ดี? มาดูแต่ละเหตุผลที่จะทำให้เราตัดสินใจได้ว่า ไปเที่ยวต่างประเทศครั้งหน้า จะใช้อะไรดีนะ จะได้โซเชียลได้แบบไม่ต้องห่วงเรื่องอินเตอร์เน็ต

PIECE OF PEACE ย่อทุกมรดกโลกจาก UNESCO มาไว้ที่นี่ที่เดียว

PIECE OF PEACE ย่อทุกมรดกโลกจาก UNESCO มาไว้ที่นี่ที่เดียว

Charles and Keith สิงคโปร์ อยากช้อปแบรนด์นี้ต้องที่นี่เลย

อยากไปช้อปปิ้งกระเป๋า รองเท้า ที่สวยเรียบหรูดูดี และราคาไม่แพง แถมยังเป็นแบรนด์เนมอีกต่างหาก ต้องเป็น Charles and Keith สิงคโปร์ ก็เพราะว่าเป็นแบรนด์เนมสัญชาติสิงคโปร์ที่งานดี และบ้านเราฮิตกันมาก แต่บอกเลยว่าบ้านเราที่ขายกันราคาหลักพัน มาซื้อที่สิงคโปร์ ได้ในราคาหลักร้อยเท่านั้น

ช้อปปิ้งสิงคโปร์ แนะนำ 20 ร้านน่าแวะ เมื่อไปเดิน Orchard

ช้อปปิ้งสิงคโปร์ แนะนำร้านน่าแวะ เมื่อไปเดิน Orchard ถนนออชาร์ด แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมของคนเที่ยวสิงคโปร์ แต่ว่าทั้งร้านทั้งห้างเยอะแยะเต็มไปหมด เลือกไม่ถูกเลยว่าจะช้่อปร้านไหน แนะนำ 20 ร้านต่อไปนี้ น่าไปช้อปปิ้งที่สุด

Ya Kun Kaya Toast คายาหอมหวาน ต้นตำรับความอร่อยของสิงคโปร์

มาเสิร์ฟเมนูรับวันใหม่กันด้วย Kaya Toast ความอร่อยต้นตำรับจากสิงคโปร์ เพราะนี่คืออาหารเช้าของชาวสิงคโปร์เค้าล่ะ

5 จุดช้อปปิ้งที่ต้อง Check-in เมื่อไปสิงคโปร์

สิงคโปร์ อีกหนึ่งประเทศที่เป็นสวรรค์ของนักช้อป ใครที่เบื่อกับการไปเดินช้อปปิ้งในรูปแบบเดิมๆ เราแนะนำแหล่งช้อปปิ้งสุดชิค กับดีไซน์ที่ไม่ซ้ำใคร เห็นแล้วจะต้องไปเช็คอินให้ได้

ปิดเทอมแล้ว พาเด็กๆ เที่ยวไหนดี

ปิดเทอมนี้ ได้เวลาสนุกของคุณหนูๆ แล้ว แต่ถ้ายังไม่รู้ว่าจะพาไปเที่ยวไหนดี เรามีหลากหลายความสนุกมาแนะนำกัน จากหลายประเทศทั้ง ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี จีน เวียดนาม

คุณเป็นนักท่องเที่ยวแบบไหนกันนะ?

ใครๆ ก็อยากออกไปท่องเที่ยวและท่องโลกดูสักครั้ง แต่ลองสำรวจดูตัวเองบ้างหรือเปล่า ว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวแบบไหน ลองไปหาคำตอบกัน

YAYOI KUSAMA: Life is the Heart of a Rainbow ที่สิงคโปร์

ศิลปะ + แฟชั่น กลายเป็น Polka Dot... "YAYOI KUSAMA: Life is the Heart of a Rainbow" ที่สิงคโปร์ กับตำนาน Polka Dot ของ ยาโยอิ คุซามะ ศิลปินอายุ 88 ปี คนที่ทำให้ลายจุดกลายเป็นลายฮิตไปทั่วโลกนั่นเอง

ไปนั่งชิลล์ ชมโชว์ ที่สิงคโปร์

ไปนั่งชิลล์ ชมโชว์ ที่สิงคโปร์ กลางวันเที่ยวสิงคโปร์เต็มอิ่ม กลางคืนไปตื่นตากับโชว์แสงสีเสียงสุดอลังการ กับ 3 โชว์ 3 แห่ง ชอบแบบไหนไปที่นั่นได้เลย

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!